Tez Yazım Kılavuzu

DERS İÇERİKLERİ

 

1. Yıl ,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 101 TEMEL TASARIM I *

Tasarımın temel kavram ve prensiplerine giriş. Tasarım problemlerini çözebilecek zihinsel ve el becerilerinin geliştirilmesi. İki ve üç boyutlu mekan kompozisyonlarının farklı ortamlarda yapılandırılıp ifade edilebilmesi için görsel değerlerin geliştirilmesi.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 102 TEMEL TASARIM II *

İç mimari ve endüstriyel tasarım problemlerini çözebilmek için zihinsel ve el becerilerini geliştirecek çalışmaların yapılması; iki ve üç boyutlu mekan kompozisyonlarının farklı ortamlarda yapılandırılıp ifade edilebilmesi için görsel değer ve bilincin geliştirilmesi. Dönem sonunda öğrencilerin içmimqri tasarım stüdyolarında çalışmaya hazır olmalarını sağlamak.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

Önkoşul: INAR 101 TEMEL TASARIM I

 

INAR 123 İÇMİMARLIK EĞİTİMİNE DESTEK I

İçmimarlık bölümü ve mesleğinin tanıtımı. Yaratıcılık, problem çözme teknikleri, kütüphane kullanımı, fikirlerin grafiksel anlatımı, temel araştırma teknikleri, internet üzerinden araştırma yapılması, resmi yazışma teknikleri, rapor yazımı ve portfolyo hazırlanması hakkında temel bilgileri içeren bu ders öğrencilik ahlakı üzerine odaklıdır.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 124 İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNE DESTEK II

Yapının ve iç mekanlarının niteliği ve öneminin anlaşılması. Temel matematik ve geometri bilgisi, müzik, resim ve fotoğraf gibi çeşitli sanat dalları, temel konuşma kuralları, profesyonel ahlak, profesyonel mektup yazımı, kişisel arşiv oluşturulması ve sözlü sunum kuralları gibi temel bilgileri içerir.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 131 TEKNİK ÇİZİM I *

Çizim araçlarını kullanarak içmimarlıktaki algılama,iletişim ve görsel kavramların geliştirilmesi; soyutlamanın kurallarının irdelenmesi, üç boyutlu algılama, ölçekli çizim.

Çizim tekniklerinin geliştirilmesi ve grafik öğelerini kullanarak düşüncelerini ifade etme. Temel çizim malzemelerinin ve tekniklerinin tanıtılması ve anlatılması. Güncel çizim tekniklerinin gösterilmesi.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 132 TEKNİK ÇİZİM II *

Üç boyutlu çizim tekniklerinin, perspektif çizimi ( tek noktalı ve iki noktalı perspektif). Perspektifte ışık ve gölge teknikleri bu dersin kapsamında yer almaktadır.

 

Önkoşul: INAR 131 TEKNİK ÇİZİM I

 

INAR 133 SERBEST EL ÇİZİM *

Görsel iletişimi sağlayacak, form ve dokuyu görebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacak serbest el çizim metodlarının öğretilmesi. Temel serbest el çizim teknikleri ve malzemeleri, tarama teknikleri, perspektif çizimleri, iç ve dış mekanlarda karakalem kompozisyon çalışmaları bu dersın kapsamında yer almaktadır.

 

INAR 134 YAPI MALZEMELERİ *

Bu dersin içeriğinde mimari ve iç mimari bitirme malzemelerinin uygulama ve performansları degerlendirilmektedir. Öğrenciler konut ve ticari yapı uygulamalarında malzemeleri tanımlamayı, güvenlik ve kod gereksinimlerini değerlendirmeyi öğrenmektedir. Öğrencileri içmimarlık ve tasarım alanında kullanılan güncel malzemelerle ve uygulamalarıyla tanıştırmak.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 121 İÇMİMARİYE GİRİŞ

Mimarlık ve İçmimarlık tarihine giriş ve genel bakış. Öğrencilere tasarım prensiplerinin ve elemanlarının tanıştırılması. Mesleki terimlerin aktarılması.

 

INAR 122 ERGONOMİ

Ergonominin içmimarlık alanındaki kullanımı ve önemi. İnsan ölçüleri, fonksiyon ve estetik gibi tasarım ilkeleri doğrultusunda bireye uygun çalışma ortamı tasarlanması için öncelikli gereksinmelerinin anlaşılması. Çeşitli mekanların ve o mekana ait elemanların tasarımı için insana ait verileri odaklayan ergonomi ile bağlantılı kuram ve disiplinlerin sağlanması.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

 

2. YIL

 

INAR 223 SANAT TARİHİ VE MİMARLIK I

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 224 SANAT TARİHİ VE MİMARLIK II

Bu dönem birinci dönemin devamı olup, batıdaki Rönesans dan başlayıp Neoklasik ve koloni dönemi, İslam, Osmanlı, Çin, Japon ve Bölgesel dünya mimarisinide içine alarak 19. yüzyıla kadarki çevre, iç mekanlar, bitirmeler, mobilyalar, tekstil, el işleri, resimler, heykeller ve süslemeler irdelenecekir.

Önkoşul: INAR 223 SANAT TARİHİ VE MİMARLIK I

 

INAR 235 SUNUM TEKNİKLERİ *

Öğrencilerin teorik bilgilerinin ve farklı malzeme kullanımlarındaki teknik ve çizim becerilerinin geliştirilmesi.,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 237 STRÜKTÜR SİSTEMLERİ

Bu ders İçmimarlık öğrencilerinin var olan binalardaki tadilat prensiplerini temel kavram ve strüktür prensipleri içinde tasarlamalarını sağlar. Strüktür kavramlarının tam olarak anlaşılması sonucunda herhangi üç boyutlu tasarım aşamasında yaratıcı fikirlerin oluşmasını desteklemektedir. Buna ek örnek olarak, başarılı mevcut yapıların strüktür sistemlerini inceleme imkanları da  sağlanacaktır.,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 233 YAPI I *

Temel strüktür sistemleri elemanlarına konsantre olarak bütün yönleriyle bina yapılış yöntemlerini içerir.Bu temele dayanarak, duvar, çatı, merdiven ve yer sistemleri gibi iç mekanı oluşturan mimari unsurlar analiz edilir. Aynı zamanda farklı malzemelerin strüktür davranışları ve strüktür sistemleri teknik terimlerini kapsamaktadır.

Önkoşul: INAR 132 TEKNİK ÇİZİM II

 

INAR 234 YAPI II *

İç ve dış mekan malzemeleri, şantiye alanı, temel, çerçeve, elektrik ve su tesisatı iç mekan bitirme malzemelerinin dahil olduğu konut inşaatı prensiplerini yapı II dersi irdeler. Öğrenciler, bölücüler, duvarlar, kapılar, donanım,sırlama,doğrama, yer kaplaması ve duvar bitirme işlerini yapı yönetmeliklerine göre öğrenirler. Yapı bilgilerini kullanarak müstakil aile konutunun nasıl yapılacağını öğrenirler.

Önkoşul: INAR 233 YAPI I ,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 242 FIZIKSEL ÇEVRE DENETIMI I: ISIL KONFOR VE İÇ HAVA KALITESI

Doğal ve insan yapımı çevrelerdeki insan ihtiyaçlarının ve konforunun incelenmesine yönelik giriş dersi. Dersin temel amacı öğrenciye çevre koşullarının mimari tasarımın temel bir parçası olarak  kullanımı,kontrol edilmesi ve biçimlendirilmesine ilişkin bilgilerin verilmesidir. Başlıca konular  iklim kuşaklarına bağlı ısıl konforu ve çevre kontrolü, pasif iklimlendirme ( ısıtma,soğutma,havalandırma ve nemlendirme) ve iç mekan hava kalitesidir.

 

INAR 201 TASARIM STÜDYOSU I *

Önceki senenin bilgilerine dayanarak orta ölçekli (dişçi ofisi, küçük dükkan vs. gibi) iç mekan tasarımı çalışmalarına giriş. Mimari analiz, kullanıcı ihtiyaçları, işlevsel analiz konularında temel bilgiler ve pratik uygulama. Doku, renk, iç mekan malzemeleri, tekstil ve mobilya gibi iç mekan elemanlarının vurgulanması. Mekan hakkında teknik bilgi ve literatür taraması.

Önkoşul: INAR 102 TEMEL TASARIM II ve INAR 132 TEKNİK ÇİZİM II

 

INAR 202 TASARIM STÜDYOSU II *

Öğrencilerin tarihi veya geleneksel çevre bağlamında iç mekan tasarım prensipleri hakkındaki bilgilerini geliştirmeye teşvik etmek. Geleneksel mekanların, ev ya da pansiyon gibi en sık karşılaşılan kullanımına ait iç mekan tasarım problemlerinin çözümlenmesi. Eski yapıların modern teknolojiye, çağdaş mekan kullanımlarına ve insan ihtiyaçlarına uyarlanmasından kaynaklanan problemlerin irdelenmesi.,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

Önkoşul: INAR 201 TASARIM STÜDYOSU I

 

  INAR 283 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ *

Bilgisayara giriş, öğrencinin bilgisayarların tasarımda kendilerine sunduğu avantajları ve fırsatları anlamalarını amaçlar. Bunun yanı sıra öğrenciler gerekli bilgi ve teknik destekle kendi tasarım önerilerini bilgisayar ortamında hazırlamayı öğrenirler.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 284 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM *

Bilgisayar Destekli Tasarımda öğrencilere 3 boyutlu çizimleri yapabilmeleri için gerekli bilgilerin aktarılması ve cizim bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmıştır. Katı modelleme ve yüzey modelleme teknikleri bu ders içerisinde öğrencilere verilmektedir.

Önkoşul: INAR 283 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

3. Yıl

 

INAR 301 TASARIM STÜDYOSU III *

Öğrencilerin tasarım ve teknik uyumundan kaynaklanan problemleri çözme yetisini geliştirmek. Otel,yurt, okul veya ofis blokları gibi çeşitli işlevleri içerisinde barındıran ve çok fonksiyonlu mekan organizasyonlarını içeren kapsamlı projeler.Taşıyıcı strüktür öğeleri, mekanik donatım, ısıl konfor ve yangın güvenliği gibi tasarımın görünen ve görünmeyen öğeleri arasındaki ilişkinin öneminin vurgulanması.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

Önkoşul: INAR 202 TASARIM STÜDYOSU II ve INAR 234 YAPI II

 

INAR 302 TASARIM STÜDYOSU IV *

Alışveriş merkezleri, hükümet binaları, spor kompleksleri ve toplantı salonları gibi fonksiyon ve detayların incelendiği daha kapsamlı projeler.Akustik,aydınlatma,

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

havalandırma  gibi mekan bileşenleri ve mekan arasındaki ilişki. Yeni teknolojilerin takip edilmesi. Malzeme, fonksiyon ve estetiğin dahil olduğu tasarım kriterlerine paralel olarak strüktürel ve teknik konuların irdelenmesi.

Önkoşul: INAR 301 TASARIM STÜDYOSU III

 

INAR 309 TESİSAT I

Mekanik ve elektrik sistem mühendisliği prensipleri , teknik terminoloji gibi profesyonel iletişim araçlarının öğretilmesi. Otomatik kontrol sistemleri, dikey ulaşım sistemleri, asansör ve yürüyen merdivenler, özel kabin ve sistem tasarımları, özel hareketli mekan organizasyonları (WC, banyo, mutfak vb.) ve prensiplerini kapsar. Mekanizasyona ilişkin kriterlrin önceden planlanması. İçmimari kararlar üzerindeki etkileri.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 310 TESİSAT II

Isıtma yükü hesapları; sıcak su ve yüksek basınç ısıtma sistemleri; havalandırma, doğal metodlar; havalandırma kanallarının tasarımları; otomatik kontrol sistemleri, dikey ulaşım sistemleri, asansör ve yürüyen merdivenler, özel kabin ve sistem tasarımları, özel hareketli mekan organizasyonları (WC, banyo, mutfak vb.) ve prensipleri kapsar. Yüzme havuzlarının tasarım ve detayları, güvenlik faktörleri, elektronik alarm sistemleri.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 322 ÇEVRESEL PSİKOLOJİ

Çevre ile insan davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Çevre, doğal çevre, insan yapımı çevre, sosyal ortam gibi kavramların tanımlanması ve bunların  insan psikolojisi üzerindeki etkileri.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

INAR 323 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ III

19. yüzyıl ortalarından günümüze geç dönem Osmanlı ve Türk Sanatı ile Mimarisini de kapsayan çevre, iç mekanlar, bitirmeler, mobilyalar, tekstil, el işleri, resimler, heykeller ve süslemeler incelenir.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

Önkoşul: INAR 224 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ II

INAR 343 ÇEVRE KONTROLÜ II Görsel Konfor ve Doğal/Yapay Aydınlatma

Bu ders, insan ihtiyaçları ve konforunun sanatsal ve bilimsel açıdan doğal ve yapay aydınlatma ile ilişkilendirilmesini sağlar. Dersin amacı, her öğrencinin doğal ve yapay aydınlatmanın içmimari tasarımın bir parçası olarak kullanımı, kontrolü, ve modifikasyonu gibi temel kavramlarla tanıştırtırılmasıdır.

INAR 344 ÇEVRE KONTROLÜ III: Akustik Gürültü Denetimi ve Yangın

Bu ders, içmimarlık tasarımının ayrılmaz bir parçası olan  mekan akustiği, iyi işitme şartları, gürültü kontrolü, ve yangın güvenliğinin insan ihtiyaçları ve konforu ile ilişkisini betimler. Amaç, her öğrencinin müzik, konferans, gürültü kontrolü, ve yangın güvenliği bağlamında mekan kullanımı, kontrolü, ve modifikasyonu gibi temel kavramlarla tanıştırılmasıdır.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

INAR 331 ÜRÜN TASARIMI *

Amaç öğrencilerin tasarladıkları bir ürünü üretebilmelerini de sağlamak ve bu şekilde üretim sürecinide deneyimlemelerine olanak tanımak. Üretim sürecinde öğrencilerden beklentimiz tasarladıkları ürüne göre strüktür, ergonomi, maliyet hesapları, malzeme seçimi ve kullanımınıda göz önünde bulundurmaları. Tasarımın potansiyelini ve sınırlamalarını da düşünerek ürettikleri detayların sunduğu çözümler ve orjinallikleride değerlendirilmektedir. Uygun teknik çizimlerle projelerini ve tasarımlarını ifade edebilmeleri de bu dersin kapsamındadır.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

INAR 332 MODÜLER SİSTEMLER *

Öğrencilerin mutfak, açık ofisler, fuar standları, konferans salonu oturma elemanları, vs gibi seri üretime dönük olan çok yönlü modüler sistemlerin ve mobilyaların tasarlanmasına aşina olmalarını sağlamak.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

4. Yıl

INAR 401 TASARIM STÜDYOSU V *

Yoğun ticari ve sosyal aktivitelerin yer aldığı şehir meydanlarını oluşturan bina gruplarının incelenmesi. Binalar arasındaki  sosyal mekanların ve bu mekanları oluşturan peyzaj elemanları, sokak mobilyaları vs. iç mekan ve dış mekan ilişkilerinin incelenmesi.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

Önkoşul: INAR 302 TASARIM STÜDYOSU IV

INAR 413 BİNA EKONOMİSİ

Bina ekonomisi ekonomi hakkında bilinçlenme sağlar. Profesyonel konuların temelini oluşturan değer mühendisliği, kriter, kavram, içerik, vs. öğrencilere verilmelidir. Bu süreç, tasarımcı, karar mercii, ve müşteri arasındaki insan ilişkilerinin teorik birikimini kapsamaktadır. Değer biçme, maliyet ve tasarım ilişkileri, ekonomik raporların hazırlanması, pazarlama, maliyet planlaması, değer yönetimi, kalite garantisi veya faktörlerin vs. psikolojik, sosyal ve ekonomik yaklaşımla çalışılması.

INAR 415 YAPI YÖNETİMİ

Yapı yönetimi hakkında bilgi birikimi sağlamak. Yönetim teorileri ve sistemleri, proje üretimi, bina ekonomisi, programlama, iletişim, vs. Konularını kapsar. Farklı alanlardaki yönetim prensipleri; insana ait psikolojik, sosyal ve ekonomik konuların da irdelenmesi gerekir. Profesyonel hayatta yönetimin yeri, yapılanma süreci, dağıtım sorumluluğu, pazarlama, yönetim stratejileri ve tipleri, kalite garantisi veya farklı gelişim aşamalarındaki faktörler, vs. gözönüne alınmalıdır.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

INAR 403 İÇ MİMARLIKTA ARAŞTIRMA *

İç mekan tasarımı projelerinde araştırma, projenin başarısında çok önemli bir yer tutar. Dersin amacı öğrencileri projelerine veya iç mimarlık alanıyla ilgili diğer konulara ilişkin araştırma yapabilmeleri için gerekli tekniklerle donatmaktır. Araştırmanın bulguları ve sonuçlarını içeren raporların hazırlanmasına yönelik yöntemler de derste önemle ele alınmaktadır.

INAR 410 DİPLOMA PROJESİ *

Öğrenciler, kendi hazırladıkları bir mimari ihtiyaç programına göre, var olan bir binanın yeniden işlevlendirilmesi konusunda proje hazırlarlar. Projenin gelişimi, haftalık çalışma programına göre, düzenli olarak gerçekleştirilen panel sunumları aracılığıyla denetlenir. Bu derste amaç, öğrencinin mezuniyetinden sonra kendi başına proje üretmeye yarayacak yöntemleri bütünüyle kavramasıdır.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

Önkoşul: INAR 401 TASARIM STÜDYOSU V

INAR 414 MESLEKİ UYGULAMA *

Bu dersin kapsamı malzemelerin teknolojik tanımlarına ait bilgilerin geliştirilmesi ve profesyonel dökümantasyon tekniklerinin hazırlanması açısından önemlidir. Bu ders, stüdyo tipi apartman gibi küçük ölçekli profesyonel bir tasarım projesi gerektirir. Öğrencilerin bu projeyi üretim seviyesinde çizimler halinde teslim etmeleri beklenir. Dökümantasyon becerisi kazandırılır.

,tez yazım kuralları ,tez yazım merkezi ,tez yazim kilavuzu ,tez yazım yönergesi ,tez yazim klavuzu ,istanbul üniversitesi tez yazım kuralları ,tez yazım formatı ,tez yazim ,lisans tez yazım kuralları ,ankara tez yazım merkezleri ,tez yazım örneği ,tez yazım programı ,tez yazım teknikleri ,tez yazım kuralları istanbul üniversitesi ,tez yazım örnekleri

 

* Sınav gerektirmeyen ders; değerlendirme öğrencinin dönem içindeki çalışmalarına göre yapılmaktadır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031