Yüksek lisans Tez Ödev

BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ LİSTESİ özel ders yüksek lisans ödev tez
1. Yarıyıl (Güz Dönemi)
2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Dersin Adı özel ders yüksek lisans ödev tez
T U
K
Dersin Adı özel ders yüksek lisans ödev tez
T U
K
SOS 101
Sosyolojiye Giriş I özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 102
Sosyolojiye Giriş II özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 207
Kır Sosyolojisi özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 208
Kent Sosyolojisi özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 203
Sosyal Antropolojiye Giriş özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 214
Araştırma Yöntemlerine Giriş özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 301
Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 302
Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 305
Sosyoloji Tarihi I özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 306
Sosyoloji Tarihi II özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 401
Türkiye’de Modernleşme özel ders yüksek lisans ödev tez özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
SOS 402
Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar özel ders yüksek lisans ödev tez
3 0
3
Bu ders bağlamında kültür kavramının anlamı, evrimi, ilk ve çağdaş toplumlarda farklı görünümleri; ilk ve çağdaş toplulukların dil, din, aile, akrabalık ve gelenekler aracılığıyla/içinde oluşturdukları kültürel organizasyonlar; doğanın kültürel açıdan, simgesel ve çeşitli göstergelerle anlamlandırılması; antropolojik kültür kuramları; çağdaş toplumlarda kültürün (post)modern biçimleri ve çeşitli kültür(el) temsiller incelenecektir.
SOS 301 – Toplumsal Sınıflar ve Tabakalaşma (3 0 3)
Bu ders bağlamında, toplumsal konumla bağlantılı olarak eşitsizlik, tabakalaşma ve toplumsal hareketlilik; toplumsal eşitsizliğin türü ve boyutları; sosyal tabakalaşma kuramları; geleneksel tabakalaşma-kölelik, zümre ve kastlar; modern kapitalist toplumlarda sosyal sınıflar, statü ve iktidar seçkinleri; üretim ve tüketim açısından tabakalaşma; toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler; birey, grup ve kitle açısından toplumsal hareketliliğin çeşitli görünüm ve mekanizmaları tartışılacaktır.
SOS 305 – Sosyoloji Tarihi I (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Bu dersin genel amacı sosyolojik tahayyülün ortaya çıkması sürecini sorgulamaktır. Buna göre, Avrupa’daki Rönesans döneminden içinde bulunduğumuz postmodern döneme uzanan bu uzun tarihsel süreç, Vico, Montesquieu, S. Simon, Comte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, Parsons, Mead, Cooley, Habermas, Foucault, ve Derrida gibi, önde gelen sosyal çalışma ve teorilere imza atan farklı düşünürlere göndermelerle ele alınacaktır.
SOS 401 – Türkiye’de Modernleşme (3 0 3)
Bu ders çerçevesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlayan modernleşme hareketlerine, ulus-devletin kuruluşu sürecine ve Cumhuriyet sonrası yaşanan toplumsal dönüşümlere odaklanılacaktır. Bu bağlamda devlet ve millet inşası, modernleşme sürecinde ortaya çıkan yeni ekonomik ve siyasal yapılar ve çelişkileri, vatandaşlık kavramının gelişimi, siyasal yaşamda çok partili sistemin yapılanması süreci ve demokratikleşme sorunu, kadının değişen toplumsal statüsü ve aile kurumunun modernleşmesi ve kültürel alanda yaşanan diğer dönüşümler ve hareketler incelenecektir.
BAHAR DÖNEMİ
SOS 102 – Sosyolojiye Giriş II (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Sosyolojinin temel ilkelerine, kuramlarına ve kavramlarına; temel toplumsal süreçlere, yapılara ve modellere; birey toplum ilişkisinin temel özelliklerine; bireyin toplumsallaşma sürecine ve bu süreçte etkili toplumsal aile, eğitim gibi kurumlara ve cinsiyet, cinsellik, beden gibi olgulara giriş niteliğindedir. Belirtilen bu konular dünyadan ve Türkiye’den verilecek olan örnek olgular çerçevesinde işlenir.
SOS 208 – Kent Sosyolojisi (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Bu ders şehirlerin farklı sosyo-kültürel ve tarihsel yapılardaki rollerini inceler ve özelliklede çağdaş şehirleşmenin dinamiklerine odaklanır. Ayrıca ders kapsamında yerleşim dinamikleri, hane halkı yaşam stratejileri, küresel yapılanmaya karşı tepkiler gibi konulara yoğunlaşılacaktır.
SOS 214 – Araştırma Yöntemlerine Giriş (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerine ve tekniklerine giriş niteliğindedir. Sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma modelleri, evreleri, bu süreçte karşılaşılan zorluklar ve bu tür çalışmaların dayandığı temel mantık tartışılır.
SOS 302 – Toplumsal Değişim ve Dönüşüm Sosyolojisi (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Modern endüstriyel-kentsel toplumlara geçiş sürecine odaklanan bu ders çerçevesinde, öncelikle “dönüşüm” ve “devrim” kavramları tartışılacaktır. Bu bağlamda farklı yaklaşımlar incelenecek ve farklı ülkelerden örnekler araştırılacaktır. Dönüşümün mikro ölçekte nasıl işlediğini ve güncel dönüşüm dinamiklerini anlamak üzere, geç kapitalizm döneminde ortaya çıkan yeni ekonomik, kültürel ve politik eğilimler irdelenecektir.
SOS 306 – Sosyoloji Tarihi II (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Bu dersin genel amacı sosyolojik tahayyülün ortaya çıkması sürecini sorgulamaktır. Buna göre, Avrupa’daki Rönesans döneminden içinde bulunduğumuz postmodern döneme uzanan bu uzun tarihsel süreç, Vico, Montesquieu, S. Simon, Comte, Durkheim, Marx, Weber, Simmel, Parsons, Mead, Cooley, Habermas, Foucault, ve Derrida gibi, önde gelen sosyal çalışma ve teorilere imza atan farklı düşünürlere göndermelerle ele alınacaktır.
SOS 402 – Türkiye Üzerine Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar (3 0 3) özel ders yüksek lisans ödev tez
Bu derste, 19.yy’dan günümüze yerli ve yabancı sosyal bilim insanlarınca Türkiye’nin toplumsal yapısını ve çeşitli kültür örüntülerini belirlemeye yönelik olarak yürütülmüş bilimsel nitelikli çeşitli araştırma ve çalışmalar analiz edilecektir.

Categories:

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?