Matematik Bitirme Tezi Konuları

 

matematik bitirme tezi

Doktora Programı
MATEMATİK YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI

matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

BAŞVURU ŞARTLARI

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 12 Haziran – 29 Haziran 2012 Cuma Saat:18:00

YABANCI DİL SINAVI: 3 Temmuz 2012

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN İLANI: 9 Temmuz 2012

MÜLAKATLAR: 11-12 Temmuz 2012 (İlgili Bölümlerde. Mülakat saatleri ve yerleri mülakata çağrılacak adaylara duyurulacaktır.)

Doktora Programı Dersleri:

MAT- 641 Fonksiyonel Analiz I matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 642 Fonksiyonel Analiz II matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 643 Yaklaşımlar Teorisi I matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 644 Yaklaşımlar Teorisi II

MAT- 645- 650 Analizde Seçme Konular matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 651 Uygulamalı Matematik matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 652 Adi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri  tez önerisi örneği, lisans bitirme tezi örneği, fen edebiyat matematik, bitirme projesi örnekleri, bitirme tezi indir, işletme tez konuları, ödev tez, tez hazırlama kuralları, tez yazma, tez formatı, tez indir, bitirme ödevl

MAT- 653 Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 654 Dinamik Sistemler

MAT- 660- 665 Diferensiyel Denklemlerde Seçme Konular  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 666- 670 Uygulamalı Matematikte Seçme Konular

MAT- 671 Cebirsel Topoloji I

MAT- 672 Cebirsel Topoloji II

MAT- 673 Diferansiyel Geometri I

MAT- 674 DiferensiyeI Geometri II  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 675-680 Topoloji ve Geometride Seçme Konular

MAT- 681 Lie Grupları ve Lie Cebirleri  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 682 Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi

MAT- 683 Cebirsel Sayılar Teorisi

MAT- 684- 685 Sayılar Teorisinden Seçme Konular

MAT- 686- 690 Cebirde Seçme Konular  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 699 Doktora Tez Çalışması  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

MAT- 641 Fonksiyonel Analiz I (3-0) 3

Normlu uzaylara ilişkin temel kavramlar, Hahn-Banach teoremi, düzgün sınırlılık Teoremi, açık dönüşüm teoremi, kapalı grafik teoremi, Banach sabit nokta teoremi, normlu uzaylarda lineer operatörlerin spektral teorisi ve temel özelikleri.

MAT- 642 Fonksiyonel Analiz II (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Normlu uzaylarda tanımlı kompakt lineer operatörler ve spektrumları, sınırlı self-adjoint lineer operatörlerin spektral teorisi, pozitif operatörler, izdüşüm operatörleri, spektral aile, Hilbert uzayında sınırsız lineer operatörlerin spektral teorisi.

MAT- 643 Yaklaşımlar Teorisi I (3-0) 3

Fonksiyon uzayları, pozitif lineer operatörler, cebirsel ve trigonometrik durumlar için Korovkin tipinde yaklaşım teoremleri, çeşitli uygulamalar, süreklilik modülü, yaklaşım oranları.

MAT- 644 Yaklaşımlar Teorisi II (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Korovkin teorisinde son gelişmeler, istatistiksel yaklaşım, istatistiksel yaklaşım oranları, bulanık mantık teorisinde Korovkin teoremleri, çeşitli uygulamalar, pozitif olmayan bazı lineer operatörlerle fonksiyonlara yaklaşım.

MAT- 645- 650 Analizde Seçme Konular (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Klasik Analizin özel konularından veya teorilerinden herhangi birisi ile ilgili olan ve öğrencilerin ilgili alanda uzmanlaşmasına yönelik açılan bir derstir.

MAT- 651 Uygulamalı Matematik (3-0) 3

Banach, Hilbert ve Sobolev uzayları, Fourier dönüşümleri ve dik(ortogonal) fonksiyonlar, zayıf çözümler, varyasyonel formlar, galerkin yaklaşımı, lineer, eliptik sınır değer ve özdeğer problemleri, Sturm-Liouville problemleri. Varyasyonel metotlar, lineer olmayan integral ve eliptik diferensiyel denklemlere uygulaması, yarı grup teorisi.

MAT- 652 Adi Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri (3-0) 3   matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Nümerik metotlara giriş, lineer tek ve çok adımlı metotlar. Runge-Kutta metodu. Yakınsaklık, Stiff diferensiyel denklemler, kararlılık analizi ve mutlak kararlılık. İki nokta sınır değer problemleri için nümerik metotlar: Atış metodu.

MAT- 653 Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri (3-0) 3

Sonlu farklar metodu, mutlak kararlılık, hata analizi ve yakınsaklık. Parabolik denklemler, açık ve kapalı metotlar, kararlılık analizi, hata indirgeme, üç-köşegenli sistemlerin çözümleri. Eliptik denklemler, ardışık tekrar metotları, yakınsaklık oranları. Hiperbolik denklemler. Sonlu elemanlar metodu.

MAT- 654 Dinamik Sistemler (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Lineer sistemler ve üstel operatörler, kanonik formlar. Faz düzleminde ikinci mertebeden diferensiyal denklemler, Denge noktalarının kararlılığı. Lyapunov fonksiyonları. Periyodik çözümlerin varlığı. Farklı alanlara uygulamalar.

MAT- 660-665 Diferensiyel Denklemlerde Seçme Konular (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Diferansiyel denklemlerin özel konularından veya teorilerinden herhangi birisi ile ilgili olan ve öğrencilerin ilgili alanda uzmanlaşmasına yönelik açılan bir derstir.

MAT- 666- 670 Uygulamalı Matematikte Seçme Konular (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Uygulamalı Matematiğin özel konularından veya teorilerinden herhangi birisi ile ilgili olan ve öğrencilerin ilgili alanda uzmanlaşmasına yönelik açılan bir derstir.

MAT- 671 Cebirsel Topoloji I (3-0) 3

Esas grup. Van Kampen teoremi, örtü uzayları. Singüler homoloji, homoloji uzun tam dizisi, Mayer- Vietoris dizisi. Hücresel homoloji, simplisyel homoloji. Homoloji aksiyomları, esas gruplar ve homoloji, homolojinin uygulamaları.

MAT- 672 Cebirsel Topoloji II (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Kohomoloji grupları, evrensel katsayı teoremi, uzayların kohomolojisi. Kohomolojide çarpımlar, Künneth formülü. Poincare dualitesi. Homoloji için evrensel katsayı teoremi. Homotopi grupları.

MAT- 673 DiferensiyeI Geometri I (3-0) 3

Türevlenebilir manifoldlar, düzgün gönderimler, teğet ve ko-teğet demetleri, bir gönderimin diferensiyeli, vektör alanları, tensör alanarı, diferensiyel formlar, manifoldlarda yön kavramı, manifoldlarda integrasyon, Stokes teoremi.

MAT- 674 DiferensiyeI Geometri II (3-0) 3

Tensör alanlarının Lie türevi. Konneksiyonlar, tensor alanlarının kovaryant türevleri, paralel öteleme, holonomi, eğrilik, burulma. Levi-Civita (veya Riemann) konneksiyonu, jeodezikler, Normal koordinatlar.Kesitsel, Ricci ve skaler eğrilikler.

MAT- 675- 680 Topoloji ve Geometride Seçme Konular (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Topoloji ve Geometri’nin özel konularından veya teorilerinden herhangi birisi ile ilgili olan ve öğrencilerin ilgili alanda uzmanlaşmasına yönelik açılan bir derstir.

MAT- 681 Lie Grupları ve Lie Cebirleri (3-0) 3

Lie Grupları ve Lie Cebirlerinin tanım ve temel özellikleri; klasik matris Lie grupları; Lie alt grupları ve onların ilgili Lie alt cebirleri; örtme grupları; üstel gönderim; Lie cebirleri ile basit bağlantılı Lie grupları arasındaki ilişki; gösterim teorisi.

MAT- 682 Cisim Genişlemeleri ve Galois Teorisi (3-0) 3

Cisim genişlemeleri, bir polinomun çarpanlarına ayrıldığı cisim, katlı kökler, Galois grupları, radikaller tarafından çözünebilirlik için kriter, Derecesi n olan polinomların köklerinin permütasyon grupları olarak Galois grubu, sonlu cisimler.

MAT- 683 Cebirsel Sayılar Teorisi (3-0) 3

Bir cebirsel sayı cisminin sayılar halkası. Integral bazlar. Normlar ve İzler. Diskriminant. İndirgenemez çarpanlarına ayırma. Euclid tanım kümeleri. Dedekind tanım kümeleri. İdeallerin asal çarpanlara ayrılması. Minkowski teoremi. Sınıf grubu ve sınıf numarası.

MAT- 684- 685 Sayılar Teorisinden Seçme Konular (3-0) 3

Sayılar teorisinin özel konularından veya teorilerinden birisi ile ilgili olan ve öğrencilerin ilgili alanda uzmanlaşmasına yönelik açılan bir derstir.

MAT- 686- 690 Cebirde Seçme Konular (3-0) 3  matematik bitirme tezi, bitirme ödevi, bitirme tezi, matematik bitirme tezi konuları, bitirme tezi örnekleri, bitirme tezi örneği, bitirme tezi konuları, tez nasıl yapılır, bitirme tez örnekleri, bitirme projesi, lisans bitirme tezi, örnek bitirme tezi, üniversite bitirme tezleri, bitirme tezi nasıl yazılır, tez hazırlama, iktisat tez konuları, bitirme ödevi örnekleri, bitirme tezi yazım kuralları, tez yazma kuralları, yüksek lisans tez örnekleri, lisans bitirme tezi örnekleri, bitirme tezleri, tez kuralları, bitirme tezi nasıl hazırlanır

Cebirin özel konularından veya teorilerinden herhangi birisi ile ilgili olan ve öğrencilerin ilgili alanda uzmanlaşmasına yönelik açılan bir derstir.

Tez Çalışması

MAT- 699 Doktora Tez Çalışması

tez yazılır istanbul, tez arşivi, tez nasil hazirlanir, ekonomi tez konuları, bitirme tezi yazım kılavuzu, tez çalışmaları, tez yazım örnekleri, tez hazırlama yönergesi, tez yapan yerler, bitirme projesi konuları, doktora tezi nasıl yazılır

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031