Bilgisayar Bitirme Projeleri

bilgisayar muhendisligi bitirme odevleri

Doktora Programı  makine mühendisliği bitirme projeleri, uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Doktora programı ile ilgili linkler:

Doktora Programı
Doktora Yönetmeliği
Başvuru Takvimi
Akademik Takvim
Burslar
Başvuru belgeleri
Doktora Yeterlik Sınavı Uygulama Yönergesi

1. Programın Amacı uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Doktora programında dört nihai kazanımı amaçlanmaktadır.
• Kişisel kazanımlar
• TOBB ETÜ ve Türk sanayisi açısından kazanımlar
• Türkiye için bilim ve teknoloji açısından kazanımlar
• Evrensel kazanımlar

Kişisel kazanımlar
Bunlardan birincisi doktora öğrencisinin kişisel kazanımları ve yetkinliği ile ilgili olan hedeftir. Bu hedefe göre yetiştirilecek araştırmacılar
1. Bilgisayar mühendisliğinin temel kavram ve tekniklerini (aldığı dersler katıldığı konferans ve seminerler vs. vasıtasıyla) ana hatlarıyla kavrayabilmiş,
2. Bilgisayar mühendisliğinin en azından bir (tercihan iki ya da daha çok) ana konusunu Türkiye çapında en iyi bilen ve iözümsemiş az sayıda kişiden biri olabilen,
3. Kendi özel doktora tez konusunda ise dünyadaki en yetkin birkaç kişiden biri olabilmiş bunu da bilim dünyasına bildiriler makaleler patentler ve kitaplar ile duyurabilmiş ve kanıtlayabilmiş,
4. En önemlisi gerçek hayat problemlerini (ve ihtiyaçlarını) hakkıyla tespit ederek, bunlara verimli ve etkili teknoloji çözümleri geliştirebilme yetisini bir meleke haline getirebilmiş, bilim insanları olacaklardır.

TOBB ETÜ ve Türk Sanayisi açısından kazanımlar uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
TOBB ETÜ Türkiye sanayi ve ticaret dünyasının çatı örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin üniversitesidir. Türk sanayisinin en büyük eksikliklerinden birisi özgün teknolojiyi yeterince üretememesidir. Ekonomik olarak kullanılabilir teknoloji üretmek çok emek gerektiren uzun ve külfetli bir süreçtir. Böylesi teknoloji üretim projelerinde tecrübe ve dinamizmin dengeli birlikteliği elzemdir. Deneyim, bilgi birikimi ve yol gösterme öğretim üyelerinin görevidir. Dinamizm ve çalışma ise doktora öğrencilerinin görevidir. Dolayısıyla TOBB ETÜ ekonomik değeri olan teknolojiler üretmek için bir Doktora programı açmalıdır. Buna ek olarak, üniversitede uygulanan Ortak Eğitim Modeli kapsamında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 70 kadar bilişim firması ve kuruluşu ile işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu çerçevede, lisans öğrencileri 2inci, 3üncü ve 4üncü sınıflarda toplam 10,5 ay işyerinde çalışmaktadırlar. Bu sayının gelecek 2 yıl içerisinde 100’ü aşması hedeflenmiştir. Bu program ile bölümümüzün sanayi ile bütünleşme süreci başlamış bulunmaktadır.

Türkiye için bilim ve teknoloji açısından kazanımlar
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Y.Lisans programlarında 3üncü yılını bitirmek üzeredir. İlk mezunlarını 2006-2007 Akademik yılı sonunda vermesi beklenmektedir. Yararlı bilginin artması evrensel değerler açısından başlı başına bir kazanımdır. Yürütülmekte olan Y.Lisans programı üzerine açılacak bir Bilgisayar Mühendisliği Doktora programı bu amaca en güzel şekilde hizmet edecektir. Araştırma projeleri açısından, Türkiye, Avrupa Birliği FP6 projelerinden yeterince pay alamamıştır. 2007’den başlayarak Avrupa Birliği 7. Çerçeve (FP7) projeleri için çalışmalar başlamıştır. Ülkemizde araştırma potansiyeli yüksek ve FP7 gibi programlarda yer alacak çok daha 2fazla sayıda doktora öğrencisi ve doktoralı elemana gereksinim olduğu bir gerçektir. TOBB ETÜ doktora programı bu amaca da hizmet edecektir.

Evrensel kazanımlar
Her ne kadar Türk bilim ve teknolojisi 100 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak derecede bilimsel ve teknolojik olarak ileri ise de bilim ve teknolojinin ekonomik geri dönüşümü maalesef 100 yıl öncesinden çok daha ileri değildir. TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Doktora programının amaçlarından birisi kazanılan bilgi birikiminin sadece akademik çerçevede kalmamasını sağlamaktır. TOBB üyesi kurum ve şirketler ile TOBB ETÜ arasındaki etkin ve yararlı teknoloji
transferi çalışmaları devam etmekte ve gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Üniversitede Doktora programında gerçekleştirilecek araştırma ve çalışmalar bu işbirliği ile yararlı gerçeklenebilir ve ekonomik olarak anlamlı teknolojiler haline getirecektir. Öte yandan, Türkiye üniversitelerinde mevcut 54 Bilgisayar Mühendisliği, 4 Yazılım Mühendisliği
ve 1 bilgisayar Bilimleri programlarında doktoralı öğretim elemanı açığı oldukça fazladır. TOBB ETÜ doktora programı bu programlar için yetkin öğretim elemanları da yetiştiriyor olacaktır.

Gerekçe özeti
Bu bağlamda, bölümümüzde açılacak olan Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programının açılma amacı şöyle özetlenebilir:
(a) Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerindeki öğretim elemanı açığını kapatmaya yardımcı olmak,
(b) Üniversitelerde yapılan araştırmaları sanayi ile paylaşılarak yararlı ürün haline getirmek,
(c) Büyük ölçekli yazılım/donanım projelerinde çalışabilecek nitelikte araştırmacı yetiştirerek
FP7 ve diğer Avrupa Birliği fonlarından ve projelerden gerekli yararı sağlayarak, teknolojik yenilik açısından Avrupa ve dünya standartlarını yakalamak.

2. Öğrenci Kabul Koşulları  uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına öğrenci kabulü, TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. Öğrenciler burslu, ar-ge, proje burslu ve ücretli statüde alınır. Başvuru şartları ve gerekli belgeler FBE’ce ilan edilir.

3. Kredi Koşulları

Program 24 kredilik 8 ders, sözlü ve yazılı yeterlilik sınavı, bir tez önerisi sunumu, Doktora Tezi Çalışması dersi (BİL699) ve doktora tezinden oluşmaktadır. Lisan üstü dersler 3 temel alan ve seçmeli dersler gruplarından oluşur. Öğrenciler her alandan birer ders ve Seçmeli grubundan 5 ders almalıdır. Öğrencilerin Y.Lisans döneminde aldıkları dersler alan dersleri şartını sağlıyorsa, bunların yerine, istedikleri gruptan başka dersler alabilirler. Temel alanlar ve altındaki dersler aşağıda verilmiştir.

Tez Çalışması
BİL699 Tez Çalışması (Kredisiz)

Yazılım alan dersleri

1. BİL 511 Nesnesel Tasarım ve Programlama (3-0)3
2. BİL 513 İnternet Programlama (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
3. BİL 515 Java ve C# ile İleri Düzey Nesnesel Programlama (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
4. BİL 582 Yazılım Mühendisliği (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
5. BİL 584 Yazılım Proje Yönetimi (3-0)3
6. BİL 508 Web Tasarımı ve Geliştirimi (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
7. BİL 519 Web Servisleri (3-0)3
8. BİL 546 Semantik Web (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
9. BİL 554 İnternette Uygulama Geliştirme (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Sistem alan dersleri

BİL 553 İnternet ve Veri Güvenliği (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 557 Kablosuz Ağlar (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 565 Bilgisayar Mimarisi (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 533 Paralel Hesaplama (3-0)3
BİL 551 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları (3-0)3
BİL 552 İnternet Mimarisi (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 562 Mikroişlemciler (3-0)3
BİL 566 İleri Bilgisayar Mimarisi (3-0)3
BİL 569 Gömülü Sistemler (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Teori alan dersleri

1. BİL 512 Programlama Dilleri Teorisi (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
2. BİL 514 Hesaplama Kuramı (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
3. BİL 516 Biçimsel Diller ve Otomata (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
4. BİL 517 Derleyiciler (3-0)3
5. BİL 531 Algoritma Tasarım ve Analizi (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
6. BİL 510 Bilgi Kuramı (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Seçmeli Dersler

Anabilim dalı başkanlığının onayı ile diğer anabilim dallarından da en çok 2 ders
alınabilir. Birden fazla alınan alan dersi, seçmeli ders olarak sayılabilir.

BİL 556 Telekom Sistemleri (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 532 Sayısal Yöntemler (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 595 Biyoenformatik (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 541 Yapay Us (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 542 Yapay Sinir Ağları (3-0)3
BİL 543 Uzman Sistemler (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 544 Akıllı Sistemler (3-0)3
BİL 545 Çok Etmenli Sistemler (3-0)3
BİL 549 Öznitelik Çıkarımı (3-0)3
BİL 555 Çoklu Ortam Sistemleri (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 550 VOİP ve IPTV (3-0)3
BİL 558 Gezgin Tasarsız Ağlar (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 559 Kablosuz Algılayıcı Ağları (3-0)3
BİL 561 Görüntü İşleme ve Tanıma (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 563 Sayısal Sinyal İşleme (3-0)3
BİL 564 Örüntü Tanıma (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 567 Biometrik Tanıma (3-0)3
BİL 568 İzinsiz Giriş Sezinleme Sistemleri (3-0)3
BİL 569 Çok Büyük Ölçekli Tümleşik Devre Tasarımına Giriş (3-0)3
BİL 560 Sayısal Sistem Tasarımı (3-0)3
BİL 572 Web Veritabanı Tasarımı (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 573 Veri Madenciliği (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 578 Bilişim Sistemlerinde İleri Konular (3-0)3
BİL 579 Karar Destek Sistemleri (3-0)3 uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
BİL 583 Nesnesel Bilgi Sistemleri Tasarımı (3-0)3
BİL 585 Yazılım Doğrulama ve Geçerleme (3-0)3
BİL 590 Hatalar Karşı Dayanıklı Sistem Tasarımı (3-0)3
BİL 596 Kablosuz İletişim Ağlarında İleri Konular (3-0)3

Diğer bölümlerden alınabilecek seçmeli dersler (en fazla 1 ders alınabilir)

END 419 ZAMAN SERİLERİ VE TAHMİN
END 423 KARAR ANALİZİ
END 428 ÇİZELGELEME
END 501 İLERİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
END 550 BULANIK KÜME VE MANTIK TEORİSİ
END 570 STOKASTİK SÜREÇLER uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
ELE 474 SAYISAL SİNYAL İŞLEME
ELE 501 DOĞRUSAL SİSTEMLER
ELE 541 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
ELE 572 Enformasyon Teorisi
MAK 501 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
MAK 473 İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIMI
İŞL 581 Yönetim Bilgi Sistemleri

4. Doktora Programında Görev Alan Öğretim Üyeleri

Tam-zamanlı

Doç.Dr. Erdoğan Doğdu (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Kemal Bıçakçı
Doç.Dr. Oğuz Ergin
Y.Doç.Dr. Osman Abul
Y.Doç.Dr. M. Fatih Demirci
Y.Doç.Dr. Çağdaş Evren Gerede
Y.Doç.Dr. A. Murat Özbayoğlu
Y.Doç.Dr. Tansel Özyer
Y.Doç.Dr. H. Taha Sencar
Y.Doç.Dr. Esra Kadıoğlu Ürtiş
Y.Doç.Dr. Mehmet Tan
Doç.Dr. Bülent Tavlı (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

Yarı-zamanlı

Prof.Dr. Mehmet Ali Akçayol
Doç.Dr. Hakan Çağlar
Yrd.Doç.Dr. Hasan Ş. Bilge
Dr. Murat K. Güngör
Dr. Beytullah Yıldız
Dr. Ahmet Tümay

5. Yardımcı Personel

Üniversitemizin Bilgi İşlem Merkezinde bulunan 3 tam-zamanlı personel ve sözleşmeli laboratuar asistanı, laboratuarların düzeni, işleyişi ve bakımı ile görevlidirler.

6. Laboratuvarlar

Dersler Bilgisayar Mühendisliği dersliklerinde yürütülecektir. Uygulamalar için Bölüm
laboratuvarlarından yararlanılacaktır. Bilgisayar Laboratuarlarındaki donanım olanakları
aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Donanım Kullanım Amacı Sayı ~Alan(m2)
PC Araştırma/Eğitim 30 50
PC Araştırma/Eğitim 30 50
Sunucu Araştırma/Eğitim 4 50
Mikroişlemci Laboratuvarı (SDK8600 Microprocessor Training Kit ) Eğitim* 20 50
Bilgisayar Ağları Laboratuvarı Araştırma/Eğitim* Çeşitli 50
Mikroişlemci Laboratuvarı (PIC 16F 877 Mikrodenetleyici) Araştırma/Eğitim 11 50
Sayısal Sistemler Laboratuvarı Araştırma/Eğitim 12 50
Veritabanı Sistemleri ve İnternet
Programlama Laboratuvarı Araştırma/Eğitim 3
sunucu 50
Çoklu Ortam Laboratuvarı Araştırma/Eğitim Çeşitli 50
Bilgisayar Destekli Tasarım (VLSI)
Laboratuvarı Araştırma/Eğitim Çeşitli 50
Yüksek Başarımlı Hesaplama (Öbek)
Laboratuvarı Araştırma/Eğitim 8 x (X2200
Sun Fire) 5

7. Bilgisayar Ekipmanı uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Bu olanaklara ek olarak her öğrenciye ve öğretim elemanına birer dizüstü bilgisayar verilmekte ve
yerleşkenin her yerinden kablosuz erişim olanağı sağlanmaktadır.
Eğitim/öğretim ve araştırma amaçlı mevcut diğer bilgisayar ekipmalarının dökümü aşağıda
verilmiştir.
Donanım Kullanım Amacı Sayı Kullanım Süreleri
Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma/Eğitim 30 P.Tesi-C.Tesi 9:00-24:00
Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma/Eğitim 30 P.Tesi-C.Tesi 9:00-24:00
Sunucu Araştırma/Eğitim 4 24 saat/gün
İş İstasyonu Araştırma/Eğitim 3 24 saat/gün

8. Kullanıma Açık Kişisel Bilgisayarlar
Donanım Kullanım Amacı Sayı Kullanım Süreleri
Kişisel Bilgisayar Laboratuvarı Araştırma/Eğitim 60 P.Tesi-C.Tesi 9:00-24:00

9. Kütüphane Olanakları uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi 2000 m2 kapalı alanı ile modern bir
altyapıya sahiptir ve 35,000 kitap öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Bu kitaplardan 12,500 adedi
İngilizce olup bu sayı yeni alımlarla sürekli arttırılmaktadır. Her yıl kütüphaneye 5.000 civarında
yeni kitap satın alınması planlanmıştır. Kütüphanede bulunan kitapların tamamına yakın kısmı
1990 yılından sonra basılmıştır. Kütüphane kataloğuna internet ortamında erişilebilmektedir.

Kütüphane 40 üzerinde elektronik veri tabanına sahiptir ve yaklaşık 17,500 elektronik dergiye
abonedir. Üniversitemizin üye olduğu veritabanları aracılığı ile tam metinlerine ulabilinen
Bilgisayar mühendisliği dergileri aşağıdadır:

• IEEE Annals of the History of Computing
• Computational Biology and Bioinformatics, IEEE/ACM Trans. on
• Computing in Engineering & Science
• IEEE Computer Architecture Letters uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
• IEEE Computer Graphics and Applications
• Computer
• Computers, IEEE Trans. on
• Dependable and Secure Computing, IEEE Trans. on
• IEEE Design & Test
• IEEE Intelligent Systems
• IEEE Internet Computing
• IT Professional
• Knowledge and Data Engineering, IEEE Trans. on
• IEEE Micro Magazine uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik
• Mobile Computing, IEEE Trans. on
• IEEE MultiMedia
• Parallel and Distributed Systems, IEEE Trans. on
• Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Trans. on
• IEEE Pervasive Computing
• IEEE Security and Privacy
• Software Engineering, IEEE Trans. on
• IEEE Software
• Visualization and Computer Graphics, IEEE Trans. on

10. Programın disiplinler arası niteliği

Program disiplinler arası değildir. Ancak, bilgisayar mühendisliğinin doğası gereği, Elektrik-
Elektronik (donanım, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, yapay sinir ağları) ve Endüstri
Mühendisliği (Bulanık Sistemler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uzman Sistemler) Bölümleri ile ortak
dersler ve araştırma konularında bazı çakışmalar bulunmakta olup, her iki bölümle de işbirliği
yapılacaktır. uzaktan bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisi, yüksek lisans tezi nasıl yazılır, üniversite bitirme projeleri, doktora tezi, elektrik bitirme projeleri, lisans tezi, bilgisayar mühendisliği kitapları, tez ara, tez projesi nasıl hazırlanır, tez araştırma siteleri, tez önerisi, bilgisayar mühendisliği bilgi, bilgisayar bitirme projeleri, elektrik mühendisliği bitirme projeleri, maliye bölümü tez konuları, tez konusu, bilgisayar mühendisliği hakkında bilgiler, bilgisayar mühendisleri ne yapar, bilgisayar mühendisliği ders kitapları, maliye tez konuları, bilgisayar mühendisi staj, bilgisayar mühendisi ne yapar, tez indirme siteleri, tezsiz yüksek lisans proje örnekleri, elektrik mühendislik

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031