Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Tezi

uluslar arasi ticaret

Dersler

UTL 110        Ekonomik Coğrafya

Bu dersin ilk amacı, öğrencileri dünya üzerindeki ekonomik faaliyetlerin dağılması, gelişmesi ve yayılması ile ilgili temel kavramlarla tanıştırmaktır. Bu ders, ekonomik faaliyetlerin konumlanması, ekonomik sistemlerin organizasyonu ve insanlığın doğal kaynakları kullanımını analiz etmek için coğrafyacılar tarafından kullanılan veri, kavram, yöntem ve teorilere giriş niteliğindedir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 204        Taşıma Hukuku

Güncel taşımacılık problemlerinin kavranması, hukuki çerçevede taşımacılık organizasyonu ve buna bağlı olarak sosyo-ekonomik koşulların incelenmesi, yasal çevre (işletme şekilleri, ulusal/uluslararası hukuk ve organizasyonlar, ulusal/uluslararası anlaşmazlıkların çözümü), taşıma sektörü ile ilgili olarak yapılacak düzenlemelerdeki ortak esaslar, ulusal ve uluslararası dokümantasyonlar, taşımacılığın ithalat – ihracat düzenlemeleri, taşıma sözleşmeleri ve taşıyanın sorumluluğu, Birleşik Taşıma Sözleşmeleri (CCC), denizyoluyla mal nakliyesine yönelik deniz taşıma hukuku, karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı mevzuatı, Avrupa Birliği taşıma hukuku, Avrupa Birliği ortak taşıma politikası, uluslararası tahkim ve yargı konuları.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 206        Uluslararası Ticaret

Bu dersi alan öğrencilerin uluslar arası ticaret konusuna ve dış ticaret işlemlerine ilişkin bütünsel bir bakış açısı yakalamaları amaçlanmaktadır. Dış ticaretle ilgili ve diğer alan derslerine de sağlam bir temel oluşturabilmek üzere kavram ve terminoloji bilgisi verilmektedir. Ders kapsamında öncelikle uluslararası ticaret teorisine ve uluslar arası ticaret politikasının amaçları ve araçlarına ilişkin açıklamalar yapılmakta, ticaret politikaları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.  Dersin devamında gümrük tarifeleri, etkileri, ithal yasaklarına ilişkin konular incelenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin dış ticarette iş akışına ilişkin olarak uygulamada ihtiyaç duyacakları ve işletmelerin dünya ile iş yapış şekillerinde bilinmesi gereken konular anlatılmaktadır. Dış ticarete ilişkin temel esaslar, dış ticarette karşılaşılan kavramlar, dış ticaret sözleşmeleri, dış ticarette kullanılan belgeler ve dokümantasyon,  dış ticaret türleri, teslim ve ödeme şekilleri ile dış ticarette karşılaşılan riskler ve  risklerden korunma yolları konuları anlatılarak, ihracat ve ithalatta iş akışı uygulama örnekleri ile öğretilmektedir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 208        Gümrük Birliği ve Serbest Bölgeler

Bu ders, Türkiye’de dış ticareti yöneten kanunlar ve kurumları işlemektedir. Derste özellikle vurgulanacak konular ise, ticari aktarımların, örneğin yatırım anlaşması gibi, hukuki yönleri olacaktır. Bu ders, Türk hukukundaki uluslararası ticaret ile ilgili düzenleyici ve karşılık gerektiren kanunları incelemektedir. Türkiye ile yapılan ticaretle ilgili birçok önemli konuda gerekli hukuki bilgi zeminini sağlamaktadır. Konular arasında gümrük rejimi, ithalat-ihracat mevzuatı, menşe ile ilgili kurallar, gümrük değerlemesi, ticari kanunlar (anti-damping, anti-sübvansiyon ve ihtiyat), mamullerin satışı, ticaret finansmanı, deniz taşımacılığı, hizmet ticareti, ve Türkiye’de yer almış olan dış ticaret ile ilgili ihtiyatların çözümlenmesi bulunmaktadır

UTL 261        Lojistik Yönetimine Giriş

Dersin amacı, Genel olarak lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi konumlandırması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme seçimi ve paketleme konularıyla ilişkisi de bu ders kapsamında verilmektedir. Derse katılan öğrenciler; işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması için gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve değerlendirebileceklerdir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 262        Ambalajlama ve Paketleme

Bu derste, paketleme kavramı ve temel fonksiyonları, paketlemenin depolama ve taşımacılıktaki yeri ve önemi, paketlemenin bilgi yönü, paketleme ve pazarlama, paketleme ve markalaşma, paketlemede yeniden kullanım ve geri dönüşüm özellikleri anlatılmaktadır.

UTL 263        Uluslararası İktisat

Uluslararası mal ve hizmet akımlarının incelenmesi, ülkeler arasında ticaret yapılmasını gerektiren nedenler ve dış ticaretin doğuşu, uluslararası mal ve hizmet ihracat-ithalatı, ticaretin serbestleştirilmesi, ödemeler dengesi, küresel ticaret ve Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Birlik içerisindeki hali hazır ve gelecekteki konumu.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 302        Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri yönetimi stratejisi oluşturulurken gündeme gelen yönetimsel konular ile problemler hakkında derinlemesine bir bilgi sağlamaktadır. Bu derse katılan öğrenciler, işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve anlamlandıracaktır. Bu ders ayrıca, lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi, konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme paketleme konularıyla ilişkisini ele alır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 307        Depolama ve Dağıtım Sistemleri

Bu derste depolama ve envanter kavramları, lojistikte depolamanın önemi, Depolamada dış kaynak kullanımı, depoların sınıflandırılması, depo süreçleri, depolama ve elleçleme ekipmanları, depo planlaması ve tasarımı, depo ve dağıtım merkezlerinin yer seçimi, depolamada maliyetlendirme ve fiyatlandırma, hijyen ve güvenlik, yönetim ve organizasyon ve Raporlama konuları işlenmektedir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 308        E-Ticaret

Bu ders, sanal ortamda yapılan ticaret uygulamalarını anlayabilme-kavrayabilme ve Türkiye-dünyada yapılan elektronik ticaret uygulamalarını öğrenme imkanı verir. tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 309        Taşımacılık Yönetimi I

Bu derste taşımacılıkla ilgili genel kavramlar, taşımacılığın önemi ve rolü, taşımacılığın evrimi anlatılmaktadır. Taşımacılık ve Ekonomi, Taşımacılık ve çevresel duyarlılık, Taşımacılığın taraflarına da yer verilmektedir.

UTL 310        İthalat ve İhracat Yönetimi

Bu ders, pratik örnekler ile ithalat/ihracat işletmelerinin hukuki ve ekonomik sorularını cevaplandırmayı amaçlamaktadır (dış ticaret finansmanı dahil olmak üzere). Dolayısıyla, günümüzde uluslararası işletmelere etki eden hukuki ve ekonomik durumlar incelenmektedir.

UTL 311        Ticaret ve Lojistikte Organizasyonlar ve Mevzuat

İthalat işlemleri ödeme yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve ithalat mevzuatı ile ilgili(Akreditif, Vesaik Mukabili, Kabul Kredili Akreditif, Kabul Kredili Vesaik Mukabili, Red Clause Akreditif, Green Clause L/C, Transferable L/C, Vadeli Akreditif, Stand-by L/C, Revolving L/C, ICC 500’ün ithalat açısından incelenmesi ile Bankalar açısından ithalat mevzuatı, İthalat işlemlerinde taahhüt, hesap kapatma, transfer süreleri, ithalat bedellerinin döviz kredisi ile karşılanması, ithalat bedelinin karşılanması, ithalatta terkin ve mücbir sebepler, gümrük açısından ithalat mevzuatı, mevzuatın detayları, kullanılan evraklar ve sevkiyat çeşitleri ve ilave olarak da; ithalat rejim kararı, yönetmelik ve tebliğler, devlet yardımları, dahilde ve hariçte işleme rejimleri ve kambiyo mevzuatı ele alınacaktır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 312        Tedarik ve Satın Alma

Bu ders lojistik faaliyetlerle uğraşan yöneticilere temel tedarik yönetimi konusunda bilgi verir. Lojistikte tedarik ve satınalma sürecinin rolü ve stratejisi konularını kapsar. Ders tüm şirket stratejisi dâhilinde bu süreçlerin entegrasyonunu ele alır ve performansın ölçüm ve kullanımı ve etkili ve geçerli bir tedarik yönetimine yardımcı olan finansal kontrolü kapsar. Derste lojistik çalışanlarına tedarik ve satınalma süreçlerine ilişkin temel bilgiler kazandırılmaktadır.

UTL 313        Liman ve Terminal Yönetimi

Bu derste; Limanlar ve Limanların Sınıflandırılması, Liman ve Çevresi, Liman, iskele, platform ve terminal sistemleri, Liman ve terminallerde giren ve çıkan trafiğin yörüngeleri, servis sistemleri, kontrol – denetim sistemleri, depolama alanları, servis sistemlerinde servis ve bekleme süreleri, Limanlarda yatırım ve işletme bileşenleri, maliyetler, sabit ve değişken maliyetler, Limanlarda optimum servis araçları ve yapıları, Limancılık ve liman yönetimi ile terminal ve terminal yönetimi, Liman işletmesi organizasyonu, görev tanımları ve görevli profilleri, Liman İşletmeleri Yönetimi, Liman Trafiği Yönetimi, Dokümantasyon, Liman Ekipmanları, Liman İçi Lojistik (ürün akışı), Liman Yeri Seçimi, Talep ve Kapasite Değerlendirme, Liman Maliyetleri, Liman Performans Yönetimi, Gemi ve Yük Sınıflandırması, Terminal işletmesi organizasyonu, görev tanımları ve görevli profilleri, Terminaller ve Özellikleri, Terminal Ekipmanları, Konteyner Terminalleri, İntermodal Terminaller, Katma Değerli Hizmetler, Terminal Yeri Seçimi, Terminal Yerleşim Tasarımı, Terminal Maliyetleri, Terminal Performans Yönetimi konularını öğrenirler.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 314        Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik

Bu derste lojistik çevrede sağlık ve güvenlikle ilgili ilkeler incelenir. Dersin amacı, öğrencilere sağlık ve güvenlik yönetiminin anahtar noktalarını ve bunların politikalar ve prosedürler ile birlikte nasıl uygulanacağını anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler konuyla ilgili olan temel yasal düzenlemeleri ve lojistikle ilgili farklı mevzuatı inceler ve özellikle kanserojen maddelerin tanıtılması ve kontrolü, ürün hareketi, kaldırma ve taşıma, sağlık ve güvenlik ekipmanının kullanılması konularında bilgi sahibi olur. Ayrıca bu ders, güvenli bir iş yeri ortamı yaratmada ve sürdürmede iş yeri sağlık ve güvenlik biriminin rolünü anlamalarını sağlar. Bu alanla ilgili olarak sağlık ve güvenlikle ilgili makamlar, yangına karşı önlemler, hijyenik ortam, egzoz emisyonu ve çöplerin geri dönüşümünün yönetimi gibi konular üzerinde durulur. Çevre, kirlenme ve biyolojik olarak çözümlenmeyen maddelerin kullanımıyla kötü bir şekilde zarar görmektedir. Öğrenciler lojistik işletmelerdeki çevre yönetiminde finansal kapasiteyi araştırırlar. İşletme stratejilerini, müşteri tabanlarını, sürekliliği, etik yatırımları ve satınalma politikalarını incelerler. Ayrıca, lojistik sektördeki çevresel politika ve etkileri de ele alırlar. Müteakiben, lokal tedarikçilerin ekolojik ve çevre politikaları açısından uygulamalarını tetkik ederler.

UTL 316        Tehlikeli ve Özel Maddeler Lojistiği

Bu derste tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması yapılarak öğrencilerin tehlikeli maddeleri tanımaları sağlanır. Buna bağlı olarak öğrenciler patlayıcı maddeler, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler ve dağlayıcı maddeler konularında bilgilendirilir. Maddelerin tehlikelilik özellikleri üzerinde durularak bu maddelerin taşınması ve depolanmasında alınması gerekli önlemler belirtilir. Tehlikeli madde ile ilgili rizikoların oluşması durumunda mücadele yöntemleri ve acil ilk yardım konuları işlenir. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uygun taşımacılık modlarının seçimi üzerinde durulur. Ayrıca tehlikeli maddeler tablo ve işaretlerinin kullanılışı, paketleme talimatları, paketleme özellikleri, işaretlenmesi, etiketlenmesi konuları üzerinde durulur ve tehlikeli maddeler için göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları kavratılır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 318        Taşımacılık Yönetimi II

Türkiye’de Taşımacılık Sektörü, Uluslararası ve Ulusal Taşımacılık Koridorları, Taşımacılık İlkeleri, Yük Bilgisi, Yükleme Boşaltma Bilgisi, Maliyetlendirme ve Fiyatlandırma,  Taşımacılıkta genel iş akışı da anlatılmaktadır. Taşıma modlarından; Karayolu taşımacılığı, Demiryolu taşımacılığı, Deniz taşımacılığı, Hava taşımacılığı, Boru hattı taşımacılığı ve multimodal taşımacılığa da yer verilmektedir. tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 403        Lojistik Planlama ve Modelleme

Bu derste, Yöneylem Araştırması ile Yönetim Bilimi uygulamalarındaki modeller giriş düzeyinde ele alınmaktadır. Lineer Programlama, Taşıma problemi,Ağ modelleme (PERT,CPM) Regresyon Analizi ve Tahmin ile Karar Analizi uygulamaları dersin kapsadığı diğer konulardır. Ayrıca sayısal yönetim bilimi içindeki hesaplama teknikleri de ders içinde yer almaktadır. Lojistik Planlama ve Modelleme I dersinin devamı niteliğinde olan bu ders; grafi teorisini ve bu teorinin taşımacılık ağları uygulamalarını, gezgin seyyah problemi, kapasite kısıtları altında ileri düzeyde ağ uygulamalarını, taşıt programlama ve stok kontrol sistemini, kuyruk teorisini ve simülasyonu içerir. Ayrıca tesis planlaması ve karar verme, stratejik taşımacılık planlaması ile kapsama giren diğer konutların farklı boyutları da tartışılacak ve bunlarla ilgili bilgisayar uygulamaları da gündeme getirilecektir. Bunlara ilave olarak; öğrencilerin, bu ders aracılığıyla matematiksel model formülasyonu oluşturma ve Excel gibi programlar yardımıyla çözümleme yapma yetenekleri geliştirilmeye çalışılırken, Lineer Programlama, Tam Sayılı Programlama, Dinamik Programlama ve Simülasyon konuları da aynı kapsamda incelenecektir.

UTL 405        Yeşil ve Tersine Lojistik

Bu derste, yeşil ve tersine lojistik kavramlarını ve lojistik yönetimi, lojistiğin evrimi, yeşil lojistiğin amaçlarını, stratejik lojistik yönetimini, doğa dostu lojistik süreçleri ve kentsel lojistik konuları ele alınmaktadır. Çevre, kirlenme ve biyolojik olarak çözümlenmeyen maddelerin kullanımıyla kötü bir şekilde zarar görmektedir. Öğrenciler lojistik işletmelerdeki çevre yönetiminin finansal boyutlarını araştırırlar. İşletme stratejilerini, müşteri tabanlarını, sürekliliği, etik yatırımları ve satınalma politikalarını incelerler. Ayrıca, lojistik sektördeki çevresel politika ve etkileri de ele alırlar. Müteakiben, lokal tedarikçilerin ekolojik ve çevre politikaları açısından uygulamalarını tetkik ederler.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 406        Simülasyon ve Lojistik Uygulamaları

Bu derste; Simülasyon ve modellemeye giriş, temel teori ve kavramlar, güncel modellerin analizi ile lojistik araştırması için teknik ve araçlar, benzetim modelleri kurma ve analizi, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerinin kesikli olay simülasyon modelleri ile analizi, rastlantısal değişken oluşturma, oluşturulan rastlantısal sayıların test edilmesi, dağılımları verilere uydurma ve çıktı analizi, vaka analizleri incelenmektedir.

UTL 410        Mezuniyet Projesi

Bu ders, İşletme Bölüm başkanının belirlediği bir danışmanın rehberliğinde gerçekleştirilecek bireysel bir çalışmadır.  Bu ders öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilme becerisini geliştirmeyi hedefler.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 412        Stok Yönetimi

Bu derste; envanter kontrolü ve dağıtım fonksiyonları kapsamında malzeme tedariği, satın alma kapsamı ve hedefleri, satın alma yapısı ve organizasyonu, satın alma değişkenleri olan nitelik, nicelik, zaman, fiyat, kaynak, satın alma yöntemleri uygulamaları, satın alma sistemleri ve bunların kontrol işlemlerini, malzemelerin üretim merkezindeki akışının kontrolü, dağıtım konusundaki firma işlemleri ile ilgili stratejik ve taktiksel kararları ve süreç ile ilgili temel bilgileri, koordinasyon ve kontrolü kapsar. Ayrıca üretim sistemlerinin performansını geliştirmek ve teknoloji ile rekabet edebilmek için uygulanan stratejiler ile Veri Tabanlı Üretim Sistemleri(ERP), Eş-zamanlı mühendislik, Tam Zamanında Üretim(JIT), Toplam Kalite Yönetimi(TQM), Değişim Mühendisliği ve Senkronize Üretim gibi konuları içerir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

UTL 416        Türk Lojistik Sektörü

Bu derste; Dünya Ekonomisi, Küresel Ticaret Hatları, Ulaştırma Koridorları, Avrupa Birliği (AB) ve Lojistik, Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Türkiye Ticaret ve Dış Ticaret İstatistikleri, Lojistik Köyler/Organize Lojistik Bölgeler, Serbest Bölgeler, Lojistiğin Tarafları, Lojistik Şirketleri, Türkiye Demiryolu Ağı, Demiryolu Taşımacılık Şirketleri, Türkiye Karayolu Ağı, Uluslararası Karayolu Taşımacılık Şirketleri, Ulusal Karayolu Taşımacılık Şirketleri, Taşımacılık Kooperatifleri, Nakliyat Ambarları, Taşıma İşleri Organizatörleri, Depolama ve Antrepo Şirketleri, Gümrük Komisyoncuları, Dağıtım Şirketleri, Kargo ve Kurye Şirketleri, Denizyolu İşletmecilik Şirketleri, Liman ve Terminal İşletmecileri, Havayolu Taşımacılık Şirketleri, AB ile Karşılaştırma, Ulaştırma Bakanlığı konuları incelenmektedir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

BFN 410       Sigortacılık

Bu dersin amacı deniz, hava ve kara taşımacılığında ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerden korunma amacı ile yapılması gereken sigorta işlemlerinin aktarılmasıdır. Derste taşıma sözleşmeleri, risk analizi, ambalajın önemi, sigorta teklif bilgileri, teminatlar ve teminat dışı durumlar, uluslararası uygulamalar ve tazminat talepleri konuları incelenir. Ayrıca öğrenciler risk ve sigorta işlemleri dahilinde uluslararası çözüm örnekleri hakkında da bilgi sahibi olurlar.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

BFN 412       Uluslararası Finans

Bu ders, uluslararası finansal piyasalar ile bu piyasalarda işlem gören finansal enstrümanları tanıtmayı ve uluslararası finansal karar süreçleri hakkında yeterli bilgi birikimini sağlamakla birlikte firmaların uluslararası işlemlerinde karşılaştıkları temel finansal riskleri ve çevreyi irdelemektedir. Döviz piyasası ve döviz piyasasında kullanılan finansal türevler hakkında bilgi vermeyi, Modern Portföy Teorisi ışığında, uluslararası portföy yatırımı konusunda detaylı bilgi vermeyi, Uluslararası finansal piyasalar açısından önemli borsalar hakkında bilgi vermeyi amaçlar.

BİL 151         Bilgisayara Giriş I

Bu dersin amacı bilgisayarın donanım ve yazılımı hakkında temel bilgi sahibi olmak, Windows işletim sistemini, Microsoft Ofis paketi kapsamında Word, Excel ve Power Point programlarının kullanımını temel düzeyde öğrenmektir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

HUK 157       Temel Hukuk Bilgisi

Bu derste, hukukun tanımı, hukukun toplum yaşamındaki önemi ve ilkeleri işlenecektir. Diğer sosyal kurallar, hukukun diğer dalları, bu dalların uygulanması ve yorumlanması üzerinde durulacak ve Türk Yargı Sistemi incelenecektir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

HUK 257       İşletme Hukuku

Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İKT 201         Mikro İktisat

Derste Mikro İktisadın temel kavramlarını, yöntemlerini ve kamu-özel kesimin rolleri verilmektedir. Firma, piyasa yapıları ve kaynak dağılımı konuları üzerinde de durulmaktadır.

İKT 202         Makro İktisat

Bu derste temel makro iktisat teorilerine yer verilecektir. Gayrisafi milli hasıla, milli gelir, istihdam ve bölüşüm teoremi, işsizlik, enflasyon, devalüasyon, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme dersin temel konularını oluşturmaktadır.

İKT 203         İstatistik

Bu dersin konuları temel istatistik kavramları, istatistik metodları, data analizi, korelasyon ve regresyon, olasılık teorisi kavramları, örnekleme hatası, güven aralıkları ve hipotez testleridir.

İKT 204         İstatistik Uygulamaları

Pratiğe dayalı olan bu derste, istatiksel tahmin yöntemleri, hipotez testi ve modelin istatiksel olarak uygun hale getirilmesi anlatılacaktır. İstatiksel araştırma tasarımı ile ilgili örnek uygulamalar yer verilecektir tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İŞL 104          İletişim

Bu derste iletişimin Tanımı, Etkin İletişim Kuralları, Müzakere Teknikleri, Çatışma Çözümü, İletişim Becerisi Geliştirme ve Örgütsel İletişim konuları incelenmektedir.

İŞL 109          Genel İşletme

Bu ders kapsamında öğrenciler, işletmelerin zamanımızın dinamik iş ortamının gereklerini nasıl karşıladıklarını, iş dünyasını ve işletmelerin küresel piyasada nasıl başarıyla rekabet ettiklerini öğrenecektir.

İŞL 210          Yönetim ve Organizasyon

İşletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, toplam kalite ve globalleşme, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar işlenecektir.

İŞL 218          Pazarlama Yönetimi

Ürüne ilişkin kavramlar ve marka adı, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün yaşam eğrisi, dağıtım kanalları, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, bütünleşik pazar iletişimi stratejisi, perakendecilik ve toptancılık konularına değinilecektir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İŞL 301          Yöneylem Araştırması

Metodolojisi ve üretim-servis sektöründeki uygulama alanları, Doğrusal Programlama modellerinin formülasyonu ve yapıları, Doğrusal Programlama modellerinin çözümünde kullanılan algoritmalar. Grafik yöntem ve Simplex algoritması. Dualite ve duyarlılık analizleri, ulaşım ve atama problemleri.

İŞL 302          Yönetim Bilişim Sistemleri

Bilgi Sistemlerinde Çağdaş Yöntemler, Örgütlerde Temel Bilişim Sistemleri, Fonksiyonel Bakış Açısından Sistemler, Bütünleşik Yaklaşım: İşletme, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi; Bilgi Birikimi Yönetimi Sistemleri, Karar Vermesi, Bilişim Sistemleri ve İşletme Stratejisi, Elektronik İşletme Elektronik Ticaret, Dijital İşletme, Karar Destek Sistemleri, Bilişim Sistemleri Değişim Yönetimi, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik ve Kontrol, Sistem Kalitesi, Uluslararası Bilişim Sistemleri, Global Değer Zincirleri, Bilgi Sistemlerinde Etik konuları öğrenilir.

İŞL 365          Problem Çözme ve Karar Verme

Bu derste öğrencilere karar verme ve problem çözme süreçlerini tanımlayabilmeleri, etkin karar verebilme becerilerinin geliştirebilmeli için gerekli teorik altyapının aktarılması amaçlanmaktadır.

İŞL 407          Araştırma Yöntemleri

Bu ders araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve tekniklerini, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problem tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İŞL 427          Proje Yönetimi

Bu dersin amacı, herhangi bir sektörde, meslek ve kamu sektöründe kullanılabilecek; proje yönetimi ilkeleri, metodolojileri, araçları ve teknikleri ile ilgili temel bir anlayış oluşturmaktır. Kurumsal ve insan kaynakları etkenleri de bu anlayışın içine dahil edilmişlerdir. Öğrenciler bir projeyi meydana getiren unsurlar ve proje yöneticisinin rolü ile ilgili bir anlayış geliştirirler. Öğrenciler, bir projenin oluşturulması, planlanması ve yürütülmesi, proje incelemesi gibi konular dahil olmak üzere bir projenin sürdürülmesi için gerekli olan faaliyetleri planlayıp analiz edebileceklerdir. Bunun yanı sıra öğrenciler, projenin bir kuruma ya da başka organizasyonel ortamlara nasıl uyumlandırıldığını öğreneceklerdir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İŞL 447          Üretim Yönetimi

Lojistik organizasyonlarının lojistik operasyonlarını verimli ve etkin bir şekilde planlamaları, takvimlemeleri ve kontrol etmelerinde kullanılmak üzere karar vermelerine yönelik örnek metot uygulama yaklaşımlarını içeren önemli bir derstir. Bu bağlamda bu ders temel üretim ve operasyon faaliyetlerini bir işletmenin lojistik sistemindeki planlama ve tasarım fonksiyonlarının kantitatif uygulamalarını sunmaktadır. Bu dersin konuları arasında; proje yönetimi, üretim planlama ve envanter kontrolü, kapasite planlama ve süreç seçimi, doğrusal programlama, tesis yerleşimi, iş tasarımı ve iş yükü ölçümü, kalite kontrol ve benzeri konular sayılmaktadır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İŞL 451          Uluslararası Pazarlama

Uluslararası pazarlama ve işletmecilik ile ilgili değerlendirmeler,  gelişim süreçleri, uluslar arası Pazar çevresi ve dünyadaki Pazar hareketleri, uluslararası pazarlamada kullanılan araçlar, lisans anlaşmaları, uluslararası işletmecilikte tanıtım ve dağıtım tipleri gibi konuları içerir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

MAT 151       Genel Matematik I

Bu dersin amacı matematiğin temel kavramlarını vermek ve bu yolla ekonomik problemlerin çözüm yolunu göstermektir.

MAT 152       Genel Matematik II

Bu dersin amacı İktisat öğrencilerine, alanlarında gerekli olan Pre-Kalkulüs, Kalkulüs, Matris, Determinant, Lineer Denklem Sistemleri konularında bilgileri vermek ve uygulamalar yapmaktır.

MUD 218       Genel Muhasebe

Teori, kavramsal çerçeve, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin gelişimi ve uygulamaları açıklanacaktır. Gelir tablosu, nakit akımı, bilanço ve aktif hesaplar da incelenecek konular arasındadır.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

ATA 151        Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I

Bu dersin amacı Türk İnkılâbının tarihi anlamını ve önemini kavratmak; Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını anlatmak ve muasır medeniyet hedefini özümsetmek; Kurtuluş Savaşı’nın oluşum koşullarını açıklayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu öğrenciye yansıtmak; Atatürkçülüğü öğrencilere benimsetmektir.

ATA 152        Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II

Bu ders Lozan antlaşmasından Atatürk’ün ölümüne kadar olan süreci kapsamaktadır; Başlıca konular, Kemalist prensipler doğrultusundaki reformlar, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik dönüşümler, Türkiye’nin uluslararası ilişkiler pozisyonunda ve dış politikasında gelişmelerdir.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

İNG 151         İngilizce- I

Bu dersin amacı öğrencilerin; eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerini, orta düzeyde farklı okuma parçalarını okuyup anlamalarını, çeşitli akademik ve güncel okuma parçalarıyla kelime dağarcıklarını zenginleştirmelerini, bağlamdan bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin etmelerini, ön-okuma stratejilerini etkin şekilde kullanmalarını, parçanın ana fikrini tespit etmelerini, okuma parçalarındaki genel ve belirli fikirleri ayırt etmelerini, okuma parçalarındaki gerçek bilgileri ve imaları ayırt etmelerini, sınıf ve grup tartışmalarında fikirlerini ifade etmelerini sağlamak, akademik konularda öğrencilerin paragraf yazma becerilerini geliştirmek, katılacakları sempozyum gibi mesleki çalışmalar için dinleme becerilerini geliştirmektir.

İNG 152         İngilizce-II

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda kompozisyon yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce’yi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

TRD 151       Türk Dili-I

Bu ders öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

TRD 152       Türk Dili -II

Bilgilendirici ve öyküleyici metinleri çözümleme yöntemleri; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri, yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları (tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma), anlatım biçimleri (açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım), çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açık oturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd)); Türkçe dilbilgisi (söz dizim, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım öğeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.tez yazim, lisans tezi yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazim kurallari, türkçe yazim kilavuzu, bitirme ödevi örnekleri, bitirme ödevi örneği, bitirme ödevi konuları, bitirme ödevleri, bitirme tez konuları, lisans bitirme tezleri, bitirme tez,uluslararası ticaret bölümü, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret dersleri, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret avukatı, uluslararası ticaret anlaşmaları, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku nedir, uluslararası ticaret ingilizce, uluslararası ticaret lisansüstü, uluslararası ticaret lisans, uluslararası ticaret tez, uluslararası ticaret uzaktan eğitim, uluslararası ticaret yüksek lisans, uluslararası ticaret yüksek lisans istanbul, uluslararası ticaret yüksek lisans programı, uluslararası ticaret yüksek lisans izmir

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930