Doktora Tez Konusu

iktisat tez projeleri

Dersler

İKT 101

İktisada Giriş I

İktisat teorisi ve bu teorinin uygulamada işletmeyi nasıl ilgilendirdiği konusunda bilgi edinilmesi sağlanır. Ekonomiye bir giriş olarak öğrenciye mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl saptandığı öğretilir. Fayda ve yarar unsuru ile fiyatın talebin oluşmasını nasıl etkilediğini maliyet ve fiyatın arza tepkisi, talep ve arz esneklik kavramı ve arz talebin değişebildiği konusunda gerekli bilgiler verilir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 102

İktisada Giriş II

Bu ders makro düzeyde; milli gelir, nominal ve reel milli gelir, istihdam, işsizlik, efektif talep, tüketim fonksiyonu, tasarruf fonksiyonu, yatırım fonksiyonu, denge geliri, sermayenin marjinal etkinliği gibi konuları kapsamaktadır.

İKT 201

Mikro İktisat

Derste Mikro İktisadın temel kavramlarını, yöntemlerini ve kamu-özel kesimin rolleri verilmektedir. Firma, piyasa yapıları ve kaynak dağılımı konuları üzerinde de durulmaktadır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 202

Makro İktisat

Bu ders, özellikle milli gelir seviyesinin, fiyatların ve iş gücünün belirleyicileri üzerinde durarak öğrencilere temel makroekonomik kavramları açıklama amacını taşır. Enflasyon, işsizlik gibi güncel sorunlar ile milli gelir teorileri incelenir. Ders, milli gelir hesaplamaları, kısa ve uzun dönem toplam talep ve arz analizleri, para politikası, enflasyon, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret, dış ticaret politikaları, döviz kurları, ödemeler dengesi gibi temel makroekonomik kavramları içermektedir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 203

İstatistik

Bu derste, temel istatistik kavramları, veri toplama teknikleri, örnekleme teknikleri, sıklık dağılımları, verilerin sunumu, merkezi eğilim ölçüleri, dağılma ölçüleri, çarpıklık ölçüleri, basıklık ölçüleri, olasılık kavramı, rastsal değişken, kesikli ve sürekli rastsal değişkenlerin dağılımları, beklenen değer ve momentler, örnekleme dağılımları, parametrelerin kestirimi, hipotez sınamaları konuları anlatılmaktadır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 204

İstatistik Uygulamaları

Dersin amacı istatistik uygulama yöntemlerini vermek ve bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını göstermektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 205

İktisat Metodolojisi

Bu dersin amacı bir sosyal bilim olarak iktisadın; yöntem ve kapsamını tartışmaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 206

Kamu Maliyesi

Kamu Maliyesi dersinin temel amacı, İktisat biliminin Kamu Kesimi içinde yer alan faaliyetlerini, temel kavramlarını, sorunlarını, kamusal ihtiyaçları, kamusal tercihlerin belirlenmesini ve Finansmanını incelemektir. Kamu Kesimi Faaliyetleri ve Finansmanı teorik olarak incelenmekte örneklerle açıklanmaktadır.

İKT 210

Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik Sistemi

Bu derste; Sanayi Devrimi sonrası toplumsal değişimi, devletin ekonomiye müdahale koşulları, emek-sermaye arasındaki ilişkiler, sendikacılığın doğuşu ve gelişimi, Türkiye’deki sosyal politikanın oluşumu, sosyal güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi konuları ele alınmaktadır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 212

Matematiksel İktisat

Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomi problemlerini çözebilmeleri için gerekli temel hesaplama yöntem ve kavramlarını öğretmektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 302

Türkiye Ekonomisi

Bu derste yapısal ve tarihsel unsurları ile Türkiye ekonomisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’deki güncel konular ve sorunlar ele alınıp derinlemesine incelenecektir.

İKT 307

Çalışma Ekonomisi

Çalışma ekonomisinin temel kavramlarını, eksik istihdam, enformal sektör, işsizlik, işgücü piyasaları gibi konuları öğrencilere aktarmak, Türkiye’de ücretler, asgari ücret, gelir dağılımı ve sendikacılık gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Ücret teorileri, enflasyonun ücretler üzerindeki etkileri de incelenecektir.

İKT 312

İktisatçılar İçin Araştırma Yöntemleri

Dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırma yöntemi ile ilgili temel kavramları öğretmek, ekonomik bir araştırmanın yapılması ile ilgili süreçleri aktarmak ve somut bir araştırma projesi düzeyinde örnek bir çalışma yapmaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 313

Ekonometri

Derste, ekonominin çeşitli alanlarındaki örnekler yardımıyla ampirik çalışmalar yürütülecek ve çeşitli ekonomik verileri toplama ve kullanıma uygun hale getirme yöntemleri anlatılacaktır. Regresyon analizi, en küçük kareler yöntemi, hipotez testi, çoklu varyans, yatay kesit sorunu dersin konular arasındadır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 317

İktisadi Analiz

Mikro iktisadi analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak incelenmesidir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 318

İktisadi Analiz II

Bu dersin amacı makro iktisadi analiz yöntemlerinin uygulamalı olarak incelenmesidir.

İKT 319

Para Teorisi

Bu dersin amacı paranın ortaya çıkışı, tanımı, para arzı, para talebi, faiz oranı ve döviz kuru gibi değişkenlerde ortaya çıkan değişim nedenlerini ve bu değişkenlerin diğer makro değişkenler üzerindeki etkilerini açıklamaktır. Ayrıca merkez bankalarının işlev ve politikaları da dersin içeriğinde ele alınacaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 320

Para Politikası

Bu derste para konusu politik çerçevede ele alınacaktır. Para politikasının amaçları, araçları, para politikasının yürütülmesine değinilecek; döviz kuru hedeflemesi, parasal büyüklük hedeflemesi, faiz oranı hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi gibi fiyat istikrarına yönelik politikaların uygulanma koşulları ve özellikleri de incelenecektir. Para ile üretim ve istihdam arasındaki ilişkiler ve iktisadi okulların bu konuya yaklaşımı da bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır.

İKT 321

Uluslararası İktisat I

Bu dersin amacı Uluslararası İktisat’ın iki ana bölümü olan Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikaları ile Uluslararası Para Sistemi ve Kur Politikaları konularında öğrencilere gerekli olan kuramsal bilgileri vermek ve bu kuramsal bilgileri güncel gelişmeler ışığında yorumlayabilmektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

 

İKT 322

Uluslararası İktisat II

Bu dersin amacı Uluslararası İktisat’ın iki ana bölümü olan Uluslararası Ticaret Teorileri ve Politikaları ile Uluslararası Para Sistemi ve Kur Politikaları konularında öğrencilere gerekli olan kuramsal bilgileri vermek ve bu kuramsal bilgileri güncel gelişmeler ışığında yorumlayabilmektir.

İKT 323

Oyun Teorisi

Oyun Teorisi dersinin amacı tam ve eksik bilgi durumlarında ve karşılıklı bağımlılık ilişkileri çerçevesinde karar süreçlerini etkileyen faktörleri incelemektir. Dersin incelediği temel piyasa oligopol piyasasıdır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 357

İktisadi Düşünce Tarihi

İnsanlık tarihi boyunca iktisadi düşüncenin oluşumunu ve gelişimini ortaya koymak, belli başlı iktisadi okulları tanıtmak amaçlanmaktadır. İdeolojik anlamda iktisadi doktrinlerin ortaya çıkışını tarihsel bir perspektif ışığında öğrencilere anlatmak amaç edinilmektedir. Derslerde liberalizm öncesi iktisadi düşünceden klasik iktisada, neo klasik iktisattan müdahaleci eğilimlere ve Marksist iktisadi düşünceye kadar temel iktisadi doktrinlerin anlatılması öngörülmektedir. Küreselleşme dönemindeki iktisadi eğilimler de ortaya konacaktır.

İKT 401

İktisat Politikası

Makro dengelerin sağlanması açısından ekonomi politikasının temel hedeflerini, araçlarını, bu araçların etkinliğini, kullanım şekillerini teorik düzeyde belirlemek, Türkiye örneğinde tartışmak, bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak, ayrıca ekonomi politikasında rol oynayan ulusal ve uluslararası kurumları tanıtmak bu dersin temel konularıdır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 402

İktisadi Okullar, Modeller ve Politikalar

Bu derste, İktisadi Düşünce ve Okullar teorik bir art alan ile anlatılmaktadır.

İKT 403

Büyüme Teorisi ve Kalkınma İktisadı

Bu derste, iktisadi büyüme ve kalkınma arasındaki fark vurgulanır. Literatürdeki belli başlı büyüme teorileri çerçevesinde, büyüme ve kalkınmayı sağlayan faktörler ele alınarak, devletin bu süreçteki rolü tartışılır. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülke örnekleri karşılaştırılarak, bu farkların nedenleri açıklanır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 405

Merkez Bankacılığı ve İşlemleri

Derste merkez bankacılarının işlevi ve para politikasının işleyişi incelenir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 408

Bütçe Teorisi ve Türk Bütçe Sistemi

Bu ders öğrencileri modern ekonomik teorileri kamu gelirleri sorunlarında uygulamaya teşvik etmektedir. Bu dersi aldıktan sonra, öğrencilerin vergilere özel bir atıfla kamu finansmanının doğası konusunda çok daha geniş bir fikre sahip olacakları umulmaktadır. Bu dersin özel unsurları; dersi bitirdikten sonra, öğrenciler vergilendirmenin etkenliğinin unsurlarını anlayabilecekler, vergilendirmenin ve teşviklerin unsurlarını; vergilendirmenin ekonomi üzerine etkilerini; Türk vergi sistemini; gelirin yeniden dağıtımı konusunda vergilerin etkilerini; para yaratma ve borç almanın etkilerini anlayacaklardır.

İKT 409

Mezuniyet Projesi I

Bu dersin amacı, öğrencilere bireysel olarak bilimsel bir çalışmanın nasıl yürütüleceğini göstermektir. Ders öğrencilere bir konuyu formülasyon, araştırma ve analiz etme ve sonuçları raporlama kabiliyetlerini gösterme fırsatı vermektedir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 411

Bilgi ve Teknoloji Ekonomisi

Bu ders, yeni ekonominin bileşenlerini, üretim sistemlerindeki değişimi, bilgi temelli malların üretimini, öğrencilere kavratmayı amaçlamaktadır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 412

Mezuniyet Projesi II

Bu dersin amacı, öğrencilere bireysel olarak bilimsel bir çalışmanın nasıl yürütüleceğini göstermektir. Ders öğrencilere bir konuyu formülasyon, araştırma ve analiz etme ve sonuçları raporlama kabiliyetlerini gösterme fırsatı vermektedir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 418

Endüstri İlişkileri

Endüstri ilişkileri sistemini kavramsal ve kuramsal düzeyde açıklayarak geçirdiği aşamaları ve sistemin taraflarını oluşturan devlet, işçi ve işveren sendikaları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede toplu pazarlık sistemi ve uyuşmazlık süreci, grev ve lokavt kavramları incelenerek küreselleşme sürecinde endüstri ilişkilerinde yeni gelişmeler anlatılacaktır. İşgücü piyasasındaki esneklik, insan kaynakları yönetimi ve sosyal diyalog konularına da değinilecektir. Sendikacılık tarihi ile birlikte Türkiye’deki endüstri ilişkilerinin gelişimi de ortaya konacaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 419

Türk Vergi Sistemi

Türk Vergi Sistemi dersi Kamu Maliyesi içinde yer alan teorik bilgilerin Türkiye’de Vergi Kanunları ile nasıl uygulamaya konulduğunu anlatan ve mevcut yasalardaki vergileri teorik ve uygulamalı olarak açıklayan bir derstir.

İKT 420

Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kalkınma

Derste kadınların ekonomik yaşamdaki rolü, cinsiyet eşitsizlikleri, bu eşitsizliklerle karşı geliştirilecek kalkınma politikaları konularına yer verilecektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 421

İktisat Felsefesi

Bu dersin amacı İktisat felsefesinin kapsamını, yürütülen tartışmaları öğrenmektir. Bu dersi alan öğrenciler iktisat biliminin felsefe ile bağını, gelişme potansiyelini, sorunlarını tartışarak çözümleyebileceklerdir. İktisat felsefesinin temel metinlerini nasıl inceleyeceklerini öğrenebileceklerdir.

İKT 424

İktisat Tarihi

Dersin amacı ekonomimizin önemli evrelerini tanıtmak ve karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. Tarihsel gelişim sürecini dikkate almak Türkiye ekonomisinin bu günkü durumunu anlayabilmek açısından gereklidir. Bu amaçla, derste konu ile ilgili temel olaylar ele alınacaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 426

Finansal İktisat

Finansal piyasaların işleyişi ekonomik birimlerin refah düzeyi üzerinde doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bu piyasaların ve genel olarak finans sisteminin uluslararası ölçekteki yapısı, iktisadi değişkenlerinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Bu derste finans piyasalarının ve finans sisteminin yapısı açıklanmaya çalışılacak ve bu piyasalarda belirlenen değişkenlerin ekonomik yapı üzerindeki etkileri incelenecektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İKT 428

Türkiye’nin İktisadi ve İdari Yapısı

Türk kamu yönetimin yapısını, tarihsel ve yönetim bilimi açısından incelemek, kamu yönetiminin temel işlevlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kamu yönetiminin ekonomik ve sosyal özellikleri de incelenecektir. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun yapısı, mülki idare ve yerel yönetimler hakkında da bilgi verilecektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İŞL 109

Genel İşletme

Bu derste öğrencileri işletme dünyasıyla genel anlamda tanıştırmak ve öğrencinin teorik alt yapısını şekillendirmek üzere temel kavramların aktarılması amaçlanmaktadır. Yıl sonunda öğrenci iş dünyası ile ilgili genel bir görüşe sahip olacak ve işletme yönetimi ile ilgili öğrendiği teorik bilgilerle güncel gelişmeleri yorumlamaya başlayabilecektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İŞL 201

Genel Muhasebe I

Bu dersin amacı tek düzen hesap planı ile uyumlu olarak muhasebe uygulamalarını açıklayarak muhasebenin temel kavramlarının incelemek ve analiz etmektir.

İŞL 212

Genel Muhasebe II

Bu dersin amacı bilanço hesaplarının envanter ve değerlemesinin yapılması, gelir hesaplarının değerlenmesi, kar ve zararın tespiti, mali tabloların düzenlenmesi ve sunumu konularında bilgi vermektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İŞL 445

Finansal Tablolar ve Analizi

Bu derste öğrencilere gelir tablosu ve bilanço gibi temel mali tabloların analiz yetisi kazandırılmakta ve genel muhasebe sistemi hakkında detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

UAB 223

Uluslararası İlişkilere Giriş

Dersin amacı ülkeler arası ve ülkeler ile dünyadaki diğer siyasi ve ekonomik aktörler arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili ilişkilere sair temel kural, kavram ve teoriler hakkında bilgi vermek, uluslar arası ilişkiler konuları üzerinde genel bir anlayış kazandırmaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

UAB 264

Çağdaş Siyasal Düşünceler

Çağdaş siyasal düşünürleri ve onların fikirlerini tanıtmak ve tartışmaktır. Bu derste tartışılacak fikir adamları ve konular arasında Jean Jacques Rousseau ve Aydınlanma Devrimi’nin krizi; Nietzsche ve modernitenin krizi; George Orwell, komünizm ve totalitarizmin eleştirisi;  Hannah Arendt, faşizm, komünizm ve kazanılmış haklar kavramı; Michel Foucault ve aydınlanmanın eleştirisi; John Rawls, relativizm ve çok kültürcü demokrasiyi sayabiliriz.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

MAT 151

Genel Matematik I

Bu dersin amacı matematiğin temel kavramlarını vermek ve bu yolla ekonomik problemlerin çözüm yolunu göstermektir.

MAT 152

Genel Matematik II

Bu dersin amacı İktisat öğrencilerine, alanlarında gerekli olan Pre-Kalkulüs, Kalkulüs, Matris, Determinant, Lineer Denklem Sistemleri konularında bilgileri vermek ve uygulamalar yapmaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

HUK 157

Temel Hukuk Bilgisi

Hukuka giriş dersi olarak anlatılan bu derste kişi hakları, mülkiyet hakları gibi medeni hukuk bilgisi dâhilinde öğrencilere temel hukuk bilgileri verilmektedir.

HUK 154

Anayasa Hukuku

Anayasa kavramı, devlet, demokrasi, siyasi rejim kanunları dersin temelini oluşturmakta olup, bunlar evrensel düzeyde incelenmektedir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

HUK 258

Ticaret Hukuku

Derste ticaret hukukunun temel kavramlarına yer verilmekte, uluslararası ticaret ve anlaşmalar üzerinde durulmaktadır. Ticaret hukuku ve ticari işletme kavramı, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili; haksız rekabet, ticarî defterler, tüccar yardımcıları, cari hesap gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

İNG 151

İngilizce I

Bu dersin amacı öğrencilerin; eleştirel okuma becerilerini geliştirmelerini, orta düzeyde farklı okuma parçalarını okuyup anlamalarını, çeşitli akademik ve güncel okuma parçalarıyla kelime dağarcıklarını zenginleştirmelerini, bağlamdan bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin etmelerini, ön-okuma stratejilerini etkin şekilde kullanmalarını, parçanın ana fikrini tespit etmelerini, okuma parçalarındaki genel ve belirli fikirleri ayırt etmelerini, okuma parçalarındaki gerçek bilgileri ve imaları ayırt etmelerini, sınıf ve grup tartışmalarında fikirlerini ifade etmelerini sağlamak, akademik konularda öğrencilerin paragraf yazma becerilerini geliştirmek, katılacakları sempozyum gibi mesleki çalışmalar için dinleme becerilerini geliştirmektir.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

İNG 152

İngilizce II

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda kompozisyon yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce’yi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.

BİL 151

Bilgisayara Giriş I

Öğrencilerin bilgisayarla tanışmalarını ve işletmecilik için gereksinme duyacakları temel bilgisayar eğitimini vermeyi amaçlayan bir derstir. Bilgisayar işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve iletişimi, Microsoft paket programından, Word, Excel and Power Point programları ele alınacak başlıca teorik konulardır.

BİL 152

Bilgisayara Giriş II

Bilgisayarın tarihsel gelişimi, yazılın ve donanım unsurları, kullanım alanları ve bilgi merkezlerindeki kullanım amaçları, alanları ve sağladığı kolaylıklar anlatılmaktadır.

ATA 151

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Bu dersin amacı Türk İnkılâbının tarihi anlamını ve önemini kavratmak; Atatürk’ün milliyetçilik anlayışını anlatmak ve muasır medeniyet hedefini özümsetmek; Kurtuluş Savaşı’nın oluşum koşullarını açıklayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu öğrenciye yansıtmak; Atatürkçülüğü öğrencilere benimsetmektir.

ATA 152

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp TarihiII

Dersin amacı yeni Türk Devleti’nin kurucu antlaşması olan Lozan’ın imzalanmasını takiben, Cumhuriyet’in hangi hazırlıklardan sonra ilan edildiğini kavratmak; siyasi, sosyal ve hukuksal alanda yapılmış olan inkılâpları gerekçeleriyle öğrenciye öğretmek, çok partili hayata geçiş denemeleri ile Atatürk dönemi Türk dış politikası hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

TRD 151

Türk Dili I

Bu ders öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

TRD 152

Türk Dili II

Dersin amacı öğrencilerde Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; öğrencilere Türkçe’nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla daha sıkı ilişki kurmalarına katkıda bulunmaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

UYG 154

Uygarlık Tarihi

Dersin amacı, uygarlık süreci hakkında öğrencilere genel bir bilgi vermektir.

 

SOS 251

Sosyolojiye Giriş

Bu dersin amacı öğrencilere, temel prensiplerin, başlıca kuramsal perspektiflerin ve belli başlı konuların incelenmesi yoluyla temel sosyolojik kavramları tanıtmaktır. Bu derste temel kavram ve problemler tartışılacak; sosyolojik perspektifler eleştirel bir bakış açısı ile incelenecek ve gündelik hayattaki pratiklerle karşılaştırılacaktır.pazarlama tez konusu, tez danışmanı, tez yazılır istanbul, tez yazımı ankara, google tez, tez içindekiler, tez yaz, tez nasıl yapılır, lisans tez örneği, ankarada tez yazan yerler, tez araştırma merkezi, tez yazma fiyatları, doktora tez konuları, lisans tez konuları, lisans tez, üniversite tez, pazarlama tez konuları, doktora tez konusu, tez yaptırma, istatistik tez konuları, tez araştırma siteleri,iktisat, iktisat bölümü, iktisat dersleri, iktisat grafikleri, iktisat konu anlatımı, iktisat lisans programi (bap) ne demek, iktisat lisans programi (bap), iktisat lisans tez konuları, iktisat lisans tezleri, iktisat lisans tez örnekleri, iktisat la ilgili sorular, iktisat la ilgili hadisler, iktisatla ilgili makaleler, iktisat lisans programı, iktisat leasing, iktisat uzaktan eğitim, iktisat uolp-suny geneseo ne demek, iktisat uluslararası ilişkiler dersleri, iktisat ( ulp -suny cortland), iktisat uludağ, iktisat yüksek lisans, iktisat yüksek lisans bölümleri, iktisat yazıları, iktisat yeni mezun iş ilanları

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930