Vray Render ödevi

3d max ders,
max dersleri,
3d max kursları,
vray kurs,
3ds max kursu,
3d max dersler,
3ds max dersi,
3d max kursu,
3d max dersleri,
12
OFFSET ayarlarını 10 mm olarak değiştirerek şeklin diğer aşağıdaki gibi oluştururuz.
Soru: Yukarıda soldaki şekildeki fazlalıkları silerek sağdaki şekli elde etmek için hangi komutu kullanmalıyız ?
Nesneleri seçip klavyede Delete tuşuna basarsak seçtiğimiz objeler silinir. Fakat biz yukarıda nesnelerin
fazla kısımlarını silmek istiyoruz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanmalıyız.
TRIM: (Budamak) (veya simgesi seçilir)
Command: tr
Select object: ↵ ( entere basılır)
Select object to trim shift select to extend or [Project/Edge/Undo]: Nesnelerin
istenmeyen kısımlarını seçeriz.
Not: İşlem sırasında yanlışlıkla silinen kısımları geri almak için yanlış hareket sonrası “u” yazıp↵ tuşuna
basarız.
Not:
3d max ders,
max dersleri,
3d max kursları,
vray kurs,
3ds max kursu,
3d max dersler,
3ds max dersi,
3d max kursu,
3d max dersleri,
Trimleme sırasında okla belirtilen çizginin silinmediğini fark
ederiz.
Trim komutu ile çizgilerin başka bir çizgiyi geçen kısımlarını
silebiliriz.
Okla gösterilen dikey çizginin başka çizgiyi geçen kısmı
olmadığı için bu çizgi trim komutu ile silinemez.
Çizgiyi silmek için çizgiyi seçip,klavyede Delete tuşunaBİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I
( AUTOCAD )
DERS NOTLARI
Ögr. Gör. Vehbi BALAK
Sayfa 1
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
1
AutoCAD programını nasıl çalıştırız ?
Masa üstünde yandaki simge farenin sol tuşu ile çift tıklanarak veya
Başlat → Programlar→Autodesk→AutoCAD2004→AutoCAD2004 simgesi tıklanır
Program çalıştıktan sonra aşağıda görülen pencere karşımıza çıkar.
Oklarla gösterilen öğeleri kullandıkça öğreneceğiz. Şimdilik sadece isimlerini ve konumlarını bilmemiz
yeterlidir.
AutoCAD programını öğrenirken kullanılan araçları tek tek ele alıp incelemek yerine, çizilmesi amaçlanan
nesnelerin oluşturulması sırasında gerekli araçların nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Bu şekilde nesnelerin en
kısa ve kolay yolla nasıl çizileceğini öğreneceğiz. Çizimlerde ihtiyaç duyacağımız araçlar arttıkça gerekli
detaylara değineceğiz
Hazırladığımız bu dokümanda öncelikle temel çizim esaslarını öğrenmeye çalışacağız. AutoCAD programı çok
kapsamlı olduğu için detaylı bilgiler piyasada mevcut kitaplarda bulunabilir.
Bu bilgilerden sonra çizime başlayabiliriz.
Status Line
(Durum Gösterge satırı)
Command Line
(Komut Satırı)
İmlecin Koordinat
Göstergesi (X,Y,Z)
Toolbars
(Araç Çubukları)
Crosshair (Cursor)
(İmleç)
Main Menu
(Ana Menü)
WCS – UCS
(Koordinat Sistemi)
Drawing File
(Aktif Çizim Dosyası )
Grid
(Çizim Alanı Izgarası)
Sayfa 2
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
2
Teknik Resim dersinde bir çizime başlarken ilk önce çizim kâğıdını hazırlarız. Kâğıdımızın boyutları aşağıda
belirtilen standart boyutlardan birinde olur.
A serisi Boyutlar(mmxmm)
A0 841,1189
A1 594,841
A2 420,594
A3 297,420
A4 297, 210
A5 148,210
A6 105,148
AutoCAD programında da standart kağıt boyutlarına benzer şekilde öncelikle çizim sınırlarının (DRAWING
LIMITS) oluşturulması gerekir.
Çizim sınırlarının oluşturulması:
Klavyede F7 (tuşuna bastığımızda) ekranda daha önceden belirlenmiş çizim sınırları,
noktalardan oluşan ızgara (GRID) şeklinde ekrana gelir. Tekrar F7 tuşuna basılırsa
ızgaranın kaybolduğu görülür. Aynı anda alt kısımda bulunan durum çubuğunda basılı
olan GRID simgesinin F7 tuşuna bağlı olarak pasif veya aktif hale geldiği gözlenir.
Bundan sonra üstteki menü çubuğunda Format → Drawing Limits seçilir.
Komut satırında:
Specify lower left corner <0,0000, 0.0000>:
(çizim sınırının alt sol köşesinin koordinatlarının girilmesini belirten üstteki yazı çıkar.
Köşeli parantez içindeki kısım en alt köşenin koordinatlarının 0,0 olarak önerildiğini kabul
etmemiz halinde Enter tuşuna ↵ basarız. Aksi halde başka bir değer girmemiz
gerekir.
Sayfa 3
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
3
0,0 değerini çizim sınırlarının sol alt köşesi olarak kabul ederek ↵ tuşuna basarız. Daha sonra komut
satırında aşağıda belirtilen bir başka yazı çıkar.
Specify upper right corner <420.000, 297.0000>:
çizim sınırlarının üst sağ köşesinin koordinatlarını girmemiz istenmektedir. Biz çizim sınırlarını
A4(210,297) olarak belirleyeceğimiz için üst köşenin koordinatlarını 210,297 yazıp ↵
tuşuna basarız.
3d max ders,
max dersleri,
3d max kursları,
vray kurs,
3ds max kursu,
3d max dersler,
3ds max dersi,
3d max kursu,
3d max dersleri,
Bu anda ekranda görülen ızgaranın boyutlarının değiştiğini görürüz.
Ekranın sol alt kısmında bulunan çizim sınırlarının tamamını ekranda daha büyük görmek için ZOOM komutunu
kullanacağız. Bunun için imleç omut satırında iken
Command: z (Zoom komutunun ilk harfi) ↵
All/Center/Dynamic/Extens/Previous/Scale/Window]<real time>: a ↵
Aynı işlemi 2.yol olarak:
Üst menüde View→Zoom→All yolunu izleyerek
gerçekleştirebiliriz.
Sayfa 4
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
4
Bu işlemden sonra çizim sınırlarını oluşturan ızgara aşağıdaki gibi görülür.
Çizim alanı içerisinde Anted çizgilerini oluşturmak.
Sayfa 5
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
5
Antet çizgilerini oluşturmak için LINE komutunu kullanmamız gerekir.
AutoCAD’te bir komutu kullanmanın bir kaç yolu vardır.
1.yol:
Komut satırına komutunun tamamını veya ilk harfini ( aynı harfle başlayan komutlarda, komutun ilk iki harfini
veya ilk üç harfini) yazarak
Command: L (line)
2.Yol: Araç çubuğundaki komut simgesi ile
3.Yol: Üst menüden komutun bulunduğu bölüme girerek.
Örneğin: Line komutu için
Üst menüden Draw→Line
Biz komut satırını kullanacağız.
Command: L ↵
LINE specify first point: 20,5 ↵ (1 noktasının koordinatlarını çizginin başlangıç noktası olarak
belirliyoruz)
Specify next point or [undo]: 205,5 ↵ (2 noktasının koordinatlarını yazıyoruz. Yanlış yazılırsa u yazıp
↵ tuşuna basarsak bir önceki noktaya döneriz.)
Specify next point or [undo]: 205, 292 ↵ ( 3 noktasının koordinatları)
Specify next point or [undo]: 20, 292 ↵ (4 noktasının koordinatları)
Specify next point or [undo]: 20,5 ↵ ( başlangıç noktasının koordinatlarını yazıyoruz)
yada C yazıp enter tuşuna basarak başlangıç noktası ile birleştiriyoruz.
Specify next point or [undo]: ↵ ( başka bir noktaya gitmeyeceğimiz için ↵ Enter tuşuna basıyoruz)
Command:
Sayfa 6
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
6
Antedin diğer kısımlarını ve antet yazılarını daha sonra tamamlamak üzere şimdi aşağıdaki şekli çizmeye
çalışalım.
Çizim alanının üst kısmını yakından görmek için araç çubuklarında ZOOM realtime simgesi seçilir.
Simge çizim alanı içerisinde iken farenin sol tuşu basılı tutularak yukarı ve aşağı doğru hareket
ettirilirse ekrandaki nesnelerin yakınlaştığını veya uzaklaştığını görürüz. İmleç yukarı doğru hareket ettirilirse
nesneler yakınlaşır, imleç aşağı doğru sürüklenirse nesneler uzaklaşır.
3d max ders,
max dersleri,
3d max kursları,
vray kurs,
3ds max kursu,
3d max dersler,
3ds max dersi,
3d max kursu,
3d max dersleri,
Belirli bir yakınlaştırmadan sonra ekrandaki görüntüyü kaydırmak için imlecin sağ tuşu tıklanır. Çıkan
pencerede Pan seçilir. Bundan sonra ekranda el simgesi çıkar. Bu simge çıktığı anda farenin sol tuşu
basılı halde sağa,sola, yukarı ve aşağı sürüklenirse görüntünün kayması sağlanır. Sonra tekrar sağ tuş
tıklanıp çıkan pencerede Exit seçilirse ZOOM realtime komutundan çıkılır.
Kullanılan fare (Mouse) tekerlekli ise tekerleği yukarı aşağı doğru hareket ettirerek Zoom Realtime
komutunda olduğu gibi nesnelerin yakın veya uzak görünümü sağlanır. Yakınlaşma ve uzaklaşma sırasında
imlecin bulunduğu nokta merkez alınır.
Sayfa 7
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
7
LINE komutunu kullanarak çizim alanının üst kısmında herhangi bir nokta, çizginin başlangıç noktası olarak
işaretlenir.
Command:l ↵
Specify first point: herhangi bir nokta işaretlenir.
Specify next point or [undo]: çizginin uç noktasının koordinatlarının girilmesi isteniyor. Aşağıdaki
şekle bakılırsa imlecin herhangi bir doğrultuda hareket ettiğini görürüz.
F8 (=ORTHO) tuşuna basıp imleci hareket ettirirsek. İmlecin çapraz gitmeyip sadece düşey ve yatay
doğrultuda hareket ettiğini görürüz. F8 tuşuna tekrar basıp imleci hareket ettirirsek , imleç
çaprak olarak hareket eder. Bu esnada F7(=GRID) ayarında olduğu gibi F8 (=ORTHO)
ayarrının aktif olup olmadığı durum çubuğundaki ORTHO simgesinden anlaşılır.
F8 tuşuna basıp imlecinyatay hareket etmesisağlandıktansonra aşağıdaki satıra dikdörtgenin yatay
uzunluğunu (80) yazıp ↵
Specify next point or [undo]: 80 ↵
İmleci düşey olarak hareket ettirdikten sonra aşağıdaki satıra dikdörtgenin düşey uzunluğu (50) yazılır.
Specify next point or [undo]: 50 ↵
Sayfa 8
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
8
İmleç yatay olarak hareket ettirildikten sonra dikdörtgenin üst yatay uzunluğu (80) yazılır.
Specify next point or [undo]: 80 ↵
Çizginin ucunu başlangıç noktası ile birleştirmek için ya düşey uzunluk yazılır veya c ( close=kapat) yazılıp ↵
tuşuna basılır.
Specify next point or [undo]: 50 ↵ Specify next point or [undo]: c ↵
veya
Specify next point or [undo]: ↵ Command:
Command:
Sayfa 9
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
9
Soru: Çizdiğimiz dikdörtgenin üst kenarının ortasından alt kenarının ortasına bir çizgi çizmek istiyoruz. Ne
yapmamız gerekir?
Cevap: OSNAP ayarlarını kullanmamız gerekir?
OSNAP ( Object Snap) çizilen nesnelerin ( çizgi, çember, yay gibi) belirli noktalarının yakalanmasını sağlayan
bir araçtır. Osnap yardımcı bir olup sadece komutlarla birlikte kullanıldığı zaman nesnelerin belirlenen
noktalarının yakalanmasını sağlar.
Şimdi sorumuzun cevabını bulmaya çalışalım.
Önce OSNAP ayarlarından Mid Point(=orta noktayı) işaretlememiz gerekir. İmleç durum
çubuğundaki OSNAP simgesi üzerinde iken farenin sağ tuşuna bastığımızda
yandaki pencere çıkar. Settings seçilirse
Yukarıdaki pencerede
Endpoint: Uç nokta
Midpoint: Orta nokta
Center: Çemberin merkezi
Node: Point komutu ile oluşturulmuş nokta
Quadrant: Bir çemberin çeyreğini oluşturan nokta
İntersection: İki objenin kesişim noktası
Extension: Objelerin uzantısı
İnsertion: Yerleşim noktası
Perpendicular: Dikey nokta
Tangent: Bir nesneye teğet nokta
Nearest: en yakın nokta
Apparent Intersection: İki nesnenin zahiri kesişim noktası
Paralel: Bir nesneye paralel nokta
Sayfa 10
Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları
10
Yukarıdaki pencerede şimdilik sadece Midpoint seçilir. OSNAP ayarlarının aktif olması için F3 tuşu kullanılır
veya yukarıdaki

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2024
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031