Yüksek Lisans Danışmanlık

pskoloji odevii

Dersler

PSY 101 Introduction to Psychology I

Bu derste, temel psikolojik kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde,  öğrenme süreci, beyin, bellek, fizyoloji ve davranış, duyumlar ve algı, motivasyon ve duygular gibi kavramlar ele alınacak ve ayrıca farklı psikolojik alanların tanıtılmasına çalışılacaktır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 102 Introduction to Psychology II

Bu derste, psikoloji alanında konu edilen bazı kavramlar ve teorilerden bahsedilecektir. Kişilik, psikoterapi, anormal davranışlar, sosyal psikoloji, bilişsel yetenekler ve testler, stres ve sağlık gibi konular üzerine tartışma ve bilgi edindirme amaçlanmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 103 History of Psychology

Psikoloji biliminin başlangıcından günümüze teorik gelişimini öğretmek; günümüzde tartışılan problemlerin ve araştırma konularının geri planını, bugünkü tartışmaları daha iyi kavramaya katkıda bulunacak şekilde öğretmek; bilimsel düşüncenin birikimci ve sürekli olduğu fikrini kazandırmak.

PSY 104 Physiological Psychology

Bu dersin amacı, davranışın temel özellikleri ile nörofizyolojik ve bilişsel süreçler hakkında öğrencilere bilgi vermektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 107 Introduction to Psychology I

Bu derste, temel psikolojik kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde,  öğrenme süreci, beyin, bellek, fizyoloji ve davranış, duyumlar ve algı, motivasyon ve duygular gibi kavramlar ele alınacak ve ayrıca farklı psikolojik alanların tanıtılmasına çalışılacaktır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 159 Physiological to Psychology

Bu dersin amacı, davranışın temel özellikleri ile nörofizyolojik ve bilişsel süreçler hakkında öğrencilere bilgi vermektir.

PSY 161 Introduction to Psychology

Bu derste, temel psikolojik kavramların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde,  öğrenme süreci, beyin, bellek, fizyoloji ve davranış, duyumlar ve algı, motivasyon ve duygular gibi kavramlar ele alınacak ve ayrıca farklı psikolojik alanların tanıtılmasına çalışılacaktır.

PSY 163 Developmental Psychology I

Bu ders, öğrencilere döllenmeden çocukluk sonuna kadar geçen süreçte insanoğlunda gerçekleşen değişiklikleri aktarmayı amaçlamıştır. Süreç iki başlık altında toplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası (bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk). Sözü edilen evrelerde fiziksel, motor, bilişsel, psikososyal, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı, ahlaki yargılama gelişim özellikleri işlenecektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 203 Research Methods I

Öncelikle bilimsel düşünce, bilimsel tutum ve bilimsel yaklaşıma ilişkin ana ilkelerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırma teknikleri, araştırma yapmanın amacı, önemi, incelikleri ve etik boyutu üzerinde durulacaktır.

PSY 204 Research Methods II

Öncelikle bilimsel düşünce, bilimsel tutum ve bilimsel yaklaşıma ilişkin ana ilkelerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Araştırma teknikleri, araştırma yapmanın amacı, önemi, incelikleri ve etik boyutu üzerinde durulacaktır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 205 Social Psychology I

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna yönelik uygulamaları desteklenecektir.

PSY 206 Social Psychology II

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna yönelik uygulamaları desteklenecektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 207 Developmental Psychology I

Bu ders, öğrencilere döllenmeden çocukluk sonuna kadar geçen süreçte insanoğlunda gerçekleşen değişiklikleri aktarmayı amaçlamıştır. Süreç iki başlık altında toplanmıştır. Doğum öncesi ve sonrası (bebeklik, ilk çocukluk, son çocukluk). Sözü edilen evrelerde fiziksel, motor, bilişsel, psikososyal, dil kazanımı, cinsel rol kazanımı, ahlaki yargılama gelişim özellikleri işlenecektir.

PSY 208 Developmental Psychology II

Bu dersin amacı erinlik ve ergenliği psikolojik ve sosyal boyutlarını açıklamak,  bu dönemdeki bilişsel ve psikososyal davranış değişikliklerine dikkat çekmek genç ve aile; genç ve arkadaş grubu ilişkilerini kültürlerarası karşılaştırmayla ortaya koymak, gençlik döneminde sıkça rastlanılan risk davranışları ve şiddet davranışını analiz etmektir.

PSY 209 Pyschology Of Learning

Bu dersin temel amacı, öğrencileri öğrenme psikolojisindeki literatür çalışmaları hakkında bilgilendirmektir. Üzerinde durulacak başlıca konular: Klasik ve edimsel koşullanma, pekiştirme şekilleri, genelleme, ayrımcılık ve motivasyonda öğrenmenin etkisi olacaktır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 210 Rules and Ethics of Scientific Publication in Psychology

Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel bir yayının yazımı sürecinde uyulması gereken kurallar ve etik ilkelerin tanıtılmasıdır.

PSY 211 Communication Psychology

İnsanların değişik platformlarda farklı iletişim biçimlerini bilinçli kullanabilmeleri için gerekli teorik bilgilerin, çatışma ve beden dilinin temel yapısını içerir. Bu derste amaç, öğrencilere iletişim teorileri ve bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

PSY 213 Stress and Management

Bu derste, insan vücudunun verdiği stres tepkisiyle ilgili temel teoriler ve bilimsel çalışmalar ele alınacaktır. Zihin ile vücut ve birey ile çevre arasındaki etkileşim ön planda tutularak, strese bağlı fizyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel tepkiler incelenecek ve stresle başa çıkma yöntemlerine değinilecektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 214 Theories of Motivation

Bu dersin amacı, öğrencileri motivasyon ve duygular ile ilgili kavramsal ve deneysel yaklaşımlar konusunda bilgilendirmektir.  Dersin kapsamında, içgüdüler, dürtüler, amaca yönelik davranışların yanı sıra, motivasyonlarda ve duygularda fizyolojik değişkenler incelenmektedir.

PSY 217 Developmental Psychology with Cultural Perspective

Bu dersin ana hedefleri, insan gelişimini kültürel bir eğilim ile incelemek, aynı zamanda insanın, iradesi kendi kontrolünde olan ve çevresini etkileyebilen bir varlık olduğunu vurgulamaktır.

PSY 218 Interpersonal Relations

Bu dersin amacı, sosyal psikolojik bağlamda, çeşitli ilişki türlerine ve bu ilişkilerin dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları ve bilgileri sunmaktır. Dersin içeriğinde, sağlıklı ilişkilerin bileşenleri, ilişkilerdeki roller ve sorumluluklar, ilişkilerin bireyin yaşamındaki işlevleri ve bireylerin beklentileri, ilişkileri etkileyen etkenler, ilişkilerde yaşanan çatışmalar ve ilişkilerin sürdürülmesi gibi konular bulunmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 219 Adolescence and Aging Psychology

Bu dersin amacı psikoloji bölümü öğrencilerine genç yetişkinlik, orta yetişkinlik ve ileri yetişkinlik dönemlerinin bilişsel ve psiko-sosyal değişimleri ve psikolojik yansımaları hakkında bilgi aktarmaktır.

PSY 267 Developmental Psychology II

Bu dersin amacı erinlik ve ergenliği psikolojik ve sosyal boyutlarını açıklamak,  bu dönemdeki bilişsel ve psikososyal davranış değişikliklerine dikkat çekmek genç ve aile; genç ve arkadaş grubu ilişkilerini kültürlerarası karşılaştırmayla ortaya koymak, gençlik döneminde sıkça rastlanılan risk davranışları ve şiddet davranışını analiz etmektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 269 Learning Pyschology

Bu dersin temel amacı, öğrencileri öğrenme psikolojisindeki literatür çalışmaları hakkında bilgilendirmektir. Üzerinde durulacak başlıca konular: Klasik ve edimsel koşullanma, pekiştirme şekilleri, genelleme, ayrımcılık ve motivasyonda öğrenmenin etkisi olacaktır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 290 Personality Theories

Bu dersin amacı, temel kişilik kuramlarını anlatmak ve tartışmaktır. Derste kuramları temel kavram ve varsayımları ele alınmakta;  davranışçı, bilişsel, varoluşçu, hümanistik ve fenomenolojik kuramlar açıklanmaktadır.

PSY 301 Testing and Measurement

Bu ders, ölçme kavramını, ölçek türlerini, psikolojinin konusu olan davranışların ölçülmesinde kullanılan başlıca ölçme araçlarını ve bunların geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini ve grup içinde bireysel farklılıkları belirleme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 302 Interview Principles and Tecniques

Bu dersin amacı, görüşme tekniklerinin temel kavramları ve ilkeleri ile teknikleri hakkında bilgi vermek ve örneklendirmek yapmaktır.

PSY 303 Experimental Psychology

Psikoloji biliminin davranışı açıklamak için kullandığı temel bir yöntem olduğunu; psikolojinin, “deneysel psikoloji” adında bir alt alanı olmadığını, deneysel yöntemin mümkün tüm psikoloji alanlarında kullanılabileceğini ve kullanılması gerektiğini ve deneysel yöntemin çeşitli şekillerini, hangi hâllerde kullanılmaları gerektiğini öğretmek.

PSY 304 Cognitive Psychology

Zihin sistemini ve sistemin farklı işlevleri olan alt sistemleri (algı, dikkat, bellek gibi) süreç ve organizasyon açısından tanıtmak bu dersin amacını oluşturmaktadır.

PSY 305 Theories of Personality

Bu dersin amacı, temel kişilik kuramlarını anlatmak ve tartışmaktır. Derste kuramların temel kavram ve varsayımları ele alınmakta;  davranışçı, bilişsel, varoluşçu, hümanistik ve fenomenolojik kuramlar açıklanmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 306 Industrial and Organizational Psychology

Endüstri ve organizasyonel psikoloji, iş yaşamıyla ilgili insan davranışları üzerinde uzmanlaşan bir davranış bilimidir. Endüstri ve organizasyonel psikolog, organizasyonel davranışı, grup ve bireyle ilgili prensipleri, araştırmalardan hareket ederek yapılandıran kişidir. Bu dersin amacı, iş yaşamında endüstride çalışacak olan psikoloji bölümü öğrencilerini alanla ilgili bilgilendirmektir.

PSY 307 Clinical Psychology

Klinik psikolojinin kapsam ve tarihsel gelişiminin aktarılması, klinik psikolojideki temel kuramların, araştırma yöntemlerinin, etik standartların tanıtılması, psikolojik değerlendirme konusunda bilgi verilmesi hedeflenmektedir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 309 Psychopathology I

Bu dersin genel amacı, anormal davranışlar başlığı altındaki psikolojik bozuklukların öğretilmesidir.  Normal ve anormal kavramlarının ayırt edilebilmesi, anormal davranışların ve çeşitli psikolojik bozuklukların öğrenilmesini içermektedir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 310 Psychopathology II

Bu dersin amacı, öğrencilere normal ve anormal davranış kavramlarını, anormal davranışa farklı teorik yaklaşımları, yetişkinlik döneminde rastlanan psikopatolojileri güncel sınıflama sistemleri çerçevesinde öğretmektir.

PSY 311 Social Sensitivity Projects (Fall)

Bu dersin amacı, öğrencilerin “Sosyal Duyarlılık” kavramının anlamını ve sosyal duyarlılığın bireysel, mesleki ve toplumsal önemini kavramalarına katkıda bulunmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin, bir kurumda sosyal duyarlılık etkinliklerine katılmaları ve bu etkinliklere yönelik rapor sunmaları beklenmektedir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 312 Social Sensitivity Projects (Spring)

Bu dersin amacı, öğrencilerin “Sosyal Duyarlılık” kavramının anlamını ve sosyal duyarlılığın bireysel, mesleki ve toplumsal önemini kavramalarına katkıda bulunmaktır. Ders kapsamında, öğrencilerin, bir kurumda sosyal duyarlılık etkinliklerine katılmaları ve bu etkinliklere yönelik rapor sunmaları beklenmektedir.

PSY 313 Personal Development and Awareness

Psikoloji, insanı anlamaya çalışan bir bilim dalı ve uygulama alanıdır. Bir başkasını anlamanın temelinde ise, bireyin öncelikle kendisini tanıması ve anlaması yatmaktadır. “Bireysel Gelişim ve Farkındalık” dersi ile psikoloji öğrencilerinin kendilerini daha iyi tanımaları ve anlamalarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 314 Family Systems

Aile, bireyin gelişiminde etkisi olan sosyal bağlamların başında gelmektedir. Aile sistemine ilişkin süreçlerin anlaşılması, bireylerin ve davranışlarının anlaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu dersin amacı, bir sistem olarak ailenin gelişimini incelemektir. Ders kapsamında, Aile Gelişimi Kuramı temel alınarak, aile yaşam döngüsündeki gelişimsel basamaklar ve bu basamaklara özgü örüntüler, süreçler ve dinamikler üzerinde durulmaktadır.

PSY 316 Environmental Psychology

İnsanın çevre ve kültür içinde onunla etkileşimlerini inceleyen bu derste Çevre Psikolojisinin alanını tanımlamak, ana kavramlarını, kuramlarını ve yöntemini açıklamak, çevresel duyarlılık kazandırmak, insanı tüm sosyal ve fiziksel çevresi ile dünya ve evren ile ele alma anlayışının önemini vurgulamak, bütün bunların Psikolojide ve insan yaşamında anlam ve önemini içselleştirebilmek amaçlanmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 317 Contemporary Issues in Developmental Psychology

Gelişim psikolojisi alanında, güncel konuların kuramsal yaklaşımlar ve bilimsel araştırmalara odaklanarak derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 318 Evolutionary Psychology

Bu dersin amacı, evrim kuramının insan davranışı ve beyninin incelenmesine uygulanması olarak tanımlanan Evrimsel Psikolojinin tanıtılmasıdır.

PSY 319 Working with Special Needs Children

Olağan gelişim ve kritik, gelişim farklılıklarının nedenleri, zihinsel yetersizlik nedenleri, çeşitleri, gelişim problemleri, otizm nedenleri, çeşitleri, gelişim özellikleri, görme problemli çocukların gelişim özellikleri, görme duyumu, görme kaybının nedenleri ve çeşitleri, işitme problemli çocukların gelişim özellikleri, işitme duyumu, işitme kaybının nedenleri ve çeşitleri, dil konuşma problemleri, öğrenme güçlüğü, tanıma ve çerçevesi, özel okuma bozukluğu dyslexia, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedenleri, çeşitleri, fiziksel problemleri olan çocuklar, kronik hastalığı olan çocuklar, üstün zekalı çocuklar.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 320 Neuropsychological Tests

Bu dersin amacı nöropsikolojinin tanımı ve kapsamının, nöropsikolojik değerlendirmenin kullanıldığı alanların, bu testlerin ne zaman, hangi amaçlarla uygulanabildiğinin öğretilmesidir. Ayrıca nöropsikoloji alanında kullanılan testlerin, test bataryalarınının tanıtılması, ders kapsamına alınan testlerin nasıl uygulandığının ve test sonuçlarının nasıl raporlandırılacağının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

PSY 322 Emotional Factors in Learning

Bu program, sorun yaşayan her yaştan öğrenci davranışını anlama ve sorun davaranış ile başa çıkabilmek için gerekli olan alt yapıyı sağlar. Programın amacı öğrenme ve öğretme süreçlerinde etkili olan duygusal faktörler ile çocuk ve gençlerin gelişim süreçlerinde karşılatıkları psikolojik problemlere ilişkin farkındalığı arttırmayı amaçlar.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 365 Behavior Disorders

Bu dersin genel amacı, anormal davranışlar başlığı altındaki psikolojik bozuklukların öğretilmesidir.  Normal ve anormal kavramlarının ayırt edilebilmesi, anormal davranışların ve çeşitli psikolojik bozuklukların öğrenilmesini içermektedir.

PSY 372 Social Psychology

Bu ders kapsamında sosyal psikolojinin temel kavramları incelenip, alandaki araştırmalar tanıtılacaktır. Öğrenciye bu alandaki araştırmaların nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili nasıl uygulanacağı ve yorumlanacağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Öğrencilerin yaptıkları projeler değerlendirilerek, rapor hazırlanması araştırmanın sunumuna yönelik uygulamaları desteklenecektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 401 Ethics in Psychology

Bu dersin genel amacı, öğrencilere etik kavramını ve etik ilkeleri tanıtmak; psikoloji alanındaki bilimsel çalışmalar ve uygulamalar bağlamında, etiğin ve meslek etiğinin rolüne ilişkin bilgi edinmelerini sağlamaktır.  Öğrencilerin etik ilkeleri tanımalarının yanı sıra, bu ilkeleri hem bilimsel çalışmalarında hem de meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri çeşitli sorunlar çerçevesinde, tıp etiğiyle ve özellikle insan haklarıyla olan bağlantıları da dikkate alarak uygulayabilme becerisini kazanmaları, bir diğer amacı oluşturmaktadır.

PSY 402 Conceptual Structure of Psychology

Psikoloji biliminin diğer bilimler arasında konu, yöntem ve amaç açısından kendisine özgü olmasını sağlayan teorik yapısını kavratmak.

PSY 403 Methods of Psychotherapy I

Bu dersin amacı, bireyin anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve gereken yardımın sunulmasında görüşme tekniklerinin temel kavram ve becerilerinin kazanılması, çeşitli terapi yöntemlerini irdelemektir.

PSY 404 Methods of Psychotherapy II

Temel psikoterapi yöntemlerinin, kuramsal temellerinin ve uygulama alanlarının tanıtılması. Kimi psikoterapi becerilerinin tanıtılmasına yönelik olarak ödev, araştırma, sunum ve sınıf-içi uygulamaların yapılması.

PSY 405 Graduation Project I

Bu ders kapsamında, öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca edindikleri bilgi birikimini kullanarak bir araştırma deseni kurmaları amaçlanmaktadır. Dersin sonunda öğrencilerden bir araştırma önerisi geliştirmeleri beklenmektedir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 406 Graduation Project II

Bu dersin amacı, Mezuniyet Projesi I dersinin devamı olarak bir psikoloji öğrencisinin nasıl araştırma yapılacağını ve sonuçların nasıl rapor edeceğini uygulamalı olarak öğrenmesidir.

PSY 407 Organizational Behaviour

Bu dersin amacı, psikoloji bilgisinin Örgütsel organizasyonlarda karşılaşılan bireysel ve grup davranışlarının anlaşılmasından nasıl kullanıldığını öğretmektir. Bu dersin kapsamında, insan davranışı, değişim, liderlik, takım çalışmaları gibi konular bulunmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 408 Trauma Psychology

Bu dersin amacı, öğrencilere, günümüzde psikolojinin odak konularından biri durumuna gelen, Travma Psikolojisi alanını, kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler ışığında tanıtmaktır. Ders kapsamında doğal afetler, insan eliyle yaratılan afetler (savaş, terör vb.), yaşamı tehdit eden hastalıklar, şiddet ve istismar gibi travmatik olaylar psikososyal bir bakış açısıyla ele alınmakta; ayrıca travma sonrası stres belirtileri, travma karşısında koruyucu etkenler ve risk etkenleri ve müdahale yaklaşımlarına değinilmektedir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 409 Neuropsychology

Nöropsikolojinin tanımları, nöropsikoloji tarihi, kognitif fonksiyonlar ve nöropsikoloji, psikoloji, biyoloji, nöropsikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişkiler, nöropsikolojinin amaçları, dikkat, Stroop testi ve bu testin amacı, Wisconsin testi ve bu testin amacı, yer, uzay, çekme algısı ve test kullanma, çocuklarda nöropsikoloji, nöropsikoloji araştırmalarında ihmal sendromu örneği, yaşlılarda nöropsikoloji, bunama-alzheimer hastalıklarında nöropsikolojik yaklaşımı kullanma, Türkiye’de  nöropsikolojik testlerin standardizasyonunun uygulanması bu dersin konularından bazılarıdır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 414 Work Psychology

Bu dersin amaç ve hedefi, iş psikolojisi ve iş psikologunun çalışma hayatındaki önemini anlatmaktır. İş psikolojisinin alanları, iş hayatında sağlık hizmetleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları ve ergonomi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

PSY 415 Psychodrama

Bu ders, psikodrama alanındaki çalışmaların bir sonucudur. Bilmenin ötesinde uygulamya dayanan yaşantısal deneyimleri hedefler ve gücünü eylem metotlarından alır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 417 Interpersonal Communication

Dersin amacı, psikoloji öğrencilerinin kişilerarası iletişim teorileri ve araştırmaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. İletişim becerileri, çatışma ve çatışma çözümü, empati, duygusal zeka kuramı üzerinde durulacak konulardandır.

PSY 418 Cultural Psychology

Batı psikolojisinin geldiği noktaya eleştirel bir bakış, kültürlerarası psikoloji, araştırmalar ve farklı kültürleri kıyaslayan araştırma sonuçları, yerel ve kültürel psikolojinin ortaya çıkışı, ana kavramlar, metodoloji ve buna ilişkin tartışmaların sunulması, sosyo tarihsel kültürel psikolojinin kuramsal yaklaşımı, uygulamalar ve bu alanda deneyimler. Bu dersin en önemli amacı psikolojiyi yaşamın içinden yaratmak ve nitel teknik metotlarını araştırmaktır. Sosyo kültürel psikoloji yöntemi ile araştırma ve uygulama yapmak ve kültürel materyal geliştirmek bu dersin diğer hedefleridir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 419 Research Methods in Psychophysiology

Bu ders kapsamında psikofizyolojik araştırma yöntemleri ile ilgili kuram ve uygulamalar ele alınacak; bilişsel ve emosyonel işlevlere dair çeşitli çağdaş kuramlar fizyolojik temelleriyle tanıtılacaktır. Ders kapsamında seçilmiş bazı bilişsel ve emosyonel görevler eşliğinde yapılacak olan deri iletkenliği, deri sıcaklığı, nabız gibi heyecansal ölçümlerin yanı sıra olay ilişkili potansiyel ölçümlerinin de kaydedilmesi ile tüm bu ölçümlerin analizi ve değerlendirilmesi uygulamalı olarak yürütülecektir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

PSY 420 Infant Mental Health

Bu dersin amacı bebek ruh sağlığının kişilik gelişimindeki önemi ile yetişkinliğe olan etkisi hususunda farkındalığı arttırmaktır.

PSY 421 Introduction to Child Psychopathology

Bu dersin genel amacı, çocukluk döneminde görülen psikolojik bozuklukların tanıtılmasıdır. Bu dersin içeriğinde, çocuk psikopatolojine ilişkin tarihsel görüşler,  tanı koyma ve değerlendirme ile ilgili sorunlar, gelişimsel açıdan psikolojik bozukluklar ve normal ile anormal kavramlarının ayırt edilmesi ele alınacaktır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

STA 201 Statistics I

Bu dersin amacı; araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin (temel istatistiksel kavramlar, veri toplama, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, korelasyon vb.) verilmesidir.

STA 202 Statistics II

Bu derste, araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgiler verilmektedir. Ders kapsamında, istatistiksel vardama ve hipotezin test edilmesinde olasılık işlemleri; normal dağılım eğrisi ve fonksiyonları; güvenirlik, geçerlilik; Binom dağılımı; İstatistik anlamlılık testleri; hipotezi test etme; “t” Test (tek yönlü ve iki yönlü test) gibi konular ele alınmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

FEL 157 Basic Concepts and Problems in Philosophy

Dersin amacı, öğrencilerin felsefenin temel kuram ve problemleri üzerine fikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

SOC 151 Basic Concepts and Problems in Sociology

Üniversite öğrenimine başlangıç aşamasındaki öğrencilere, bilimsel bir bilgi alanı olan sosyolojinin dayandığı çeşitli kavramların anlam içeriklerinin açıklanması. Toplumsal yaşamın irdelenme ve değerlendirilmesinde, toplumsal sorunların çözümünde sosyolojinin bakış açısının yararlarının, işlevselliğinin ve öneminin -çözümleme örnekleriyle- kanıtlanması.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

ANT 154 Social Anthropology

Bu derste, insanı sosyo-kültürel bir varlık olarak dikkate alan Sosyo-Kültürel Antropoloji çalışılacaktır. Bu disiplinin dalları, terminolojisi ve anahtar kavramları ile ilkeleri ve süreçleri hakkında bilgiler sunulacak ve öğrencilerin insanların kültürel çeşitliliği hakkında fikir edinmeleri; diğer kültürlerin değerlerinin farklı olabileceğinin farkına varmaları ve insanların sosyal davranışlarını değerlendirme konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılacaktır.

ATA 151 Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution I

Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM’nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.

ATA 152 Atatürk’s Principles and History of Turkish Revolution II

Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri.

TRD 151 Turkish Language I

Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

TRD 152 Turkish Language II

Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin söyleyiş ve yazım özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme / okuma/ izleme/ anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine; Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.

ING 231 Expository Reading and Writing

Bu ders öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders; okuma stratejilerini amaca uygun seçilmiş okuma parçalarıyla ve yazma becerisini ise kurallı yazma yöntemi ile geliştirmeyi amaçlamaktadır.

ING 232  Analytical Reading and Writing

Öğrencilerin bu derste akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamaları ve yorumsal yazma alıştırmalarıyla İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri, ilgili akademik bağlamdaki makaleleri anlamaları ve bu doğrultuda değişik yapılar kullanarak kompozisyonlar yazabilme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

FEL 170 Mitoloji

Bu dersin konusu, mitolojinin ve mitolojik öykülerin ne olduğudur. Bu derste mitolojik öykülerin neden ve nasıl doğdukları, konularına gore nasıl sınıflandırılabileceği ele alınır. Buna ek olarak Eski Yunan ve Roma mitolojilerinde anlatılan öyküler incelenerek bir mitosun günümüzde nasıl yorumlanabileceği üzerinde durulur. Mitosları konu alan bazı edebi ve felsefi eserlerden örnekler ele alınarak incelenir.lisans bitirme tezi, bitirme tezi nasıl hazırlanır, bitirme tezi nasıl yazılır, bitirme tezi örnekleri, doktora tezi, lisans tezi örneği, doktora tezi nasıl hazırlanır, lisans tezi, doktora tezi nasıl yazılır, doktora tezi yazmak, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım, ankara tez yazım merkezleri, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım örneği, yüksek lisans proje örnekleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, yüksek lisans proğramları, psikolojide yüksek lisans, yüksek lisans proje konuları, yüksek lisans danışmanlık

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930