Fizik Bitirme Tezi

LİSANSÜSTÜ

Master Degree

02-700 M. S. Thesis (0 0 0) NC özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-501 Analytical Mechanics (Must Course) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-502 Electromagnetic Theory I (Must Course) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-503 Statistical Mechanics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-504 Quantum Mechanics I (Must Course) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-505 Methods of Mathematical Physics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-540 Relativistic Quantum Mechanics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-541 Quantum Field Theory I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-544 Particle Physics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-547 Nuclear Physics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-553 Gravitation and Cosmology I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-554 Group Representations özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-560 Solid State Theory I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-563 Optical Properties of Semiconductors özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-564 High Temperature Superconductors özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-567 High Vacuum Techniques özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-570 Nonlinear Optics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-571 Laser Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-572 Theoretical Atomic Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-573 Molecular Physics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-574 Optoelectronics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-581 Quantum Information Science özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-582 Scientific computing özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-583 Computational Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-590 Nuclear Reactor Theory özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-591 Signal Processing and Instrumentation in Physics I özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-592 Signal Processing and Instrumentation in Physics II
02-593 Neutron Transport Theory özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-594 Physics of Solar Energy
02-595 Ionospheric Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-705 Seminar in Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-599 Directed Studies in Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

PhD

52-800 Ph.D. Thesis (0 0 0) NC
52-602 Electromagnetic Theory II (Must Course) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-603 Statistical Mechanics II (Must Course) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-604 Quantum Mechanics II (Must Course)
52-605 Methods of Mathematical Physics II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-640 Relativistic Quantum Mechanics II
52-641 Quantum Field Theory özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-644 Partical Physics II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-647 Nuclear Physics II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-649 Experimental methods for nuclear and particle physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-651 Supersymmetry and Supergravity özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-652 Geometry of Gauge Fields özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-653 Gravitation and Cosmology II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-655 Theory of Spinors
52-660 Solid State Theory II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-661 Theory of Many-Particle Systems I
52-662 Theory of Many-Particle Systems II özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-663 Magnetism in Solids özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-664 Theoretical Survey and Irreversible Properties of Superconductors özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-665 Many-Body Theory for Condensed Matter Systems özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-666 Strongly Correlated Systems in Condensed Matter Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-667 Correlations and Critical Behavior in Condensed Matter özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-668 Dielectric Materials özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-669 Type-II Superconductivity and its applications özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-673 Molecular Physics II
52-680 Introduction to Neural Networks özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-690 Plasma Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-691 Solar and Planetary Plasma Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-692 Fundamentals of Fusion Plasma Systems özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-696 Advanced Seminar in Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-699 Advanced Directed Studies in Physics özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-7XX Special Studies özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-8XX Special Studies özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
52-697 Advanced Studies özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-700 Yüksek Lisans Tezi (0 0 0 ) Kredisiz- Zorunlu özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Yüksek Lisans derecesine yönelik, bir fakülte üyesi ile öğrenci arasında ayarlanan çalışma programıdır. Öğrenciler ikinci yarı-yıldan başlayarak her yarı-yıl bu ders için kayıt yaptırır. özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-501 Analitik Mekanik (3 0 3) Zorunlu özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Lagrange eşitlikleri, merkez kuvvet problemi, küçük salınımlar, Hamilton eşitlikleri, kanonik dönüşümler, Hamilton-Jacobi teorisi, sürekli sistem ve alanlara giriş. özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-502 Elelektromagnetik Teori I (3 0 3) Zorunlu özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Elektrostatik ve magnetostatik; ilgili sınır-değer problemleri ve çözümleri; Maxwell eşitliklerine giriş ve bu eşitliklerin basit sonuçları. özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-503 İstatistik Mekanik I (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Termodinamiğin birinci kanunu; entropi ve termodinamiğin ikinci kanunu; olasılık ve istatistik; kanonik dağılım; özdeş parçacıklar; Planck dağılımı; çok değişkenli parçacık sistemleri, Fermi ve Bose parçacıkları.

02-504 Kuantum Mekaniği I (3 0 3) Zorunlu özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Temel kavramlar; kuantum dinamiği; açısal momentum ve merkez potansiyel probleminin teorisi; Wigner-Eckart teoremi ve açısal momentumun eklenmesi; kuantum mekaniğinde simetri; zamandan-bağımsız ve zaman-bağımlı pertürbasyon için yaklaşım yöntemleri. özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-505 Matematiksel Fiziğin Yöntemleri (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Karmaşık bir değişkenin fonksiyonları, matematiksel fiziğin özel fonksiyonları, kısmi diferansiyel denklemler.

02-540 Rölativistik Kuantum Mekaniği I (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Spin-0 parçacıklar için rölativistik dalga denklemi, Klein-Gordon denklemi ve uygulamaları, spin-1/2 parçacıklar için dalga denklemi; Dirac denklemi, Dirac denkleminin Lorentz kovaryans şekli, uzaysal yansımalar altında spinörler, Dirac spinörlerinin biliner
kovaryantları, serbest Dirac denklemini oluşturmanın diğer bir yolu, Lorentz değişimleri ile oluşturma, enerji ve sğin için izdüşüm operatörleri.

02-541 Kuantumlu Alan Teorisi I (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Klasik alan teorisi. Klein-Gordon, Dirac ve Maxwell alanlarının kanonik kuantumlanması. Etkileşen alanlar, pertürbasyon teorisi ve Feynman diagramları. Kuantum elektrodinamiğinin temel süreçleri. Radiatif düzeltmeler. Iraksaklıklar, regülarizasyon ve renormalizasyon.

02-544 Parçacık Fiziği I (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Bir ayar teorisi olarak elektromagnetizma; Klein-Gordon ve Dirac dalga denklemleri; bozon ve fermionların kuantum alan teorisine giriş. Kuantum elektrodinamiği: spin 0 ve spin 1/2 parçacıkların etkileşmeleri, inelastik elektron-nükleon saçılması ve parton modeli.

02-547 Nükleer Fizik I (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Çekirdek ve nükleer çok-cisim probleminin genel özellikleri, nükleer kuvvetleri statik özellikler, nükleer madde, Hartre-Fock teorisi, nükleer kabuk modeli. Kollektif modeller. Nükleer dönüler, çekirdekte çiftlenimler.

02-553 Gravitasyon ve Kozmoloji I (3 0 3)
Uzay-zaman manifoldu. Kausal yapı. Lorentz metriği. Tensörler ve manifoldlar. Ortanormal sistem grupları. Bağlılık ve eğrilik. Einstein denklemleri. Değişim yöntemleri. Noether teoremi. Korunum yasaları. Schwarzchild geometrisi. İç çözümler. Kara delikler. Gravitasyonel dalgalar.

02-554 Grup Teorisi (3 0 3)
Lie grupları. Lie cebirleri. Diferansiyel denklemlerin simetri grupları. Lie gruplar üzerinde değişmez biçimler. Cartan alt-cebirleri ve kök uzayları. Klasik Lie cebirleri. Temsil teorisi. Casimir işlemciler ve örten cebirler. Fiziksel uygulamalar.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-560 Katı Hal Teorisi (3 0 3)
Kristal simetrisi; elektron durumları; elektronların dinamiği; taşıma özellikleri; optik özellikleri.

02-563 Yarı iletkenlerin Optik Özellikleri (3 0 3)
Katıların optik sabitleri, yarı iletkenlerin bant yapıları, yarı iletkenlerde soğurum süreçleri, yarıiletkenlerde fotoiletkenlik ve ışınımlı yeniden birleşme.

02-564 Yüksek Sıcaklık Süperiletkenler (3 0 3)
Geleneksel süperiletkenlerin gözden geçirilmesi: iki sıvı modeli, London denklemi, nonlokal alanlar. Normal durum özellikleri: yükler ve moleküler orbitaller, direnç davranışı, Hall olgusu, yapısal faz geçişleri. Fermi akışkanı, band teorisi, iki-boyutlu bantlar, tek-elektron bantları. Foroemisyon spektroskopisi. Süperiletkenlik özellikleri: Tc değerleri, Cooper çiftleri, çiftlenmiş elektronlar, enerji gediği, tünelleme spektrokopisi, özısı, ,nfrared sonuçları, Raman sonuçları, NMR sonuçları. İzotop etkisi. Manyetik özellikler: II. tip malzemeler, girme derinliği ve uyum özelliği. Vorteks davranışı: akı örgüsü, camsı akı dizilişi, akı göçü ve akı sabitlenmesi. Tersinmezlik hattı, yüzdürme ve geniş ve dar ölçekli uygulamalar.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-567 Yüksek Vakum Teknikleri (3 0 3)
Vakum Üretimi; su-jet pompası; yağlı mekanik pompalar; turbo moleküler pompa; geri akış; vanalar ve tuzaklar; getter pompaları ve getter iyon pompaları; soğurma pompaları; vakum ölçümü; kısmi basınç ölçümleri; faz analizörleri; vakum sistem bileşenleri; kaçak arama; çok yönlü elementler.

02-570 Nonlineer Optik (3 0 3)
Elektro-optik modülatörler, harmonik frekans çeviriciler, fiber optik kablolarda doğrusal olmayan etkiler: öz-faz düzenleme, doğrusal olmayan dalga yayınımı ve solitonlar. Işığın madde ile etkileşimi, yoğunluk matrisi teknikleri, nonlineer lazer spektroskopi teknikleri.

02-571 Lazer Fiziği (3 0 3)
Işık-madde etkileşmesi. Lorentz modeli ve kuantum mekaniği. Yarı-klasik radyasyon teorisi. Lazer elektroniği: rezonatörler, kazanç, eşik, uyum, güç, frekans, pompalama, mod-kilitleme, Q-anahtarlama ve uygulamlar. Uyumlu geçişler. Doğrusal olmayan optik.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-572 Teorik Atom Fiziği (3 0 3)
Atom fiziğinde kuantum mekaniği; Elektronların EM alanla etkileşmesi; Atomların spektrumu, Çarpışmalar.

02-573 Molekül Fiziği I (3 0 3)
Moleküler yapıya giriş: Moleküllerin elektronik, titreşimsel ve dönül enerjileri. Dipol geçişleri: iki atomlu moleküllerin elektronik yapı analizi. Hibridlenme; moleküler hesaplar için genel yöntemler. Küçük moleküllerin spektroskopik analizi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-574 Optoelektronik (3 0 3)
Kuantum optiğinin ilkeleri; optoelektronik materyaller; nadir-element dolu silika fiber lazerleri; fiber optiğin sürekli dalga başarımı; dijital optik; atmosferik ve uydulararası optik haberleşme; termal görüntüleme.

02-581 Kuantum Bilgi Bilimi (3 0 3)
Kuantum bilgisayarlar ve kuantum bilgi kuramı. Kuantum devreler, Kuantum Fourier dönüşümü ve arama problemleri, fiziksel aygıtlar, kuantum işlemciler, kuantum hata düzeltme, hataya-dayanıklı kuantum hesaplama, kuantum veri sıkıştırma, dolaşıklık, kuantum kriptografi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-582 Bilimsel Hesaplama (3 0 3)
Pratik bilimsel problemlerin sayısal etkin programlama ile çözüm teknikleri. Bilgisayar, programlama, kayan-nokta sayı sistemleri ve sayısal kararlılık analizi. Temel sayısal algoritma ve yaygın bilimsel kütüphanelerin gözden geçirilmesi ve bilimsel problemlerin çözümünde kullanımı.

02-583 Komputasyonal Fizik (3 0 3)
Temel matematiksel araçlar; diferansiyel denklemler ve sınır değer problemleri; özel fonksiyonlar; matris işlemleri; cebirsel yöntemler; Monte Carlo yöntemleri.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
02-590 Nükleer Reaktör Teorisi (3 0 3)
Nükleer reaktörlerde nötrpnların temel davranışı, fizyon süreci, nötronların yayınımı, termal reaktörler ve nötron yavaşlaması, reaktör kontrolü, tedirginlik teorisi.

02-591 Fizikte Sinyal İşleme ve Deneysel Aygıtlar I (3 0 3)
Periyodik sinyallerin analizi, geçici sinyaller, bağlantı, spektral analiz, işlevsel yükselticiler, hesaplama ağları, genellemeler, transfer fonksiyonları, analog devre örnekleri.

02-592 Fizikte Sinyal İşleme ve Deneysel Aygıtlar II (3 0 3)
İşlevsel aygıtların genel tarifi, idealden sapmalar, ölçümler, doğrusal devreler, doğrusal olmayan devreler, sabit akım ve voltaj kaynakları, sinyal oluşturma, filtreler, bellek ve ölçüm devreleri.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-593 Nötrön Transport Teorisi (3 0 3)
Doğrusal Boltzmann denkleminin matematiksel ve fiziksel özellikleri; doğrusal Boltzmann denkleminin yaklaşık ve tam çözümleri; değişim yöntemleri.

02-594 Güneş Enerjisi Fiziği (3 0 3)
Isıl özellikler, solar malzemeler, alternatif enerji kaynakları.

02-595 İyonosfer Fiziği (3 0 3)
İyonosferin oluşumu; iyonosferde fotokimyasal ve geçiş süreçleri; D, E ,F1 ve F2 tabakaları; gece ve gündüz iyonosfer; güneş rüzgarları ve dünyanın magnetik alanı ile etkileşmeleri.

02-705 Fizik Semineri (0 0 0) Kredisiz- Zorunlu
Öğrenciler tez konuları hakkında literatür taraması veya çalışma raporu hazırlar ve sunar. Bu ders normalde üçüncü dönemde alınır.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

02-599 Fizikte Yönetilen Çalışmalar (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Yüksek Lisans öğrencileri, kendi araştırma alanları dışında güncel bir fizik konusunda proje veya seminer biçiminde bir çalışma hazırlar ve sunarlar.

52-800 Doktora Tezi (0 0 0) Kredisiz-Zorunlu
Doktora derecesine yönelik, bir fakülte üyesi ile öğrenci arasında ayarlanan araştırma programıdır. Öğrenciler üçüncü yarı-yıllarından başlayarak her yarı-yıl bu ders için kayıt yaptırır.

52-602 Elektromagnetik Teori II (3 0 3) Zorunlu
Kırınım teorisi; özel göreliliğe giriş ve kovaryant formülasyon; hareketli yüklerden radyasyon yayınımı; çoklu açılımlar; radyasyon reaksiyonu.

52-603 İstatistik Mekanik II (3 0 3) Zorunlu
Klasik ve quantum istatistiğinin temelleri, dağılım fonksiyonu,
ideal Fermi gazı, ideal Bose gazı, faz geçişleri, Ising modeli,
super akışkanlar.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-604 Kuantum Mekaniği II (3 0 3) Zorunlu
Özdeş parçacıklar sistemi ve ikinci kuantumlama; ışınımın yarı-klasik ve kuantum teorisi; saçılma teorisi; göreli tek parçacık denklemleri; Dirac denklemi ve merkezcil potensiyel problemi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-605 Matematiksel Fiziğin Yöntemleri (3 0 3)
İntegral eşitlikler, seriler, değişim hesabı, green fonksiyonları, grup teorisi ve uygulamaları.
52-605 Methods of Mathematical Physics II
Integral equations, Series, calculus of variations, Green’s function, group theory and applications.

52-640 Rölativistik Kuantum Mekaniği II (3 0 3)
Düzlem Dirac dalgalrın dalga paketleri, dış alanlarda Dirac parçacıkları: örnekler ve problemler, iki merkezli Dirac denklemi, serbest parçacıklar için Foldy-Wouthuysen sunumu, Hole teoremi, Klein paradoksu, Weyl denklemi-nötrino, keyfi spin parçacıklar için dalga denklemi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-641 Kuantumlu Alan Teorisi II (3 0 3)
Ayar alan teorileri ve fonksiyonel integral formülasyonu. Renormalizasyonun sistematiği. Renormalizasyon ve simetriler. Renormalizasyon grubu. Abelian olmayan ayar teorileri ve
kuantunlanmaları. Kuantum renk dinamiği. Anomaliler. Kendiliğinden simetri kırılmalı ayar teorileri.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-644 Parçacık Fiziği II (3 0 3)
Abelian olmayan ayar teorileri; kuantum renk dinamiğine giriş, zayıf etkileşimlerin fenomenolojisi, hadronik zayıf akımlar ve nötral akımlar; gizli ayar değişmezliği; kendiliğinden simetri kırınımı; Hooft ayarları; elektro-zayıf etkileşimlerin Glashow-Salaam-Weinberg ayar teorisi; ara bozonlar; Higgs sektörü; büyük birleşme; süpersimetri.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-647 Nükleer Fizik II (3 0 3)
Çekirdekte elektromagnetik ve zayıf etkileşmeler: elektron saçılması, beta bozunumu, müon yakalama, nötrino tepkimeleri, zayıf nötral akım etkileri. Hadronik etkileşmeler; pion-çekirdek etkileşmesi, optik potansiyel, nükleer tepkimeler, ağır iyon çarpışmaları.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-649 Nükleer ve Parçacik Fizik için Deneysel Yöntemler (3 0 3)
Nükleer ve Parçacık fiziğinde güncel deney teknikleri. Radyasyon özellikleri, maddeden radyasyon geçişi ve deneysel verinin istatistik incelenmesi. Değişik algılayıcıların genel karakter ve çalışma prensiplerinin incelenmesi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-651 Süpersimetri ve Süpergravite (3 0 3)
Lie süpercebirleri. Süper-uzay ve süper-alanlar. Spinli noktasal parçacıkların dinamiği. Spinli sicim dinamiği. Wess-Zumino modeli. Süpersimetrik Yang-Mills teorileri. Basit süpergravite teorisi. Genişletilmiş süpergraviteler.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-652 Ayar Alanların Geometrisi (3 0 3)
Ana fiber demetleri ve bağlantılar, eğrilik ve G-değerli diferansiyel formlar, parçacık alanları ve ayar-değişmez Lagranciyanlar, en-az aksiyon presibi ve Yang-Mills eşitlikleri, Serbest Dirac elektron alanları, etkileşimler, birimdik frame demetleri, doğrusal bağlantılar ve Rimanyan eğiklik, gravitasyon ve ayar alanların birleştirilmesi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-653 Gravitasyon ve Kozmoloji II (3 0 3)
Evrenin homojenliği ve isotropisi. Maksimal simetrik uzaylar. Bianchi tipleri. Standart kozmolojik model. Gözlemsel kozmoloji: evrenin genişlemesi. Toz dolu ve ışınım dolu evrenler. Enflasyon modeller. İlk ve son tekillikler. Kuantum kozmolojisi. Eğri uzaylarda kuantumlu alan teorisi.

52-655 Spinor Teorisi (3 0 3)
Vektör uzayları ve iç çarpımlar. Cebir ve gösterimleri. Manifoldlar üzerinde Clifford hesabı. Spinör alanlar. Dirac denklemi. Dirac denkleminin kovaryansı. Korunumlu akımlar.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-660 Katı Hal Teorisi II (3 0 3)
Fononlar; elektron-fonon etkileşimleri; atomlar arası kuvvetler ve atomik özellikler; çok-cisim tekniklerinin temel ilkeleri; süper-iletkenlik.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-661 Çok-Parçacık Sistemlerin Teorisi I (3 0 3)
Rölativistik olmayan çok-parçcaık sistemler, taban durum formalizmi, Green fonksiyonları, Fermi sistemleri, Bose sistemleri, doğrusal karşılık ve kollektif modlar.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-662 Çok-Parçacık Sistemlerin Teorisi II (3 0 3)
Sonlu sıcaklıklarda alan teorisi, sonlu sıcaklıklarda fiziksel sistemler,gerçek-zaman Green fonksiyonları, kanonik dönüşümler, nükleer madde, üstüniletkenlik.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-663 Katılarda Manyetizma (3 0 3)
Elektronik iletim, Boltzman eşitliği ve durulma zamanı yaklaşımı, manyetik iletkenliğin klasik teorisi, Hall olayı, manyetik alanda Boltzman eşitliği, iki bant modelinde manyeto-direnç, manyetik alanda k-uzayı analizi, manyetik alanda durum yoğunluğu, manyetizma olayı, manyetik duygunluk, Curie noktası ve Neel sıcaklığı, manyetik bölgeler, çok elektronlu sistemlerin manyetik etkişimleri, metallerin manyetik özellikleri, diamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-664 Süperiletkenlere Kuramsal Bakış ve Tersinmez Özellikler (3 0 3)
Süperiletkenlerin temel özellikleri, süperiletken durum, diyamagnetizm, alan ve akım kaynaklı faz geçişleri, faz geçişlerinin termodinamiği, birinci ve ikinci tip süperiletkenlerin manyetik özellikleri, kritik alanlar, vorteks durumu, London kuramı, görüngüsel Ginzburg Landau (GL) kuramı, doğrusallaştırılmış GL eşitliklerinin çözümü, Pippardın yerel olmayan kuramı, yoğunlaşmış durumun tanımı, elektron-fonon etkileşiminin kuantum mekaniksel incelenmesi, süperiletkenliğin mikroskopik incelenmesi, BCS kuramı, tip-II süperiletkeninde vorteks dinamiği, akı sürüklenmesi kuramı, ağdalı akı hareketi, ideal akı akışı, dc ve ac Josephson etkileri, Jospehson tünellemesi.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-665 Yoğun Madde Sistemleri için Çok-Cisim Problemi (3 0 3)
Etkileşimli boson/fermiyon sistemleri, simetri kırılması ve doğrusal olmayan sigma modeli, kuantum ayar teorisi, quantum Hall teorisi, Fermi sıcı teorisi ve bozonizasyon, spin sıvıların ortalama-alan teorisi ve kuantum düzen.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-666 Yoğun Madde Fiziğinde Güçlü-Bağlı Sisitemler (3 0 3)
Elektronlar arası etkileşimin önemli rol oynadığı yoğun madde sistemlerinin incelenmesi. Başlıklar öğreticiye göre değişebilir, olası konular: düşük boyutlarda manyetik ve elektronik sistemler, düzensizlik ve kuantum taşınım, Kondo problemi, kuantum spin sistemleri, Hubbard modeli ve yüksek sıcaklık süperiletkenler.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-667 Yoğun Madde Fiziğinde Bağlantı ve Kritik Davranış (3 0 3)
Yoğun madde fiziğinde saçılma spekrosopileriyle ölçülen uzam- ve zaman-bağımlı bağlantı fonksiyonları, x-ışınları, ışık, elektron ve nötron saçılmasının temelleri. Faz geçişleri yakınındaki davranışlar.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-668 Dielektrik Malzemeler (3 0 3)
Makroskopik ve mikroskopik yaklaşımlar, polarizasyon tipleri, karmaşık dielektrik sabiti ve yansıtma indeksi, frekans cevabı, polar ve non-polar malzemeler, Debye denklemi, etkin alan ve dielektrik kırılma, piezoelektrikler ve ferroelektrikler, optik fiberler, Xeros süreci ve sıvı kristaller.
özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi

52-669 Tip-II Süperiletkenliği ve Uygulamamları (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Tersinmez ve termodinamik özellikler, yalıtılmış bir vorteksin alanı, daha düşük ve daha yüksek kritik alanlar, yüzey engelleri, yüzey süperiletkenliği, vortislerin akı tutma merkezleri ile etkileşimi, Tip-II süperiletkeninde dirençsel durum, Tip-II süperiletkenin kritik akım ve akım-voltaj eğrilerinin hesaplanması, kritik durumun çözümü, mıknatıslanma eğrilerinin analitik hesabı (M-H eğrileri), denge mıknatıslanması, Tip-II süperiletkenin tersinir mıknatıslanması, yüksek magnet tasarımı, güç aktarım kabloları, akım limitleyicileri, bolometreler, ve SQUID ler.

52-673 Molekül Fiziği II (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
İntermoleküler kuvvetler: uzun ve kısa-erimli etkileşimler; küçük atomik sistemlerin etkileşimleri; fiziksel soğurum; moleküler çarpışma teorisi: merkezcil bir kuvvetten saçılma; elastik ve inelastik çarpışmalar; geçiş olasıllkları ve enerji aktarımı. Atom ve moleküllerin katı yüzeylerden saçılması.

52-680 Nöral Ağlara Giriş (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Nöral hesaplama ve öğrenmenin temeli olarak sinaptik bağlantılar, tek ve çok tabakalı pörceprtons, ağların dinamik teorisi: tükselticiler, tamlayıcılar, çekiciler ve hibrid hesaplama. Geri yayınım, Hebbian ve pekiştirmeli öğrenme. Algı, motor kontrol, bellek ve nöral gelişme modelleri.

52-690 Plazma Fiziği (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Korunum yasaları ve temel eşitlikler, birinci derece yörünge teorisi, adiyabatik değişmezler, ideal MHD modeli, plazma denge ve kararlılığı, plazma dalgaları, dalga-parçacık etkileşimi, dalga-dalga etkileşimi, zayıf türbülans teorisi.

52-691 Solar ve Gezegen Plazma Fiziği (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Koronal gazların kinetik özellikleri, koronal atmosferin hidrostatik özellikleri, güneş fırtınalarının uzaya yayılımı, gezegenlerarası manyetik alanlar, gezegenlerarası düzensizlikler, enerjik güneş parçacıklarının yayınımı, pulsarlar.

52-692 Füzyon Plazma Sistemlerinin Temelleri (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Termonükleer füzyon, manyetik hapsetme sistemleri, Tokomak, stellator ve ayna makinalar, plazma odaklama sistemleri, alternatif manyetik hapsetme sistemleri, Lazer füzyon sistemleri, füzyon reaktör kavramları, plazmanın oluşturulma ve ısıtılması.

52-696 Fizikte İleri Seminer (0 0 0) Kredisiz-Zorunlu
Doktora öğrencileri bir konuyu bir fakülte üyesinin danışmalığında hazırlar ve sunarlar.

52-699 Fizikte İleri Yönetilen Çalışma (3 0 3) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Doktora öğrencileri kendi araştırma alanları dışında bir güncel fizik konusunu proje veya seminer biçiminde hazırlar ve sunarlar.

02-7XX Uzmanlık Alan Dersi (3 0 0) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Katalogda gösterilmeyen dersler. Bu derslerin içeriği yıldan yıla öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin ilgisine göre değişir.

52-8XX Uzmanlık Alan Dersi (3 0 0) özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Yüksek Lisans öğrencileri bir fakülte üyesinin (normalde öğrencinin danışmanı) gözetiminde belli bir konuyu seçer ve çalışır.

52-697 İleri Çalışmalar (0 0 0) Kredisiz özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,fizik özel ders,fizik ödevi
Yüksek lisans öğrencileri bir grup olarak veya tek bir Doktora öğrencisi bir fakülte üyesinin (normalde öğrencinin danışmanı) gözetiminde belli bir konuyu seçer ve çalışır.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?