Yönetim Bilişim Sistemleri tez yazımı

Yönetim Bilişim Sistemleri
Genel Akademik Kadro Ders Programı Ders Açıklamaları HaberlerEtkinlikler İletişim
ACM 111 Bilgisayara Giriş ve Veri İşleme özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı
Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: İşlemcilerin ve işlem süreçlerinin temel özellikleri, sayı sistemleri, bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Word, Excel, Powerpoint gibi temel ofis programları.
AFE 155 Akademik Okuma ve Yazma    özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımıÖn Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin okuma bölümleri işletme ve iktisat İngilizce’sinin temel kavramlarını içeren metinler, yazma bölümleri ise akademik İngilizce’ye uygun üsluplar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tasvir, tanımlama ve örnekleme, kıyaslama, rapor yazma, araştırma hazırlama, vb. Üniversite eğitimini tamamlayıcı konuları içermektedir.
ATD 121 İşletme Yönetiminin Temelleri özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste temel terimlere, kurumlara, uygulamalara ve iş yönetimine yoğunlaşarak, işletme yönetimi hakkında genel bilgiler verilecektir. Bir inceleme dersi olarak, işletme yönetiminin en önemli konuları olan yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, hukuk ve insan kaynakları, birbirleriyle ilişkilerini de kapsayacak biçimde incelenecektir. Ders, seçilmiş güncel işletme ve yönetim konularını da içermektedir.
ECON 111 İktisat’a Giriş I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders mikroekonomi ve mikroekonominin analitik araçlarının temel kavramlarına giriş niteliğindedir. Arz ve talep analizi, çeşitli piyasa yapıları, şirket teorisi, dağıtım teorisi, vb. işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 101 Uygarlık Tarihi I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

MATH 171 Ekonomi İçin Analiz I

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM 112 Grafik Tasarımına Giriş özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders laboratuvar yönelimli olup iki kısımdan oluşmaktadır. İlk bölümde bir grafik tasarım yazılımına genel bir bakış yapılacaktır: Resimler, renk modları, renk ve ton ayarlamalarının yapılması, seçimler, düzenleme ve yeniden dokunuş, boyama, kanallar ve maskelerin kullanılması, katmanları kullanma, filtreleri kullanma, resimleri kaydetme ve dışa aktarma, baskı. İkinci bölümde sayfa tasarımı üzerine kavramlar incelenecektir: Paletler, komut referansı, temel kavramlar, bir yayının oluşturulması, yazı biçimlendirme ve kelime işleme, bileşim ve typography, grafikler ve yazı nesneleri, indeksler ve sayfalama, renk tanımlama ve uygulama, renk yönetimi.
ACM 221 Sistem Analisi ve Algoritmalar özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilgisayar mantığına giriş, problem çözümünün kuramsal ilkeleri, algoritmaların temel özellikleri, yalancı kodlama, kontrol yapıları, yinelemeli algoritmalar, fonksiyonlar, modüler tasarım, temel veri tipleri, temel giriş cıkış yapıları, fonksiyonlar, diziler, arama , sıralama, index kurma, kriptoloji ve matrisler.
ACM 262 Web Tasarımına Giriş özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu dersin ilk bölümü şu konuları içermektedir: İnternetin temelleri; internete giriş, web siteleri ve ana sayfalar, internette yayın, WWW için donanım ve yazılım seçimi, web sayfası geliştirme araçları, iletişim protokolleri, HTML, Frontpage, Javascript ve elektronik posta, planlama, etkileşimli web sitelerinin kurulumu ve bakımı, intranet tasarımı ve uygulamaları. Dersin ikinci bölümü ise şu konuları içermektedir: Animasyon temelleri, çizim yapma, renklerle çalışma, dışardan alınan resimlerin kullanılması, ses ekleme, nesnelerle çalışma, katmanları kullanma, semboller ve örnekler, animasyon yaratma, etkileşimli filmler yaratma; sunulabilir filmler hazırlama, dışa aktarım ve baskı.
ECON 122 İktisata Giriş II özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ECON 111)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Ders öğrencilerin ekonomi politikalarını anlayabilmeleri için ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi ve devlet politikaları konularında giriş seviyesinde bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Ulusal gelir, büyüme, işsizlik, parasal ve mali politikalar ve uluslar arası ticaret ve finans işlenecek temel konular arasındadır.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Detaylı bilgi için tıklayınız.
MATH 172 Ekonomi İçin Analiz II özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (MATH 171)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersler işletme ve ekonomi ortamlarında gereken en önemli matematiksel araç ve yöntemleri tanıtarak matematikle ilgili temel prensipleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Matrix ve vektörler, doğrusal denklemler, seri ve diziler, integral ve fonksiyonlar işlenecek temel konulardır.
ACM 211 Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları kapsar: Veri kavramı, veri yapıları, veri modelleri, veritabanlarına giriş, veritabanlarının bileşenleri, ilişkisel veritabanları, tablo oluşturma, indeksleme, sıralama ve sorgulama.
ACM 213 Bilişim Analizi ve Sistem Tasarımı özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders bilgi sistemlerini yönetme ve geliştirme becerilerini geliştirmekteki can alıcı temel konseptler, çerçeveler, yöntembilimler, teknikler ve araçları tanıtmaktadır. Bir geliştirme projesinin başarısı için kritik olan gereksinimler analizi bilgi toplama ve mevcut system ve süreçlerin çözümlenmesi gibi sistem hedeflerine ulaşmak için gerek ve koşulları belirlemek için görevler üzerine yoğunlaşır. Kullanıcı-merkezli bilgi sistemleri yaratmak için analizlerin uygulamalı bakış açıları üzerine yoğunlaşacaktır. Sistem analizi, sistem tasarımı, sistem uygulaması ve sistem operasyon, destek ve güvenliği gibi Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsünün tüm evreleri kapsanmaktadır.
AFA I Zorunlu Bir Yabancı Dil I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFN 132 Finansal Muhasebe

Ön Koşul:Yok özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, muhasebenin teorisi ve pratiğine, ve finansal raporlamaya genel bir giriş dersi niteliğindedir. Genel muhasebe işlemleri, finansal tablolar, duran ve dönen varlıklar, borçlar, gelirler ve harcamaların muhasebeleştirilmesi gibi konular bu dersin kapsamındadır.. Önem verilen husus, finansal muhasebe konularının temel kullanımları ile daha iyi ve daha etkili iş kararları verilmesidir.
ATD XXX Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AXX 211 İşletme İstatistiği I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders işletmelerde istatistiğin önemini vurgular ve verilerin grafik ve tablolar yardımıyla özetlenmesi ve organize edilmesi  ile sayısal istatistikleri hesaplayıp yorumlayarak düzenlenmesini içermektedir (ortanca, ortalama, çeyreklik, standart sapma ve korelasyon katsayısı, tanımsal istatistiki ölçümler, frekans dağılımları, olasılık, olasılık dağıtımları, merkezi yönelimlerin ölçümleri ve dağılımı).
TKL 201 Türk Dili ve Edebiyatı I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Dil ve dünya dilleri hakkında genel bilgiler, geleneksel ve modern linguistik yaklaşımların karşılaştırması, Türk dillerinin sınıflandırması ve diğer dillerle olan bağlantıları, edebi dillerin tarihsel gelişimi, modern Türkçe’nin ses ve yapı özellikleri ve sınıf uygulamaları.
ACM 222 Yapısal Programlama özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:ACM 221
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Programlama dillerine ilişkin kavramlar, programlama dillerinin türleri, yüksek düzeyli programlama dillerinden düşük düzeyli programlama dillerine dönüşüm ilkeleri, derleyiciler, yapısal programlama; yukarıdan aşağı programlama ilkeleri, yapısal kodlama ilkeleri, modüler programlama ilkeleri. Temel veri türleri, değişken tanımlama, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, diziler, yapı değişkenleri, birlikler, C programlama dilinde metin ve ikili dosyaları kullanımı, işaretçiler, kalıtım, sanal fonksiyonlar ve dönüşüm.
ACM XXX Bölüm Seçmeli özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFA II Zorunlu Bir Yabancı Dil II özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (AFA I)
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 242 Yönetim Muhasebesi özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (AFA I)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders yönetim muhasebesi teorisi ve pratiğine bir giriş niteliğindedir. Muhasebe tekniklerinin uygulanması ve organizasyonda yönetim, kontrol ve karar alma kavramları ele alınacaktır. Bütçeleme, ürün maliyetlendirme, performans geliştirme ve aktarım ücretlendirilmesi gibi konular; teşvikler, uluslararası plan ve vergi ile alakalı hususlar da göze alınarak incelenecektir
AXX 212 İşletme İstatistiği II

Ön Koşul:Var (AXX 211)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğrenciler, ilişkisel analiz ve ticari tahmin yapma tekniklerini ve bunları bir işletmede nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir. Kullanılan araçlar arasında; istatistiki bağımsızlığın Kikare (Chi-Square) testi; değişkenlik analizleri; basit doğrusal regresyon ve korelasyon; çoklu doğrusal regresyon; ve değişen ortalamalar ile üssel düzleştirme gibi teknikler vardır. Ele alınan başlıca konular, problem belirleme, istatistiki model oluşturma, veri analizi ve sonuçların incelenmesidir.
TKL 202 Türk Dili ve Edebiyatı II özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (TKL 201)
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Advanced information about Turkish literature; comparison of traditional & modern linguistic approaches; classification of Turkish languages, and finally the survey of Turkish literature with consideration of eras movements & individual authors in a cultural & historical setting.
ACM 312 Yönetim Bilişim Sistemleri özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin kapsamına giren ana konular şunlardır:  Bilişim sistemlerine giriş, uygulama geliştirme, gereksinim analizi ve tesbiti, yapısal analiz geliştirme stratejisi, prototip geliştirme ve uygulama stratejisi, sistem tasarımı, bilgisayar çıktı tasarımı, girdi çıktı, dosya tasarımı ve yardımcı araçların kullanımı, etkileşimli veritabanı tasarımı, veri iletişimi, kalite güvencesi, system uygulama ve yönetimi, donanım ve yazılım seçme.
ACM XXX Bölüm Seçmeli / Serbest Seçmeli özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Bölüm Seçmeli / Serbest Seçmeli özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFA III Zorunlu Bir Yabancı Dil III özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (AFA II)
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD XXX Fakülte Seçmeli özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
19.ve 20. yüzyılda Türkiye tarihine giriş, Kemalizm ve modern Türkiye’nin incelenmesi.
ACM 366 E-İş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, internette bilgi güvenliği, gizli-anahtar ve genel-anahtar şifreleme, dijital imzalar, dijital sertifikalar, ağların ve kişisel bilgisayarların güvenliği, sunucu hizmetleri ve e-ticaret yazılımları, satış için iş modelleri, e-ticaret gerçekleme planlaması, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, şirket kaynakları planlaması, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, siber uzayda veri sorgulama, veri ambarları, makine öğrenimi, video konferans, e-işin yasal ve politik yönleri.
ACM 394 Zorunlu Staj

Ön Koşul:Yok
Kredi (0 + 3 + 0) 3
Bu derste öğrencilerin derslerde görmedikleri konular hakkında bilgilenmesi ve daha önceden öğrendikleri bilgilerin pratik uygulamalarını yaplamarı hedeflenmiştir. Öğrencilerin bilişim sektöründeki firmalarda 40 iş günü staj yapması zorunludur.
ACM XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX / ATD XXX Bölüm Seçmeli / Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AXX 315 Hukuka Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı öğrencilere hukuk terimlerini ve hukuk konusunu tanıtmaktır. Hukukun birincil alanları genel olarak gözden geçirilecek, ticaret hukuku, kontratlar, vergi hukuku ve çevre hukuku konularının üstünde durulacaktır. Uluslararası hukukun prensipleri, uluslararası organizasyonlar ve çok uluslu şirketlerden de bahsedilecektir.
HTR 302 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 2
Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal ve kültürel dönüşümü; ulus-devlet yapılanması; ve çağdaşlaşma sürecindeki modern Türkiye.
ACM 411 Bilişim Sistemlerinin Etik ve İnsani Yönü

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilişim sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesinde insan boyutu, insan-makine etkileşiminde ve kullanıcı arabirimlerinin tasarımında karşılaşılan sorunlar, etkileşim teknolojilerinin geliştirilmesindeki güncel eğilimler.
ACM 412 Ağ Programlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Ağ temelleri, donanım ve yazılım, ağ ortamında programlamaya giriş, Java ortamı, nesne ve sınıflar, inheritance (bırakıt), Java’da temel programlama yapıları, Java applet’leri (programcıkları), çizim ve renklendirme, Java’da fare ve klavye olayları, Java Script’leri (betikleri), Java betik ve serilerinde fonksiyonlar, canlandırmalar, dosya ve dosya kullanımları ve ileri durum analizleri, içerik olarak Java, Java’da çoklu ortam, görüntü, ses, canlandırma ve filmler. Temelde laboratuar esaslı olan bu derste öğrencilerin birer proje tamamlamaları hedeflenmektedir.
ACM 421 Proje Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, yazılım geliştirme modelleri ve geliştirme sürecinin verimlilik ve kalite arttırılmasında kullanılan araçlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma proje yönetimi alanında kesin ve late-breaking araştırmasını kapsar. Araştırma konularında daha geniş düşüncelerin tanımlanabilmesi için gerçek olaylara uygulanmakta ve sonuca giden kapsamlı çalışmalar yapılmaktadır.
ACM 469 E-SCM (E-Tedarik Zinciri Yönetimi)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: E-ticaret ve e-iş için alım, malzeme ve lojistik yönetimi alanları, malzeme envanterini elde etme, depolama, işleme ve taşıma teknikleri, taşıma, envanter, hizmet yerleri, müşteri hizmetleri, paketleme ve malzeme işleme işlemlerinin entegrasyonuna yönelik tedarikçi zinciri aktiviteleri, tedarikçi zinciri içerisindeki B2C ve B2B ürün ve servis akışlarına ilişkin planlama ve kontrol sistemleri ve ürün planlama, envanter tarifelendirme, MRP, ERP ve envanter yönetimi.
ACM XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX / ATD XXX Bölüm Seçmeli / Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM 454 E-CRM (E-Müşteri İlişkileri Yöntemi)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: CRM iş modelleri ve iş kuvvetleri, CRM çözümlerinin dizaynı, B2B ve B2C durum çalışması örnekleri, iş ve pazarlama CRM stratejileri, e-kanallar ve elektronik CRM, B2B ve B2C segmentasyon stratejileri, CRM teknolojileri ve araçları, teknoloji kuvvetleri, kanallar ve e-CRM aktiviteleri, bir CRM projesini hayata geçirme, CRM işi ile pazarlama program stratejisini ilişkilendirme, müşteri profili çıkarma teknolojisi, teknikler ve tedarikçiler, başarılı bir CRM için müşteri segmentasyonu, CRM organizasyonu, bilgi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, birden fazla bilgi stratejisinin yönetimi.
ACM 498 Bitirme Tezi

Ön Koşul:Son Sınıf Öğrencisi
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bir fakülte danışmanının gözetmenliği altında uygulamaya yönelik belli bir konunun analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu.
ACM XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Bölüm Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX Serbest Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM XXX / ATD XXX Bölüm Seçmeli / Fakülte Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ATD 132 Pazarlamaya Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM 212 İleri Veri Tabanı Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ACM 211)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları kapsamaktadır: İlişkisel veritabanlarında ilişki kurma, veri girişi için form tasarımı, alt formlar, makro oluşturma, veri grafikleri, veri erişim sayfaları ve tasarım görünümünde rapor oluşturma.
ACM 232 Mantıksal Tasarım İlkeleri özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Sayı sistemleri, Boolean cebir, mantık kapıları, kombinasyonel devrelerin analizi, tasarımı ve minimizasyon, MSI ve LSI elemanları, programlanabilir mantık aygıtları, ardışık MSI elemanları, flip-floplar, sayıcılar, kayan sklayıcılar, algoritmik durum makinaları, bilgisayar organizasyonuna giriş.
ACM 264 E-Pazarlama özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders elektronik pazarlama araçları ve tekniklerine, firmadan-müşteriye ve firmadan-firmaya pazarlama kavramları çerçevesinde giriş yaparak başlamaktadır. Bu ders aynı zamanda, pazarlama için stratejilerin geliştirilmesine ve bir firmadan diğer bir firmaya veya organizasyona elektronik araçlarla pazarlamaya odaklanmaktadır. Diğer konu başlıkları, marka ve tanınma, elektronik pazarda tüketici ve örgütsel davranış, müzayede,  kanal oluşturma ve ilişkisel pazarlama, firmadan-firmaya pazarlama araç ve teknikleri, elektronik pazar fırsatları ve müşteri ilişkileri yönetimidir.
ACM 266 Sayısal analiz özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilimsel hesaplama, lineer denklem sistemleri, en küçük kareler yöntemi, lineer olmayan denklem sistemleri, interpolasyon, sayısal türev ve entegral, rasgele sayılar ve simülasyon.
ACM 311 Görsel Programlama I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:ACM 221
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, .NET ortamında Visual Basic dilini kullanarak yazılım geliştirme konusunda bilgi ve yetenek sağlamaktadır. Ders .NET ortamında genel bir girişle başlar. Daha sonra ilk bölümde şu konular bulunur: Görsel programlamaya giriş, etiketler, metin kutuları, hata ayıklamaya giriş, değişkenler, bellek kavramları, hata ayıklayıcı: kesme noktaları, algoritmalar, yardımcı kodlar, kontrol kutuları, mantıksal işleçler,  If.. Then .. Else, hata ayıklayıcı: gözetleme penceresi, Do While … Loop, For … next tekrar komutları. İkinci bölüm konuları : Select Case komutu, sınılar, fonksiyonlar, tarih değişkenleri, parametlerin referans ya da değer yoluyla geçirilmeleri, diziler.
ACM 321 Nesne Yönelimli Programlama özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ACM 222)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Nesne yönelimli programlamanın tanımı. Nesne yönelimli programlama kavramlarına giriş. Modüler programlama tasarımına yaklaşımlar. Nesneyle ilgili temel kavramlar: Nesneler, sınıflar, sınıflararası hiyerarşi, kalıtım, ve soyut sınıflar, fonksiyonlar, operator aşırı-yüklemeleri, sanal fonksiyonlar, sanal tabanlı sınıflar ve dönüşüm, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, nesne tabanlı program geliştirme, C++ uygulamaları.
ACM 361 Ağ Programlama I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Bilgi işlemenin temelleri, OSI referans modeli, LANlar, temel elektrik kavramları ve sinyaller, ağ kabloları ve bağlantılar, sayı sistemleri ve MAC adresleri, simgeli halka ağı, FDDI ve Ethernet, ağ dizaynı ve dokümentasyonu, ağ kurulumu, yönlendirme ve IP adresleme, yönlendirme protokolleri, taşıma, oturum, sunum ve uygulama katmanları.
ACM 363 Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim Sistemleri özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Mobil iletişim sistemleri, servisleri ve mimarisi, propagasyon ve kanallar, modülasyon, sinyal kodlama, ses/video kodlama, MPEG standartları, çoklu erişim teknikleri ve protokolleri, hücresel sistemlerin temel prensipleri, mobil sistem standartları, üçüncü nesil sistemler, kablosuz LAN sistemleri, gelecek nesil iletişim sistemleri.
ACM 365 İleri Web Tasarımı özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ACM 262)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle web tasarım yazılımları ve uygulamaları üzerine odaklanmaktadır. Dersin ilk bölümü şu konuları içermektedir: Web tasarımı temelleri; bir websitesinin planlanması ve kurulumu, site yönetimi, sayfa genel görünümünün dizaynı, tablolar, çerçeveler, yazı ekleme ve düzenleme, resimler, multimedya ekleme, HTML düzenleme, bağlantılar ve kılavuzluk, şablonlar ve kütüphaneler, davranışlar, formların yaratılması, websitesinin test edilmesi ve sunulması.
ACM 367 Dijital Yayıncılık özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle dijital yayıncılık, basım, fotoğraf ve çokluortam uygulamalarına odaklanmıştır. Öğrencilere basın-yayın, web tasarımı, pazarlama, reklamcılık ve grafik tasarımının gün bazında çalışma detayları verilmektedir. Bu ders aynı zamanda, grafik tasarımları, sayfa düzenleri, görsel sunumların oluşturulması ve güncellenmesi üzerine uygulamalarla beraber, basın-yayıncılık işlemlerinin kavramsal tasarımdan üretim ve dağıtımına kadar detaylı incelenmesi kapsamında temel matbaa ve basım süreçleri, kullanılan donanımlar, renk ve malzeme, kağıt çeşitleri ve özellikleri, kağıt yapımı, klasik ve dijital yayıncılığın karşılaştırılmasını da incelemektedir.
ACM 369 İşletim Sistemleri I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
History of Unix, The open source movement and Linux, Linux Distributions, Installation of Linux, Basic Unix Commands, File management, process management, Linux Software including Graphical User Interfaces, Text Processing, Office Applications, Mail and Internet Clients, Software Development and Networking. Syetem management, Basic networking concepts that are used in today’s corporate environments. Security, Shell programming, System generation. Prerequisite: Computer literacy and an introductory programming course.
ACM 322 Görsel Programlama II özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ACM 311)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders görsel programlama için gerekli ileri düzey teknik ve bilgileri .NET ortamında Visual Basic dilini kullanarak  sağlar.  Konular şöyledir: Diziler, seçmeli liste kutuları, radyo düğmeleri, grafik çizimi, özel sınıflar, paket, koleksiyonlar, For each … next tekrar komutu, hata ayıklayıcı: Auto ve Local (yerel) pencereleri, fare ve klavye olayları, karakter dizesi işleme, dosya işleme, veritabanı tasarımı programlama, ADO.NET’e giriş.
ACM 331 Programlama Dilleri Teorisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Programlama dillerinin tasarımı ve gerçekleştirme ilkeleri. Dillerde anlamsal özellikler, Backus Naur Formunda söz dizim, ve ayırma, derleyiciler, yorumlayıcılar, veri ve denetim yapıları prosedürel, fonksiyonel programlama, mantıksal programlama, modüler programlama, nesne yönelimli programlamaya yönelik dillerden örnekler.
ACM 362 Ağ Programlama II özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ACM 361)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: WANlar; yönlendirici CLI, yönlendirici bileşenleri, yönlendirici önyükleme sırası ve kurulum modu, yönlendirici konfigürasyon modları, IOS görüntüleri, yönlendirici konfigürasyonu, TCP/IP, IP adresleme ve alt ağ oluşturma, uzaklık-vektör yönlendirmesi, bağ-durumu yönlendirmesi, yönlendirme protokolleri, RIP ve IGRP, ağda sorun giderme.
ACM 364 Veri Tabanı Sistemleri özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: SQL, veritabanı nesnelerinin yönetimi, normalizasyon süreci, veriyi işleme, veritabanı hareketlerini yönetmek, veriyi sınıflandırmak için operatör kullanımı, bir sorgulamanın sonuçlarını özetleme, veriyi sınıflandırma ve gruplama, verinin görünüşünü yeniden ele alma, sorgularda tabloları birleştirme, alt-sorguların kullanımı, birden fazla sorgunun birleştirilmesi, veritabanı kullanıcılarının yönetimi, veritabanı güvenliğinin yönetimi.
ACM 368 Web Programlama I özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders özellikle dinamik sayfa tasarımı ve dinamik web uygulamaları üzerine odaklanmaktadır ve form kontrolleri, çıkış kontrolleri, düğmeler, bağlantı kontrolleri, giriş ve seçim kontrolleri, liste kontrolleri ile veri gösterim kontrollerini içermektedir. Veritabanı bağlantıları, veritabanlarına erişim, verilerin form kontrollerine bağlanması, verilerin gösterim kontrollerine bağlanması, dosya ve klasörlere erişim öğrencilere verilen konular arasındadır. Bu derste, öğrenciler PHP veya ASP.NET gibi dinamik bir dil ve MySQL veya SQL Server gibi bir veritabanı kullanarak bir dönem projesi hazırlamaktadırlar.
ACM 370 İşletim Sistemleri II  özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir:  İşletim sistemlerinin temel içerikleri ve gelişimi, komutlar, dosyalar ve filtreler, veri organizasyonu, dizin, hiyerarşi, kabuklar ve kabuk programlama, ağ kurma, yönetim, giriş ve çıkış, sistem bakımı, güvenlik, iletişim, uzak sistemler, donanım platformu ve önemli işletim sistemleri ile laboratuvar uygulamaları (DOS, Windows).
ACM 3XX Web’te Değişiklikler ve Toplumsal Teknolojiler

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ACM 422 İleri Bilgisayar Organizasyonu özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, bilgisayar organizasyonu ve mimarisindeki ileri konuları, bilgisayar donanım teknolojileri, çevre cihazlar ve depolama cihazları konularındaki son gelişmeleri içermektedir. IP telefonu, kablosuz ağlar, adsl teknolojileri gibi bazı özel konular da vurgulanacaktır.
ACM 463 Veri İletişim Sistemleri özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Var (ACM 362)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Anahtarlama, sanal LANlar ve VLAN uygulamaları, LAN tasarım hedefleri ve bileşenleri, ağ tasarım metodolojisi, IGRP, erişim denetim listeleri, standart erişim denetim listeleri ve gelişmiş erişim denetim listeleri, erişim denetim listelerinin konfigürasyonu, Novell IPX, ağ yönetimi.
ACM 465 Yapay Zeka özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımıÖn Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda güncel isteklere göre seçilen konuların eğitmen yönetiminde ve davetli konuşmacılar eşliğinde işlenmektedir.
ACM 471 Bilgi Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Kurumsal bilgi ve bilgi düzenlemesi kavramları, bilgi yönetiminin ve kurumsal belleğin boyutları ve süreçleri, bilgi yaratma: öğrenme, deneme, keşfetme ve yenilik, ifade edilebilen ve edilemeyen bilgi arasındaki dönüşüm, kurumsal bilgi yönetimi politikalarının geliştirilmesi, bilişim ve bilgi haritalarının teknikleri, yenilikçi bilişim teknolojisinin uygulanması, bilgi ve AR-GE yönetimi, çeşitli uygulamalar ve  incelemeleri.
ACM 473 Web Programlama II

Ön Koşul:Var (ACM 368)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Veri tabanlarına giriş, veri tabanı tabloları,  Data kaynağındaki web kontrolleri ile veriye ulaşım ve veri gösterimi,  Düşen listelerle veri toplama, radyo düğmeleri, işaretleme kutucukları, veri silme, ekleme ve düzeltme, kullanıcı girişinin denetlenerek doğrulanması, veriye bağlı düşen liste, radyo düğmeleri ve işaretleme kutucukları ile çalışma, veri bağlama ve diğer veriye yönelik konuların incelenmesi, sitede dolaşım, kullanıcı yönetimi, sayfa düzeni, site kullanıcılarının yönetimi, sitenin tümüne uygun veri şablonları.
ACM 475 Bilişim Suçları ve Hukuku

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilişim Sistemleri Güvenliğinde Temel Kavramlar, Güvenlik Politikası ve risk değerlendirmesi, Tehditlerin Sınıflandırılması, Güvenlik için gereken donanım ve yazılım uygulamaları. Ağ güvenliği, Asıllama, Sayısal İmza, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar, Saldırılar ve saldırı saptama sistemleri, Kırma, Bilişim Suçları.ve yasaları.
ACM 462 Karar Destek Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Rasyonel karar verme ve uygun bilgi desteği, karar destek sistemlerinin (KDS) bileşenleri: veri, bilgi, veri tabanları, veri tabanı yönetim sistemleri, bilgi tabanları, veri ambarları, kural/model tabanları, uzman sistem mekanizmaları ve belirsizlik faktörleri, sistem dinamikleri ve benzetişim, grup KDS, yönetici bilgi sistemleri, kullanıcı arayüz bileşenleri, KDS tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesi.
ACM 464 İleri Ağ Uygulamaları

Ön Koşul:Var (ACM 463)
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: WANlar, WAN servis sağlayıcıları ve WAN aygıtları, Wan dizaynı, PPP, PPP konfigürasyonu, ISDN, ISDN servisleri ve ISDN konfigürasyonu, Çerçeve Anahtarlama teknolojileri ve Çerçeve Anahtarlama konfigürasyonu, ağ yönetimi ve ağda sorun giderme.
ACM 466 İstemci / Sunucu Mimarisi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: OS servisleri, katmanlı OS mimarisi, monolitik OS mimarisi, nesne-yönelimli sistem kurulumu, dağılmış işletim sistemleri dizaynı. İstemci-sunucu kavramları.
ACM 468 Sanal Gerçeklik Teorileri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders şu konuları içermektedir: Sanal Gerçeklik; sanal gerçeklik sistemleri, VR donanımı, 3-D konum algılayıcıları, izleyiciler, hisseden eldivenler, stereo görüntü cihazları, CAVE ler; dokunma ve kuvvet geribeslemesi, bilgi işleme mimarisi; render yöntemleri, modelleme ve VR yazılımları, hareketlendirilmiş karakterler, VR da insan faktörleri, tıp, rehabilitasyon, eğlence, mimari, üertim, iş, finans, askeri ve robotik uygulamalar, hareket yakalama, artmış gerçeklik.
ACM 470 Çoklu Ortam Sistemleri ve Uygulamaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Çoklu ortam sistemleri uygulamaları ve problemleri, çoklu ortam işaret işlemenin temelleri, metin, grafik, ses ve müzik, görüntü ve video gibi çoklu ortam veri gösterimi, işleme, bulma ve sıkıştırma ile ilgili sorunların incelenmesi.
ACM 472 3 Boyutlu Tasarım ve Oyun Programlama

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste bilgisayar oyunları için yazılım geliştirme ile ilgili konular incelenecektir. Bilgisayar grafiklerine genel bakış, ses biçimleri, ağ oluşturma yöntemleri, etkileşmeli ortamlar, iki ve üç boyutlu grafik, üç boyutlu nesneleri modelleme gibi teknik içerik, oyun makinesinin bu içeriği kullanması ve yapay us bu konulara dahildir. Yorumlama, payplayn, gölgelendiriciler, efektler ve animasyonu içeren uygulamalar kullanılacaktır.
ACM 474 Bilişim Sistemleri Güvenliği

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Kriptografi protokolleri, doğrulama protokolleri, e-ticaret güvenlik protokolleri, güvenlik protokolleri: tasarım, uygulama ve analiz, OSI güvenliği, ağ güvenliği için model ve mimariler, e-posta güvenliği, IP güvenliği, IPv6, web güvenliği, sanal özel ağlar, alev duvarları, içerik filtreleme,  hizmet yalanlama saldırıları, kablosuz ağ güvenliği, ağ güvenlik poliçeleri, sistemlere izinsiz girişin algılanması, kötüye kullanma yöntemleri, anomali algılanması, windows güvenliği.
ACM 476 Veri Madenciliği

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders çok kullanılan veri madenciliği metodları ile uygulamalarını kapsar. Veri, enformasyon ve bilgi, veritabanlarında bilgi keşfi, geleneksel istatistik yöntemleri, yapay sinir ağları, karar ağaçları, Bayes teoremi, birliktelik kuralları, veri ambarları, ticari uygulamalar ve ileri teknikler üzerinde durur.
ATD 172 Uluslararası İşletmeye Giriş

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, rekabet prensiplerini, uluslararası düzeyde devam eden ekonomik faaliyet biçimlerini ve rekabette üstünlük kavramını tanıtır. Öncelikle iş dünyası ve hükümetler arasındaki ilişki, bölgesel ticaret bloklarının büyümesi ve küresel ekonomik kuruluşların önemi değerlendirilir. Avrupa entegrasyonu, Doğu Asya ekonomilerinin rolü, geçiş ekonomileri ve gelişmekte olan ekonomiler tartışılacaktır. Dersin üçüncü kısmında, ticari düzenlerin rolü, uluslararası kapitalist akımlar, çokuluslu kuruluşlar, teknoloji transferi ve uluslararası işletme tanıtılacak ve incelenecektir.
ATD 182 Davranış Bilimlerinin Temelleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, davranış bilimlerindeki teorilerin ve ana konuların incelenmesini içermektedir. İlk olarak, davranışın sosyal, duygusal, duyusal, bilişsel ve motivasyonel biçimleri üzerinde durulur. Dersin kapsamındaki konular genel olarak; sosyal düşünme, sosyal etkileşim ve sosyal ilişkilerdir. Dersin içerdiği özel konular ise; benlik, sosyal düşünceyi etkileyen eğilimler, tutum ve davranışlar arasındaki ilişki, uyumluluk ve itaat etme, grup dinamikleri, önyargı ve ayrımcılık, sempati, sevgi, saldırı ve özveridir.
ACM 161 Ticaret’te Bilişim Sistemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Degisen is dünyasinda bilisim sistemlerinden örneklere genel bakis. Bilisim sistemlerinin önemi, donanim, yazilim, altyapi ve bilgisayar programlama dillerinin evreleri, akis semasi, paket programlar (Word ve Excel) ve web programciligi. Bilgi teknolojileri ve bilisim sistemleri kavramlari ve yönetimi, stratejik bilisim sistemleri, BPR (is akislarinin yeniden düzenlenmesi) ve bilgi teknolojileri. Alt yapi ile ilgili programlama, Internet ve ilgili degisik uygulamalari. Elektronik Ticaret; tanimlar, tarihçesi, kapsami, telekomünikasyon. Bilgi kaynaklarinin yönetimi; organizasyon içinde bilisim sistemleri bölümü, bilisim sistemlerinin korunmasinda güvenlik ve kontrolün rolü ve bilisim sistemlerinde görülebilecek beklenmedik olaylar için planlama.
ACM 475 Bilişim Suçları ve Hukuku özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bilişim Sistemelri Güvenliğinde Temel Kavramlar, Güvenlik Politikası ve Risk değerlendirmesi, Tehditlerin sınıflandırılması, Güvenlik için gereken donanım ve yazılım uygulamaları. Ağ güvenliği, Asıllama, Sayısal İmza, Güvenlik duvarları, Sanal özel Ağlar, Saldırılar ve saldırı saptama sistemleri, Kırma, Bilişim Suçları ve Yasaları.
ATD 132 Pazarlamaya Giriş özel ders,bitirme tezi,bitirme ödevi,tez yazımı

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu ders, ürün ve hizmetlerin pazarlaması ile ilgili faaliyetlerin yönetimi ve idaresini kapsamaktadır. Pazarlama stratejisi, pazar bölümlendirme, tüketici davranışı, reklam ve promosyon, dağıtım kanalları, pazarlama kurumları gibi konular derste işlenmektedir. Ders, pazarlamanın temel anlayışlarının yanı sıra, ekonomideki ve global pazardaki değişikliklerin etkisi, trendler ve teknolojinin etkisini de derinlemesine incelemektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930