Doktora Tez Konusu

akademiiAB 121 Uluslararası Siyasete Giriş

Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını öğreterek onların uluslararası siyasetin temel konuları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Uluslararası siyasetin kavramsal çerçevesi, dış politikayı belirleyen faktörler, dış politika stratejileri, dış politika araçları, dış politika yöntemleri, uluslararası güvenlik sorunları, terörizm ve silahlanma ele alınan başlıca konulardır. doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 161 Siyaset Bilimine Giriş

Derste siyasi hayat ve düzen konularında öğrencilerin ilgili edebiyatın müktesebatına sahip olarak kavramsal ve yöntemsel gerekler çerçevesinde bağımsız düşünmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Siyaset ve meşruiyet, ideal meşruiyet türleri, geleneksel meşruiyet, yasal-ussal meşruiyet, karizmatik meşruiyet, siyasi düzenlerin sınıflandırılması, siyasetin özerkliği, siyasetin kırılganlığı, siyasetin zemini gibi konular ele alınır.

HUK 157 Temel Hukuk Bilgisi

Bu dersin amacı, öğrencileri daha ileri hukuk derslerine hazırlamaktır. Ders kapsamında hukukun tanımı ve toplumsal işlevleri, diğer toplumsal kurallarla karşılaştırılması, yaptırımı, kaynakları ve dalları öğretilmektedir. Ayrıca yasaların uygulanması, yasal ilişkiler ve haklar; hakların kazanımı ve kaybedilişi; kişi kavramı ve türleri başlıca ele alınacak konulardır. doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

İKT 101 İktisada Giriş I

Bu dersin amacı öğrencileri temel iktisat kavramları ile tanıştırmak; makro ve mikro ekonomi kuramlarına hazırlamaktır. Derste ihtiyaç, mal, hizmet, yatırım, pazar, üretim faktörleri gibi ekonominin temel kavramları öğretilir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Birinci sınıfın birinci yarıyılında verilen bu dersin amacı öğrencilere Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yeri ve önemini anlatmaktır. Ders kapsamında temel kavramlar (cumhuriyet, özgürlük, devrim vb.), bağımsızlığa giden yol, İstiklal Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve devrimler ele alınmaktadır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

BİL 151 Bilgisayara Giriş I

Bu dersin amacı, bilgisayar kavramlarına ve işletim sistemlerine dair temel kavramları kazandırmaktadır. Bilgisayarın tarihi gelişimi anlatılmakta; bilgisayardaki donanımların, Windows XP/2000 işletim sistemlerinin, hafıza, klavye, cd ve disket sürücüler ve yazıcı gibi aygıtların kullanımı öğretilmektedir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

İNG 151 İngilizce I

Öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri, orta düzeyde farklı okuma parçalarını okuyup anlamaları, çeşitli akademik ve güncel okuma parçalarıyla kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri, bağlamdan bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin etmeleri, ön-okuma stratejilerini etkin şekilde kullanmaları, parçanın ana fikrini tespit etmeleri, okuma parçalarındaki genel ve belirli fikirleri ayırt etmeleri, sınıf ve grup tartışmalarında fikirlerini ifade etmelerini sağlamak, akademik konularda öğrencilerin paragraf yazma becerilerini geliştirmek, katılacakları sempozyum gibi mesleki çalışmalar için dinleme becerilerini geliştirmek dersin ana hedefleri arasındadır.

TRD 151 Türk Dili I

Dersin amacı öğrencilerin Türk dilinin kullanımına dair bilinçlendirmek; yazılı, sözlü ve görsel anlatımlarda Türkçe anlayışlarını ve kullanımlarını geliştirmek; öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatıyla tanışıklıklarını arttırmaktır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 162 Karşılaştırmalı Siyaset

Bu ders, öğrencileri siyaset sosyolojisi alanındaki temel konularla, tartışmalarla ve araştırma alanlarıyla tanıştırmayı ve bu alanla ilgili altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Siyaset biliminde karşılaştırmanın önemi ve türleri, siyasi kültür, modernleşme sürecinin özellikleri, siyasi modernleşme kuramları, siyasal sistemlerin karşılaştırılması, başkanlık sistemi, yarı-başkanlık sistemi, parlamenter sistem gibi konular işlenir.

HUK 154 Anayasa Hukuku

Bu dersin amacı Anayasa Hukuku’nun temel kavramlarını kazandırmaktır. Anayasa Hukuku kavramı, kaynakları, kurallar hiyerarşisi, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasının ön çalışmaları, ulus devlet yapısı, demokratik devlet, seküler devlet, hukuk devleti kavramları, temel haklar ve özgürlükler, yasama gücü, yürütme gücü, anayasal denetim ele alınacak konular arasındadır.

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Birinci sınıfın ikinci yarıyılında verilen bu ders ilk yarıyılda verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile aynı amaç ve içeriğe sahiptir. Ders kapsamında temel kavramlar (cumhuriyet, özgürlük, devrim vb.) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve devrimler ele alınmaktadır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

İKT 102 İktisada Giriş II

Birinci dönemde verilen İktisada Giriş I dersinin devamı niteliğindeki bu derste ekonomideki temel ilişkiler ve teoriler ele alınır. Bu çerçevede fiyat teorisi, arz-talep ilişkisi, pazar fiyat dengesinin oluşması, firma dengesi gibi konular işlenir.

BİL 152 Bilgisayara Giriş II

Birinci dönemdeki Bilgisayara Giriş I dersinin devamı olan bu derste öğrencilerin temel ofis programları olan Word ve Excel’i temel düzeyde kullanabilmeleri sağlanmakta. Ayrıca üniversite ve iş yaşamlarında gereklilik duyacakları Power Point sunularının hazırlanması öğretilmektedir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

İNG 152 İngilizce II

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda kompozisyon yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.

TRD 152 Türk Dili II

Bu ders kapsamında dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil/düşünce/kültür/edebiyat/sanat arasındaki karşılıklı ilişkiler; bilgilendirici metinlerin incelenmesi; yazılı ifadenin geliştirilmesi (konunun belirlenmesi, sınırlanması, taslağın oluşturulması); sözlü ifadenin geliştirilmesi; not alma ve özetleme teknikleri;  Türkçe dilbilgisi; Türkçe noktalama işaretleri konuları ele alınmaktadır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UYG 154 Uygarlık Tarihi

Bu dersin amacı, uygarlık sürecinin genel bir çerçevesini çizmektir. Bu bağlamda, tarihi gelişmeler bilgi ile ilişkisi içinde ele alınır. Derste mitoloji, dinler tarihi, felsefe tarihi, bilgi tarihi, siyaset tarihi, iktisat tarihi ana hatlarıyla işlenir.

UAB 203 Siyasi Tarih (1789-1914)

Derste öğrencilerin Fransız Devrimi ile Birinci Dünya Savaşı arası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanır. Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830 ve 1848 devrimleri, endüstri devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Alman ve İtalyan birliği, Almanya’nın yükselişi ve Avrupa’da değişen güç dengeleri, 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı başlıca incelenen konulardır.

UAB 221 Uluslararası İlişkiler Kuramları I

Bu dersin amacı öğrencileri uluslararası ilişkiler kuramları ile tanıştırmaktır. Derste uluslararası ilişkiler disiplinin temel bilgi kuramlarıyla ilişkisi, ilave olarak işbirliği ve çatışmayı açıklayan kuramlar ele alınır. Uluslararası ilişkilerde kuram sorunu,  normativizm ve normatif kuramlar, analiz düzeyi ve analiz birimi tartışması, realizm ve neo-realizm, jeopolitik ve globalist kuramlar incelenir.

HUK 255 Uluslararası Hukuk I

Dersin amacı öğrencilerin güncel uluslararası hukuk tartışmalarını takip edebilmeleri için temel uluslararası hukuk kavramlarını vermektir. Bu çerçevede uluslararası hukuk, uluslararası hukukun özneleri, uluslararası hukukun kaynakları, uluslararası hukukun bağlayıcılığı gibi konular ele alınır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

HUK 253 İdare Hukuku

Öğrencilerin idare hukukunun temel kavramlarını öğrenmesini hedefleyen bu dersi Anayasa Hukuku (HUK 154) dersini başarıyla tamamlamış öğrenciler alabilmektedir. Bu ders kapsamında İdari kuralların niteliği, idarenin yapısal anlamı, idareyi oluşturan kuruluşlar, idari faaliyetler ele alınmaktadır.

UAB 204 20.YY Siyasi Tarihi

Öğrencilerin Birinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş Sonrası dönemdeki olayları, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak anlamaları amaçlanmaktadır. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Barış Antlaşmaları, Birinci Dünya Savaşı Sonrası Geçici Barış Düzeni, Totaliter Rejimlerin Yükselişi, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, Detant ve Soğuk Savaş Sonrası dönem incelenir.

UAB 222 Uluslararası İlişkiler Kuramları II

Uluslararası İlişkiler Kuramları I dersinde görülen kuramlara ek olarak işbirliğini açıklayan kuramlar öğretilir. Bu kapsamda plüralizm ve liberalizm, karşılıklı bağımlılık yaklaşımı, uluslararası entegrasyon kuramları, çok taraflılık ve uluslararası rejim kuramları işlenir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

HUK 256 Uluslararası Hukuk II

Ders kapsamında uluslararası anlaşmazlıkların uluslararası hukuktaki barışçı çözüm yolları (arabuluculuk, uzlaşma, yargı yolu), uluslararası hukuk çerçevesinde güç kullanımı, uluslararası insani hukuk, Türkiye’nin uluslararası hukuk açısından güncel sorunları analiz edilmektedir

İŞL 258 Veri Toplama ve Değerlendirme

Dersin amacı öğrencilerin bir bilimsel araştırma sürecinde veri toplamalarına ve sayısal yöntemleri kullanarak toplanan verileri çözümlemelerine yardımcı olacak metotları öğretmektir. Bu kapsamda veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, yüzde ve oran hesaplamaları, orta değer ve dağılım ölçüleri öğretilmektedir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 321 Uluslararası Küresel Örgütler

Dersin amacı, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden olan küresel uluslararası örgütlerin işleyişi ile bu örgütlerin uluslararası sorunlar karşısında konumunun kavratılmasıdır. Bu sayede öğrencilerin uluslararası ilişkilerin çoğulcu yapısını daha iyi bir biçimde görebilmelerini sağlamak esastır. Ders kapsamında uluslararası alanda örgütlenmenin tarihsel gelişimi, Milletler Cemiyeti deneyimi, Birleşmiş Milletlerin tarihsel gelişimi ve organları, Birleşmiş Milletler ile ilişkilendirilmiş uluslararası örgütler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve uluslararası sorunlar ele alınır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 323 Dış Politika Semineri I

Bu derste Türk Dış Politikası’ndaki güncel sorunlar ele alınır. Ders esnasında

Türk dış politikasının temel özellikleri, Türkiye’nin komşularıyla, komşu olmayan devletlerle ve bölgelerle, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri irdelenir.

HUK 351 Avrupa Birliği Hukuku I

Bu ders öğrencilerin AB kurumları ile tanışmalarını amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Adalet Mahkemesi’nin yapısı, işlevleri ve karar alma yöntemleri; Nice Antlaşması ve sonrası gelişmeler ile AB kurumlarının geçirdikleri değişim ele alınacaktır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

İKT 357 İktisadi Düşünce Tarihi

Dersin amacı toplumların ekonomik gelişim seyirleri ile iktisadi düşünce arasında paralellik kurarak iktisadi düşüncenin parametrelerini oluşturan kuramları incelemektir. Bu çerçevede erken dönem düşünürler, Merkantilizm, Fizyokratlar, Klasik ve Neo-Klasik Okul, Eleştirel Yaklaşımlar, Keynesyen ve Post-Keynesyen İktisat, Marksizm gibi iktisadi düşünce akımları ele alınmaktadır.

UAB 322 Uluslararası Bölgesel Örgütler

Derste, uluslararası ilişkilerin temel aktörlerinden olan uluslararası bölgesel örgütlerin işleyişi ile bu örgütlerin bölgesel alt sistemlerde üstlendiği rol anlatılır. Uluslararası ilişkilerde bölgeselcilik kavramı, bölgesel örgütlerin sınıflandırılması, Avrasya bölgesindeki örgütler, Ortadoğu bölgesindeki örgütler, Amerika Kıtası’ndaki örgütler, Bağlantısızlar Hareketi ve Afrika Kıtası’ndaki örgütler, Asya- Pasifik bölgesindeki örgütler derste işlenen başlıca konulardır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 324 Dış Politika Semineri II

Uluslararası Siyaset’in analiz düzeyi farklılaşması halinde dış politikayı nasıl etkilediğine ilişkin sorunlar ele alınır. Öğrencilerin tarafından öğretim yılı başında seçilecek bir ülkenin dış politikası incelenir. UAB 323 Dış Politika Semineri I dersini başarmış öğrenciler bu dersi alabilir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

HUK 352 Avrupa Birliği Hukuku II

Bu ders öğrencilerin AB hukukunun temel kavram ve ilkeleri ile tanışmalarını amaçlamaktadır. Birlik hukuk düzeninin niteliği ve dayanakları: Kurucu antlaşmalar, ikincil kaynaklar, bağlayıcı olmayan kaynaklar (tavsiye ve görüşler), üçüncü ülkelerle yapılan antlaşmalar; önkarar usulü, birlik hukukunun temel doktrinleri: doğrudan etkililik, üstünlük, ikincillik – orantısallık; zorlama ve yaptırım konuları incelenecektir. Avrupa Adalet Mahkemesi’nin kararlarından, İngilizce ve Türkçe makalelerden yararlanılacaktır.

İKT 358 Uluslararası İktisat

Uluslararası İktisatın iki temel alt başlığı, dış ticaretin bileşimini inceleyen Uluslararası Ticaret Teorisi ile devletin dış ticarete müdahalelerini konu alan Uluslararası Ticaret Politikasıdır. Bu alt başlıklar ekseninde dış ticaret teorileri ve bunların uygulanma alanları ile günümüzde dış ticaretin işleyişini kavramak hedeflenmektedir.  Ders esnasında ülkeler arası mal ve hizmet akımlarının incelenmesi esastır. Mal ve hizmet ithalat ve ihracatının yanı sıra ülkelerin neden dış ticaret yaptıkları, ticaretin serbestleştirilmesi, dünyadaki ticari birleşmeler ve dış denkleştirme mekanizmaları da ele alınır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 401 Mezuniyet Projesi I

Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca uluslararası ilişkiler alanında edindiği teorik birikimi pekiştirmesini amaçlayan bir derstir. Bu hedefle öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda literatürü ya da birincil kaynakları tarayarak bir araştırma yapmasını hedefler. Araştırma konuları Türk dış politikasının güncel sorunları, güncel uluslararası ilişkiler sorunları, Ortadoğu’daki, Kafkaslar’daki, Balkanlar’daki, Orta Asya’daki bölgesel sorunlar, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin dünya ile ilişkileri gibi alanlardan seçilebilir.

UAB 421 Türk Dış Politikası

Dersin amacı Türk dış politikasını ana hatlarıyla tarihsel çizgisi içinde kuramsal olarak incelemektir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 423 Küresel Sorunlar

Bu dersin amacı uluslararası ilişkiler teorileri ile küresel sorunlar arasında bağ kurmaktır. Aynı zamanda güncel uluslararası ilişkiler olayları hakkında öğrencinin bir bakış açısına sahip olmasını sağlamaktır. Küresel güç mücadelesi, dünya politikasının küreselleşmesi, güvenlik sorunları, küresel terör, dünya politikasındaki kültürel sorunlar, çevre sorunları derste ele alınacak başlıca konulardır.

UAB 441 Avrupa Bütünleşmesine İlişkin Tartışmalar

Bu ders, öğrencileri Avrupa bütünleşmesinin kuramsal zeminindeki tartışmalarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bütünleşmenin anlamı; federalizm, işlevselcilik ve yeni-işlevselciliğin Avrupa bütünleşmesine yaklaşımları; hükümetler arasıcılığın eleştirileri; konstrüktivizm ve yeni gelişmeler bu derste ele alınacak temel tartışmalardır.

UAB 402 Mezuniyet Projesi II

Öğrencinin lisans öğrenimi boyunca uluslararası ilişkiler alanında edindiği teorik birikimi pekiştirmesini amaçlayan bir derstir. Bu hedefle öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda literatürü ya da birincil kaynakları tarayarak bir araştırma yapmasını hedefler. Araştırma konuları Türk dış politikasının güncel sorunları, güncel uluslararası ilişkiler sorunları, Ortadoğu’daki, Kafkaslardaki, Balkanlardaki, Orta Asya’daki bölgesel sorunlar, Türkiye-AB ilişkileri, AB’nin dünya ile ilişkileri gibi alanlardan seçilebilir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 424 Bölgesel Sorunlar

Dersin amacı, bölgesel sorunların uluslararası sistem tarafından nasıl etkilendiğini, küresel sorunlar tarafından nasıl baskılandığını ortaya çıkarmaktır. Amerikan dış politikasının gerçekleri, Rusya’nın dış politikası, yükselen Çin, Ortadoğu’daki sorunlar, Orta Asya’da politika, enerji sorunları gibi konular derste analiz edilir.

UAB 442 AB’de Güncel Siyasal Sorunlar

Bu ders, öğrencileri AB’deki güncel siyasal sorunlarla ilgili düşünmelerini sağlamaktır. Her yarıyılın başında o sene ders kapsamında tartışılacak konular belirlenecektir. Bu senenin konuları şunlardır: AB’nin gelişimi ve üye devlet egemenlikleri, AB’de demokrasi açığı tartışmaları, Avrupa yurttaşlığı kavramı ve geleceği, uluslararası bir aktör olarak AB. Bu konular, dağıtılan makalelerden yola çıkarak tartışılacaktır. Öğrencilerin bu konulardan birinde sunum yapması gerekmektedir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 462 Türk Siyasal Hayatı

Bu dersin amacı Türk siyasal hayatını modernleşme bakımından analiz etmektir. Ders kapsamında siyasi modernleşmeden ne anlaşılacağı ve bu konudaki literatürün ana hatları anlatılır. Kalkınmanın iki unsuru olarak siyasi katılım ve bütünleşme kavramları açıklanır. Modern toplumlarda ortaya çıkan sorunlar ve krizler incelenir. Ders öğrencilere Türkiye’ye özgü bir kavrayış verecek şekilde kronolojik bir düzenle işlenir. Bununla birlikte karşılaştırmalı bir yaklaşım da benimsenir.

BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ DERSLER

UAB 225 Uluslararası Siyasi Coğrafya

Bu derste siyasal coğrafya konusundaki kuramsal ve pratik bilgilerin aktarılması hedeflenir.  Ders üç eksen üzerine kurulmuştur. Birinci eksende siyasal coğrafya ile jeo-politika kavram ve yaklaşımları ele alınır, bu yaklaşımların tarihsel oluşum süreçleri, birbirleriyle ilişkisi, bugün itibarıyla fark ve benzerlikleri işlenir. İkinci eksende uluslararası ilişkilerde bugün veri olarak alınan birçok etmenin (“sınırlar”, “büyük güçler”, “Kuzey-Güney”, “sıcak noktalar”, “güvenlik kavramı” vs. gibi) hangi özgün coğrafyalarda, hangi özgün tarihsel dönemde ve hangi özgün toplumsal koşullar içinde oluşa geldikleri anlatılır. Üçüncü bölümde ise küresel ve bölgesel merkezi güçler; sıcak bölgeler ve sınırlar ötesi sorunlu konular irdelenir. Bu konular ele alınırken temel olarak küresel, ulusal ve bölgesel iktidar ilişkilerinin nasıl kurulduğu ve yeniden üretildiği analiz edilir; göç, çevre-ekoloji, toplumsal cinsiyet, etnisite, kültürel farklılık, dinsel farklılık gibi konulara da özellikle referans verilir.  Disiplinler üstü bir yaklaşımla yürütülen bu derste başlıca siyaset bilimi, uluslararası siyasal iktisat, toplumbilimi, tarih gibi bilim dallarından yararlanılır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 251 Siyasal Düşünceler Tarihi

Uluslar arası ilişkilerin tarihselliği içinde hangi eski ve yeni çağ düşüncelerinden kaynaklandığı ve bunların günümüzün teori ve paradigmalarını nasıl yönlendirdiği anlatılır.

UAB 261 Siyasal Modernleşme

Dersin amacı uygarlık tarihinin ilkel toplumlarından başlayıp, geçiş dönemi toplumlarından geçerek yüksek teknolojili sanayi toplumlarına ulaşan ve her safhada içinde bulunduğu üretim ilişkilerine uygun olarak yapısal ve kültürel özellikler gösteren modernleşme sürecini kavratmaktır. Siyasal kurumlarla toplum arasındaki etki-tepki ilişkisini bu modernleşme süreci bağlamında ele almaktır. Bu karşılıklı etkileşmeyi analiz eden çeşitli yaklaşımlar (makro, mikro ya da orta boy teoriler, çatışmacı ya da uyuşumcu toplum modelleri) ders esnasında işlenir.

UAB 262 Türk Siyasal Düşüncesinin Evrimi

Dersin amacı Osmanlı’dan günümüze Türk siyasal hayatının evriminde hâkim olmuş siyasal düşüncelerin ve düşünürlerin tanıtılmasıdır. Bu çerçevede Klasik Dönem Osmanlı Siyasal Düşüncesi, Tanzimat sonrası gelişmeler ele alınır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 264 Çağdaş Siyasal Düşünceler

Dersin amacı siyasi düşüncelerin neden değiştiğini, yeni beklentileri besleyen sosyal ve ekonomik dinamiklerin neler olduğunu incelemektir. Dersin temel ekseni şudur: Üretim ilişkilerindeki değişimler sonucu oluşan maddi değişimler farklı beklentiler, talepler ve ihtiyaçlar yaratırlar. Bunlar ihtiyaçlara cevap olarak yeni siyasal çözüm arayışlarını ortaya çıkarırlar. Liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, komünizm, faşizm ve açık toplum çoğulculuğu için oluşan talepler bu maddi değişimlerin yarattığı yeni düşünce ürünlerinin sonuçlarıdır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 326 Ortadoğu’da Güncel Siyaset

Bu derste öğrencilerin, sosyal, kültürel ve politik boyutları dikkate alarak, Ortadoğu’daki güncel sorunları anlamaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Filistin sorunu, milliyetçilik, sivil toplumun sorunları, demokrasi ve militarizm, kadın hakları, terörizm ele alınacak başlıca konulardır.

UAB 328 Milliyetçilik ve Uluslararası İlişkiler

Dersin amacı öğrencilere temel milliyetçilik teorilerini anlatmaktır. Teorik bilgilendirmeden sonra milliyetçilikle ilgili uluslararası sorunlar tartışılacaktır.

UAB 341 Türkiye – AB İlişkileri

Desin Amacı öğrencilere Türkiye AB İlişkilerinin tarihsel arkaplanına güncel sorunlarına dair genel bir perspektif vermektir.

UAB 362 Türkiye – ABD İlişkileri

Bu ders Türkiye – ABD diplomatik ilişkilerini her iki ülkenin uluslarrası platformlardaki ortak çıkarları, tehdit algılamaları ve bunlara yönelik stratejileri hangi noktalarda ve nasıl örtüşmektedir ve ayrışmaktadır soruları ekseninde inceleyecektir. Bu çerçevede ikili ilişkilerde süreklilik ve değişim unsurlarını Osmanlı dönemi ilişkileri mirasından başlayarak erken Cumhuriyet dönemi, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası olmak üzere üç dönemde karşılaştırmalı bir şekilde ele alacaktır.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 365 Siyasi Parti Kuramları

Uluslararası ilişkiler dispilininin alan araştırmalarında kulanılmak üzere, ülke analizleri yapılırken örnek siyasal sistem içindeki partilerin kavramsallaştırılması ve birer değişken haline getirilmesi incelenir.

UAB 427 Uluslararası Savaş ve Barış

Derste sanayi toplumlarının barışçı olacaklarını savunan Comte ve Spencer’in tezlerinden itibaren savaş hakkında üretilen metinler inceleme konusu edilir. Keza Carl von Clausewitz’in savaş kuramının modernleşme sürecinde nasıl değiştiği, topyekun savaş anlayışının 20.yy’da ortaya çıkışı tartışma konuları arasındadır.

UAB 428 İnsan Haklarının Uluslararası Planda Korunması

Dersin amacı insan hakları konseptinin gelişimini ve temel uluslararası insan hakları belgelerini ve uluslararası insan hakları örgütlerinin çalışmalarını incelemektir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 429 Kafkaslarda Güncel Siyaset

Bu dersin amacı öğrencilere Soğuk Savaş sonrası dönemde Kafkaslardaki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik ve tarihsel çerçeve sunmaktır. Bu amaçla, bölge siyasetinde çatışma yaratan konulardan seçilen olaylar üzerinde bölgesel ve bölge dışı aktörlerin politikaları analiz edilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin ilk olarak bölge siyasetindeki güncel konuların tarihsel temelleri ve bölgesel ve küresel güçlerin bu konular çerçevesinde bölgede izledikleri politikaların ana özellikleri hakkında temel bir bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. İkinci olarak ise ders, öğrencileri çeşitli kavramsal araçlar ile donatarak bölgedeki güncel siyasi gelişmelere bakış açılarını genişletmeyi hedeflemektedir.

UAB 431 Küreselleşme Sorunları ve Uluslararası İlişkiler

Bu derste 1970’lerde başlayan ve genel olarak “küreselleşme” olarak adlandırılan neo-liberal birikim rejiminin küresel ölçekte yarattığı sorunlar ve bu sorunların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri tartışılacaktır.  Bu bağlamda yoksulluk, çevre, sağlık, kalkınma, bölüşüm sorunları gibi bazı temelli küresel sorunlar ile, bu sorunlarla ilgili çeşitli uluslararası güçlerin, örgütlerin ve düzenlemelerin faaliyet ve etkileri incelenecektir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 432 Türk Dış Politikasında Güncel Konular

Dersin amacı öğrencileri Türkiye’de güncel olarak tartışılan çeşitli dış politika konuları hakkında tarihsel arka plan çerçevesinde bilgilendirmektir. Derste Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı çeşitli bölgesel krizlerin neden ve sonuçları ve komşularıyla ilişkilerinde ortaya çıkan temel çatışma ve işbirliği konuları tartışılacaktır.

UAB 433 Orta Asya’da Güncel Siyaset

Bu dersin amacı öğrencilere Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Asya’daki siyasi gelişmeleri anlayabilmelerini sağlayacak bir teorik ve tarihsel çerçeve sunmaktır. Bu amaçla, bölge siyasetinde çatışma yaratan konulardan seçilen olaylar üzerinde bölgesel ve bölge dışı aktörlerin politikaları analiz edilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin ilk olarak bölge siyasetindeki güncel konuların tarihsel temelleri ve bölgesel ve küresel güçlerin bu konular çerçevesinde bölgede izledikleri politikaların ana özellikleri hakkında temel bir bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Ikinci olarak ise ders, öğrencileri çeşitlik kavramsal araçlar ile donatarak bölgedeki güncel siyasi gelişmelere bakış açılarını genişletmeyi hedeflemektedir.doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 444 Akdeniz Uygarlıkları

Bu derste öğrencilerin tarih boyunca Akdeniz’de gelişen uygarlıkları öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Akdeniz çevresindeki göçler, sosyal, kültürel, ticari ve siyasal ilişkilerin önemini kavratmak esastır. doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

UAB 448 Siyasetin Güncel Sorunları

Bu derste, siyasetin ve siyaset biliminin karşı karşıya kaldığı krizler ve sorunlar farklı düşünürlerin görüşleri ve güncel gelişmeler çerçevesinde ele alınacaktır. doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri, finans tez konuları, maliye bölümü tez konuları, tez yazan yerler, sosyoloji tez konuları, yönetim ve organizasyon tez konuları, insan kaynakları tez konuları, bilgisayar tez konuları, tarih tez konuları, tez düzeltme, iktisat bölümü tez konuları, gazetecilik tez konuları, kamu yönetimi tez konuları, pazarlama ile ilgili tez konuları, tez konuları iktisat, maliye tez konuları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930