Fizik Özel Ders

1th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
101 GEN. CHEM. I özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4 0 4
151 GEN. CHEM. LAB. özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 4 2
123 CALCULUS I 4 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 4
117 PHYSICS I 4 0 4özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
167 PHYSICS Lab. I 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4 2
163 INT. TO PROGRAMING I özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 3 0 3
111 DEV. OF R.&W.S. I özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 3 0 3
113 TURK DILI I 2 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 2

TOPLAM 20 8 24

2th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
102 GEN. CHEM. II 4 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4
152 GEN. CHEM. LAB. II 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4 2
124 CALCULUS II 4 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4
122 PHYSICS II 4 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4
168 PHYSICS Lab. II 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4 2
164 INT. TO PROGRAMING II 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans0 3
112 DEV. OF R.&W.S. II 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 3
114 TURK DILI II 2 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 2

TOPLAM 20 8 24

3th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
257 ELECTRONICS I 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 3
259 ELECTRONICS LAB. I özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans0 4 2
253 CALCULUS III 4 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 2 5
221 PHYSICS III 4 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 4
223 PHYSICS Lab. III özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 4 2
205 PRINCIP. Of K. ATATURK I özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans2 0 2

TOPLAM 13 10 18

4th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
258 ELECTRONICS II 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 3
260 ELECTRONICS LAB. II özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 4 2
254 CALCULUS IV özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans4 2 5
222 VIBRATIONS and WAVES 4 0 4 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
224 PHYSICS Lab. IV 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4 2
206 PRINCIP. Of K. ATATURK II 2 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 2

TOPLAM 13 10 18

5th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
351 MODERN PHYSICS 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 3
355 NUMERICAL ANALYSIS özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans3 0 3
357 MATH. PHYSICS 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 2 4
359 EMT 4 0 4özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
353 PHYSICS Lab. V 0 4 2özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
ELECTIVE 3 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 3

TOPLAM 16 6 19

6th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
352 QUANTUM MECH. 4 0 4 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
354 CLASSICAL MECH. 4 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 4
356 STATISTICAL PHYS 4 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans0 4
358 SOLID STATE PHYS-I 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 3

TOPLAM 15 0 15

7th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
431 GRADUATION PROJ. 0 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans1
1
433 SOLID STATE PHYSICS II 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
0 3
435 NUCLEAR and PARTICLE PHYSICS 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
0 3
ELECTIVE 3 0 3
ELECTIVE 3 0 3

TOPLAM 12 2 13

8th Semester

KOD DERSİN ADI T P K
452 SPECTRAL ANALYSIS özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 0 2 3
ELECTIVE özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 3 0 3
ELECTIVE özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 3 0 3
ELECTIVE özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans 3 0 3

TOPLAM 12 0 12

101 GENERAL CHEMISTRY I: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
This basic course includes the metric system, introduction to atomic theory, stoichiometry, chemical formulas and chemical equations, chemical reactions, the gaseous state thermochemistry, quantum theory of the atom, the electronic structure of atoms

102 GENERAL CHEMISTRY II: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Continuation of CHEM 101. Ionic and covalent bonding, Molecular geometry, bonding theory, liquids and solids, solutions, reaction rates Chemical equilibrium, acids and bases solubility.

163 INTRODUCTION TO PROGRAMMING I: (3 0 3)
Description of computers and interfaces, concept of operating system, evolution of computer languages, concepts of algorithms, flow charts. Editor, graphic and mathematical computing programs. Introduction to programming languages and a general concepts of a selected programming languages. Programming applications on given problems in Physics I and Calculus
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans

164 INTRODUCTION TO PROGRAMMING II: (3 0 3)
Intermediate level programming with a selected programming language, programming paradigms. Analysis basic rules of following programming types: functional programming, procedural programming, rule-based programming. Using fourth level programming languages such as Mathematica. Programming applications on given problems in Physics II and Calculus II.
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans

257 ELECTRONICS I: (3 0 3)

Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Diyotlar ve ilgili uygulamaları, kırpıcı ve bastırıcılar. Doğrultucular, yarım ve tam dalga doğrultucular, RC ve LC filtreler, güç kaynağı tasarımı. Dalgalanma ve gerilim doğrultulması kavramları. BJT’lerin DC önbeslemesi ve önbesleme kararlılığının sağlanması. FET’lerin DC önbeslemesi ve önbesleme kararlılığı. Tek katlı yükselteçlerde küçük sinyal analizi, h parametreleriyle yükselteç modellenmesi, yükselteç türlerinin kazanç ve diğer parametrelerinin incelenmesi. BJT ve FET’li yükselteçlerin sıklık tepkisi.
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
259 ELECTRONICS LAB I: (0 4 2)

Devre Analizi, Norton uygulamalari,Yarıiletken diyotlar ve doğrultucu devreler. Zener diyotlar ve doğrultma uygulamaları. BJT transistör karakteristikleri. JFET transistör karakteristikleri. BJT yükselteçlerin AC/DC analizi. JFET yükselteçlerin AC/DC analizi.
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
258 ELECTRONICS II: (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Number systems, operations and codes: Decimal Numbers, Binary Numbers, Decimal-to-Binary Conversion, Binary Aritmatics, Representing Signed Numbers, Octal Numbers, Hexadecimal Numbers, Binary Coded Decimal (BCD), Logic Gates: The inverter, The AND Gate, The OR Gate, The NAND Gate, The NOR Gate, The Exclusive-OR and Exclusive-NOR Gates, Boolean Algebra and Logic Simplification, Boolean Operations and Expressions, De-Morgan’s Theorem, The Karnaugh Map, The Karnaugh Map Minimization, Combinational Logics, Functions of Combinational Logic, Basic Adder, Parallel Binary Adders, Comparators, Decoders, Seven Segment Display, Encoders, Multiplexers, Flip-Flops, Latches, Edge-Triggered Flip-Flops, Master-Slave Flip-Flops, Counters, Asynchronous Counter Operation, Synchronous Counters.

260 ELECTRONICS LAB II: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Various experiments related to digital electronics.

113 TURK DILI I: (2 0 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Dil, yeryüzündeki diller ve dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk yazı dilinin tarihi gelişmesi, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi, ses bilgisi, Türkçe’deki sesler, Türkçe’deki seslerin sınıflandırılması, seslerin birleşmesi, Türkçe’nin ses özellikleri, Türkçe’deki kelimelerin ses yapısı, söz ezgisi, imla ve noktalama, Türkçe kelimelerin şekil yapısı, kelime yapımı

114 TURK DILI II: (2 0 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Anlam ve görev bakımından kelimeler, kelime tahlili, kelime grupları, cümle, cümle tahlili, sözlü ve yazılı anlatım, anlatım bozukları, anlatım bozuklarının giderilmesi,..

123 CALCULUS I: (4 0 4)

Relations, Functions, Intervals, Trigonometric and Inverse Trigonometric Functions, Limits and Continuity, Derivatives and Its Applications, Integration, Application of Definite Integrals, Transcendental Functions, Techniques of Integration, Further application of Integration.
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
124 CALCULUS II: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Conic Sections and Polar Coordinates, Infinite Sequences and Series, Vectors and the geometry of space, Vector-valued functions and motion is space, Partial Derivatives, Multiple Integrals, Integration in vector fields.

253 CALCULUS III: (4 2 5)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Brief review of Linear Algebra: Linear operators, Determinants and Matrices, Eigenvalues and Eigenvectors, Ordinary Differential Equations: First order, Higher order, power series solutions. Laplace, Aplications in physics.

254 CALCULUS IV: (4 2 5)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Laplace Eguation in 3-dimensions, Fourier series and Fourier Transform, Complex Analysis, Partial Dif. Eqn., Methods of solving them: Separation of variables, Integral trasforms, Green function method.

357 MATHEMATICAL PHYSICS: (3 2 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Applications of mathematics in Physics, Special functions in Physics: Gamma, Bessel,…Advanced topics in physics

121 PHYSICS I: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Physics and Measurement, Motion in One dimension, Vectors, Motion in two dimension, The laws of motion, Circular motion, Applications of Newton’s Law, Work and Energy, Potential Energy and Conservation of energy, Linear Momentum and Collisions, Rotation, Rolling motion, Angular momentum, Torque, Static Equilibrium and Elasticity, Oscillatory Motion.

123 PHYSICS LAB. I : (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Various experiments in mechanics

122 PHYSICS II: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
The Law of Gravity, Fluid Mechanics, Wave motion, Sound Waves, Superposition and Standing Waves, Temperature, Heat and First Law of Thermodynamics, Kinetic theory of gases, Heat Engines, Entropy, Second Law of Thermodynamics, Electric Fields, Gauss, Electric Potential, Capacitance and Dielectrics

123 PHYSICS Lab. II: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Various Experiments in waves, thermodynamics, and electrostatics, Fluid Mechanics, electrolyze,….

221 PHYSICS III: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Current and Resistance, Direct Current Circuits, Magnetic Fields, Source of the Magnetic Field, Faraday’s Law, Inductance, Alternating Current Circuits, Electromagnetic Waves.

223 PHYSICS Lab. III: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Various experiments in electric and magnetic fields, electromagnetic vawes(microwave), measurement of ,…..

222 VIBRATION AND WAVES: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Periodic Motion, The superposition of Periodic Motion, The free vibrations of Physical system, Forced Vibrations and resonance, Coupled oscillators and normal modes, Normal modes of continuous systems, fourier anlaysis.

224 PHYSICS LAB IV: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Various experiments in optic, waves and vibrations.

151 GENERAL CHEMISTRY Lab. I: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Introductory laboratory techniques, identification of substances by their properties, law of definite proportions, flame spectra of some elements, densities of solids, liquid and gases, determination of the formula of a crystal compound, the equivalent mass of a metal, determination of the specific heat of a metal, gases and oxidation/reduction reactions

152 GENERAL CHEMISTRY Lab. II: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Solutions, molar mass from freezing point depression, electrochemical cells, chemical kinetics including determination of the rate and order of a reaction, effect of temperature on a reaction rate, chemical equilibrium and determination of solubility product, determination of heat of dilution and heat of neutralizations, pH and indicators, acid-base titrations, coordination compounds, qualitative analysis of anions and cations, organic compounds..

205 PRINCIPLE OF K. ATATURK I: (2 0 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
The political, military, social, economic and cultural events that took place during the last years of Ottoman state up until the National Struggle (1789-1922) will be covered.

206 PRINCIPLE OF K. ATATURK II: (2 0 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
The political, military, social, economic and cultural events of the period between 1919-1938 will be covered.

111 DEVELOP OF READING AND WRITING SKILLS I: (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
The overall aim of this course is to develop freshman students’ English academic reading skills and make them autonomous readers in EFL and help them to become critical readers. The course also aims at equipping students with basic study skills they will need throughout their academic life. Students are encouraged to reflect on what they read and what they do to become critical thinkers. The course reinforces systematic practice of students’ academic reading skills (finding the main idea, skimming, scanning, inferring information, guessing vocabulary from context, etc.) through reading selections on a variety of topics and structure based texts. In broad terms, this means a familiarity within the basic and advanced structures of the English language and an acquisition of the threshold vocabulary as defined in international word lists. It also aims at making the students read authentic, non-fiction, field-specific material with relative ease at a fair rate of comprehension and respond to it.

112 DEVELOP OF READING AND WRITING SKILLS II (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
The course reinforces academic writing skills and it primarily aims to equip students with the awareness and skill to write paragraphs and essays following a certain organizational pattern depending on the purpose of writing. In this course students write different types of essays based on the ideas they are exposed to in the reading selections. Other reading related writing skills such as paraphrasing and summarizing are also dealt with in detail. The emphasis is on the writing process in which students go through many stages from brainstorming and outlining to producing a complete documented piece of writing. It also aims at provoking thought, triggering new ideas and developing critical thinking, which enables students to respond to ideas in a well-organized written format. It also aims at making the students express themselves in writing making use of grammatically, stylistically & socially appropriate discourse patterns in their academic & professional life.

351 MODERN PHYSICS: (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Special relativity, Lorentz transformations, Energy and momentum, Experimental basis of quantum physics: Photoelectric effect, Compton effect, Photons, Frank-hertz experiment, Bohr’s atom theory and applications, de Broglie waves, wave-particle duality of matter and light. Shröedinger’s equation, wave functions, wave packets, probability amplitudes, stationary states, the Heisenberg uncertainty principle an zero-point energies. Solutions to Schröedinger’s equation in one-dimension: transmission and reflection at a barrier, barrier penetration, potential wells, the simple harmonic oscillator. Schröedinger’s equation in three dimensions. Central Potentials.

353 PHYSICS Lab. V: (0 4 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Various experiments in quantum physics.

355 NUMERICAL ANALYSIS: (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Errors, distributions, correlations, Numerical solutions of simple differential equations, Numerical integrations.

352 QUANTUM MECHANICS I: (4 0 4)

Operator methods; angular momentum; hydrogen atom; indentical particles; spin; matrix formulation; electromagnetic interaction. Addition of angular momenta; approximation methods; radiation theory; scattering theory; applications.

359 ELECTROMAGNETIC THEORY I: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Review of vector analysis; electric fields in the presence of conducting boundaries and the method of images; Possion’s equation; dipoles and multipoles; dielectrics and polarization; Laplace’s aquation and its solutions; current and magnetic field; vector potential; magnetic force and torque; magnetic materials. Maxwell’s equations; plane electromagnetic waves; Poynting’s theorem; polarization, reflection and refraction of electromagnetic waves in conducting media

358 SOLID STATE PHYSICS I: (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Crystal Structures, Bravais lattice, Interatomic forces, Types of bonding, Diffraction in crystals, Reciprocal lattice, Brillouin zones, Lattice vibrations Elastic waves, Density of states of a continuous medium, Specific heat, Phonon lattice waves, Density of states of a lattice, Experimental analysis of the dispersion relations of phonons, Anharmonic crystal interactions, Thermal conductivity, Metals I The Free Electron Model Classical and Quantum mechanical free-electron models, Heat capacity of the electron gas, Electrical conductivity, Thermal conductivity of metals, Motion in a magnetic field, AC conductivity and optical properties of metals, Thermionic emission.

356 STATISTICAL PHYSICS: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Basic probability concepts; statistical description of macroscopic systems; emsembles; systems in contact; definition of entropy; temperature and chemical potential; the Gibbs an Boltzmann factors; equipartition theorem; Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics; consequences of Fermi-Dirac statistics; distribution, boson physics, free energy.

354 CLASSICAL MECHANICS: (4 0 4)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
A survey of the Newtonian approach and its applications to one, two and many body systems; classification of orbits; rigid body motion; conservation principles; generalized coordinates. Principle of virtual work; d’Alembert’s Principle; Lagrangian approach and applications; hamiltonian approach; canonical transformations;Poisson brackets. Conservative force fields; central forces; celestial mechanics, scattering cross-sections; accelerated coordinate systems; Lagrange equations and applications; conservation laws; rigid body motion; Hamiltonian approach; canonical transformations, poisson brackets.

431 GRADUATION PROJECT: (0 2 2)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Current projects in physics.

435 NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS: (3 0 3)
özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans
Rutherford scattering, Radioactive decay Law, The size, shape and mass of the nuclei, Beta, alpha and gamma decays, Nuclear models, Forces and interactions,, Hadrons, and the quark-parton Model.

433 SOLID STATE PHYSICS II: (3 0 3<) özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans Energy Bands in Solids; The Bloch Theorem, Nearly Free-Electron model, Kronig Penney model, Number of states in the band, The Fermi surface, Electron dynamics in an elecric field and in an magnetic field, Experimental methods in Fermi surface studies. Semiconductors; Intrinsic Semiconductors, Doped semiconductors, Electrical conductivity and Hall effect, Optical properties, Photoconductivity, Luminescence and other optical effects. 432 SPECTRAL ANALYSIS: (3 0 3) özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans Development of the Schrödinger Equation, Seperation of the Time dependent equation, Solution of equations, eigenvalues, quantum numbers, and degeneracy, eigenfunctions, probability densities, orbital angular momentum, orbital magnetic dipol moments, the Stern-Gerlach Experiment and electron spin, spin-orbit interaction, Transition rates and selection rules, Hund’s rules, x-ray line spectra, LS coupling, Zeman effect, Electron spin resonance, Nuclear magnetic resonance, Raman spectroscopy and Atomic spectroscopy 414 LabVIEW COMPUTER PROGRAMMING LANGUAGE I (3 0) 3 özel ders ,dönem ödevi,fizik özel ders,bitirme tezi yap, yüksek lisans Basic G-Language concepts, structure, elements and programming in the LabVIEW environment. Constructing of a basic VI (Virtual Instrumentation), including the front panel, block diagram, loops, decision blocks and math functions, basic input and output operations, VIs implementation in LabVIEW for data acquisition, analysis and display.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930