Biyoloji Bitirme Tezi

Akademik Takvim (güncel)

——————————————————————————————————

Biyoloji Bölümü Lisans Dersleri Listesi (Birinci ve İkinci Öğretim) 

Birinci Yıl

I. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

101

Genel Biyoloji I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

103

Genel Kimya Iözel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

105

Matematik  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

111

İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Zorunlu

 

151

Genel Biyoloji Lab I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

0

4

2

Zorunlu

 

153

Genel Kimya Lab I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

0

2

1

Zorunlu

 

113

Türkçe I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

0

2

Zorunlu

 

115

Yabancilar İçin Türkçe I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

 

 

Toplam

21

6

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

    Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

102

Genel Biyoloji II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

104

Genel Kimya II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

110

Fizik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

112

İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Zorunlu

 

152

Genel Biyoloji Lab  II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

0

4

2

Zorunlu

 

154

Genel Kimya Lab  II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

0

2

1

Zorunlu

 

114

Türkçe   II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

0

2

Zorunlu

 

116

Yabancilar  İçin Türkçe   II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

0

4

Zorunlu

 

 

 

Toplam

20

8

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci Yıl

III. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

201

Organik Kimya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

203

Biyokimya  I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

205

Sitoloji  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Zorunlu

 

207

Hayvanlar Alemi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

209

Atatürk İlkeleri  I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

0

2

Zorunlu

 

211

Bitki Anatomisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Zorunlu

 

 

 

Toplam

15

10

20

 

 

IV. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

    Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

202

Biyokimya   II  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

206

Bitkiler Alemi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

208

Histoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Zorunlu

 

210

Bilimsel Çalışmalarda Bilgisayar Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Zorunlu

 

212

Atatürk İlkeleri  II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

0

2

Zorunlu

 

 

 

Toplam

12

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Yıl

V. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

    Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

301

Genetik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

303

Hayvan Fizyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

4

2

5

Zorunlu

 

305

Mikrobiyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

2

4

Zorunlu

 

309

Akuatik Ekoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

310

Hayvan Embriyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

311

Omurgasızlar Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

313

Algoloji                                                                              özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

315

Mantarlar Biyolojisi    özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                           

 

2

2

3

Seçmeli

 

317

Monera ve Protista özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

319

Bitkiler: Şifa ve Sihir özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

 

 

Toplam

10+

6+

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

    Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

302

Moleküler Genetik     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                               

 

3

2

4

Zorunlu

 

304

Bitki Fizyolojisi       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                   

 

4

2

5

Zorunlu

 

306

Ekoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                                             

 

3

2

4

Zorunlu

 

308

Klinik Fizyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

312

Çevre Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

314

Entomoloji   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                               

 

2

2

3

Seçmeli

 

316

Enzimoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

318

Biyolojide Arazi Çalışmaları  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                              

 

0

6

3

Seçmeli

 

320

Sosyal Psikoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

322

Grup Süreçleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

324

Introduction to Sociology özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

326

Psychology of Learn Memory özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

328

Eğrelti ve Karayosunları Biyolojisi       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                          

 

2

2

3

Seçmeli

 

330

Omurgalılar Biyolojisi                   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                       

 

2

2

3

Seçmeli

 

332

Tohumlu Bitkiler Biyolojisi             özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                      

 

2

2

3

Seçmeli

 

334

Bitkilerde Moleküler Biyoloji Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

3

0

3

Seçmeli

 

336

Bilimsel Araştırmaya Giriş özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

3

0

3

Seçmeli

 

338

Biyolojik Bilimlerde Toplam Kalite Yönetimi                  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

3

0

3

Seçmeli

 

 

 

Toplam

10+

6+

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü Yıl

VII. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

    Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

401

Biyometri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Zorunlu

 

405

Hayvan Coğrafyası     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                               

 

3

0

3

Seçmeli

 

407

Türkiye Vejetasyonu   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                           

 

3

0

3

Seçmeli

 

409

Hücre Fizyolojisi         özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                            

 

3

0

3

Seçmeli

 

411

Bağımsız Çalışma özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

1

4

3

Seçmeli

 

413

Hemotoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

415

Farmakoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

417

Biyoteknoloji       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                       

 

3

0

3

Seçmeli

 

419

Parazitoloji   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                              

 

2

2

3

Seçmeli

 

421

Klinik ve Tıbbi Yönleriyle Biyokimya özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

3

0

3

Seçmeli

 

423

Dendroloji             özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                      

 

2

2

3

Seçmeli

 

425

Endüstriyel Mikrobiyoloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                              

 

2

2

3

Seçmeli

 

427

Hayvan Davranışları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                          

 

3

0

3

Seçmeli

 

429

Bitki Büyüme ve Gelişmesi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

3

0

3

Seçmeli

 

431

Fitopatoloji         özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                      

 

2

2

3

Seçmeli

 

433

Viroloj i özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

435

İnsan Genetiği özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

437

Radyobioloji özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

439

Hayvan Üreme Fizyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

441

Entomolojide Müze Teknikleri  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

1

4

3

Seçmeli

 

443

Genler İşbaşında özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

445

Bilim Tarihi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

 

 

Toplam

2+

2+

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Yarıyıl (Saat/Hafta)

 

 

 

 

 

 

Kodu

    Dersin  Adı

 

Teorik

Lab

Kredi

Tipi

 

402

Evrim                  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                               

 

3

0

3

Zorunlu

 

404

Bitki Doku Kültürleri        özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

406

Endokrinoloji                 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                              

 

3

0

3

Seçmeli

 

408

İmmünobiyoloji        özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                

 

3

0

3

Seçmeli

 

410

Limnoloji               özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                    

 

3

0

3

Seçmeli

 

412

Mikroskopi Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

1

4

3

Seçmeli

 

414

Kanser Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

416

Populasayon Genetiği özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

418

Antibyotikler                                                  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                        

 

3

0

3

Seçmeli

 

420

Bitki Coğrafyası                                            özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                             

 

3

0

3

Seçmeli

 

422

Kromozom Çalışma Teknikleri  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

2

2

3

Seçmeli

 

424

Bakteri Fizyolojisi                                   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                 

 

2

2

3

Seçmeli

 

426

Bitki Genetiği ve Islahı                           özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                

 

3

0

3

Seçmeli

 

428

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 

3

0

3

Seçmeli

 

430

Ekonomik Botanik                                  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                    

 

3

0

3

Seçmeli

 

432

Bitkisel Gen Kaynakları              özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                           

 

3

0

3

Seçmeli

 

434

Tıbbi Mikrobiyoloji                                                                                    

 

2

2

3

Seçmeli

 

436

Herbaryum Tenikleri                                                                                

 

1

4

3

Seçmeli

 

438

Rekombinant DNA Teknikleri                                                  

3

0

3

Seçmeli

 

440

Palinoloji                                                                                                   

 

2

2

3

Seçmeli

 

442

Biyolojik Veri Tabanları                                                                      

 

3

0

3

Seçmeli

 

444

Memeliler Fizyolojisi

 

3

0

3

Seçmeli

446

Çevre Bilimi

 

2

2

3

Seçmeli

448

    Balık Fizyolojisi 

3

0

3

Seçmeli

449

     İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler

 

450

    Balık Üretiminde Su Kalitesi Kontrolü  

3

0

3

Seçmeli

 

 

 

 

Biyoloji Bölümü – Derslerin Adları ve İçerikleri

101    Genel Biyoloji I                         özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Bilim nedir? Bilimsel çalışma nasıl yapılır? Biyoloji kavramı. Canlılığın başlangıcı. Canlılığın kimyasal temeli. Canlılığın hücresel temeli. Canlı sistemlerde enerji. Hücre bölünmesi. Genetik.

102     Genel Biyoloji II                               özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Bitki sistemleri: Hücreler, dokular, sistemler, üreme, embriyoloji, büyüme ve gelişme. Hayvan sistemleri: Hücreler, dokular, organlar, sinir, sindirim, solunum, dolaşım sistemleri, üreme ve gelişme, Evrim ve çeşitlilik, populasyon genetiği, türleşme: Monera’lar, Protist’ler, Mantarlar, Bitkiler, Hayvanlar, Ekoloji ve davranış: Populasyon ekolojisi, ekosistemler, biyosfer, hayvan davranışları.

103    Genel Kimya I  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Metrik sistem, atomik teoriye giriş, stokiyometri, kimyasal formüller ve kimyasal eşitlikler, termokimya, atomların elektronik yapıları, atomların ve iyonik bağların özellikleri, kovalent bağlar, moleküler geometri, moleküler orbitals, gazlar, sıvılar ve çözeltiler, oksidasyon/redüksiyon tepkimeleri gibi temel kimya konuları.

104     Genel Kimya II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Çözeltiler, sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, baz ve asit teorileri, iyonik denge, kimyasal termodinamiğin ve elektrokimyanın elemanları.

105     Matematik  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
İlişkiler, fonksiyonlar, fonksiyonların garfiği, trigonometrik fonksiyonlar, ters fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türevler, eğri çizimleri, optimizasyon problemleri.

110     Fizik özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Ölçüm, doğru boyunca hareket, vektörler, iki boyutlu hareket, güç ve hareket, parikül dinamiği, iş ve kinetik enerji, enerjinin korunması, elektrik yükü, Coulomb kanunu, elektrik alanı, Gauss kanunu.

111     İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Kelimelerin anlamlarını tahmin etme, ana fikir, çıkarsama oluşturma, paragraf organizasyonu, özet yazma, temel okuma becerileri, serbest okuma faaliyetleri.

112     İngilizce Okuma ve Konuşmayı Geliştirme II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Metin yazma, bütünlük ve tutarlılık, tasarlama, giriş, sonuç, metin başlığı, model metinler.

113     Türkçe I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Dil, yeryüzündeki diller ve dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi, ses bilgisi, Türkçe’deki sesler, Türkçe’deki seslerin sınıflandırılması, seslerin birleşmesi, Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe’deki kelimelerin ses yapısı, söz ezgisi, imla ve noktalama, Türkçe kelimelerin şekil yapısı, kelime yapımı.

114    Türkçe II      özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime tahlili, kelime grupları, cümle, cümle tahlili, sözlü ve yazılı anlatım, anlatım bozukları, anlatım bozuklarının giderilmesi.


152     Genel Biyoloji Lab II  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Fermantasyon ve Fotosentezin analizi. Çeşitli bitki ve hayvan dokularında enzimatik aktivitenin aranması. Hücre bölünmesi, mitoz ve mayazun analizi. Temel bitki ve hayvan dokularının analizi.

151    Genel Biyoloji Lab I                                                                                  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Mikroskopun tanımı. Mikroskopun kullanımı. Hücre kavramı. Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılmalı mikroskopik analizi. Serbest ve doku halinde hücre analizi. Bitkilerde metabolizma ürünlerinin analizi. Plazmoliz ve turgorun deneysel analizi. Protozoa kültürü hazırlanması ve analizi.  

153    Genel Kimya Lab I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap
Laboratuvar tekniklerine giriş, maddelerin özelliklerine göre tanımlanması, belli oranlar kanunu, bazı elementlerin flame spektrumu, katıların, sıvıların ve gazların yoğunlukları, kristal bir maddenin formülünün belirlenmesi, bir metalin kütle eşitliği, bir metalin spesifik ısısının belirlenmesi, gazlar, ve oksidasyon/redüksiyon tepkimeleri.

154     Genel Kimya Lab II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Çözeltiler, donma noktası azalmasından molar kütle, elektrokimyasal hücreler, kimyasal kinetik: bir reaksiyonun oran (hız) ve sırasının belirlenmesi ile sıcaklığın bir reaksiyon üzerine etkisinin belirlenmesi, kimyasal denge ve çözünürlük ürününün belirlenmesi, seyreltme ısısının ve nötralizasyon ısısının belirlenmesi, pH ve göstergeler, asit-baz titrasyonları, koordinasyon maddeleri, anyon ve katyonların kalitatif analizi, organic bileşikler.

201    Organik Kimya         özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Madde sınıflandırmasından ziyade mekanik temele dayalı olarak geliştirilmiş modern organik kimya dersi. Dersin konuları, ayrıca öğrencilere organik maddelerin spektroskopik tanımlamalarını göstermektedir.

202     Biyokimya II                        özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                            

Metabolizma. Karbohidrat metabolizması. Sitrikasit döngüsü. Oksidatif fosforilasyon. Pentozfosfat yolu. Yağ asitlerinin oksidasyonu. Yağların biyosentezi. Aminoasitlerin oksidasyonu. Fotosentez. Proteinlerin çeşitli yöntemlerle saflaştırılması ve jel elektroforezi, kolon kromatografisi gibi yöntemlerle analizi. Çeşitli bitki ve hayvan dokularından enzimlerin saflaştırılması ve saflaştırılan enzimlerin kinetik analizi. Bakterilerden Restriksiyon enzimi saflaştırılması ve biyolojik etkisinin araştırılması. DNA izolasyonu ve agaroz jel elektroforezi ile analizi. Fotosentetik pigmentlerin saflaştırılması ve spektroskopik analizi.

203    Biyokimya I                          özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                            

Hücrenin biyokimyasal temeli. Aminoasitler ve proteinler. Karbonhidratlar. Yağlar. Nükleikasitler. Genetik şifre. Enzimler. Koenzimler. Biyokimyasal reaksiyonlarda enerji. Biyokimyada temel kavramlar. Asidite (pH kavramı). Tampon çözeltilerin hazırlanması. Karbonhidratların analizi. Mono-di- ve polisakkoritlerin tanınması ve analizi Protein tayini. Lipid tayini ve çeşitli lipid sınıflarının analizi vitamin tayini.

205     Sitoloji                                   özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                         

Canlılığın hücresel temeli. Hücre organelleri. Hücre zarı. Hücre duvarı. Çekirdek. Proyarkot hücreler. Ökaryot hücreler. Hayvan hücreleri. Bitki hücreleri.

206   Bitkiler Alemi                       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                        

Bitki taksonomisinin genel prensipleri. Nomenklatür. Karakter ve teşhis. Morfolojik, anatomik, embriyolojik, palinolojik, sitolojik, genetik, fizyolojik ve ekolojik kanıtlar. Çeşitli bitki grupları ve familyaları. Çeşitli tohumlu ve tohumsuz bitki gruplarının tanıtılması ve tayin anahtarlarının bulunması.

207    Hayvanlar Alemi                özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                          

Hayvan taksonomisinin genel prensipleri. Nomenklatür. Omurgasız hayvanlar. Omurgalı hayvanlar. Çeşitli omurgalı ve omurgasız hayvan gruplarının tanıtılması ve tayin anahtarlarının kullanılması.

208   Histoloji                                  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                               

Çeşitli hayvansal dokular. Epitel doku, bağ doku, kas dokusu, sinir dokusu, Organ sistemleri.

209    Atatürk İlkeleri I özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

A.İ.İ.T. dersini okumanın amacı, İnkilap ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I.Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını hazırlayan nedenler, Mondros Mütarekesi ve sonrasında Anadolu’nun işgali üzerine başlayan ulusal uyanış, Atatürk’ün kişiliği ve Samsun’a çıkış, Milli Mücadeleye hazırlık dönemi (kongreler, T.B.M.M.’nin açılışı) ve savaşlar dönemi, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in İlanı.

210    Bilimsel Çalışmalarda Bilgisayar Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

İşletim sistemleri, örneğin Windows 98, Windows 2000, Unix, Linux, Windows 98 ile Windows 2000’nin karşılaştırılması, iletim sistemlerinin avantaj ve dezavantajları, Word ve Excel gibi ofis uygulamaları.

211   Bitki Anatomisi                                özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                              

Bitkilerde bölünür ve daimi dokular: Meristemler¸destek dokusu, iletim dokusu, salgı dokusu, koruyucu doku. Kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum.

212    Atatürk İlkeleri II özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Halifeliğin kaldırılışı, eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik, hukuk alanda yapılan yeniliklerle çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşturulması, Cumhuruyet’in temel nitelikleri; Cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, devletçilik, inkilapçılık, milliyetçilik ve bütünleyici ilkeler. 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, II.Dünya Savaşı ve sonuçları.

301   Genetik                           özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                  

Katılımın prensipleri. Mendel genetiği: Mendel prensipleri. Olasılık. Baskınlık- çekiniklik. Gen çiftleri arasındaki ilişkiler. Genlerin çoklu etkisi. Fenotipe çevrenin etkisi. Kesikli ve devamlı varyasyonlar. Kromozom teorisi. Kromozom haritalama. Kromozom yapısı ve sayısında değişmeler. İnsan genetiği.

302   Moleküler Genetik                           özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                         

DNA işlevinin keşfi DNA’nın yapısı. DNA’nın eşlemesi. Protein sentezi: Gen-protein yolu. RNA sentezi, translasyon, mutasyonlar. Prokaryotlarda genetik kontrol. Okaryotlarda genetik kontrol. Doğal rekombinasyon mekanizmaları. Rekombominant DNA teknikleri. Genetik mühendisliği.

303   Hayvan Fizyolojisi                özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                     

Tarihçe, sinir fizyolojisi, solunum fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, boşaltım fizyolojlisi, üreme fizyolojisi. Çizgili kasta kasılmanın analizi. Solunum fizyololjisi, Çeşitli hayvan gruplarında solumu etkileyen faktörlerin analizi. İnsanda metobolizma hızının ve bunu etkileyen faktörlerin  analizi. Bazal metobolizma hızının tayini. Çeşitli hayvan gruplarında ısı, ışık, mekanik, etki (basınç) ve kimyasal madde reseptörlerinin analizi. Kalp kası kasılmalarının fizyolojik analizi. Kanın fizyolojik özlelikleri.

304   Bitki Fizyolojisi                özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                          

Metobolizma: Su alınması, iletilmesi, atılması: Besin tuzları: organik maddeler. Fotosentez. Solunum. Büyüme ve gelişme fizyolojisi: hareket fizyolojisi. Bitkilerde çimlenme ve büyüme fizyolojisi.  Büyüme ve çimlenmeye etki eden faktörlerin analizi. Büyümede bitki hormonlarının etkileri. Bitkilerde solunum. Fotosentez ve transpirasyonun analizi. Bu olaylara etki eden fiziksel faktörler. Bitkilerde hareket ve geotropik etkinin analizi. Nasti hareketlerinin analizi.

306  Ekoloji              özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                                               

Genel kavramlar. Ekosistemlerde enerji. Ekolojik döngüler. Populasyon ekolojisi. Tür toplulukları (komünite) ve doğal alanlar. Çevre perspektifleri.

305   Mikrobiyoloji                       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                        

Mikroorganizmaların sınıflandırılması, yapıları, beslenmeleri, üretilmeleri, metabolizmaları, genetiği, Mikroorganizma-çevre-organizma ilişkleri. Organizmaların mikroplara direnci, bağışıklık.

308    Klinik Fizyoloji  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Kardiovasküler fizyoloji: Dolaşım antomisi, lenfatik system, sistemik direnç ve hipertansiyon, Kalp ve bozuklukları, Kalp fonksiyonlarının nöral düzenlenmesi, Solunum sistemi ve bozuklukları; solunum mekaniği ve akciğer bozuklukları, gaz değişimi ve bozuklukları. Boşaltım sistemi ve bozuklukları, Böbreğin fonksiyonel anatomisi, böbrek kan akışı, diüretikler, böbrek bozuklukları, Mide bağırsak sistemi ve bozuklukları, Karaciğer ve pancreas fonksiyonu ve bozuklukları, Metabolizma ve beslenme bozuklukları, Endokrin system ve bozuklukları.

309   Akuatik Ekoloji                            özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                   

Bu ders göller, kaynak suları, ırmak, dere ve nehir gibi tatlı su ekosistemlerinde ekolojik işlemler ve ortamda bulunan canlılar hakkında temel bilgilerin anlaşılmasını sunmayı amaçlamaktadır. Dersin sona erdiği dönemde, akuatik ekoloji ile çalışanların yaygın olarak kullandıkları örnekleme metodları hakkında bilgilendirilmiş olurken, arazi ve laboratuar çalışmalarına da saygıyla bakacaksınız. Laboratuar kısmı laboratuar çalışmaları, arazi uygulaması ve araştırmalarını vede bireysel yapılacak araştırma projelerindeki performansı içerir. Bu projeler laboratuar uygulamasının önemli bir kısmını oluştururken, öğrencilere kendi ilgi duydukları bağımsız konularda çalışma becerisi ve bilimsel kişiliği kazandırmayı amaçlar

310     Hayvan Embriyolojisi                                       özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                        

Hayvanlarda döllenme ve evreleri, gelişmenin ilk aşamaları: Embriyo katmanları ve gastrülasyon. Organogenez kavramı, doğum öncesi ve  doğum sonrası adapdasyon ve canlılığın evreleri.

311     Omurgasızlar Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Trichoplax, Poriferan, Cnidarian, Comb Jelles, Flatworm, Ribbonworms, Roundworms, Invertabrates Chordates, Rotifers, Mollusks, Segmented Worms, Arthropods ve Echinoderm’lerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği ve evrimi.

312    Çevre Koruma Biyolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Çevre biyolojisinin temel prensiblerini göstermek, literatürde en güncel ve çokca tartışılan konular hakkında bilgi sahibi olmak, aynı zamanda gelecekte olası çözümler aranacak sorunlar hakkında sorgulamak.

313    Algoloji                     özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                      

Mavi-Yeşil, Yeşil, Kahverengi, Kırmızı ve diğer alglerin biyolojik özellikleri, üremeleri, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.

314     Entomoloji                                                                                  

Genel taksonomik kavramlar, böceklerin dış ve iç yapıları, fizyolojisi ile davranış özellikleri, ekolojileri ve sınıflandırılmaları.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

315   Mantarlar Biyolojisi

Gerçek mantarlar ve likenlilerin biyolojik özellikleri, üremeler, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

316    Enzimoloji             

Enzimle katalizlenen reaksiyonların mekanizması ve kinetiği, enzimlerin saflaştırılması ve büyük ölçekli hazırlanmaları, enzim immobilizasyonu.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

317     Monera ve Protista                                                                                 

Bakteriler, virüsler ve protistlerin biyolojik özellikleri, üremeleri, ekolojik ve evrimsel nitelikleri.  

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

318    Biyolojide Arazi Çalışmaları                                

Bitki ve hayvan örneklerinin toplanması, közel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yaporunması ve sistematik kategorilerinin belirlenmesi, vejetasyon analizleri, omurgalı ve omurgasız hayvan komünitelerinin tesbiti, limnolojik çalışmalar.

319    Bitkiler: Şifa ve Sihir                  

İnsanlar tarafından yüzyıllardan beri kullanılan zehirli, halusinojenik, tibbi bitki ve mantarlardan üretilen kimyasalların detaylı şekilde öğrencilere tanıtımı; halk arasında tıbbi bitkilerin ilk kullanımından günümüze kadar modern tıbbin evrimi ve nasıl modern farmakolojinin kimyasal temelini oluşturduğu; bu kimyasalların gelecekteki tıbbi kullanımları örneğin kanser tedavisinde anlatılacaktır.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

320    Sosyal Psikoloji

Sosyal psikolojik araştırma yöntemleri, tutumlar, tutum değişimi, sosyal etki, saldırganlık, kişiler arası çekicilik, politik psikoloji, yüklemeler, sağlık psikolojisi, grup süreçleri, cinsiyete özgü davranışlar, yardım etme davranışı, grup üretkenliği, sosyal kimlik, gruplar arası ilişkiler gibi ana konuların incelenmesi

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

322    Grup Süreçleri                 

Normlar, statüler, grup sargınlığı, grup düşünce üretimi, grup sosyalleşmesi, liderlik, motivasyon, problem çözme becerileri, kişiler arası çekicilik, takımlar, doyum, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

328   Eğrelti ve Karayosunları Biyolojisi                                                  

Ciğerotları. Karayosunları. Kibritotları. Atkuyrukları ve Eğreltilerin biyolojik özellkileri, üremeleri, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

330     Omurgalılar Biyolojisi                                                                          

İlkel omurgalılar, yuvarlak ağızlar, kıkırdaklı balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler’in genel özellikleri ile sistematik yapıları. 

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

332    Tohumlu Bitkiler Biyolojisi                                                   

Açık tohumlular ve kapalı tohumluların biyolojik özellikleri, üremeleri, ekoljik ve evrimsel nitelikleri.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

334     Bitkilerde Moleküler Biyoloji Uygulamaları

Moleküler biyoloji teknikleri ile bitki teşhis ve tanımlama. Moleküler Biyoloji teknikleri aracılığı ile bitkilerdeki genetik çeşitliliğin belirlenmesi. Bitki ıslahında kullanılan moleküler markörler. Bitkilerde gen aktarımı ile islah çalışmaları.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

336    Bilimsel Araştırmaya Giriş

Bu ders öğrencilerin bir araştırmayı planlamasına ve yürütmesine yardımcı olacak sekilde tasarlanmıştır.  Bilimsel metodlar üzerinde durup, değişik bilim dallarındaki prosedürleri, teknikleri genel prensipler dahilinde açıklamaktadır.  Ders ile ilgili bazı konular; bir araştırma probleminin seçimi ve tasarlanması, literatür araştırması, deneyin dizaynı, kullanılacak aletlerin seçimi, verilerin analizi, vb.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

401    Biyometri     

Biyometriye giriş. Modelleme yöntemleri ve model hacminin belirlenmesi. Verilerin tasnifi ve grafik ve tablolarla sunulması. Merkezi eğilim ölçümleri. Dağılım ölçümleri. Olasılık ve dağılım teorisi. Hipotezlerin test edilmesi. Parametrik olan ve parametrik olmayan testlerin önemi.Varyans analizi. Regresyon ve korelasyon.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

402    Evrim                                                                                                                  

Populasyon Genetiği. Mutasyonlar. Doğal seçim. Türlerin evrilmesi. Filogeni. Geçmişin yeniden kurulması. Jeoljik zamanlar. Makroevrimsel Modeller.   

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

404    Bitki Doku Kültürleri                                                                                      

Doku kültürü ortamı ve seçimi. Kallus kültürü ve tenikleri. Embriyogonez. Fertilizasyon tenikleri. Bitki hücrelerinin elektrofüzyonu, mutasyon teknikleri, nükleus tranferi, organ kültürü. Hormanal kontrol ve gen tranferi.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

405     Hayvan Coğrafyası                                                                                   

Hayvanlarda dağılma ve göç böcek, balık, kurbağa, sürüngen, kuş ve memelilerin dağılışı, faunal bölgeler.

                                                                                 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap                                                                 

406    Endokrinoloji                                                                                                

İnsanlarda endokrin sistemleri: salgı bezleri, dokular, hormonlar, kimyasal mesajcılar, nörotrasmiterler ve prostoglandinler. Hormonların yapıları, salınımı ve metobolizmaya, büyümeye, çoğalmaya etkileri. Hormonlar, kanser ve stres.

407     Türkiye Vejetasyonu                                                                              

Türkiye bitki örtüsünün genel görünüşü, geçirdiği evrim, floristik bölgeler. Türkiye’nin vejetasyon formasyonları.

408    İmmünobiyoloji                                                                                        

Limpatik sistem, dalak, bademcikler, kemik iliği ve savunma sistemi. Vücüdumuzun  savunma mekanizması. Antijenler ve Antikorlar. Aktif ve pasif   savunma sistemleri. Aşı ve sağlığımız. Organ translantasyonu ve savunma sistemi.

409     Hücre Fizyolojisi                                                                     

Hücrelerin zar, mitokondri, kloroplast. Golgi, lizozom gibi çeşitli organellerinin yapısı ve çalışma mekanizmaları.                

410    Limnoloji                                                                                                   

Göller, su hareketleri, suları ekileyen etmenler, sucul, ekosistemler, yapıları ve prodüktiviteleri, göl ekonomisinde bulunan canlı grupları. Akarsu ekosisteminin tanımı ve yapısı. Akarsu kirliği, akarsu ekosistemlerindeki bitki ve hayvan komüniteleri.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

411     Bağımsız Çalışma

Özel bir konuda bağımsız bir çalışma.       

412    Mikroskopi Teknikleri         özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Omurgalı hayvanlarda doku preparatlarının hazırlanması.  Mikroskop kullanımı, doku fiksasyonu ve ilgili fiksatifler, doku takibi, mikrotom ve parafin bloklama, dondurma yöntemi ve diğer tekniklerle kesit alma, boyama, enzim histokimyası, immunohistokimya, elektron mikroskop kullanımı bu derste verilen bazı konulardır.

413    Hemotoloji             

Kan, Alyuvarlar, Anemiler, Kan grupları, Rh kan grubu, Hemostaz ve kan pıhtılaşması, Pıhtılaşmada meydana gelen döngüsel olaylar, Hemofili, Trombositopeni, Lökositler, Agranülositozis, Ümmünite ve alerji, B ve T lenfositler sistemleri, İmmün cevapta meydana gelen değişmeler.

414    Kanser Biyolojisi     

Genel ve doğal neoplazi; iyi ve kötü huylu neoplazmaların biyolözel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yapojik özellikleri. Kanser oluşumu; kanserlerin nedenleri; kanser çeşitlerinin derecelendirme ve aşamalandırılmaları. Neoplastik bir hücrenin biyolojik özellikleri. Tümör-konakçı ilişkileri: klinik ilgi, kanser istatistiği ve kansere yatkınlık tehdidi. Kanser ve kromozom bozuklukları. Tümor işaretleyicileri. Tümörlerin tanımlanma ve aşamalandırılmalarında kullanılan prosedürler.

415    Farmakoloji  

İlaçlar, İlaçların metabolizması, parasempatomimmetik ve sempatomimetik ilaçlar, İlaçların etki mekanizmaları.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

416    Populasayon Genetiği       

Populasyonların genetik yapılarının matematiksel analizi. Çeşitli kalıtım yollarının, genetik drift ve gen havuzlarının analizi.

417     Biyoteknoloji                                                                                               

Mikrobiyal ve diğer biyokimyasal süreçlerin endütriyel boyuta taşınması. Gen mühendisliğinin endüstriyel yönü. Fermantasyon teknolojisi (antiboyotik üretimi), Hibridoma teknolojisi (monoklonal antikorlar) ve Tarımsal Teknoloji (bitki ve hayvan transformasyonu).

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

418     Antibyotikler                                                                                          

Antibiyotikler çeşitli ve üretimleri (sentetik ve doğal), Antibiyotiklerin etki mekenizmaları. Antibiyotikler ve sağlıkta kullanımları, antibiyotikler ve dirençlilik. 

419     Parazitoloji                                                                                                

İnsanları ve hayvanları etkileyen önemli parazitler. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve diğer parazitler. Parazit ve vektörleri.

 özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

420      Bitki Coğrafyası                                                                                         

Bitki coğrafyasının genel özellikleri, familyaların dağılımı, türlerin dağılımı bitkilerin günümüzdeki ve geçmişteki dağılımı, dağılım yöntemleri ve örnekleri. Fitocoğrafik bölgeler.

421    Klinik ve Tıbbi Yönleriyle Biyokimya

Kan,idrar ve vücut sıvılarının analizi.  İnsan hastalıklarının biyokimyasal analizi.

422    Kromozom Çalışma Teknikleri

Kromozom yapısı ve özellikleri, Çeşitleri. Kromozom çalışma yöntemleri. Genotip özelliklerine göre kromozomların gruplandırılması. Buğdaygillerde kromozom çalışmaları ile ilgili örnek uygulamalar. Süs bitkilerindeki kromozom çalışmalarına örnekler. Mitoz ve mayoz uygulamaları, detaylı kromozom çalışmaları (GİSH ve FİSH teknikleri için ) preparat hazırlama teknikleri. Özel kromozomlarla bitki morfolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik uygulamalar.

423      Dendroloji                                                                                                   

Ağaç bilimi. Yapraklar. Sürüngenler. Kabuklar. Ağaçları yazın ve kışın tanıma yolları. Çeşitli ve odunsu türlerinin özellikleri. Ağaçların yaşlarını belirleme.

424     Bakteri Fizyolojisi                                                                                    

Bakterilerde sürekli ve kesikli üreme kinetikleri, enerji üretim sistemleri, baktrilerde beslenme ve transport.

425     Endüstriyel Mikrobiyoloji                                                

Endüstriyel mikro biyolojinin başlagıcı-alkolik fermentasyon, bira ve şarap üretimi. İlaç yapımında kullanılan ajanların antibiyotikler gibi, besinlerde katkı maddesi olarak kullanılan amino asitlerin, enzimlerin ve endüstriyel kimyasalların butanol ve sitrik asit gibi mikroorganizmalar tarafından üretilmesi ve tenikleri. 

426      Bitki Genetiği ve Islahı                                                           

Hibridizasyon, intogresiyon, nükleus ve sitoplazma mutasyonları, kromozom sayısında değişme, rekombinasyon ve ploidi.  

427       Hayvan Davranışları                                                           

Hayvan davranışları, davranış özellikleri, sosyal böcekler (arılar, karıncalar, termitler) davranış üzerinde etkili yapılar.

428    İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Fizyoloji ve anatomi arasındaki ilişki, Organ sistemleri arasındaki etkileşimler, organ sistemleri ve homeostasis arasındaski ilişkiler, Organ sistemlerinin fizyolojik çalışma mekanizmaları.

429      Bitki Büyümeve Gelişmesi

Farklı yönleriyle büyümenin tanımı. Büyüme periyotları. Bitki hormonların genel tanımı. Bitki büyüme regülatörleri ve fizyolojik fonksiyonları. Fotoperiyodizm ve vernalizasyon. Dormansi tipleri ve mekanizması. Çiçek ve polen fizyolojisi. Meyve ve fizyolojisi.

430      Ekonomik Botanik                                                                                     

Besin bitkileri, süs bitkileri ve bitkilerden elde edilen ürünler ve bunların bilim, sağlık ve sanayide kullanımları.

431      Fitopatoloji                                                                                               

Hastalık problemi, bitki hastalıklarını nedenleri:funguslar, bakteriler, virüsler, mikroplazmalar, riketsiler ve nematodlar. Patolojik teknikler, bitki hastalıklarının yayılımı ve korunma.

432     Bitkisel Gen Kaynakları                                                                         

Bitkilerin ve gen yayılma  merkezleri, genetik erozyon, gen kaynaklarının toplanması, korunma ve depolanması, yenilenme ve değerlendirilmesi. Dökümantasyon.

433    Viroloji        

Bitki ve hayvan virüslerinin yapısal özellikleri; Değişik sınıflardaki bitki ve hayvan virüslerinin organizasyonları, yapıları ve genetik materyallerinin ekpresyon özellikleri; Virüs-konak hücre arasındaki ilişkinin moleküler mekanizmaları.

434    Tıbbi Mikrobiyoloji                                                                                   

İnsalardaki mikrobiyal floralar özellikleri. Bu floralarda bulunan  mikroorganizmalar ve bunların patajen olanları ve izolasyonu, teşhisi ve sağaltımı.

435    İnsan Genetiği        

İnsan kromozomlarının yapıları ve organizasyonları; İnsanda ekstrakromozomal kalıtım; İnsanda genetik abnormalitelerin ve bunların fenotip üzerindeki etkilerinin analizi.

436    Herbaryum Teknikleri                                                                                

Herbaryumların tarihçesi. Herbaryum kurma , koleksiyonlar ve materyaller. Zararlılarla mücadele. Etiketleme, kayıt, kabul, ödünç verme. Ziyaretçiler.Önemli literatürler.

437    Radyobioloji           

Radyasyonun biyolojik sitemler üzerindeki etkilerinin analizi;  Radyasyon varlığının ve miktarının belirlenmesi; Radyasyonun genetik materyal üzerindeki  etkileri; Radyoaktif materyallerin biyolojik çalışmalarda kullanımı.

438      Rekambinant DNA Teknileri                                                  

Yaşayan canlıların genomlarının deneysel ve endüstriyel modifikasyonu ve bu sayede seksüel ve aseksüel olmayan bir gen transferi ve bu  transfer sayesinde hücrenin bir fonksiyonun ya da o hücrenin ürettiği bir ürünün niceliğinin ya da niteliğinin değiştirilmesi.

439    Hayvan Üreme Fizyolojisi  

Hayvanlarda eşeyli ve eşeysiz üreme ve üreme sistemleri.  Dişi ve erkek üreme sistemleri arasındaki farklar.  Fertilizasyon, sterilite, embriyonik gelişim.

440      Palinoloji                                                                                                    

Polen morfolojisi, polen duvarının tabakaları, ışık mikroskobunda polen çalışmaları. Taramalı elektron  mikroskobunda polen çalışmaları. Polen parazit hazırlama yöntemleri.

441    Entomolojide Müze Teknikleri 

Böcekler için müze materyalinin hazırlanması ve müzelerdeki çalışma yöntemleri. Dünyadaki en meşhur entomoloji müzeleri.

442      Biyolojik Veri Tabanları                                                                       

Veri tabanı nedir? Veri tabanı tipleri. Biyolojik veriler ve özellikleri. Biyolojik veri tabanları tasarımı, oluşturulması ve güncelleştirilmesi. Biyolojik veri tabanı ağları. İnter-net(TR-NET) ve biyolojik veri tabanı arasında veri alış- verişi. Çeşitli biyolojik veri tabanı programları.

443    Genler İşbaşında

Gene therapy nedir? DNA nasıl hücre içine aktarılır? Prokaryotlardaki gen organizasyonu. Hücrelerdeki farklılaşma. Onkogenler. AIDS moleküler biyolojisi ve tedavisine yönelik çalışmalar. İnsanlardaki genle tedavi ve tarama yöntemleri.

444    Memeliler Fizyolojisi

Biyolojik kontrol sistemleri,  Memelilerin karşılaştırmalı anatomisi, Dolaşım, Solunum, Su ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, Besinlerin sindirim ve emilimleri, Metaqbolizmanın düzenlenmesi ve enerji dengesi, Üreme, Vücut savunma mekanizmaları, Duyu sistemi, Beden hareketlerinin kontrolü.

445    Bilim Tarihi

Bu ders seçmeli olarak fakültemizin her bölümünden lisans öğrencilerinin alabileceği bir derstir. Zaman içinde insanlığın başlamasıyla ve çeşitli uygarlıklar (örn. Sumerler), kişiler (örn. Aristo) ve grouplar (örn. Watson ve Crick) yoluyla gelişen çeşitli buluşların, düşüncelerin, ve teorilerin bilimsel tarihi bu dersin konusu içindedir. Dersin üç temel kısmı vardır; birinci kısım ders anlatımı, tartışma ve karşılıklı diyalog kısımlarını içerirken, ikinci kısım seçilecek özel bir konu hakkında dönem ödevi hazırlamaktır. Bu sayede öğrenciler kendi çabalarıyla çeşitli kaynaklara ulaşma olanağı ve araştırma olanağı bulacaklardır. Son kısımda ise dönem ödevinin sözlü sunumu yeralmaktadır. Bu dersin amaçları arasında (1) bilim tarihini ve önun önemi üzerinde çalışmak, (2) bazı seçilmiş buluşlar ve bunların kullanımlarının nedenleri ve gerekliliğini anlamak, (3) bilim adamlarının ne çeşit problemlerle karşılaşıp bunlara nasıl çözüm bulduklarını anlamak, (4) ve nasıl iyi bir bilim adamı olunacağını vurgulamaktır. 

446    Çevre Bilimi

Bu ders süresince, insanın hava, su ve sucul sistemlerde ki etkisi ve bu sistemlerdeki kirlilik çeşitkleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca kirlenmenin olası çözümleri, yenilenme planları ve yönetim uygulamalarıda bu dersin bir parçası olacaktır. 

447    Gıda Mikrobiyolojisi

Gıdalarda bulunan önemli mikroorganizmalar ve metabolik aktiviteleri. Gıdalarda  bozulmalara, gıda kaynaklı hastalıklara ve zehirlenmelere neden olan mikroorganizmalar. Gıda kalitesi. Gıda üretimi ve güvenliğinde mikroorganizmaların rolü.

448     Balık Fizyolojisi 

Balık sistematiği, anatomisi, morfolojisi, dağılımı, ekolojisi, deri, sindirim, beslenme ve büyüme, iskelet ve hareket, dolaşım, solunum, boşaltım, üreme, sinir ve endokrin sistemlerin görevleri.

449    İç Su Balıkları Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler

Herbivor balıklarda intensif yetiştiricilik, polikültür, kapalı dolaşım sistemleri, kafeste ve havuzlarda yetiştiricilik sistemlerinin teknikleri ile birlikte bu sistemlere dayalı planlama, yönetim ve kontrol konuları işlenecektir.

450   Balık Üretiminde Su Kalitesi Kontrolü  

Bu derste su kalitesinin balık yaşamındaki biyolojik, kimyasal ve fiziksel yönden değişimi incelenecek ve balık üretiminde yüksek su kalitesinin sağlanması ve korunması üzerinde durulacaktır. Öğrencilere su kalitesi ile ilgili limnolojik kavramlar öğretilecektir. Su kalitesini geliştirmek için su kaynağı seçimi, test teknik ve metodları anlatılacaktır.

452   Farmasötik Botaniğe Giriş

454   Bentoloji

456   Balıkçılık Teknikleri                                                         

Örnekleme için planlama, veri analizi ve istatistiksel teknikler, sucul ortamdaki ölçümler, avlama teknikleri, balık örneklerinin toplanması ve korunması, etiketleme ve markalama, açık arazide balıkların incelenmesi, uzunluk ve ağırlık indeksleri, yaş ve büyümenin saptanması, beslenme alışkanlıklarının sayısal tanımlanması konuları işlenecektir.

 

457   Moleküler Genetikte Pratik Uygulamalar

Laboratuar son yıllarda geliştirilen Rekombinant DNA tekniklerini içermektedir. Moleküler biyoloji laboratuar  teknikleri aşağıda belirtilen konularda pratik olarak uygulanacaktır: pBluescript plazmid DNA izolasyonu, restriksiyon enzimleri ile DNA kesimi, agaroz gel elektroforez, ligasyon, kompetent bakteri hücre hazırlanması, DNA’ların kompetent konakçı hücrelere transformasyonu ve petri tabakalarında bakteri kolonilerinin gözlem ve seçimi.

458    Biyolojik Bilimlerde Toplam Kalite Yönetimi                 

Kalitenin Tanımı ve Kısa Tarihçesi, Kalite Yönetim Sisteminde Temel Kavramlar, Laboratuarda güvenlik kriterleri, Klinik bir laboratuvarda otomasyon yönergeleri, Hassasiyet, Özgünlük, Hata, Hatasızlık ve Müşteri İstemleri, Laboratuvarda otomatik cihazlar (HPLC, GC, MS, PCR, Flow Cytometry, IR etc.), Otomatik cihazların verimli kullanımı hakkında gerekli pratik bilgiler, Laboratuvar Bilgi Sistemi tasarımı, Değişik alanlardan değişik otomasyon sistemleri: Moleküler Biyoloji, Bakteriyoloji, Çevre Bilimleri, Gıda Bilimleri, Bir laboratuarda Kriz Yönetimi ve Önerilen Çözümler.

461   Moleküler Sistematiğin Esasları

463   Türkiye Tatlı Su Balıkları ve Dağılımı özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

Ülkemizde bulunan tatlı su balıklarının tanıtılması, dağılımı, genel morfolojik ve taksonomik özelliklerinin incelenmesi.

465    Bitki Sistemlerinde Filogenetik Yaklaşımlar  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi yap

 Biyoloji özel ders,

biyoloji dönem ödevi,

biyoloji bitirme tezi,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930