Yüksek Lisans Tez Yazım Kuralları

Bölüm Hakkında

 

 

BÖLÜMÜMÜZÜN KISA TARİHÇESİ

,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi  ,istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri  ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri    ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri,özel ders,bitirme tezi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 1962-63 öğretim yılında Matematik Kürsüsü’ne bağlı olarak kurulmuş ve öğretim faaliyetine başlamıştır. Başlangıçta öğretim üyesi olmadığından dersler Ankara ve İstanbul üniversitelerinden gelen öğretim üyeleri tarafından okutulmuştur. 1963 yılı başında bölüme ilk öğretim üyesinin atanmasıyla Matematik Bölümü‘nden ayrılmış ve bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Aynı yıl içerisinde bölüme dört asistan alınmıştır. Daha sonra yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle öğretim elemanları yetiştirilmiş, eğitim ve öğretim programları yanında araştırma olanakları bölümün kendi öğretim elemanlarınca yerine getirilir duruma gelmiştir.

1965 yılında bölüme bağlı olarak E.Ü. Gökbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmuştur. Gerek öğrencilerin yetiştirilmesi, gerekse bilimsel araştırmalar bu merkezde yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. Bölüm öğretim elemanlarının bu merkezde yaptıkları bilimsel araştırmalar uluslararası dergilerde yayınlanmaktadır. Merkez, Avrupa ve Amerika’daki bazı merkezlerle ortak bilimsel araştırmalara yönelmiştir.

Genel Bilgi

 

Lisans eğitimi dışında bölümümüzde yüksek lisans ve doktora programları da vardır. Yüksek lisans programını tamamlayanlar “Master of Science” ve doktora programını tamamlayanlar da “Doctor of Philosophy” diploması alırlar.

Bölümümüz, gözlem ve araştırmaların yapıldığı bir gözlemevine sahiptir. Ege Üniversitesi Gözlemevinde 48-cm, 40-cm, 35-cm ve 30-cm çaplı dört teleskop bilimsel çalışmalar için kullanılmakta ve birçok küçük teleskop öğrencilerin uygulamalarına ve halka yönelik popülar astronomi çalışmalarında kullanılmaktadır.

Bölümümüz bilgisayar olanakları açısından son derece iyi durumdadır. Üç adet sunucu bulunan bölümde her akademik personelin kendi odasında bir PC ve internet bağlantısı vardır.

ak

Üniversitemizin son derece modern bir merkezi kütüphanesi bulunmakta ve online tarama olanakları sunmaktadır.

Bölümümüzde 20 akademik personel bulunmaktadır. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü her yıl 50 öğrenci almaktadır.

Akademik personelin başlıca çalışma alanları: Örten Çift Yıldızlar, Yıldız Aktiviteleri, Zonklayan Yıldızlar, Yıldız Sismolojisi, Yıldız Evrim Modelleri ve Genel Relativite Teorisi ve Kozmoloji.

Bölüm mezunlarımızın bir kısmı üniversitelerin astronomi ve uzay bilimleri bölümlerinde araştırmacı olarak, diğer bir kısmı da bilgisayar donanım ve yazılım alanlarında özel kuruluşlarda is bulabilmektedir.

bolum01

Edinilen Ünvan ve Diploma

Astronomi ve Uzay Bilimlerince yörütülen lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye Astronom ünvanı ve bu ünvanı belirten lisans diploması verilir.

,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi  ,istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri  ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri    ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri,özel ders,bitirme tezi

Başvuru Koşulları

Lise Diploması

Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme

Eğitim ve Mesleki Amaçlar

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü iki Anabilim Dalı’ndan oluşmuştur: Genel Astronomi Anabilim Dalı ve Astrofizik Anabilim Dalı. Ancak eğitim-öğretim programı her iki anabilim dalı için de aynıdır. Bölümümüzde öğretim süresi ilk yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Yabancı dil “Yeterlilik Sınavı” nda başarılı olanlar hazırlık sınıfına devam etmeyebilir. Bölümden mezun olanlar “Astronom” ünvanını alırlar. Eğitim programında yer alan dersler Matematik, Fizik ve Astronomi dallarında hemen hemen eşit olarak dağılmıştır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfından sonraki ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim dersleri yanında seçmeli olarak kültür dersleri almaktadır. Son dört yarıyılda mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağını sağlamaktadır.

Dördüncü yılda alınan Diploma projesi, araştırma ve geliştirmeye yönelik bir başlangıç olmaktadır ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Başka Çalışmalara geçiş İmkanı

Astronomi alanında lisans derecesi alan mezunlar, ilgili alanlardaki lisansüstü öğretim ve araştırma programlarına başvurabilirler.

bolum02

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

1. Eğitim ve Öğrenim

Bölüm öğrencilerine çağdaş bilgileri aktarmak, onları çağdaş araştırmalar konusunda bilgilendirmek ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek bölümün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerin dört yıl boyunca almak zorunda olduğu dersler üçe bölünmüştür. Başlangıçta fizik ve matematiğe dayanan eğitim ve öğretim, son yıllarda astronomi ve astrofizik ağırlıklı olarak yürütülmektedir. Eğitim öğretim programlarında 1998 de yapılan değişiklikle hazırlık sınıfı oluşturulmuştur. Bölümü kazanan öğrenciler ilk yıl bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi görmektedir. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler ilk dört yarıyılda fizik ve matematiğe dayalı temel bilim dersleri yanında seçmeli olarak kültür dersleri almaktadır. Son dört yarıyılda mesleki dersleri zorunlu ve seçmeli olarak okumaktadırlar. Bu program öğrencinin kendi ilgi alanına yakın dersleri seçme ve kendilerini yönlendirme olanağını sağlamaktadır

,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi  ,istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri  ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri    ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri,özel ders,bitirme tezi

2. Araştırma

Bölümün başlıca amaçlarından biri özgün araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları uluslararası dergilerde yayınlamaktır.

Bölüm öğretim üyelerinin uluslararası düzeyde yılda en az bir özgün araştırmayı tamamlaması ve yayına dönüştürmesi beklenen hedefler arasındadır. Ancak öğretim üyelerinin lisans ve lisansüstü düzeydeki dersleri ve araştırma merkezimizdeki olanakların sınırlı olması bu hedefe ulaşılmasını güçleştirmiştir. Avrupa’daki benzer bölümlerle karşılaştırıldığında yayın ortalamasının onlara yakın olduğu söylenebilir.

3. Uygulama

Bölümün asıl araştırma alanı temel bilimlere girdiğinden, ülke ekonomisiyle doğrudan ilişkilendirmek güçtür. Ancak, bölüm öğretim üyelerinin yetiştirmiş olduğu lisans ve lisansüstü düzeylerdeki çağdaş bilgilerle donatılmış, araştırmaya yönelik insan gücünün ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğu açıktır.

4. Çevre İlişkileri

Bölümün özgün araştırmalarını yürüttüğü araştırma merkezi son iki yıldır halka yönelik yazokulları düzenlemektedir. Bu okullarda her yaştan insana çağdaş bilgiler, görsel malzemeyle aktarılmakta, öğretim üyelerinin verdiği derslerle doğru bilgi ve düşünceye ulaşmaları sağlanmaktadır.

Öğretim üyelerimizin toplumu bilgilendirme ve bilgi düzeyini yükseltme amacıyla popüler düzeyde 16 yayın yapmıştır. Merkezimiz ve bölümümüzde haftada bir gün ilk ve orta öğretim öğrencileriyle halka yönelik slayt ve video destekli seminerler düzenlenmektedir.

Bölümümüz öğretim elemanları İzmir’de kurulacak olan 7. Dünya Uzay Kampı ve Bodrum’da kurulacak olan Astropolis gökyüzü evleri projelerinde gönüllü danışmanlık yapmaktadır.

Bölüm elemanlarımız zaman zaman popüler ve güncel konularda halktan gelen isteğe uyarak TV ve radyo kanallarında astronomi konulu söyleşilere katılmaktadır.

 

BÖLÜMÜN AMAÇLARI

Bölüm öğretim elemanlarının planladıkları araştırmalar için girişimler sürdürülmektedir. Bölümde her yıl seminerler ve workshoplar düzenlenmektedir. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubunun desteğiyle ülkemizde ilk kez lisansüstü öğrencilerine yönelik 20-24 Nisan 1998 tarihleri arasında bölümümüzde uluslararası bir workshop düzenlenmiştir. Bu toplantıda kendi araştırmalarıyla uluslararası üne sahip öğretim üyeleri ders verdiği gibi öğrencilerin de kendi yaptıkları araştırmaları sunma ve tartışma olanakları sağlanmıştır. 11-12 Ekim 1997 tarihlerinde ülkemiz genç astronomlarını merkezimizde toplayarak yaptıkları bilimsel araştırmaları sunma, tartışma ve bilgi alışverişi ortamı yaratılmıştır. Böylece lisansüstü öğrencilerinin çağdaş araştırma konularında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Bölüm öğretim üyelerimiz araştırma alanlarına bağlı olarak bilimsel çalışmalarını dört ayrı grup olarak yürütmektedir. Lisansüstü öğrencileri hangi grup içerisinde yer almak istediğini özgürce seçebilmektedir. Araştırma ve eğitim gruplarımız gerek kendi öğrencilerimize gerek İstanbul, Ankara ve ODTÜ Fizik ve Astronomi öğrencilerine merkezimizde gözlem yapma olanağı sağlamakta ve indirgeme tekniklerine yönelik kurslar düzenlemektedir.

Öğretim elemanlarımızın uluslararası projelerde yer almaları teşvik edilmektedir. Bu çerçevede yurt dışında benzeri kuruluşlarla çok uluslu ortak projeler hazırlanmıştır. Öğretim elemanlarımızın bir bölümü yurt dışındaki enstitülerde 4-6 aylık çalışmalarla bilimsel işbirliğini geliştirme çabalarını sürdürmüşlerdir. Bölümümüz, 31 Ağustos-11 Eylül 1998 tarihleri arasında ikinci kez olmak üzere NATO Advanced Study Institute düzenlemiştir. Toplantıya 25 ülkeden 96 biliminsanı katılmıştır. Bu toplantılarla genç bilimcilerin uluslararası düzeydeki araştırmacılarla kaynaşmaları, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmaları ve geleceğe yönelik ortak araştırma projeleri oluşturmalarına imkan sağlamıştır.

,ödev siteleri ,tez indirme siteleri ,tez araştırma siteleri ,ödev yapma siteleri ,tez bulma siteleri ,ödev bulma siteleri ,tez merkezi ,ulusal tez merkezi ,yök tez merkezi ,tez merkezi ,ösym tez merkezi ,ödev tez merkezi  ,istanbul tez merkezi ,tez raporu ,tez yazımında sayfa düzeni ,turizmi tez ,tez planı ,tez örnegi ,tez düzeltme ,akademik tez ,ücretli tez yazımı ,tez düzenleme siteleri  ,tez arama motoru  ,tez arama merkezi  ,yök tez  ,tez tour  ,tez nedir  ,örnek tez önerisi  ,tez önerisi örnekleri  ,tez bankası  ,tez yapılır  ,tez bul  ,tez kapağı nasıl hazırlanır  ,tez savunması  ,tez sunum örnekleri    ,tez taslağı ,tez hazırlama kuralları ,tez hazırlama ,tez hazırlama merkezleri ,tez hazırlama programı ,tez hazırlama teknikleri ,tez hazırlama merkezi ,tez hazırlama yönergesi ,tez hazırlama fiyatları ,lisans tez ,yüksek lisans tez konuları ,lisans tez örnekleri ,lisans tez konuları ,lisans tez yazım kuralları ,lisans tez örneği ,yüksek lisans tez önerisi ,tez arama ,yök tez arama ,tez arama siteleri,özel ders,bitirme tezi

Bölümümüz, Vilnius Üniversitesi (Litvanya) ve Thien-Shan (Kazakistan Rasathanesi) ile bilimsel işbirliği protokolları imzalanmıştır. Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak yeni bir gözlemevinin kurulması ve çağdaş araçlarla donatılması konusunda yukarıdaki iki ülkeye ek olarak Ukrayna, Belçika, İtalya, İspanya, ABD ve Yunanistan’ın da katılımıyla hazırladığı projeyi NATO’ya sunma aşamasındadır.

Bölümümüz öğretim üyelerinin yurt dışında yayınlamış olduğu makaleleri belli aralıklarla fakültemiz olanaklarıyla çoğaltılarak Publications of Ege University Observatory adıyla bastırılmakta ve yurt dışındaki 300’e yakın kütüphaneye dağıtılmakta, buna karşılık olarak da ilgili bölümlerin yayınlarını ücretsiz temin edilmektedir.

Bölümümüzde iki yıldır yeni bir öğretim programı uygulanmaktadır. Hazırlık sınıfıyla öğrencilerin yabancı dil sorununu çözmüş olarak birinci sınıfa başlamaları hedeflenmiştir. Birinci sınıfta aldıkları yoğun bilgisayar eğitimiyle çağdaş iletişim ortamı internet kanalıyla uluslararası araştırma merkezlerine bağlanıp güncel bilgileri anında yakalayabilmeleri hedeflenmektedir. Ancak, bölümümüzde öğrencilere yönelik bilgisayar donanımının olmaması nedeniyle öğrencilerimizin öğretim ortamlarından yararlanması, güncel bilgilere ulaşması olanağı yetersiz kalmaktadır.

İzmir’e bir gezegenlerevi (Planetorium) kurulması konusunda Büyük Şehir Belediyesi ile ortak çalışmalarımız sürmektedir. Yaz aylarında öğrencilerimiz anlaşmalı olduğumuz turistik tesislere giderek küçük teleskoplarla  gökyüzünü tanıtmakta slayt ve video gösterileri yapmaktadır. Kongre turizmini geliştirmesi açısından turistik tesislerle ortak çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031