Mikrobiyoloji Bitirme tezi

MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ 

Dersin Kodu Dersin Adı Ders Durumu T P Kr.
MİK 501 Temel Mikrobiyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

2 0 2
MİK 502 Tıbbi Mikrobiyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 503 Temel ve Klinik İmmunoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

3 0 3
MİK 504 Genel Mikoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

2 2 3
MİK 505 Özel Mikoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 506 Pazitolojiye Giriş ve Tanı Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

2 2 3
MİK 507 Tıbbi Parazitoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 508 Genel Viroloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

2 0 2
MİK 509 Klinik ve Diagnostik Viroloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

3 0 3
MİK 510 Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Zorunlu

2 2 3
MİK 511 İmmunolojik Teknikler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 512 Mikrobiyolojide Kullanılan Moleküler Tanı Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 0 2
MİK 513 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 514 Direkt Mikroskopik Tanı Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 515 Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 2 3
MİK 516 Antimikrobiyal Maddeler özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Seçmeli

2 0 2
MİK 517 Mikroorganizma Genetiği

Seçmeli

2 0 2
MİK 518 Bakteri Fizyolojisi

Seçmeli

2 0 2
MİK 590 Seminer I

Zorunlu

0 0 0
MİK 592 Seminer II

Zorunlu

0 0 0
MİK 700 Tez Danışmanlığı

Zorunlu

0 1 0
MİK 7xx Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5 0 0

DERS İÇERİKLERİ

MİK 501 Temel Mikrobiyoloji (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bakteriyel infeksiyonların patogenezi, bakteriyel virulans faktörleri, bakterilerin vücuda giriş yolları, bakteriyel infeksiyonlara karşı korunmada aktif ve pasif immünizasyon, konak ile mikroorganizma arasındaki ilişkiler, normal mikrobiyal flora. 

MİK 502 Tıbbi Mikrobiyoloji (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Stafilokok, streptokok, enterik Gram-negatif basiller, pseudomonas ve acinetobacter, vibrio ve Campylobacter, hemophilus, bordetella, brusella, yersinia, fracielle, pasteurella, neisseriae, lejionella, Sporlu Gram-pozitif basiller, sporsuz Gram-pozitif basiller, mycobacteri, mikoplazma, spiroket ve diğer sarmal bakteriler, klamidya, anaerop bakteriler, önemli viruslar, önemli parazitler, önemli mantarlar. 

MİK 503 Temel ve Klinik İmmunoloji (3 0 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

İmmün sistemi oluşturan doku ve organlar, sitokinler, antijen, antikor, hücresel ve humoral immün cevap, immun cevabın düzenlenmesi, mikroorganizmalara karşı immün cevap, tümör immünolojisi, transplantasyon immünolojisi, aşırı duyarlılık reaksiyonları, aşılar ve serumlar, immonolojik teknikler. 

MİK 504 Genel Mikoloji (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Mantarların özellikleri, sınıflandırılması, mantarların yapısı, mantarların yaşama ve üreme özellikleri, mikozların epidemiyolojisi, immunolojisi, mikozlarda patogenez, mikozlarda tanı ve tedavi. 

MİK 505 Özel Mikoloji (2 2 3)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Subkutanöz, derin ve Fırsatçı mikozlarda etkenlerin özellikleri, patogenez, kilinik özellikleri, tanı ve tedavi. 

MİK 506 Parazitolojiye Giriş ve  Tanı Yöntemleri (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Parazitlik ve çeşitleri, Parazit-Konak ilişkisi, Parazitlerde beslenme ve metabolizma, üreme, Paraziter infeksiyonların epidemiyolojisi, immunolojisi, Paraziter infeksiyonlarda patogenez, Parazitozlarda tanı, tedavi ve korunma. 

MİK 507 Tıbbi Parazitoloji (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Protozoon, Trematod, nematod ve Artropodlar tarafından oluşturulan infeksiyonlarda patogenez, kilnik özellikler, tanı ve tedavi. 

MİK 508 Genel Viroloji (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Virusların sınıflandırılmaları ve yapıları Virusların üretilmesi ve genetiği Virus-Konak ilişkisi, viral infeksiyonlarda patogenez ve immunoloji, Virus hastalıklarında korunma ve bakteriyofajlar, Virus hastalıklarında labaratuvar tanı yöntemleri. 

MİK 509 Klinik Ve Diagnostik Viroloji (3 0 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Virusların genel ve morfolojik özellikleri, virus hastalıklarında immün cevap ve patogenez insanlarda hastalık oluşturan virusların sınıflandırılması, yaptığı hastalıklar, hastalıkların patogenezi, epidemiyolojisi, klinik ve laboratuvar tanıları, çabuk viral tanı yöntemleri, tedavi ve korunma yöntemleri konu edilmektedir. 

MİK 510 Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri (2 2 3)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Mikrobiyolojide kullanılan araç-gereçler, Mikroskoplar ve mikroskopi Besiyerleri, Boyama teknikleri, Biyokimyasal testler, Serolojik tetkikler. 

MİK 511 İmmunolojik Teknikler (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Presipitasyon, Aglutinasyon, Toksin-Antitoksin tepkimeleri, Nötralizasyon Deneyleri, Fluoresanlı Antikor Deney, Enzimli immun Deney, Radyoaktifli immun Deney, Kompleman birleşmesi Deneyi.

MİK 512 Mikrobiyolojide kullanılan moleküler tanı yöntem. (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Hibridizasyon yöntemleri, Southern blot hibridizasyon, Northern blot hibridizasyon, Dot blot hibridizasyon, in situ hibridizasyon, polimeraz zincir reaksiyonu, Western Blot tekniği, Protein dot blot, monoklonal antikorlar. 

MİK 513 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Antiseptin ve Dezenfektanların kimyasal ve farmokolojik özellikleri, etki mekanizmaları kullanımı. Isı, ışınlar, filtrasyon ve gazlarla sterilizasyon. Dezenfeksiyon, Antisepsi ve sterilizasyonun hastanede uygulanışı ve hastane infeksiyonlarından korunma.

MİK 514 Direkt mikroskopik tanı yöntemleri (2 2 3) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Mikroskoplar ve kullanma ilkeleri, mikrobiyolojide kullanılan boyaların hazırlanması, uygulanması ve inceleme yöntemleri. 

MİK 515 Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları ( 2 2 3 ) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Mikroorganizmaların Beslenme ve Üretilme Koşulları, Canlı ve Cansız Üretilme Ortamları, Mikrobiyolojide sık kullanılan besiyerlerinin içerikleri, hazırlanması, saklanması ve sterilizasyonu. 

MİK 516 Antimikrobiyal maddeler (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Antimikrobiyal maddelerin etki mekanizmalrı, sınıflandırma ve direnç gelişimi. Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiparaziter ilaçlar ve kullanımı. 

MİK 517 Mikroorganizma Genetiği (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

                Genetikte genel kavramlar, bakteri genemu ve gen fonksiyonlarının düzenlenmesi, bakterilerde mutasyon, bakteriyofajlar, faj genomu ve faj mutantları, bakteriler arasında genetik madde aktarımı, bakteri ve fajlarda rekombinaston, plazmidler, virus genetiği, mantar genetiği ve mikrobiyolojide kullanılması. 

MİK 518 Bakteri Fizyolojisi (2 0 2) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Bakterinin yapısı ve yaşam döngüsü, bakterilerin sınıflandırılması, bakterilerin üretilme yolları, bakteri metabolizması, bakteri enzimleri 

MİK 590 Seminer I (0 0 0)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

MİK 592 Seminer II (0 0 0)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

MİK 700 Tez Danışmanlığı (0 1 0)  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

MİK 7XX Uzmanlık Alan Dersi (5 0 0) özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930