Yüksek Lisans Tez Amacı

DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.YIL, 1. Yarıyıl

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Temel Tasarım I 2 4 0 (4)
Tasarım ilke ve elemanları, görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı, şekil-zemin bağıntısı, mekan, form ve geometri, mimarlıkta mekan, tasarım elemanları (çizgi, yön, ölçü, doku, biçim, renk, değer) ve tasarım ilkeleri (uyum, zıtlık, koram, birlik, egemenlik, denge) konulu çalışmalar. Ders kitabı:
[1]
Gürer, L., 1990,Temel Tasarim, ITÜ Matbaasi, Istanbul.
[2]
Gürer, L., 1992,Görsel Sanat Egitimi ve Mekan-Form, ITÜ Baski Atölyesi, Istanbul. Mimari Anlatım Teknikleri 2 4 0 (4)
Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde kullanılan kalemler ve kullanım yöntemleri, teknik yazı ve çizgi egzersizleri. Ölçek kavramı ve ölçeklerin proje ve detaylarına bağlı olarak seçimleri ve örnek çizim uygulamaları. Plan, kesit, görünüş kavramları ve nesnelerin ortografik anlatımları ve örnek çizim uygulamaları. Mimari strüktür ve elemanların ölçeklere göre detaylandırılması ve örnek çizim uygulamaları. Mekanların, plan, kesit ve görünüşlerinin ölçeklere göre detaylandırılması ve örnek çizim uygulamaları. İç Mimari projelerin ölçülendirme ilkeleri ve örnek çizim uygulamaları. Ders kitabı:
[1]
Şahinler, O. ve Kızıl, F. 1990; Mimarlıkta Teknik Resim, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul
Mimarlığa Giriş ve Proje I 2 2 0 (3)
Görsel-mekansal kavramlarla düşünme alışkanlığı edindirme amacı taşıyan ilk projede, öğrencilerin bir yandan zihinsel yaratıcılık konusundaki deneyimlerini arttırmak diğer yandan tasarlama, anlatma ve iletme becerilerini geliştirmek uygun pedagojik araçlarla sağlanır. Problemlerin bu erek doğrultusunda verilmesi, kavramların aktarılmasında yaratıcı yolların denenmesi ve öğrencide zihinsel olguları el ile düşünme alışkanlığının pekiştirilmesi esastır. Bu projede basit strüktürel ve elementer çözümler hedeflenir. Ders kitabı:
[1]
Aksoy, E., Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Habiboğlu Yay., Ankara, 1987.
Temel Bilgi Teknolojileri 2 2 0 (3)
Temel kavramlar İşletim sistemi kullanımı Kelime işlem programı kullanımı Elektronik hesaplama tablosu ve grafik çizim programı kullanımı Sunu hazırlama programı kullanımı İnternet hizmetlerinin kullanımı Ders kitabı:

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[1]
Doğu A., Mısır N., Güner A., Bingöl Ö., Sönmez S., Sönmez A., Oğuz Y., Yılmaz E., Akay A., Kocabaş A., Şimşek H., Şimşek M., İmamoğlu M., Karadeniz T., Kaya Y., Gürcan F.; 2007; Temel Bilgisayar; Derya Kitabevi; TRABZON
1.YIL, 2. Yarıyıl Yapı Bilgisi 3 0 0 (3)
Yapı, mimari yapı, sistem, yapı malzemesi, bileşeni, elemanı, birimi, teknik-teknoloji kavramları. Yapı oluşturma. Yapıların gereçlerine, konstrüksiyonlarına ve strüktürlerine göre sınıflandırılması. Yapı ögelerinin tanıtılması. Yapı-zemin ilişkisi. Şantiye tekniği. Kazı sırasında yapı çukurunun ve yapının desteklenmesi. Drenaj ve yapı çukurunda su sorunu, kullanıcı-çevre-yapı sistemi etkileşimi. Yapı sağlığı. Geleceğin yapıları. Ders kitabı:
[1]
Özdeniz, M. , Erten. E. , Pehlevan. A. , Yaşar, Y. , Sümerkan, M. , 1996, Yapı Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon
Bina Bilgisi 3 0 0 (3)
Binaya ilişkin temel bileşenler, kavramlar ve süreçler. Mimari bütün kapsamında binayı oluşturan elemanlar. İşlev, biçim, teknoloji, ekonomi, ekoloji boyutları ve açılımları. Bina tipolojileri. Tüm bina özellikleri, bina-çevre ilişkileri, binanın elemanlar düzeyinde irdelenmesi. Ders kitabı:
[1]
Bolak, O. 1967; Bina Bilgisi Temel Bilgiler, İTÜ Mimarlık Fak. Yayını,İstanbul.
[2]
Kuban, D.,1984, Mimarlık Kavramları; Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne giriş, Çevre yayınları, İstanbul.
[3]
Mutlu, A.,1973,Bina Bilgisi, Dizer Kanca Matbaası, İstanbul.
Mimari Proje II 4 4 0 (6)
Antropomorfik ölçüler, ergonomik veriler ve proksemiks (duyusal) deneyimler konusunda öğrencinin aydınlatılması, mekansal ölçüler, mekansal ilişkiler, kullanışlılık ve rahatlık konusunda bilgi edinmeyi gerektiren işlev ağırlıklı konularla sağlanır. İşlev şemaları, matrisler, erişim grafikleri gibi temel teknikler öğrenciye bu yarıyılda aktarılır. Ders kitabı:
[1]
Aksoy, Ö., Uyum Sürecinin Mimarlık Süreci İçinde Örneklenmesi, KTÜ yay, Trabzon, 1994.
Temel Tasarım II 2 4 0 (4)
Tasarım ilke ve elemanları, görsel sanatlarda görsel iletişim ve algı, şekil-zemin bağıntısı, mekân, form ve geometri, mimarlıkta mekân, tasarım elemanları ve tasarım ilkeleri konulu çalışmaların, üç boyutlu ve farklılaşan kompozisyonlarda algılanması/kavranması. Ders kitabı:
[1]
Gürer, L., 1990,Temel Tasarim, ITÜ Matbaasi, Istanbul.
[2]
Gürer, L., 1992,Görsel Sanat Egitimi ve Mekan-Form, ITÜ Baski Atölyesi, Istanbul. Bilgisayar Destekli Tasarım 2 2 0 (3)
Dersin konusunu bilgisayar desteği ile mimari proje tasarım ve üretimi teşkil etmektedir. Temel bilgisayar öğrenimi almış olan öğrencilerle, mimarlık dünyasında geçerli olan CAD programlarından birisi (AutoCAD veya ArchiCAD) öğretilmektedir; Eskiz yapma (sketching) , tasarım (designing) , çizim (drawing) ve sunum (rendering) süreçlerinin bilgisayar ortamına/ortamından aktarımı işlenmektedir. Ders kitabı:

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[1]
Baykal, G. 2009; Autocad 2009, Alfa Yayınları, İstanbul
Estetik 2 0 0 (2)
Temel kavramlar: Estetik, güzellik, sanat ve mimarlık. Estetik bilimi ve problem alanları, estetik doktrinler, çevresel estetik, algılamada Gestalt teorisi, mimarlıkta bir değerlendirme ölçütü olarak estetik, mimarlıkta hacimsel estetik, görsel denge. Biçim özellikleri ile ilgili kavramlar: Birim boyut, birlik ölçü, oran, ritim, simetri. Biçimlendirme yaklaşımları: Biçimin düşünülmesi, görselleştirme ve soyut/somut biçim, soyutlama/somutlaştırma, biçimin oluşturulması, düşünce ve kavram geliştirme, ürün özelliklerinden hareket etme. Algısal estetik, simgesel estetik, biçimsel estetik. Ders kitabı:
[1]
Tunalı, İ., 1979, Estetik, Bahar Matbaası, İstanbul

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[2]
Lucas, G., 1978,1981,Estetik I-II, (Çev: Ahmet Cemal) , Payel Yayınevi, İstanbul.
2.YIL, 1. Yarıyıl Mimari Tasarım Bilgisi 3 0 0 (3)
Çağdaş bilgi ve değer sistemlerine bağlı tasarım ve mimari tasarım kavramlarının açıklanması, evrimi, mimari tasarım süreci ve aşamaları, mimari tasarlama metodolojisi ve teknikleri kavramı, farklı yaklaşımlar, stratejiler ve tekniklerin mimari projeler üzerinde uygulanmasına ilişkin örneklerin irdelenmesi. Ders kitabı:
[1]
Aksoy, E., Mimarlikta Tasarim Iletim ve Denetim, KTÜ Yayinlari, Trabzon, 1975
[2]
Ertürk, Z., Mimari Tasarim Teknikleri, K.Ü. Mühendislik Mimarlik Fakültesi, Trabzon, 1987
Yapı Malzemesi I 3 0 0 (3)
Yapı malzemesi kavramı. Mimarlık ve malzeme ilişkisi. Yapı malzemelerinin temel özellik ve davranışları. Mimaride kullanılan geleneksel ve çağdaş yapı malzemeleri. Doğal taş, pişmiş toprak, cam, ahşap, metal, plastik, beton yapı malzemeleri, boyalar, alçı, kireç, çimento, agregalar, beton ve harç katkılarının tanıtılması, sınıflandırılması, özellikleri, üretimi, türleri, kullanım amaçları ve alanları, uygulaması, uygulama örnekleri. Malzeme seçimi. Ders kitabı:
[1]
Any kind of resources on material description, application, choice (catalogues, magazines, booklets, standards, etc )
[2]
Toydemir, N. , Gürdal, E. , Tanaçan, E. ,2000, Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul
[3]
Eriç, M. , 1994, Yapı Fiziği ve Malzemesşi, Literatür Yay. , İstanbul Yapı Elemanları I 2 2 0 (3)
Genel kavramlar. Yüzeysel ve derin temeller, taşıyıcı ve bölücü duvarlar. Hafif bölme sistemleri, giydirme cephe sistemleri. Duvar kaplamaları, bacalar, döşeme kaplamaları, asma tavanlar, yükseltilmiş döşeme sistemleri. Duvar boşlukları/doğramalar (pencere ve kapılar vd. ) . Bina yalıtımı ve derzler ile ilgili genel bilgiler, tanımlamalar, sınıflandırmalar, özellikler, yapım kuralları ve genel bağlantı sorunları. Ders kitabı:
[1]
Pehlevan, A. , Sümerkan, M. R. , Yaşar, Y. Vd. , 1996,Yapı Bilgisi, KTÜ Basımevi, Trabzon
[2]
Çelebi, M. R. ,1983. Yapı Elemanları I-II, Repar Matbaacılık, İstanbul
[3]
İzgi, U. ,1983, Pencere: Hafif Cepheler-Yardımcı Koruyucular, Yay Yayıncılık, İstanbul
Mimarlık ve Sanat Tarihi I 3 0 0 (3)
Tarihöncesi dönem sanat ve mimarlık eyleminden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Bizans, Gotik, Rönesans, Barok dönemi mimarlığı ile Anadolu’daki Selçuklu ve Osmanlı dönemi sanatı ve mimarlığı incelenecektir. Ders kitabı:
[1]
Turani, A. 1992; Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul
[2]
Roth M., L. 2000; Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul
Mimari Proje III 4 4 0 (6)
Sorunun tanımlanmasına bağlı olarak ortaya çıkan çözüm önerilerinde işlev, kullanışlılık ve anlam boyutlarının yanı sıra bu projede tasarımın yapısallığı etraflıca işlenir. Yapı konusundaki bilgilerinin stüdyo uygulamalarında özümsenmesi desteklenir ve tasarlanan objenin gerçek yaşamda uygulanabilirliği doğrultusunda tüm yapı elemanları gerçekçi bir biçimde sorgulanır. Yapı ayrıntılarının ve malzeme bilgilerinin de arandığı küçük çaplı konularla tasarım gerçekleşir. Ders kitabı:
[1]
Kuban, D., Mimarlık Kavramları, Yem Yayın, İstanbul, 1990.
[2]
Lang, J., “Theoris of Perception and Formal Design”, Designing For Human Behavior, Lang, J., Burnette,C., Molesk, W., Vachon, D. (Der.), Dowden,Hutchinson and Ross, Pa., 1974, pp:98-111.
[3]
Appleyard, D., “Why Buildings are Known: A Predictive Tool for Architects and Planners”, Environment and Behavior, Vol. 1, No: 2, pp: 23-39.
[4]
Grassi, G., An Opinion on Architectural Education, A.C.S.A Conference, Hollanda, 1992, pp:13-24
Grafik Tasarım ve Görsel iletişim 2 2 0 (3) Bu ders öğrencilere grafik tasarımının temellerini ve uygulamalarını sunmaktadır. Ders çerçevesinde öğrenciler, bir yandan grafik tasarımıyla ilgili uygulama becerileri edinirlerken, diğer yandan da grafik tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin tasarımlarını araştıracak ve irdeleyeceklerdir. Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma, sembollerin okunması, görsel algı ve görsellerin Gestalt ilkeleriyle okunması, algılama kuramları; figür arka plan ilişkisi, benzerlik ve farklılık, denge, renk, sayı ve tipografilerin okunması ve bunların nerelerde nasıl kullanıldığının uygulamalı olarak okunmasını kapsamaktadır.
2.YIL, 2. Yarıyıl Çevre Davranış Bilgisi 3 0 0 (3)
İnsan ve çevre uyumu. Algılama, bilme ve davranma biçimleri. Mekansal davranış ve kalıpları. Bina görevi, güvenlik, simgesellik, biçimsel estetik, toplumsal ilişki gibi tasarım parametrelerinin aktarılması. Yer kimliği olarak mimarinin ele alınması. Mimarinin diğer sanatlardan önemli farklarının belirtilmesi. Mimarinin gerçek yaşamı barındırma özelliğinin vurgulanması. Toplumların dünya görüşüne göre farklılaşması. Mimarinin temel ögeleri: zemin ve özellikleri. belirleyiciler, işaretler, odaklar, engeller. çatılar. geçişler. boşluklar. köprüler. Mimarinin dönüştüren ögeleri. ışık (doğal/yapay), havalandırma, ses, koku, doku, ölçek ve zaman. Mimaride birden çok şey yapan ögeler: duvarlar, çatılar, döşemeler, sütunlar, merdivenler. Mimaride eğim kullanımları ve açılandırmalar. Mimaride vaziyet planları: olanı kullanma (oyuklar, tepeler, ağaçlar, kayalar, doğal nişler, diğer binalar, yıkıntılar/kalıntılar ve semboller. İlkel yer tipleri. ateş/şömine, yatak, sunak ve sahne. Mimarinin çevreleme özelliği. Mimarlıkta geometri, görüş açıları (içine alma/öteleme), antropometri, 6 yön ve merkez. Mimaride ideal geometri kavramı. Mimaride sosyal mekan, üretim süreci ve biçimi. Ders kitabı:
[1]
Gür, Şengül Öymen (1996) Mekan Örgütlenmesi, Trabzon: Gür yayıncılık.
[2]
Gür, Şengül Öymen (2000) Konut Kültürü, İstanbul: YEM.
[3]
Unwin, Simon (1997) Analysing Architecture, London: Routledge.
[4]
Smithies, K.W. (1981) Principles of Design in Architeture, London: Van Nostrand and Reinhold.
Mimaride Akustik ve Aydınlatma 2 2 0 (3)
Işığın fiziği ve hareketi, renk, ışık ölçümsel büyüklükler. İnsan ve ışık. Görme olayı ve görsel konfor. Aydınlatmanın genel ilkeleri, doğal ve yapay aydınlatma tasarım ilkeleri. Çeşitli yapıların aydınlatma sorunları. Sesin fiziği ve ölçümsel büyüklükleri insan ve ses, İşitme olayı ve işitsel konfor, Açık ve kapalı ortamlarda ses çözümlemesi, gürültü denetimi, oda akustiği, Salonların akustik tasarımıÇevre bilinçli yapı tasarımı, İklim ve iklim elemanları, İklimsel veriler, İnsan-iklim ilişkisi ve ısıl konfor, Yapı-iklim ilişkisi, Yapının ısıl süreci. Isı, yoğusma, güneş, rüzgar denetimi ve doğal havalandırma, Enerji etkin yapı tasarımıTürkiye’ de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması (yangın yönetmeliği, gürültü yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, vb. ) Ders kitabı:
[1]
Abdülrahimov, Ramiz, 1998, Salonların Akustiği ve Tasarımı, Trabzon.
[2]
Özdeniz, Mesut, 1992, Mimarlıkta Işık ve Ses Denetimi, Trabzon.
[3]
Özdeniz, Mesut, 1984, Yapı Tasarımı İçin Türkiye İklim Verileri, Trabzon.
Yapı Elemanları II 2 2 0 (3)
Çatılar (az eğimli ve eğimli) ile düşey sirkülasyon elemanları (rampa, merdiven, yürüyen merdiven, asansör) konularını içeren kavramlar, tanımlamalar, sınıflandırmalar, özellikler, yapım kuralları ve genel bağlantı sorunları. Merdiven, korkuluk ve basamak konstrüksiyonları, çatı konstrüksiyon türleri, örtü malzemeleri, uygulama ve stüdyo çalışması. Her bir yapı bileşeni ve elemanının analizi ve tasarım Ders kitabı:
[1]
Toydemir, N. , 2006, Bulut, Ü, Çatılar, YEM Yayınları, İstanbul
[2]
Sarı, A. , 2000, Merdivenler, YEM Yayınları, İstanbul
[3]
Schunk, E., Oster, H.J., Barthel, R., Kiessl, K.,2003, Roof Construction Manual, Birkhauser- Publishers for Architecture, Basel. Boston. Berlin

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[4]
Cziesielhi, E. , 1993, Lehrbuch der Hochbau Konstruktionen, B. G. Teubner, Stuttgart
Statik-Mukavemet 2 0 0 (3)
Temel ilke ve kavramlar (statik-mukavemet) . Düzlemde kuvvetler; bileşke ve denge. Moment kavramı, kuvvet çifti. Rijit Cisimler. Alanların ağırlık merkezi. Düzlem çubuk taşıyıcı sistemler. Düzlem kafes sistemler. Atalet momenti. Çubuk mukavemetinin esasları. İç kuvvet diyagramları. Basit ve bileşik mukavemet halleri. Burkulma. Ders kitabı:
[1]
Omurtag, M.H. 2003; Mühendisler için Mekanik-Statik, Beta Basım A. Ş., İstanbul
Mimari Proje IV 4 4 0 (6)
Mevcut binalarla ilişki kurularak veya birden fazla kütle ile yapılan daha karmaşık örgütlenmelerle öğrencinin yapılar arası ilişkileri kavramasını sağlamak ana hedeftir. Öğrenci işlev ve yapıyı dengeleme problemlerine alıştırılmaya çalışılır. Alt-yapı ve tesisat bilgileri, ulaşım ağları ile bağlantılar, iklimle dengelenme gibi konuları tasarımda göz önünde bulundurur; bazı imar koşulları ve koruma kurulları kararlarına uyum gibi gerçek yaşamı taklit eden sorularla öğrenci uygulama ortamına hazırlanır. Ders kitabı:
[1]
Arnheim, R., Art and Visual Perception, California Press, Los Angeles, 1974.
[2]
Aksoy, Ö., Biçimlendirme, KTÜ, Yay. Trabzon, 1977.
[3]
Aksoy, E., Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Habiboğlu Yay., Ankara, 1987.
[4]
Burnette, C., “The Mental Image and Design”, Lang, J., ve diğ. (der.) Dowden, Hutchinson and Ross, 1974, s. 169-183.
Mimarlık ve Sanat Tarihi II 3 0 0 (3)
Çağdaş sanat ve mimarlık tarihini hazırlayan süreç, endüstri devriminin etkileri, yeni malzemelerin kullanımı, Arts and Crafts Hareketi, Eklektisizmin yaygınlaşması ve Eklektik Akımlar, Eklektik akıma tepkiler/Art Nouveau, Fütürizm, Konstrüktivizm, De Stijl, Eksprenyonizm; neoklasizmin yaygınlaşması, çeşitlilik ve çoğulculuk arayışının ifadesi olarak Postmodernizm gibi güncel tartışmaları içerecektir.
Ders kitabı:
[1]
Banham, Reyner (1960) Theory and design in the first machine age. New York: Praeger.
[2]
Collins, Peter (1965) Changing Ideals in Modern Architecture. London: Faber.
[3]
Giedion, Sigfried (1967) Space Time and Architecture. Cambridge: The MIT Press.
[4]
Gropius, Walter (1956) The Scope of Total Architecture, London: Collier
[5]
Hitchcock, Henri-Russell (1958) Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries: New York: Pelican Books.
[6]
Jencks, Charles (1973) Modern Movements in Architecture. London: Harmond Sworth. Pelican Books.
[7]
Kauffman, Emil (1955) Architecture in the Age of Reason, Dover.
[8]
Norberg-Schulz, Christian (1980) The Meaning in Western Architecture. New York: Rizzoli.
[9]
Pevsner, Nicolaus (1943) An Outline of European Architecture. Pelican Books.
[10]
Pevsner, Nicolaus (1966) Pioneers of Modern Design. Pelican Books.
3.YIL, 1. Yarıyıl Yapıi Projesi 2 4 0 (4)
Ön proje, kesin proje ve uygulama projesi kapsamında mekânsal düzenleme ve taşıyıcı sistem alternatifleri. Malzeme ve konstrüksiyon sistemleriTasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması (deprem, ısı korunumu, gürültü, yangın vb. yönetmelikler) . Yapı alt sistemleri ile ilgili statik sıhhi tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Uygulama projesinin uygun anlatım teknikleri ve proje düzenleme esaslarına uygun olarak hazırlanması. Ders kitabı:
[1]
Francis, D., K., ACChing, Francis, D., K., Adams, Cassandra, 2006, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Yapı İstanbul.

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[2]
Engel, Heino, 2004, Strüktür Sistemleri, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
Yapım Üretim Teknikleri 2 0 0 (2)
Genel kavramlar, yapı üretiminin gelişimi. Endüstrileşme, endüstrileşmiş bir üretimin özellikleri. Standartlaşma. Boyutsal ve modüler eşgüdüm. Dolaylı, kısım, tam endüstrileşme kavramları. Açık ve kapalı sistemler. Gelişimi içerisinde yapım sistemleri ve teknikleri. Çağdaş yerinde dökme sistemler (tünel, kayar, tırmanan ve şişirme kalıplar) . Hazır
elemanlara dayanan sistemler (panel, iskelet, hücre sistemler) . Hazır elemanlarla yapımda var olan sorunlar.
Ders kitabı:
[1]
Koncz, T., 1968, Manual of Precast Concrete Construction, Vol 1
[2]
Koncz, T. , 1970, Manual of Precast Concrete Construction System Building with Large Panels, Vol 3, Berlin
[3]
Eser, L. , 1992, Construction in work site, Industrialized Building, ITU Faculty of Architecture, Istanbul
[4]
Eser, L. , ,1982, Ön Yapım, Endüstrileşmiş Yapı, ITU, Istanbul
Mimari Proje V 4 4 0 (6)
Kuramsal donanıma ek olarak stüdyolarda kentsel analiz teknikleri; coğrafyasal ve kentsel topografya, topoloji ve tipolojiler konusunda bilgiler önem kazanır. Hologramlar, skeçler, ölçekli maketler gerek programın gerekse arsanın sosyal, ve fiziksel bağlamının çözümlenmesinde başvurulan gereçlerdir. Eleştirilerde kentsel dönüşüm fikri ve sosyal, kültürel ve kentsel yönetim etmenlerinin karşılıklı etkileşimleri, öğrencinin gerçek yaşamı anlaması, imar durumları ve bina yönetmelikleri konusunda bilgi sahibi olması için ana gündemi oluşturur. Ders kitabı:
[1]
Steadman, P., The Geometry of Environment, An Introduction to Spatial Organization in Design, RIBA, Londra, 1971.
Kentsel Tasarım Bilgisi 2 2 0 (3)
Kentsel tasarım disiplini; tanıtımı, eğitimi, süreci, kuramsal modeli, kentsel tasarımın gelişmesi ve etkili isimler, kentsel algılama, kentsel mekan, kentsel dış mekan; tanımı, türleri, dış mekan oluşumu, dış mekan biçimlendirme ilkeleri, kentsel mobilyalar, ilgili politikalar, farklı çalışma alanları ve örnekler.
Ders kitabı:
[1]
Cullen, G. 1971; The Consise Townscape, Architectural Press, London
[2]
Çevik, S. 1991; Mekan-Kimlik-Kimliklendirme, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon
[3]
Çevik, S. 1993; Kentsel Tasarımda Biçimlendirme, Lisansüstü Ders Notları, KTÜ Trabzon
[4]
Lynch, K. 1960; The Image of The City, MIT Press
[5]
Trieb, M. 1974; Stadtgestaltung Theorie und Praxis, Vieweg, Braunschweig, Stuttgart
[6]
Trieb, M., Grammel, U., Schmidt, A. 1979; Stadgestaltungspolitik: Aufgaben, Instrumente, Strategien, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
Seçmeli Ders I 2 0 0 (2)
Seçmeli Ders II 2 0 0 (2)
3.YIL, 2. Yarıyıl Rölöve 2 2 0 (3)
Ölçme bilgisinin mimarlıktaki yeri. Geleneksel ve çağdaş ölçme tekniklerinin tanıtılması ve uygulama örneklerinin incelenmesi. Ölçme araç ve gereçlerinin tanıtılması. Plan, kesit, görünüş, cephe, detay ve vaziyet planlarını ölçme yöntemleri. Rölöve çalışması çizimlerini hazırlanması. Ölçüm ve çizim aşamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. Farklı ölçeklerde rölöve çalışmaları. Ders kitabı:
[1]
Uluengin, M., 2002, Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul.
Şehircilik 3 0 0 (3)
Kent, kentleşme, tarihçesi, kentleşme sorunları; Kent fiziksel formları ve kent öğeleri (barınma, çalışma, insan kaynağını geliştirme ve ulaşım işlevleri); Kent fiziksel formu-kent öğeleri ilişkisi; Kent planlamanın tanıtımı, tarihsel gelişimleri; Arazi kullanım planlaması (fiziksel planlama) ve diğer planlama türleri; Planlamayı etkileyen etmenler; Ülkemizde planlama hiyerarşisi; Ülkemizde kent planlamanın yönetsel ve yasal boyutları (planlama süreci, uygulama araçları, vb.) ; Planlama sorunları. Ders kitabı:

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[1]
Aydemir, S., Aydemir, S., Öksüz, A., M., Özyaba, M., Sancar, C., Beyazlı, D., Ş., Türk, Y., A., 2004; Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Yayınevi, Trabzon.
Mimari Proje VI 4 4 0 (6)
Karmaşık kentsel arsa problemleriyle uğraşılan bu projede öğrencinin belediye ve işveren kavramına aşina olması ancak diğer yandan da yaratıcılık isteyen problemlerle öğrencinin gerek kendi sınırlarını ve gerekse gerçekliğin sınırlarını zorlaması beklenmektedir. Ders kitabı:
[1]
Antoniades, A., Architecture and Allied Design: An Environmental Design Perspective, Kendal, Dubuque, lowa, 1986.
[2]
Lang, J., Creating Architectural Theory: The Role of The Behavioral Sciences in Environmental Design, Van Nostrand Reinhold, N.Y., 1989.
[3]
Smithies, K. W., Principles of Design in Architecture, Van Nostrand Reinhold, Londra, 1981

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[4]
Scruton, R., The Aesthetics of Architecture, Methuen Books, Londra, 1979.
Strüktür Tasarımı 2 4 0 (4) Bu dersin kapsamında taşıyıcı sistem kavramı anlatılacaktır. Doğa strüktürleri olan hayvansal ve bitkisel strüktürlerin yapısı incelenerek, günümüz mimarisine kaynak olduğu noktalar belirlenecektir. Yapılaşma eyleminde malzeme, teknoloji ve taşıyıcı sistemler ilişkisinde farklılaşan strüktürel yaklaşımlar ve tasarımlar incelenecek ve bu doğrultuda uygulamalar yapılacaktır.
Seçmeli Ders I 2 0 0 (2)
Seçmeli Ders II 2 0 0 (2)
Seçmeli Ders III 2 0 0 (2)
4.YIL, 1. Yarıyıl Şehircilik Proje 2 4 0 (4)
Ders, proje destek dersi ve projeden oluşmaktadır. Makro-mikro ölçekte kent tasarımının yapısal özellikleri, kent imajı, kent morfolojisi, kentsel mekan düzenleme ilkeleri, teknik ve normatif sınırlamalar. Proje: Konu kentsel sorunlardan (toplu konut, kent iyileştirme-canlandırma, yenileme-büyük kentsel projeler) seçilecek, sürdürülebilirlik, katılım, ütopya gibi ana temalar çerçevesinde işlenecek ve proje değerlendirme teknikleri ile değerlendirilecektir. Ders kitabı:
[1]
Aydemir, S., Aydemir, S., Beyazlı, D., Ökten, N., Öksüz, A., M., Sancar, C., Özyaba, M., Türk, Y., 2004; Kentsel Alanlarin Planlanmasi ve Tasarimi, IBER Matbaacilik, Trabzon.
[2]
Bentley, I., Alcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G., 1985; Responsive Environments: A Manual for Designers, Oxford.
Mimari Proje VII 4 4 0 (6)
Öğrencinin artık belli bir yetkinlik düzeyinde olduğu kabul edilerek küresel düşünsel ve sanatsal tartışmalar, ülke gerçeklikleri, modern sonrası direniş politikaları ve bölgeci mimari tavırları tartışır düzeyde stüdyoya katılımları beklenir, projelerin bu kavramlar çerçevesinde ve kentsel bütünün bir parçası olduğu gerçeğiyle geliştirilmesi hedeftir. Bölge özelliklerine göre doğal enerji kaynaklarının denenmesi, sürdürülebilirlik esaslı özel projelerin
geliştirilmesi, koruma imar planları kapsamında konuların ele alınması ve kentsel dönüşüm projeleri bu yarıyılın konusudur. Ders kitabı:

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[1]
Lawson, Bryan How designers think-the design process demystified. Oxford: Oxford UP. 1997.
[2]
Rowe, Peter G. Design Thinking. Cambridge: MIT Press.1987.
[3]
Schön, Donald A. (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. London: Temple Smith.
[4]
Hiller, B., Leaman, A., The Architecture and Architecture”, The Models and Systems in Architecture and Building, RIBA, Londra, 1975. İç Mekan Tasarımı 2 4 0 (4)
İç mekan düzenlenmesinde renk, doku, yön, doluluk, boşluk, donatı yoğunluğu, aydınlatma vemalzeme özelliklerini vurgulamak, tarihsel gelişim ve süreç içinde iç mekan düzenleme ilişkilerini incelemek, Mevcut ya da yaratılacak bir mekan üzerinde insan gereksinimlerine, davranış ve eylemlerine yanıt verecek iç mekan düzenlemesi yaratmak, proje önerileri geliştirmek. Bu proje kapsamında ofis, mağaza, büro, muayene gibi işlevlere sahip mekanlar tasarlamak, ya da mevcut olan bu tür mekanların iç mekan düzenlemesini yapmak. Ders kitabı:
[1]
San Martin, M. 2008; Interiors by Color / Kolon, Yayınevi : Loft Publication, SISBN: 8496936201

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
[2]
Gyorgy, K.; Sıng, İmage and Symbol, Studio vista, London.
Seçmeli Ders I 2 0 0 (2)
Seçmeli Ders II 2 0 0 (2)
Seçmeli Ders III 2 0 0 (2)
4.YIL, 2. Yarıyıl Bitirme Projesi 0 6 0 (3)
Bitirme projesi esaslarına göre önceden belirlenen bir konuda öğrenci bağımsız bir proje yapar. Proje düzey ve içerik olarak daha önce öğrenciye aktarılan bilgilerin harmanlanması ve değerlendirilmesi gibi bir amaca hizmet edebilecek biçimde formüle edilir ve bunları aktarabilme yeteneğinin değerlendirilmesi amaçlanır.
Meslek Uygulama Bilgisi 3 0 0 (3)
Meslek uygulama çalışmalarının aşamaları, projelendirme çalışmaları, proje dosyası ve onayı, imar yasası ve yönetmelikleri, yerel yönetim ve diger kamu kurumlari ile olan iliskiler, koruma yasası, koruma kurullarinin çalisma yöntemleri, kurullar ile olan ilişkiler, ihale yasasi, isveren-yüklenici kuruluslar arasi ilişkiler. Metraj, kesif ve hak ediş düzenlenmesi. Kontrollük ve santiye çalışmaları. Ders kitabı:
[1]
3194 Sayılı İmar Kanu ve Yönetmelikleri
İmar Hukuku 2 0 0 (2)
İmar hukukunun tanımı ve dalları, imar hukukunun kaynakları, Türkiye’de planlamanın hukuksal çerçevesi, planlama kademeleri, ilgili merkezi ve yerel birimler, Türkiye’de imar mevzuatının gelişimi, İmar Yasasının önemli maddeleri, diğer önemli yasalar (Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Turizm Kanunu, vs.), Türkiye’de imar mevzuatının eleştirisi, mahkeme kararlarından örnekler. Ders kitabı:
[1]
Mengi, A., Keleş, R. 2003; İmar Hukukuna Giriş, İmge Kitabevi, Ankara.
Seçmeli Ders I 2 0 0 (2)
Seçmeli Ders II 2 0 0 (2)
SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR
1.YIL 2. YARIYIL
Bilgisayar Destekli Tasarım 300(3)
Dersin konusunu bilgisayar desteği ile mimari proje tasarım ve üretimi oluşturmaktadır. Temel bilgisayar öğrenimi almış olan öğrencilerle, mimarlık dünyasında geçerli olan CAD programlarından birisi (AutoCAD veya ArchiCAD) öğretilmekte, eskiz yapma (sketching) , tasarım (designing) , çizim (drawing) ve sunum (rendering) süreçlerinin bilgisayar ortamına/ortamından aktarımı işlenmektedir. Ders kitabı:
(1) Baykal, G., 2009, Autocad 2009, Alfa Yayınları, İstanbul.
(2) Gök, K., 2010, AutoCAD 2010, Seçkin Yayıncılık.
Eskiz 300(3)
Ders kapsamında, görülen bir nesnenin veya tasarım sürecinde düşünülenin kâğıda aktarılması ve görselleştirilmesi olarak ifade edilebilecek eskiz yapma becerisinin çeşitli teknikler kullanılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, çabuk kontur, hareket çizimlerinin denenmesi; ton ve renk bilgisinin verilmesi; farklı malzeme ve tekniklerin gösterilmesi; ölçek, oran, ritm ve dengenin tartışılması amaçlanmaktadır. Eskiz yapma aşamasının tasarım aşamaları içindeki yeri, konuya – ölçeğe bağlı olarak eskiz yapım teknikleri, kullanılan yöntemler ve araçlar, eskiz aşamasından proje aşamasına geçişler ve tekrar geri dönüşler, ünlü mimarların ünlü eskiz çalışmaları ve eskizlerle tamamlanan projelerin birbirine uyumluluğu (eskizlerin tasarımlara tam olarak ne kadar yansıtılabildiği) konuları irdelenmektedir.
Ders Kitabı:

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
(1) İnceoğlu, N., Çil, E., 1997, Tasarımda Eskizler, YTÜ Yayınları, İstanbul.
(2) Tüker, Ç., 2007, Tasarımdan Uygulamaya 3D Mantığı, Pusula Yayıncılık ve İletişim Yayınları, İstanbul.
(3) Ching, F.D.K., 2006, Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç Çizim, Y.Yayınları.
Cepheler 300(3)
Mimarlıkta ön cephe, bir binanın tasarımı açısından sıklıkla en önemli bölümdür çünkü binanın geri kalanının tarzını da belirler. Bu bağlamda cephe oluşumları, plan ve kesit çözümlerinin cephe oluşumlarına etkisi, farklı cephe türlerinin (mimari stil, coğrafi konum, iklim bölgesi, işlevsel kullanım…vb) incelenmesi, cephelerin görsel algılanması, cephelerin görsel analizleri ile ilgili yapılan çalışmalar, geliştirilen farklı yöntem ve teknikler, cephelerin görsel etki değerinin arttırılmasında kullanılabilecek teknikler ve farklı malzeme kullanımları irdelenmektedir
Ders Kitabı:
(1) Öztürk, K., 1978, Mimarlıkta-Tasarım Sürecinde-Cephelerin Estetik Ağırlıklı Sayısal/Nesnel Değerlendirmesi İçin Bir Yöntem Önerisi, Karadeniz Matbaacılık Ve Gazetecilik A.Ş.
(2) Color in Architecture Facade, 2010, Liaoning Universty.
(3) Özer, B., 1983, Mimaride Cephe Sorunu Ve Çözümleri, Yapı Dergisi, Sayı 51.
(4) Fönderer, W. M., 1982, Cephe Var Olana Ve Gelecektekine Karşı Sorumluluk, Yapı Dergisi, Sayı 46.
Model Yapımı 300(3)
İki boyutlu çalışmaların üç boyuta taşınabilmesi için gereken temel yollardan biri olan maket kavramı, maket tasarlama, maket yapım teknikleri ve malzemeleri, boş dolu arazi maket yapım teknikleri, kurgulama ve sunum teknikleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Tasarımın farklı aşamalarında farklı ölçeklerde farklı model yapım gerekliliği. Bilgisayar modellemelerinin sağlayacağı farklı efektler.
Ders Kitabı:
(1) Akgün, M., 2005, Mimari Maketler, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(2) Hacıhasanoğlu, O., 1992, Maket Yapım Teknikleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
2.YIL 1.YARIYIL

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Grafik Tasarım ve Görsel İletişim 300(3) Bu ders öğrencilere grafik tasarımının temellerini ve uygulamalarını sunmaktadır. Ders çerçevesinde öğrenciler, bir yandan grafik tasarımıyla ilgili uygulama becerileri edinirlerken, diğer yandan da grafik tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin tasarımlarını araştıracak ve irdeleyeceklerdir. Görsel iletişimde anlama ve anlamlandırma, sembollerin okunması, görsel algı ve görsellerin Gestalt ilkeleriyle okunması, algılama kuramları; figür arka plan ilişkisi, benzerlik ve farklılık, denge, renk, sayı ve tipografilerin okunması ve bunların nerelerde nasıl kullanıldığının uygulamalı olarak okunmasını kapsamaktadır.
Ders Kitabı: (1) Becer, E., 1997, İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. (2) Uçar, T.F., 2004, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Inkılap Kitabevi, İstanbul. (3) Çamdereli, M., 2008, İletişime Giriş, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM) Yayınları, İstanbul.
Çatılar 300(3)
Çatı ve çatı sistemleri: eğimli çatılar, az eğimli çatılar, çatı sistemleri ve çatı kaplama elemanları. Çatı sistemleri performans analizi: çevresel faktörlere ve çatı bileşenlerinin temel fonksiyonlarına bağlı olarak performans gereksinimlerini. Çatıların fiziksel analizi. Biçimlenme ve çatılarda drenaj. Çatıların binalara eklenmesi ve entegrasyonu. Stüdyo çalışmaları: çatı tasarımı ve/yada alternatif çatı ve çatı sistemlerinin değerlendirilmesi. Farklı dönemlere, farklı coğrafi bölgelere, farklı kültürlere ait değişik çatı çözümleri, farklı malzemelerle (ahşap, çelik, cam, yeşil, toprak…) yapılan çatılar, teras çatılar, yeşil çatılar.
Ders Kitabı:
(1) Kollektif., 2007, Roof Design, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
(2) Toydemir, N., 2004, Çatılar, Yapı Endüstri Merkezi.
(3) Toydemir, N., Bulut, Ü., 2010, Çatılar, Yapı Endüstri Merkezi.
(4) Çatıder, 2007, Çatı Kaplama Malzemeleri Uygulama Detayları Kılavuzu, Doğa Yayıncılık.
Renk Bilgisi 300(3)
Renk tanımı. Renklerin sınıflanması. Renklerin görsel algıdaki yeri. Farklı renklerin (sıcak-soğuk) oluşturduğu görsel etki, rengin görsel etkisini arttıran diğer yardımcı öğeler ( doku, ışık…). Renk-mekan-anlam ilişkisi. Renk-mimarlık ilişkisi. Mekanların işlevine ve anlamına bağlı olarak renklerden faydalanması. Hangi mekanlarda hangi renkler kullanılmalı, hangi renkler kullanılmamalı.
Ders Kitabı:
(1) Kalnık, E., 1991, Form-Renk-Doku , Başak Yayınevi.
(2) Doyle,Micheal E., 1981, Color Drawing, Von Reinhold Company, Berkshire.
Model Yapımı 300(3)
İki boyutlu çalışmaların üç boyuta taşınabilmesi için gereken temel yollardan biri olan maket kavramı, maket tasarlama, maket yapım teknikleri ve malzemeleri, boş dolu arazi maket yapım teknikleri, kurgulama ve sunum teknikleri bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. Tasarımın farklı aşamalarında farklı ölçeklerde farklı model yapım gerekliliği. Bilgisayar modellemelerinin sağlayacağı farklı efektler.
Ders Kitabı:
(1) Akgün, M., 2005, Mimari Maketler, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(2) Hacıhasanoğlu, O., 1992, Maket Yapım Teknikleri, , İTÜ Mimarlık Fakültesi.
2.YIL 2. YARIYIL
Mimaride Akustik ve Aydınlatma 300(3)
Işığın fiziği ve hareketi, renk, ışık ölçümsel büyüklükler. İnsan ve ışık. Görme olayı ve görsel konfor. Aydınlatmanın genel ilkeleri, doğal ve yapay aydınlatma tasarım ilkeleri. Çeşitli yapıların aydınlatma sorunları. Sesin fiziği ve ölçümsel büyüklükleri insan ve ses, İşitme olayı

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
ve işitsel konfor, Açık ve kapalı ortamlarda ses çözümlemesi, gürültü denetimi, oda akustiği, Salonların akustik tasarımıÇevre bilinçli yapı tasarımı, İklim ve iklim elemanları, İklimsel veriler, İnsan-iklim ilişkisi ve ısıl konfor, Yapı-iklim ilişkisi, Yapının ısıl süreci. Isı, yoğusma, güneş, rüzgar denetimi ve doğal havalandırma, Enerji etkin yapı tasarımıTürkiye’ de geçerli olan çevresel standartlar ve yönetmeliklerin tanıtılması (yangın yönetmeliği, gürültü yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, vb. ) Ders kitabı: (1) Abdülrahimov, R., 1998, Salonların Akustiği ve Tasarımı, Trabzon. (2) Özdeniz, M., 1992, Mimarlıkta Işık ve Ses Denetimi, Trabzon.
(3) Özdeniz, M., 1984, Yapı Tasarımı İçin Türkiye İklim Verileri, Trabzon.
(4) Küçükdoğu, M.Ş., 2010, Mimarlıkta Aydınlatma, Antalya Mimarlık Konferansları, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya. (5) Johnson, K., 1997, Acoustics and Auditory Phonetics.
(6) Templeton, D., Lord, P., 1983, Detailing for Acoustics, Architectural Press, London. (7) Jones,J., 1990, Architectural Lighting Design. (8) Lindsey, J., 1997,Applied Illumination Engineering, Jack Fairmont Press. (9) Küçükdoğu, M., 1996, Aydınlatma Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
(10) Özkaya, M., 2000, Aydınlatma Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul.
Mimaride Algı 300(3)
Algılama; duyu organları yardımıyla çevredeki objelerin, fark edilmesini, olayların açıklamasını içeren bir bilgi alma süreci sonunda ortaya çıkan psikolojik bir olgudur. Algı bir uyarıcı nedeniyle ortaya çıkar. Bir objeyi gördüğümüzde onun görsel algısını elde ederiz. Algılama insanın var oluşunun kültürel ve bireysel varlığına dayanmaktadır. İnsan dış dünyayı duyuları ( 5 duyu organı ) ile ve bunların algı haline gelmesi sonucu tanır. Görsel imaj toplamanın ve algılamayı bilinçli hale getirmenin en kolay yolu görsel not tutmadır.
Görsel algılama konusunda tarihi bilgilerin verilmesi ve algılama psikolojisine giriş ile ilgili bilgiler verilmektedir.
Ders Kitabı:
(1) Pallasmaa, J., Holl, S., 2011, Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular, YEM Yayınları.
(2) Aydınlı, S., 1986, Mekansal Değerlendirmede Algısal Yargılara Dayalı Bir Model, İ.T.Ü – Fen bilimleri Enstitüsü, yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul.
(3) Bonta, J, P., 1979, Architecture and its Interpretation: a study of expressive systems in architecture, Lund Humphries, London.
(4) Green, H.,1976, Mind and Image: An Essay On Art And Architecture, Granada, London.
Vernacüler Mimarlık 300(3)

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Geleneksel mimari kavramına, ilgili kavramlar olan yeni ve eski karşılaştırması, yöreselcilik, critical regionalism, tectonic ve tactile kavramları ile teorik bir yaklaşım; tarihi perspektif içinde geleneksel Türk mimarisi üzerine yapılmış sınıflandırmalara bakış; geleneksel yapı formunun ve örüntü dilinin arazi çalışmaları ile algılanması / okunabilmesi yollarının araştırılması. Geleneksel mimarinin oluşumu. Yöresel mimarinin özellikleri. Geleneksel mimari ve yöresel mimari ilişkisi. Yöresel farklılaşmalar ve nedenleri. Ders Kitabı: (1) Çorapcıoğlu, K. vd., 2008, Yöresel Kırsal Mimari Kimlik 1, MSGÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, İstanbul. (2) Heath, K.W., 2009, Vernacüler Architecture and Ragional Design, Architectural Press. (3) Eyüce, A.,2005, Geleneksel Yapılar Mekanlar, Birsen Yayınevi, İstanbul.
Mimari ve Doğal Işık 300(3)
En genel tanımıyla sınırlandırılmış boşluk olan mekanın kimliğinin belirlenmesinde doğal ışık önemli bir rol oynamaktadır. Ders kapsamında mimari mekanın ve tasarımın önemli boyutlarından biri olan doğal ışık, mekanın algılanması, okunması, etkisi ve estetik değerine yaptığı katkılar bağlamında tartışılacaktır. Mimaride doğal aydınlatma yöntemlerinin, bugün ulaşmış olduğu düzeyi, tekniklerini ve yapıda kullanım şekli konusunun aktarılması amaçlanmıştır.
Ders Kitabı:
(1) Tokyay, V.Z., 2011, Mimarlığın Oluşumunda Saydamlığın Işığı, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
(2) Dökmen, Ü., Dökmen, S., 2011, İnsanın Korunakları 2; Mimari, Remzi Kitbevi, İstanbul.
(3) Boubekri, M., 2008, Daylighting, Architecture and Health, Arechitectural Press.
Edebiyat ve Sinemada Mimari Mekanlar 300(3)
Çeşitli ölçeklerde edebiyatta ve sinemada mekân sorunu ve yansımaları. Sinemada kurgusal ve semantik yaklaşımları ayırt edici film kuramlarının gözden geçirilmesi; sinema ve kentsel mekan arasındaki ilişkileri tartışmak üzere kuramsal ve yöntemsel tartışmalar; mimarlık-sinema-dil arasındaki yapılanma; mekanın sinemasal ifadesi ve sinematik kent/filmsel kent ifadesi. Değişik edebiyat ve sinema ürünlerinde farklı duyguların, farklı anların, farklı olayların, farklı dönemlerin ifadesini kuvvetlendirmede (korku, heyecan, mutluluk, üzüntü…) mimari mekanlardan nasıl yararlanılmaktadır. İyi ve kötü örnekler karşılaştırmalı olarak tartışılmaktadır.
Ders Kitabı:
(1)
Monaco, J., 2002, Bir Film Nasıl Okunur, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.
(2)
Pallasmaa, J., 2005, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, John Wiley, New York.
(3)
Pallasmaa, J., 2001, The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, Rakennustieto, Helsinki.
(4)
Allmer, A., 2010, Sinemekan, Varlık Yayınları, İstanbul.
(5)
Türkoğlu, N., Öztürk, M., Aymaz, G., 2004, Kentte Sinema, Sinemada Kent, Habitus, Yeni Hayat Kütüphanesi, İstanbul.
(6)
Öztürk, M., 2002, SineMasal Kentler, Om Yayınevi, İstanbul.

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
(7)
Öztürk, M., 2008, Sinematografik Kentler, Agora Kitaplığı, İstanbul.
3.YIL 1.YARIYIL
Mimarlıkta Estetik 300(3)
Mimarlık, temel tasar ve Gestalt teorisi açısından estetik değerlendirme ilkelerinin öğrenmek ve yorumlamak. Estetik kavramı, tarihsel gelişim-değişim sürecinde estetik kavramı tanımının kronolojik düzende tartışılması, günümüz estetiğinde yeni boyutlar. Bilgi-iletimi estetiği ve sayısal estetik, formel estetik (biçim, renk, doku, ışık/gölge) , biçim ve biçimlendirme
yaklaşımları; düşünme ve görselleştirme, biçimlerin estetik analizi, mimari bütünde estetik faktörü.
Ders Kitabı:
(1) Erzen, J. N., 2010, Mimarlıkta Estetik Düşünce:2007 Uluslararası Estetik Kongresinden Seçme Bildiriler, Mimarlar Odası Yayınları.
(2) Aydınlı, S., 1993, Mimarlıkta Estetik Değerler, İTÜ Mimarlık Fakültesi,İstanbul
(3) Aydınlı, S., 1992, Mimarlıkta Görsel Analiz, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul
(4) Tunalı, İ., 1979, Estetik, Bahar Matbaası, İstanbul.
(5) Öztürk, K., 1978, Mimarlıkta Tasarım Sürecinde Cephelerin Estetik Ağırlıklı Sayısal/Nesnel Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon.
(6) Lucas, G., 1978; Estetik I-II (çeviren: Ahmet Cemal) , Payel Yayınevi, İstanbul
Ergonomi 300(3)
İnsan-çevre etkileşiminde, insanın mikro ve makro çevrede oluşan sorunlara ölçüsel açıdan bakışını incelemesi, psikolojik, anatomik ve fizyolojik bilim dalları ile ilgi kurması söz konusu edilen bilgi demetidir. İnsanın antropometrik, duyusal ve algısal, zihinsel boyutlarının incelenerek eylemlere, donanımlara ve eylem alanlarının boyutsal ve işlevsel özelliklerine bağlı değerlendirmesidir.
Ders Kitabı:
(1) Dul, J., Weerdmeester, B., 2007, Ergonomi, Ne, Neden, Nasıl?, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
(2) Pheasant, S., 1996, Body Space, Taylor&Francis, Londra.
(3) Ünügür, S.M., 1981, Ergonomi Tekniklerinin Mimarlık Araştırmalarında Kullanılma Olanakları, ITU Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul.
(4) Panero, J., Zelnik, M., 1979, Human Dimension & Interior Space, Whitney Library of Design, New York.
Yaratıcılık 300(3)
Yaratıcılık ve becerinin tanımı, tasarım sürecindeki yeri, yaratıcılık süreci, yaratıcılığın ortaya çıkarılması, geliştirilmesi, desteklenmesi yönünde yardımcı teknikler, stratejiler, ürüne yönelik çalışma ve sunumlarla öğrencilerin aktif katılımının planlanması, uygulanması, konu seçimi, seçilen konuların nasıl çalışılacağı, nasıl geliştirilebileceği ve nasıl sunulabileceği konusunda doğal-zorlamasız bir yaklaşımla bilgilendirme ve bir araştırma sistematiğinin kazandırılması, bireysel ve grup-sosyal kimliklerin belirginleştirilmesi ve geliştirilmesinde; konuşma, konuşmaya katılma, kendi fikirlerini ifade etme, paylaşma, birlikte yapma-üretme, kendi yapma-üretme kapsamında sınırlı olmadan veya en az sınırlamayla çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Ders Kitabı:
(1) Aksoy, E., 1975; Mimarlıkta Tasarım İletim ve Denetim, KTÜ Yayınları, Trabzon.
(2) Ertürk, Z., 1987; Mimari Tasarım Teknikleri, K.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Trabzon.
(3) Ching, F.D.K., 2006, Mimarlık ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç Çizim, Y Yayın.
Mimari Akımlar 300(3)
Bu dersin amacı, tarihin çeşitli dönemlerinde üretilmiş ve mimarlığın gelişimine yön vermiş mimarlık akımlarının incelenmesi ve ait oldukları dönemlerin mimari uygulamaları ile olan ilişkilerinin belirlenmesidir.
Ders Kitabı:
(1) İnceoğlu, N., 2005, Mimarlıkta Söylem Kuram ve Uygulama, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
(2) Monnier, G., 2006, Mimarlık Tarihi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
(3) Botton, A.D., 2007, Mutluluğun Mimarisi, Sel Yayıncılık.
(4) Bhaskaran, L., 2005, Designs of the Times, Rotovision.
(5) Melvin, J., 2009, İzmler Mimarlığı Anlamak, YEM Yayınları.
(6) Bayazıt, N., Tasarlama Kuramları ve Metodları, Birsen Yayınevi.
(7) Conrads, U., 1991, 20. yy Mimarisinde Program ve Manifestolar, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.
(8) Charles, J., Kropf, K., Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Wiley Academy.
(9) Hollingsworth, M., Architecture of the 20th Century, Bison Group, 1988, London.
(10) Glancey, J., 1998, 20th Century Architecture : The Structures That Shaped The Century, Overlook Press, Woodstock, N.Y.
(11) Koulermos, P., 1995, 20th Century European Rationalism /Edited By J. Steele. Academy Editions London.
(12) Ingberman, S., 1994, ABC : International Constructivist Architecture, 1922-1939, MIT Press Cambridge, Mass .
(13) Droste, M., 2002, Bauhaus Archive, Bauhaus 1919-1933 Taschen, Italy.
Fotoğrafcılık 300(3)

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Anlatım aracı olarak fotograf; fotografın tarihsel gelişimi; fotografın temel ögeleri, ışık , kamera, film; objektifler ve ilgili kavramlar; kameralar, aksesuarlar; filmler, yapıları ve çeşitleri; doğal ve yapay aydınlatma ve aydınlatma araçları; fotograf çekim teknikleri; kadraj ve grafik kompozisyon; kompozisyon ilkeleri; karanlık oda çalışmaları ve ekipmanları; banyolar ve baskı teknikleri; fotograf kağıtları; kurutma ve parlatma.
Ders Kitabı:
(1) Kalfagil, S., 2006, Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, Fotoğrafevi Yayınları, İstanbul.
(2) İkizler, E., Akbaş, F., 2011, Fotoğraf Teknik Okumaları, Say Yayınları, İstanbul.
Serbest Resim 300(3)
Sanat eğitimi alan öğrencilerde mimarlık ve resim sanat dalları hakkında değerlendirme ve aralarında karşılaştırma yapabilecek entelektüel oluşumu etkileyecek görsel ağırlıklı bir perspektif kazandırmak. Resim alan dersinin gerektirdiği teknik alet ve malzemelerin tanıtımı, değişik teknik ve malzeme ile doğa etüdleri, estetik ve sanatsal değerler, resim alanına ilişkin temel formasyon, literatür tanıtımı, değişik teknik, alet ve malzeme kullanımı ve alana ilişkin sanatsal yaklaşımlar üzerine gözlem ve araştırmalar, proje ve konsepte dayalı çalışmalar.
Ders Kitabı:
(1) Canal, F., Braunstein, M., 2000, Yeni Başlayanlara Çizim Resim Tekniği, Net Turistik Yay.
(2) Lohan, F.J., 1993, Drawing Handbook, NTC/Contemporary.
(3) Parramon, J.M., 2007, Işık ve Gölge, Remzi Kitabevi, İstanbul.
(4) Çil, N., 2011, Mimarlık ve Resim Sanatında Yaratıcı Süreç, YEM Yayınları.
Heykel 300(3)
Tasarım sürecinde üç boyutlu araştırma yetisini kazandırmak. Tarımsal düzen öncesi uygarlıklar ve günümüz ilkel kavimlerinden Modern Sonrası‟na uzanan bir yelpaze içinde sanat ve mimarlık ilişkisinin ait olduğu toplumların kültürel ve felsefi özellikleri de irdelenerek incelenmesi. Sanat eğitimi alan öğrencilerde mimarlık ve heykel sanat dalları hakkında değerlendirme ve aralarında karşılaştırma yapabilecek entelektüel oluşumu etkileyecek görsel ağırlıklı bir perspektif kazandırmak.
Ders Kitabı:
(1) Akurgal, E., 1989, Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınları, İstanbul.
(2) Kulaçoğlu, B., 1991, Tanrılar ve Tanrıçalar, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
(3) Rıchter, G.M.A., 1968, Korai, Phaidon, Londra.
(4) Bıeber, M., 1961, The Sculpture of the Hellenistic Age, Columbia University Press, New York.
3.YIL 2. YARIYIL
Bina Programlama 300(3)
Bu derste, mimari tasarımın bir alt disiplini olan “Mimari Programlama”ya geniş bir perspektiften yaklaşıp, ona tasarım konusu odaklı bakılacaktır. Ve, bir mimari projeyi daha eskiz/çizim/maket gibi araçlarla birebir geliştirip, tasarlamaya başlamadan önce, onun kavramsal ve içerik olarak altyapısının araştırılması, konu ve amaçlarının (ihtiyaçlar/zorluklar/fırsatlar şeklinde) tanımlanması gibi tasarım araştırması ve kavramsal tasarım olarak programlama öğretilecektir. Kısaca, tasarım eyleminin stratejik planlaması ve programlaması üzerinde durulacaktır. Amaç ve kazanımlar: • Tasarım alanıyla ilgili veya ona destek veren araştırma ve kavramsal düşünme becerisi kazanmak, • Mimari programlama ve karar alma sürecinin kavram, kuram ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, • Bir mimari proje için gerekli olan mimari program hazırlayacak ve tasarım süreci planlayabilecek bilgi ve deneyimleri edinmek.
Ders Kitabı:
(1) Bielefeld, B., El Khouli, S., 2010, Adım Adım Tasarım Fikirleri, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları/Mimarlık Dizisi, İstanbul.
(2) Cragoe, C.D., 2011, Binalar Nasıl Okunur? Resimli Bina Okuma Rehberi, YEM Yayınları.
(3) İnceoğlu, N., 1982, Mimarlıkta Bina Programlama Olgusu, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
(4) Hershberger, R., 1999, Architectural Programming and Predesign Manager, McGraw-Hill, New York, USA.
(5) Cherry, E., 1999, Programming for Design, From Theory to Practice, John Wiley & Sons Inc., New York, USA
(6) Duerk, D., 1993, Architectural Programming, Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA.
(7) Dinç, P., 2002, Problem Araştırması‟ndan Mimari Değerlere Geçişte Bina Programlama, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Vol:17, Sayı:3 / Eylül, s: 101-119, GÜMMF, Ankara
Isıtma-Havalandırma 300(3)
Mimarlık öğrencilerine eğitim, öğretimleri sırasında ve mezuniyet sonrası hazırlayacakları projelerde yapı tesisatı (ısıtma-havalandırma) yönünden bilmeleri gereken ve bu konuda işbirliğinde bulunacakları ilgili teknik elemanlarda yapılacak proje ve uygulama çalışmalarında kolaylık sağlanacak bilgileri vermek.Isıtma- havalandırma tesisatındaki temel bilgiler, sistemlerin tanıtımı, sistem elemanlarının tanıtımı ve seçim tasarım esasları, çeşitli sistem uygulamaları ve kontrolü.
Ders Kitabı:
(1) TTMD (Isıtma, Soğutma, Havalandırma, klima, yangın ve sıhhi tesisat dergisi) , ilgili yayınlar, broşürler.
(2) Recknagel-Sprenger-Schramek, 1997/1998 Isıtma ve Klima Tekniği el kitabı, İstanbul, Altan Matbaacılık.
(3) Arpad, A. , Yapı Tesisatı Bilgisi, İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
(4) McQuiston,F.C., Parker,J.D., Spitler,J.D., 2005, Heating, Ventilating, and Air Conditioning-Analysis and Design,Jonh Wiley Inc,USA.
(5) Ahmet Alphan, 1995, Sıhhı Tesisat Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
(6) Givoni, B., 1969, Man Climate and Architecture, Israel Instıtute of Technology.
(7) Olgyay, V., 1963, Design with Climate, Princeton University Press.
(8) Alphan, A., 1995, Isıtma Ders Notları, İTÜ Mimarlık Fakültesi.
(9) Aronin, J.F., 1953, Architecture and Climate, Reinhold Publising Corp.
(10) Ashrae, 1993., Ashrae Handbook Fundamentals, Atlanta.
Kentsel Ulaşım 300(3)

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Tarih boyunca ulaşım – kent strüktürü – arazi kullanım ilişkisi; Ulaşım türleri, özellikleri, ulaşım planlama süreci hedef belirleme, zon tanımlama, sosyal, ekonomik ve arazi kullanım verilerinin derlenmesi, ulaşım talebinin kestirimi, seçenek ulaşım planlarının değerlendirilmesi. Ulaşım – arazi kullanım ilişkileri. Ulaşım türlerinin aşamalandırılması. Yol tasarımı. Kavşak tasarımı. Otopark düzenlenmesi. Trafik işaretleri.
Ders Kitabı:
(1) Aysan, M., 1990, Şehirsel Ulaşım, Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık fakültesi, İstanbul.
(2) Elker, C., 2002, Ulaşımda Politika ve Pratik, ISBN: 975-97812-0-4, Gölge Ofset, Ankara.
(3) Ortuzar, J. and Willumsen, L. G., 1994, Modelling Transport. London: John Wiley & Sons. Papacostas & Prevedouros
(4) Gülgeç, İ., 1998, Ulaşım Planlaması, MSU Yayınları, Istanbul.
Anadolu Mimarisi 300(3)
İslam öncesi Asya’da Türk mimarlığı, Uygur, Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu mimarlığıyla Anadolu Türk mimarisinin kaynakları; İlk Anadolu beylikleri, Anadolu Selçukluları, 14. yy. Anadolu beylikleri ve 17. yy. sonuna kadar Osmanlı mimarisinde cami, medrese, şifahane, türbe, kervansaray, saray, külliyelerde mekan, kütle, cephe ve strüktür tasarımının özellikleri ve biçim dili.
Ders Kitabı:
(1) Naumann, R., 2007, Eski Anadolu Mimarlığı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul.
(2) Aslanapa, O., 1991, Anadolu‟da İlk Türk Mimarisi Başlangıı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara.
(3) Aslanapa, O., 1996, Osmanlı Mimarisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
(4) Günay, R., 2003, Safranbolu Evleri, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları.
(5) Urfalıoğlu, N., 2010, Antalya, Isparta ve Burdur Evlerind Cephe, Suna ve İnanç Kıraç Vakfı Yayınları.
Restorasyon 300(3)
Tarihi yapı korumanın kuramsal tem eli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi, restorasyon öncesinde yapılan araştırmalar, koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı, restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme vb. ) yapılmış restorasyonlardan örneklerinin incelenmesi, korunacak alanların seçimi, çözümleme yöntemleri, sitler ve sit koruma, yerleşme, sokak, mahalle ve kent ölçeğinde koruma örnekleri, Türkiye’de korumanın yasal ve örgütsel yönleri. Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinin açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerinde hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.
Ders Kitabı:
(1) Ahunbay, Z., 1996, Tarihi Çevre Koruma Ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul.
(2) Alsaç, Ü., 1992, Türkiye’de Restorasyon, İletişim Yayınları, İstanbul.
(3) Erder, C., 1975, Tarihi Çevre Bilinci: Tarihi Yapılar Ve Çevrelerinin Değerlendirilmesi.
(4) Gelişiminde Örnekleme , Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi, Yayın No.24, Ankara.
(5) Bademli, R.R., 2006, Doğal, Tarihi Ve Kültürel Değerlerin Korunması, ODTÜ, Mimarlık Fakültes, Ankara.
(6) Bektaş, C., 2001, Koruma Onarım, 2. Baskı,Liretatür Yayıncılık, İstanbul
Betonarme Yapılar 300(3)
Giriş. Betonarmenin malzeme olarak tanıtılması. Hesaplamada kullanılan hipotez ve yönetmelikler. Taşıma gücü yönteminin özellikleri. Taşıma gücüne göre bileşik eğilme. Basit eğilme (dikdörtgen ve tablalı kesitler). Kolonlar. Karşılıklı etki diyagramı. Kesme kuvveti ve burulma etkisindeki betonarme kesitler.. Alt yapı sorunları ve temeller. Betonarme taşıyıcı
sistemlerin tanıtılması ve oluşturulması kuralları. Betonarme iskelet yapılar. Özellikleri olan betonarme yapılar. Yüksek yapılar. Büyük açıklıkların örtülmesi. Betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi üzerinde çözümlerin geliştirilmesi. Uygulama saatlerinde, seçilen tipik betonarme eleman/sistem örneklerine ilişkin çözümlerin öğrencilere yaptırılması.
Ders Kitabı:
(1) Doğangün, A., 2009, Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı, Birsen Yayinevi, 856 sayfa.
(2) Celep, Z., Kumbasar N, 2005, Betonarme Yapılar, Dördüncü baskı, Beta dağıtım, 861.
(3) Orbay, A., 2005, Betonarme-1, Birsen Yayınevi.
Kentsel Koruma-Yenileme 300(3)
Kentsel koruma yaklaşımlarının tarihi süreç içindeki gelişimi. Dünyada ve Türkiye‟de geliştirilen koruma politikalarının ve uygulanan kentsel koruma örneklerinin incelenmesi. Türkiye‟deki kültür ve tabiat varlıklarını koruma yasası, uluslararası koruma yasaları, programları, kurumların yapılarının tartışılması.
Ders Kitabı:
(1) Aydemir, Ş., Aydemir, S.E., Beyazlı, D.Ş., vd, 2004, Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi, Trabzon.
(2) Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayınevi, İstanbul.
(3) Cohen, N., 1999, Urban Conservation, MIT.
(4) Lichfield, N.,1988, Econmics in Urban Conservation, Cambridge Uni. Press.
Modern Plastik Sanatlar 300(3) Plastik Sanatların sorunları, Plastik Sanatların yaşamla bütünlüğü, Resim, Heykel ve Seramik sanatlarında yararlanılan her türlü malzemenin tanıtılması ve hazırlanması ile ilgili teknik bilgiler ve uygulamalar. Plastik Sanatlarla ilgili bütün kavram, önemli deyim ve isimleri bilmek: klasik sanat yapıtlarını ve sanatçıları, plastik sanatlar terminolojisini ve sanat tarihine bir sanatçı bakış açısıyla bakmak için gerekli olan görsel arşivi oluşturmayla öğrencinin çağdaş sanat kavramı üzerine düşünüp yorum yapma kabiliyetini geliştirmek amaçlanmıştır. “Modernizm”, modern sanat, Post-modernizm kavram ve akımları üzerinden dünya ve batı sanat tarihinin incelenmesi ve kavranması amaçlanmıştır.
Ders Kitabı:
(1) Özsezgin, K., 1997, Çağdaş Türk Plastik Sanatlar Koleksiyonu, Bilim Sanat Galerisi Yayınları.
(2) Türk Plastik Sanatları, Bilim Sanat Galerisi.
(3) Çalıkoğlu, L., 2005, Çağdaş Sanat Konuşmaları, Yapı Kredi Yayınları.
4. YIL 1. YARIYIL
Fiziksel Engelliler ve Tasarım 300(3)
Engellilerin çevre ve mekan kullanımında karşılaştıkları problemleri tanımlamak ve mimari çözümleri irdelemek. Engellilerle ilgili bilgiler; sosyal, psikolojik ve demografik gerçekler, engel türleri; engelliler için gereken donanımlar; önemli ekipman, donatı ve yapı elemanı tasarımları; engellilere uygun konut ve bina tasarımı; çağdaş standartlar; şehirsel çevre elemanlarında gereken boyutlar ve tasarım ölçütleri.
Ders Kitabı:
(1) Lifchez,, R., 1987, Rethinking Architecture : Design Students And Physically Disabled People,. University Of California Press Berkeley.
(2) Mace, R., 1991, Accessible Environments : Toward Universal Design, Center For Universal Design, N Raleigh, NC.
(3) Mimarlar Odası, 2001, Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı, Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Yayınları, İstanbul.
Kent Sosyolojisi 300(3)
Kentleşme sürecinin dinamikleri, kent olgusunun ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri bu sürecin analizindeki farklı yaklaşımlara referansla tartışılır. Değişik çevrelerdeki kentleşme sürecinin farklı yönlerinin mekânsal sonuçları özellikle vurgulanmaktadır.
Ders Kitabı:
(1) Yörükan, A., 1993, Şehir Sosyolojisinin Teorik Temelleri, İmar ve İskan Bakanlığı Mesken Genel Müdürlüğü Sosyal Araştırma Dairesi-9 Sosyal İncelemeler-3.
(2) Toplum ve Mimarlık, 2007, Mimarlar Odası Yayını.
Kentsel Altyapı 300(3)
Çöp, elektrik, kanalizasyon, arıtma, içme ve kullanma suyu, yollar, havagazı vb. altyapi türleri ve bunların özellikleri. Altyapı sistemlerinin tasarımında dikkat edilecek unsurlar ve bunun planlama ile ilişkisi. Alt yapıların planlamaya ya da tasarıma getirdiği kısıtlamalar, sınırlar, eşikler. Tasarımda / planlamada altyapı ekonomisi.
Ders Kitabı:
(1) Nanni, V. (Çev. Yüngül, N.), 1977, Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri Tekniği, KTÜ Yayınları, Trabzon.
(2) Alagöl, C., Çevre Sorunları (Hava Kirlenmesi, Su kirlenmesi, Katı Atıkların İzalesi), Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları, Yayın No:417.
(3) Umar, F., 1994, Yol İnşaatı, İTÜ Yayını, İstanbul.
(4) Sıdal, C., Öz, S.E., 2000, Yapıda Sıhhi Tesisat, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(5) Gordon, M. F., Geyer, J. C., Çev. Muslu, Y., 1980, Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları, Bayındır Kağıtçılık, İstanbul.
(6) Topacık, D., Eroğlu, V., 1993, Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul.
(7) Topacık, D., (ed), 2000, Atıksu Arıtma Tesisleri, Lale Ajans Ltd. İstanbul.
(8) Bayram, M., 1978, Elektrik Tesisleri Dersleri, İTÜ Matbaası, İstanbul.
(9) Akpınar, S., 1997, Yüksek Gerilim Tekniğinin Temelleri, KTÜ Basımevi, Trabzon.
(10) Dengiz, H. H., 1991, Enerji Hatları Mühendisliği, Kardeş Kitapevi Yay., Ankara.
Prefabrik Yapılar 300(3)

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Prefabrikasyonun tanımı ve ilgili temel kavramlar. Prefabrike sistemlerin sınıflandırılması ve sistemlerin mimari esneklik ve değişkenlik yönünden değerlendirilmesi. Prefabrike elemanlarla tasarlamada alt sistemlerden doğan tasarım kısıtlamaları. Mekan prefabrike eleman boyutları ilişkisi. Önemli örneklerin tanıtılması ve tasarlama sürecinin açıklanması.
(1) Ayaydın, Y., 1987; Prefabrike Yapılar, Yılmaz Ofset Matbaası, İstanbul.
(2) Demirel, F., 1992, Prefabrike Büyük Boy Beton Panellerde Konut Yapımında Tasarım, Üretim ve Uygulama Sorunları, Doktora Yeterlilik Tezi, GÜ., Ankara.
(3) Demirel, F., 1995, Prefabrike Büyük Boy Beton Panellerin Birleşim Yerlerinin Hava ve Su Geçimsizliği Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, G.Ü., Ankara.
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarisi 300(3)
Bu ders kapsamında cumhuriyetin kuruluş döneminden 1950‟li yıllara kadar Türk mimarlığında görülen temel gelişmelerin, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Cumhuriyet ideolojisini hazırlayan tarihsel süreç; Uluslaşma ve Çağdaşlaşma ilkeleri. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı. Çağdaş Ankara’nın imarı. Atatürk dönemindeki mimarlık. Modern Mimarlık Hareketi. İkinci Ulusal Mimarlık Akımı ve S. H. Eldem. Yabancı mimarlar. Farklı mimari arayışlar. Türkiye‟de mimarlığın meslekleşme süreci bu dersin ana tartışma konularını oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
(1) Aslanoğlu, İ., 2010, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, Bilge Kültür Sanat Yayınları.
(2) Eldem, S.H., 1974;”Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı”, Akademi 8, s. 8-70, İstanbul.
(3) Alsaç,Ü., 1976; Türkiyedeki Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemi İçindeki Evrimi, KTÜ yayını, Trabzon.
(4) Yavuz,Y., 1981; Mimar Kemalettin ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi, ODTÜ yayını, Ankara.
(5) Tekeli, İ., 1983; Türkiye’de Mimarlığın Gelişiminin Toplumsal Bağlamı 1923-1950, Boyut 2/12, s. 24-26. İstanbul.
(6) Mimarlık Dergisi 11-12/1973.
(7) Kandil,M., 1996; “70 Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı Üzerine Düşünceler”, Türkiye Mimarlığı Sempozyumu II, s. 188-189, Mimarlar Odası, Ankara.
(8) Sözen,M., 1984; Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, TİSA Matbaası, İstanbul.
(9) Bozdoğan, S., 2002, Modernizm ve Ulusun İnşası Erken Cumhuriyet Türkiyesi‟nde Mimari Kültür, Metis Yayınları, İstanbul.
(10) Atay,F.R., 1969; Çankaya, Doğan Kardeş, Ankara.
(11) Berkes, N., 1973; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi, Ankara.
(12) Lewis,B., 1970; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Ahşap Yapılar 300(3)

      yüksek lisans tezleri,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tezi nasıl yazılır,     yüksek lisans tezi kaç sayfa olmalı,     yüksek lisans tez örnekleri ,       yüksek lisans tez savunması,     yüksek lisans tez sunumu,     yüksek lisans tez savunması ppt,     yüksek lisans tez konuları,     yüksek lisans tez savunması nasıl yapılır,     yüksek lisans tez örnekleri,     yüksek lisans tez önerisi örneği,     yüksek lisans tezi,     yüksek lisans tezi önerisi,     yüksek lisans tez sunumu ppt,          yüksek lisans tez arama,     yüksek lisans tez araştırma bursu,     yüksek lisans tez aşamasında erasmus,     yüksek lisans tez aşaması,     yüksek lisans tez aşamasında yatay geçiş,     yüksek lisans tez araştırma,     yüksek lisans tez aşamaları,     yüksek lisans tez amacı,     yüksek lisans tez aşaması erasmus,     yüksek lisans tez araştırma desteği,       özel ders,     bitirme tezi,
Geleneksel olarak kullanılan ahşap yapım sistemlerinin sistematik olarak açıklanması, temel konuların ve detayların çözümü ile ilgili bilgilerin aktarılması ve coğrafi bölgelere göre dağılımının irdelenmesi.
Ders Kitabı:
(1) Erşen, N., 2000, Ahşap Yapılar Problem ve Çözümleri, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(2) Binan, M., 2010, Ahşap Pencereler, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(3) Slavid, R., 2009, Wood Architecture, Laurence King.
(4) Özköse, A., (edi), 2001, Ahşap Kültürü, Anadolu‟nun Ahşap Evleri,T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara.
(5) Blaser, W., 1987, Fantasy ın Wood/Ahşap Evler, Birkhauser Verlag.
(6) Günay, R., 2007, Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi.
Sıhhı Tesisat 300(3)
Sıhhi tesisat malzemeleri (planlama ve uygulamalarda dikkat edilecek hususlar), atık su tesisatında kullanılması zorunlu parçalar, temiz ve atık su borularının geçiş yerleri, gereken yerler (düşük döşemeler, tesisat bacaları, tesisat galerileri, tesisat katları, tesisat şaftları). Sıhhi tesisat projesi plan ve kolon şeması. Rögarlar, atık su arıtma tesisleri, ev, otel hastane fosseptikleri, yedek temiz su depolama sistemleri; bodrumda, bahçede, çatıda depolama şekilleri; tek borulu, çift borulu, çift depolu-tulumbalı sistemler, hidrofor tesisatı ve kapasitesinin belirlenmesi.
Ders Kitabı:
(1) Neufert, E., 1997, Yapı Tasarımı Genel Bilgileri, , Güven Kitabevi, Ankara.
(2) Ching, F.D.K., Adams, C., 2000, Building Construction Illustrated, John Wiley &Sons, Canada.
(3) Structures, 2000, Schodek D.L Prentice Hall.
4. YIL 2. YARIYIL
Çelik Yapılar 300(3)
Çelik yapılara giriş, malzeme özelliklerine ilişkin hatırlatmalar, güvenlik, çelik birleşim hesapları; perçinli, bulonlu, kaynaklı, çekme çubukları; hesap, teşkil, ekler, tek ve çok parçalı basınç çubukları, bileşik eğilme etkisindeki sabit enkesitli çubuklar, kafes sistemler, dolu gövdeli kirişler; profil kirişler, kaynaklı kirişler, kiriş ekleri, mesnetleri ve birleşimleri, çatı konstrüksiyonları, yükleri, elemanları, stabilite bağlantıları. Çelik yapı tasarımı ve çeliğin malzeme özellikleri. Türk yönetmeliklerine giriş ve Eurocode ve AISC kodlarıyla karşılaştırılması. Çelik birleşim elemanları, çekmeye maruz elemanlar, basınç etkisi, kirişlerin ve kafes kirişlerin boyutlandırılması ve kiriş-kolon birleşimleri.
Ders Kitabı:
1. Deren, H., Uzgider, E., Piroğlu, F., Çağlayan, Ö., 2008, Çelik Yapılar, Çağlayan Kitabevi.
2. Mimari Tasarım ve Çelik, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları, 2001.
Mimaride Enerji Etkin Tasarım 300(3)
Dünya genelinde fosil yakıtlar kullanılarak üretilen enerjinin önemli bir kısmı yapı sektörü tarafından tüketilmektedir. Yapılarda enerji büyük oranda, kullanım sırasında oluşan ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılmakta, bunun sonucunda fosil yakıt kaynakları hızla tükenirken, doğal çevrede önemli düzeyde zararlar oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ekolojik mimarlığın ve enerji etkin yapıların sürdürülebilir bir gelecekteki katkısı yadsınamaz. Günümüzde teknolojiye bağımlı olmaksızın geçmişteki yerel mimarlık örneklerinden yararlanmak, enerji etkin ürünler ortaya koymakta yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda gelişen teknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanmak kaçınılmazdır. Bu derste teknolojik gelişmelerin enerji etkin yapılar ortaya koymakta sunduğu olanaklardan söz edilecektir. Bunlar kısaca gelişmiş cephe teknolojileri, cam alanındaki gelişmeler, güneş ve jeotermal enerjiler ve yakıt hücreleri gibi alternatif (yenilenebilir) enerji kaynaklarından yararlanmayı sağlayan teknolojiler olarak sıralanmaktadır.
Ders Kitabı:
(1) Gissen, D., 2002, Towards Sustainable Architecture İn The 21st Century, Princeton Architectural Press, New York.
(2) Utkutuğ, G., 2000, „Control Of Physical Environment‟ Text Book, GÜMMF, Dept. Of Architecture.
(3) Stitt, F. A., 1999, Ecological Design Handbook : Sustainable Strategies For Architecture, Mcgraw-Hill, NY.
(4) European Comission, 1999, A Green Vitruvius : Principles And Practice Of Sustainable Architecture, James And James Science Publ. Ltd, London, UK.
Bilgisayar Destekli Uygulama Projeleri 300(3)
Mimari tasarımda bilgisayardan yararlanma, çizim tekniklerini dijital olarak kullanma becerisinin kazandırılması, tasarım ve çizimin bilgisayar yoluyla yapılması, elde edilen becerilerin Bilgisayarla uygulamasının öğretilmesi.
Ders Kitabı:
(1) Ofluoglu, S., 2005, GRAPHISOFT ArchiCAD 9-10-11; Mimari Modelleme Görsellestirme ve Projelendirme, Akademya Egitim Yayınları, Istanbul.
(2) www.archibase.Com
(3) www.graphisoft.Com
Yüksek Teknoloji Yapıları 300(3)
Mimarlıkta “İleri Teknoloji (High Tech), endüstriyel üretimle yapı üretimi arasında bağlantı kuran, yapı endüstrisi dışındaki endüstriyi gerek teknoloji gerekse imaj kaynağı olarak kullanan, kullanımda esnekliğe önem veren, tasarımıyla çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yansıtan ve mekan biçimlerinde teknik donatı, süreç kuramlarından yararlanan, bir mimarlık anlayışı olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda İleri Teknoloji yapı ve Yapı sistemleri uygulama örnekleri ile anlatılacaktır.
Ders Kitabı:
(1) Açıkel, D.A., Altın, M., 2005, Yapı Teknolojisi, Nobel Yayın Dağıtım.
(2) Daniels, K., 2003, Advanced Building Systems, Birkhauser Verlag.
(3) Cappelli, L., 2009, Self-Fab Housing, Actar.
Çağdaş Strüktür Sistemleri 300(3)
Strüktür kavramı, tarihsel süreç içerisinde strüktür, strüktür sistemleri ve sınıflandırılması, doğadan strüktür örnekleri, büyük açıklık geçen yeni strüktür sistemleri, çağdaş strüktürlerin oluşum nedenleri, yüzeysel strüktürler, uzay-kafes strüktürler, asma-germe strüktürler, şişirme
(pnömatik) strüktürlerin tanımı, önemi, öğeleri, türleri, malzemeleri, geometrileri, uygulamaları. Çağdaş strüktürlerin uygulama örnekler
Ders Kitabı:
(1) Türkçü, H.Ç., Çağdaş Taşıyıcı Sistemler, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(2) Özşen, G., Yamantürk, E. , 1991,Taşıyıcı Sistem Tasarımı, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(3) Gerçek, C., Yapıda Taşıyıcı Sistemler, Yaprak Kitabevi, Ankara.
(4) Bayülgen, C., 1999, Çağdaş Strüktür Sistemleri, YTÜ basım Yayım Merkesi, İstanbul.
(5) Engel, H.,1977, Tragsysteme/Structure System, Deutsche Verlags, Anstalt, Stuttgart.
(6) Engel, H., 2004, Strüktür Sistemleri, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
(7) Sungur, İ. İ ., 2005, Taşıyıcı Sistemler ve Yapı Statiği, Birsen Yayınevi, İstanbul.
(8) Türkçü, Ç.,1997, Çekmeye Çalışan Taşıyıcı Sistemler, Eylül Yayınları, İzmir.
Proje Yönetimi 300(3)
Atölye çalışmasında katılımcıya, proje yönetimi konusunda temel kavramlar aktarılacaktır. Uygulamalı bir şekilde takım çalışması kriterleri, iş planlaması (kritik yörünge metodu) tekniği ve nakit akış diyagramlarının hazırlanması öğretilecektir. Teorik anlatımın yanı sıra, aktif katılımla yapılacak örnek uygulamalarla eğitim desteklenecektir.
Ders Kitabı:
(1) Proje Yönetimi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, SMG Programı.
(2) Gültekin, T., 2007, Proje Yönetimi Yapım Öncesi Süreci, Palme Yayınevi, Ankara.
(3) Proje Yönetimi Kavramlarına Giriş, 2001, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları.
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 300(3)
Dersin amacı, depreme dayanıklı yapı kavramını mimari tasarım açısından ele alarak, geleceğin yapı tasarımcılarına bu konuda ışık tutmaktır. Bu doğrultuda depreme dayanıklı tasarım kavramına açıklık getirilmekte, ülkemizde son yıllarda yaygın kullanım alanı bulunan yapı sistemleri tanıtılarak, mimari form ve sismik davranış arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. Bu ilişkinin tasarım ekibi tarafından anlaşılması, depreme dayanıklı yapılar ortaya koyma açısından büyük önem taşımaktadır.
Ders Kitabı
(1) Bayraktar, A., 2011, Yığma Yapı Mühendisliğinin Gelişim Tarihi : Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımları, Beta yayıncılık.
(2) Lathrop, J.K., 1988, Life Safety Code Handbook, National Fire Protection Assoc Quincy, Mass.
Yapılarda Yangın Güvenliği 300(3)
Mimarlık eğitimi içinde öğrenciye yapıda yangın yükünün hesaplanması , yangın karşısında yapının davranışlarının aktarılması, yangına karşı alınacak aktif, pasif önlemler konusunda bilgilendirilmesi ve yangın tahribatına uğramış binaların yeniden kullanılabilirlik etüdleri hakkında öğrenciye bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Ders Kitabı:
(1) Kars, F., Subat 2000, Yapilarin Projeleri Üzerinden Yangin Güvenlik Analizinin Bilgisayar Modeli ve Programi, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlik Anabilim Dali, Trabzon.
(2) T.C. “Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yönetmelik”, Temmuz 2002.
(3) Lie, T.T., 1972, Fire and Buildings, Architectural Science Series, NRCC, London.
(4) Stollard , P., 1991, Abrahams , J., Fire From First Principles, A Design Quite To Building Fire Safety, Chapman & Hall, London.
(5) Egan, M. D., 1978, Concept In Building Fire Safety, Collage of Architecture Clemson University , John Willey-Sons, Newyork.
(6) Yavuz, G., 2008, Binalarda Yangın Güvenliği, Mimarlar Odası SMGM Yayınları, İstanbul.
(7) 12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Sayı:26735, 19/12/2007.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?