FİZİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK BÖLÜMÜ
1. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0406101 Fizik I (Mekanik) (4-2) 6 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Vektörler, kinematik, parçacık dinamiği, iş ve enerji, enerjinin korunumu, parçacık sistemleri, çarpışmalar, dönme hareketi, salınımlar. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0406102 Fizik Laboratuarı I (1-1) 2 (AKTS: 2) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Mekanikteki temel deneysel teknikleri, bir ve iki boyutlu hareketler için deneyler, Newton´un kanunları, dairesel hareket, basit harmonik hareket, çarpışmalar, enerji ve momentumun korunumu, bir eğik düzlem üzerinde kütlenin hareketi

0406103 Genel Matematik I (4-2) 6 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fonksiyonlar, bir değişkenli fonksiyonların limit ve türevleri, türevin uygulamaları, ortalama değer teoremleri, grafik çizimleri ve exremum problemleri .

0406104 Genel Kimya I (3-0) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kimyasal sistemlerde basit tanımlar, stokiyometri, maddenin fiziksel ve kimyasal yapısı, atom ve atomun yapısı, kimyasal eşitlikler, kimyasal reaksiyonlar, asidler, bazlar tuzlar. Katılar, sıvılar ve gazlar. (Laboratuar çalışması mecburi)

0406121 Yabancı Dil I (3-0) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
To be: am, is, are. Plurals, What is/are…..To be: questions and negatives Possessive adj. Possessive ‘s. Present Simple: Positive, questions and negatives A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are. Adverbs of frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How + Adjective. Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0406107 Temel Bilg. Kul. Tek. (2-2) 4 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bilgisayar donanım ve yazılımları, sürücüler, işletim sistemleri, DOS, ve WİNDOWS, bilgisayar kullanımını öğrenmek, Internet, e-posta, www işletim ağının kullanılması, dizinler, dosyalar, sistem tanıtılması, Microsoft Word.

0406122 Ata. İlk. Ve İnk. Tarihi I (3-0) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Osmanlı imparatorluğunun askeri ve politik durumu, Birinci dünya savaşının sonuçları, Kurtuluş savaşının başlangıcı, İtilaf güçlerinin Anadolu’yu işgali ve onlara karşı yapılan savaşlar.

0406123 Türk Dili I (0-3) 3 (AKTS: 3özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk dili gramerine giriş, Türk dilinde gramer kurallarını kullanma.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
BAHAR DÖNEMİ

0406201 Fizik II (Elektrik ve Manyetizma) (4-2) 6 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss Kanunu, elektrik potansiyeli, kondansatör, akım ve direnç, devreler, mağnetik alan, Amper kanunu, Faradayın indüksiyon kanunu, elektromağnetik dalgalanmalar, alternatif akım.

0406202 Fizik Laboratuarı II (1-1) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Ölçüm ve ölçüm aletlerinin tanıtılması, elektrik alan, mağnetik alanın testleri, doğru ve alternatif akım devrelerinin testi, RL, LC ve RLC devreleri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0406203 Genel Matematik II (4-2) 6 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

İntegral tanımı, integrallenebilme özellikleri, temel integral formülleri, integral teknikleri, integralin uygulamaları, has olmayan integraller, seriler, kuvvet serilerin integrali, Taylor ve Makloren serileri.
0406204 Genel Kimya II (3-0) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atomik ve moleküler bağlar, çözeltiler ve konsantrasyon, kimyasal reaktivite, hız, kimyasal denge, elektrokimya, termodinamik, kimyasal kinetik, karbon kimyasına giriş. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406221 Yabancı Dil II (2-0) 2 (AKTS: 3) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Past Simple: Regular verbs, Irregular verbs. Past Simple of BE: was, were. Time prepositions: in, on, at. Permission and requests. Comparatives, Superlatives, Should for advice, Going to for future tense, Suggestions, Say and tell, Would like /like would prefer/prefer, Present perfect for experience, Have to / don’t have to, Will for prediction, Present perfect: How long for /since, Making and accepting apologies, Giving opinions, agreeing, and disagreeing.

0406206 Temel Bilg. Bilimleri (2-2) 4 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Exel ve uygulamaları, tablo ve grafik çizimleri, data oluşturma, PowerPoint ve uygulamaları, PowerPoint da sunumlar hazırlama bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406222 Ata. İlk. Ve İnk. Tarihi II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türk devletinin kurulması, Türk devriminin temel prensipleri, Atatürk devrimleri.
0406223 Türk Dili II (2-0) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Türkçe de cümle yapıları, Türkçe literatür cümle yapılarının analizi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
2. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ

0406303 Fizikte Matematiksel Metotlar I (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çift katlı integraller, ordinary diferansiyel denklemler, Jacobian vektör analizleri ve fonksiyonları, matris hesaplamaları, Laplace ve Fourier dönüşümleri.
040302 Teorik Mekanik I (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Matris hesaplamaları, vektörler ve vektör hesaplamaları, bir parçacık için Newton kanunları, dalgalanmalar, linerolmayan osilasyonlar, ravitasyon, değişik hesaplamalarda bazı teknikler, enerjinin ve açısal momentumun korunumu, Hamilton ve Lagrange denklemleri ve ululamaları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406305 Kısmi Diferansiyel Denklemler I (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Diferansiyel denklemlere giriş, birinci ve ikinci mertebeden diferansiyel denklemler, fiziksel uygulamaları, yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri, diferansiyel denilmelerin serilerle çözümü, Green fonksiyon metodu, temel matris metodu, lineer olmayan diferansiyel denklemeler ve çözüm teknikleri, iterasyon metodu Euler denklemlerinin sayısal çözümü.
0406301 Termodinamik (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sıcaklık ve ısı transferi, ısı dengesi, termodinamiğin kanunları, öz isi ve ideal gas, genişleme, durum denklemleri, ısı kapasitesi, termodinamik olaylarda iş ve ısı, ısının mekaniksel eşitliği, gazların kinetik teorisi, adibatik durum, moleküllerin hız dağılımı, Van der Waals durum denklemi, basınç, sıcaklık, ve sistemin entropisi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0406304 Titreşim ve Dalgalar (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bir boyutlu dalgalar, periodic hareketin tanımlanması, fiziksel sistemlerin serbest titreşimi, periodic hareketin üst üste binmesi, kuvvet uygulanmış titreşimler ve rezonans, çiftli titreşim ve normal modlar, sürekli normal modlar, iki ve üç boyutlu dalgalar, geometrik optikler, dalga paketi, ışığın kırınımı ve yansıması, ışığın dağılımı.

0406306 Titreşim ve Dalgalar Lab. (0-2) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Mekaniksel salınımlarda değişik deneyler, ışığın özellikleri, geometriksel ve fiziksel optik, maddenin optiksel özellikleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406307 Fizikte Bilgisayar Programlama I (0-2) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
FORTRAN programlama diline giriş, sabitler ve değişkenler, basit bir program, denetim tapıları-şartlı uygulama, programın algoritması, blok diyagramı, iterasyon, düzen.

BAHAR DÖNEMİ
0406403 Fizikte Matematiksel Metotlar II (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Vektör analizleri, kısmi diferansiyel denklemleri, değişkenlere ayrılma yöntemi ile bazı temel denklemleri içeren sınır değer problemlerinin çözümü. Örnek olarak dalga, ısı ileten denklemler. Karmaşık değişkenlerin fonksiyonları,
0406402 Teorik Mekanik II (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İki cisimli merkezi kuvvet problemleri, bir parçacık sisteminin dinamiği, bir hareketli referans koordinatında hareket, katı cisimlerin hareketi, küçük dalgalanmalar, lineer olmayan dalgalanmalar ve kaos, özel rölativite teorisi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0406404 Kısmi Diferansiyel Denklemler II (4-0) 4 (AKTS: 5)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kısmi diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri, Legendre polinomları, Bessel fonksiyonları, ortagonal fonksiyonlar. Dalga denklemleri ve çözüm yöntemleri, Helmholtz denklemi ve çözüm yöntemleri, Schrödinger dalga denklemi ve çözüm yöntemleri, kısmi diferansiyel denklemelerin sayısal çözümü, integral denklem metodu ile kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü.

0406401 Modern Fizik (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Geometrik optik, parçacıkların dalga özellikleri, dalganın parçacık özellikleri ve bunları ispatlayan deneyler, farklı fiziksel sistemlerde rölativite teorisi, atomik yapı, temel kuantum mekanik, çok elektronlu atomlar, nükleer yapı ve radyoaktivite, nükleer reaksiyonlar ve temel parçacıklar.

0406405 Termodinamik Lab. (0-2) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Termodinamiğin temel kurallarının uygulamaları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406406 Fizikte Bilgisayar Programlama II (3-0) 3 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Giriş ve çıkış fonksiyonları, fonksiyonlar ve alt programlar, karakter tipi, diğer bilgi tipleri, nag kütüphanesi, programları yazma ve test etme.

0406407 Mesleki Yabancı Dil II (2-0) 2 (AKTS: 3)
Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, cümle analizi, İngilizciden Türkçe’ye tercüme veya Türkçe den ingilizceye çeviri bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

3. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ

0406501 Kuantum Fiziği I (4-0) 4 (AKTS: 5) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kuantum teorinin içerikleri, kuantum fizikte fiziksel nitelikler, enerji seviyeleri, foton, quanta, kuantum fiziğinin potülaları, belirsizlik ilkeleri ve ölçümü, Schrödinger dalga denklemi.

0406502 Kuantum Fiziği Lab. (0-2) 2 (AKTS: 2) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Franck-Hertz, elektronlarla deneysel difraksiyon, elektronlar için e/m oranının ölçülmesi, atomik spektrumunun analizleri, Milikanın yağ damlası deneyi, Plank sabitinin tayini, Stefan-Botzmann deneyi, Geiger-Müller deneyi, photoelektrik etki. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406503 Elektromanyetik Teori I (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Vektör işlemleri, diferansiyel hesaplamalar, integral hesaplamaları, koordinat sistemleri, elektrik yükler ve alanlar, potansiyel, elektrik alan teorisi, dielektrik maddeler, polarizasyon, Laplace denklemi ve çözüm yöntemleri, mağnetik alanlar, Biot-Savart kanunu, vektör potansiyeli, mağnetik durum, kuvvet ve tork, mağnetik materyaller.

0406504 Analog Elektronik (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Doğru akım devreleri, alternatif akım ve uygulamaları, diyot devreleri, transistor –akım parçaları, transistor yükselteçler (uygulama noktası, dolma doğruları, küçük işaret parametreleri). bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0406505 Analog Elektronik Lab. (0-2) 2 (AKTS: 3)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
RC çiftli yükselteçleri, direk-çiftli yükselteçleri, IF yükselteçleri, güç yükselteçleri, diferansiyel yükselteçleri, kullanılmaya hazır yükselteçler, salınımlar.

0406507 Mesleki Yabancı Dil I (0-2) 2 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, cümle analizi, İngilizciden Türkçe’ye tercüme veya Türkçe den İngilizciye çeviri bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SEÇMELİ DERSLER
0406511 Tıp Fiziği I Seçmeli (3-0) 3  (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Terminoloji, modelleme ve ölçüm, vücut içindeki ve dışındaki kuvvetler, tıpta sıcaklık ve soğukluk, vücuttaki enerji, iş ve güç, basınç, ciğerlerin fiziği ve solunum, kardiovaskülar sistemin fiziği, vücut içinde elektrik, tıpta elektrik ve manyetizmanın uygulamaları, fizikte ses, tıpta ışık, gözün ve görmenin fiziği, diagnostik X-ışınlarının fiziği, nükleer tıp fiziği, radyasyon terapi fiziği.
0406512 Deneysel Fiziğin Yöntemleri I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

0406513 Genel ve Özel Görelilik Teorisi Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406514 Malzeme Bilmi ve Uygulamaları Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)  özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Malzeme ve özelliklerini sınıflandırılması, katılarda atomik bağ ve atom teorisi, kristalli ve kristalsiz malzemelerin yapısı, amorf malzemeler, atomik hareketlilik ve difüzyon, faz geçişleri, katıların mekanik davranışı, maddelerin termal özellikleri, bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0406515 Astronomi I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)  özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Güneş sistemi, güneş ve gezegenler, astronomiksel koordinatlar, Kepler kanunları, ışığın özellikleri, araçlar ve Astronomi.
0406516 Malzemelerin Termodinamiği I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Tanımlar ve giriş, termodinamiğin-I. kanunu, iç enerji ısı ve iş, ısı kapasitesi, entalpi, termodinamiğin-I. Kanunu, ısı makineleri, karnot çevrimi, entropy termodinamiğin –III. Kanunu, gibbs ve helmhotz enerjileri, maxwell bağıntıları, gaz karışımlarında denge. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406517 Süper İletkenlikte Teorik Modeller I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sıfır direnç, Kristal yapı, elektronik spesifik ısı, uzun düzen parametresi, izotop etkisi,Meissner etkisi, Enerji aralığı, BCS teorisi, elektron-örgü etkileşmesi, Cooper çiftleri, Süperiletken temel durum, BCS temel durum özellikleri, Süperiletkenlerin mikroskobik özellikleri, akım taşıyıcı durumlar, Çift dalga fonksiyonu.
0406518 Optoelektronik I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Işık tutan ve ışık yayan aletler, IV grup yarıiletkenleri, III-V grup yarıiletkenleri, LED yapımı, Yarıiletken Lazerleri.
0406519 Katıhal Elektroniği I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Katıhalin yapısı, dalga mekaniği ve atomik spektrum, istatistik, katıların band teorisi, yarıiletkenler, yarıiletkenler elektroniği. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0406520

Data Analiz Teknikleri Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Veri ve veri formatının tanıtılması, klasik metotlarla ve istatistiksel hata hesaplamaları ile verilerin nasıl işleneceğinin tanıtımı ve kullanılacak bilgisayar paket programlarının tanıtımı.
0406521 Nükleer Tıp Fiziği I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atom ve radyoaktivitenin temelleri, radyoaktif bozunmanın temellerine bakış. Detektörlere giriş, yarıiletken detektörler, sintilasyon detektörleri, nükleer sayaçlar. Gama kameraları, SPECT ve PET’in tanıtılması. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406522 Atom Fiziği I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atom spektrumları, bir elektronlu atomlar, çok elektronlu atomlar, atomların elektromağnetik radyasyonla etkileşmeleri..
0406523 Molekül Fiziği I Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Molekül titreşimleri, iki atomlu moleküller, molekül halleri, titreşim ve dönme halleri. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

BAHAR DÖNEMİ
0406601 Kuantum Fiziği II (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kuantum fiziğinin limiti, dalga paketi, belirsizlik ilkesi, dalga denklemi, özdeğer ve özvektörler, bir boyutlu potansiyel, dalga mekanizmalarının genel yapısı, kuantum fiziğinde operatör yöntemleri, N-parçacık sistemleri, üç boyutta Schrödinger denklemi, açısal momentum, radyal denklemler.
0406602 Elektromanyetik Teori II (4-0) 4 (AKTS: 6) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Maxwell denklemleri, elektromağnetik dalgalar, Poynting teorisi, Faraday kanunu, iletken olmayan ortamda elektromağnetik dalgalar, iletkenlerde elektromağnetik dalgalar, dağılım, Elektrostatikte sınır değer problemleri, hızlanan yükün alanı, elektromağnetik yayılma. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406604 Dijital Elektronik (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sayı sistemleri ve Boolean çebiri, logic devreleri ve onların uygulamaları, bellek parçaları, sayaçlar, kayıtlar ve okuma sistemleri, A/D ve D/A çeviricileri, mikro-işlemciler.
0406603 İstatistik Fizik (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Makroskobik ve mikroskobik durumlar, termodinamiğin istatistiksel temeli, olasilk konusu, olasılığın kuantum ve istatistiksel durumu, topluluk teorisinin elementleri, makrokanoniksel, kanoniksel ve büyük kanoniksel topluluklar, kuantum ve klasik istatistikler, Fermi-Dırac ve Bose-Einstein sistemleri, ve bazı diğer uygulamaları.

0406605 Dijital Elektronik Lab. (0-2) 2 (AKTS: 2)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders dijital elektronik devreleri ile öğrencilere deneyler yapma şansı verir.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
SEÇMELİ DERSLER

0406611 Lazerler ve Mazerler Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Populasyon tersinimi ve pompalama, üç seviyeli ve dört seviyeli lazer sistemleri, boşluk ve geribesleme, başlangıç durumu, Q-kilitleme teknikleri, coherent ve girişim, lazer teorisinin elemanları, uzaktan etkilenen yayınım ve kazanç katsayısı, osilasyon, lazerlerin ve mazerlerin tipleri, yarı iletken diyot lazerlerii, fabrikasyon, verimlilik ölçüm sistemleri.
0406613 Katıhal Elektroniği II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Termionik ve alan yayılmaları, termionik ve alan yayılmalarının uygulamaları, photoemisyon, ikinci elektron yayılmaları, photoiletkenlik, parlaklık, parlaklığın ve photoiletkenliğin uygulamaları, metal yarıiletken diyotlar, tıransitörler bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406615 Isı Transferi ve Uygulamaları Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Isı transferi ve termodinamik bağıntıları, ısı iletiminin genel denklemi, numeric metoda ve özel uygulamaları, doğal konfeksiyon ve yoğunlaşma, radyasyonla ısı iletimi, ısı transfer sisteminin dizaynı ve ısı değişimi
0406616 Astronomi II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Güneş sistemi, güneş ve gezegenler, astronomiksel koordinatlar,
Kepler kanunları, ışığın özellikleri, araçlar ve Astronomi.
0406617 Malzemelerin Termodinamiği II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yoğun maddeler arasında reaksiyon dengesi, çözünme termodinamiği, Gibbs-Duhem denklemi, çözünmenin mikroskobik incelemesi, idel ve ideal olmayan çözünmeler, malzeme sistemlerinin uygulamaları, reaksiyon denge ve çözünme.
0406618 Katılarda Elektriksel İletkenlik Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fermi-Dirac İstatistiği, Serbest Elektron Modelinde İletim, Elektron Enerji Bandları, Yarıiletkenler, Süperiletkenler.
0406619 Süper İletkenlerde Teorik Modeller II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yüzey enerjisi, Karışık hal, Meteller ve alaşımlarda Ginzburg-Landau sabiti, Alt ve üst seviye kritik alanlar, II. Tip süperiletkenlerde manyetizasyon, Süperiletkenlerde alınganlık, Tersinmez manyetizasyon. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0406620 Optoelektronik II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Işık dedekrörleri, ışık tranzistörleri, güneş pilleri ve güneş enerjisi, Fiber optik iletişimleri.

0406621 Data Analiz Teknikleri II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Veri analizlerinden ölçüm alma ve bu ölçümlerle grafik oluşturma ve bu grafik ve sonuçları yorumlama yeteneği kazandırması sağlanacak şekilde öğrenci hazırlanır. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406622 Nükleer Tıp Fiziği II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Radyasyondan korunmanın temelleri, radyoaktif atıkların işlenmesi, elektromanyetik radyasyonun maddeyle etkileşimi. İyonize radyasyonun biyolojik etkileri. Radyo izotop üretimi ve kullanımı.

0406623 Atom Fiziği II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Atomların vector modeli, ışınımlı geçişler, hidrojen atomu, hidrojenimsi atomların ince yapısı. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

0406624 Molekül Fiziği II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders üçüncü yıl fizik öğrencilerine molekül fiziği hakkında bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında bu fiziğin önemini tanıtır.
bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
4. SINIF DERS İÇERİKLERİ
GÜZ DÖNEMİ
0406702 Nükleer Fizik I (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Çekirdeklerin genel özellikleri, nükleer kuvvetler ve iki çekirdekli sistemler, nükleer yapıların modelleri, nükleer bozunma ve radyoaktivite, alfa, beta, ve gama bozulmaları.
0406703 Katıhal Fiziği I (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kristal yapılar, kırıstal bağlanma ve potansiyelleri, kristal titreşimleri ve onların ısısal özellikleri, enerji bandları, ve enerji bantlarının hesaplıları, serbest elektron modeli, kristallerde kırılma metotları, yarı iletken kristaller, metaller ve Fermi yüzeyleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406704 Kuantum Mekaniği (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kuantum mekaniğin postulatları, Dirak delta fonksiyonu ve Dirak notasyonu, Üç boyutda Schördinger denklemi, açısal momentum, radial denklem, hidrojen atomu, elektromağnetik alanla elektronların etkileşmesi ve spin, açısal meomentanın eklenmesi, zamandan bağımsız perturbasyon teorisi.
0406701 Araştırma Projesi I (0-2) 2 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

SEÇMELİ DERSLER
0406712 Yoğun Madde Fiziğinde Özel Kon. I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Maddenin durumu, maddelerin sınıflandırılması, atomik bağlanma, maddelerin özellikleri, X-ışınları difraksiyonu, deneysel difraksiyon metotları, difüzyon ve atom hareketliliği, maddelerin mekanik özelliği, maddelerin elektrik özelliği.
0406715 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Parçacıklara giriş, parçacıkların keşfi, reaksiyonların sınıflandırılması, ölçüm teknikleri, hızlandırıcılar, detektörler, kurak modeli, bağlı sistemler, elektromanyetik ve zayıf etkileşme, renk kuvvetleri ve QCD konuları güncel parçacık fiziği olaylarını incelemede kullanılacak. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406719 Fizikte Özel Fonk. İntegral Dönüş. I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Gamma fonksiyonu, beta fonksiyonu, gamma ve beta fonksiyonları arasındaki ilişki ve elips fonksiyonları.

0406720 Spektral Analiz Yöntemi I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Spektroskopinin temel prensipleri, Atomların elektronik spektroskopisi, Matrisler, Vektörler, Simetri koordinatları.

0406724 Güneş Enerjisi I (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Enerji tipleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş enerjisi, güneş ve atmosfer dışı güneş radyasyonu, Dünya yüzeyine gelen güneş enerjisi, düzlemsel güneş toplaçları, radyasyonun yoğunlaştırılması ve yoğunlaştırıcı toplaçlar, güneş enerjisi depolaması, sıcak su güneş enerjisi sistemleri.

0406726 Fiziksel Metalürji I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Alaşım teorisi, arafaz katı çözeltileri, alaşımların stabilitesi, kinetik teori, arayüzeyler, sınıflandırma, arayüzey enerjisi ve geometrisi, tane sınır segregasyınu, ayayüzey hareketliliği, normal tanecik büyümesi, homojen ve heterojen çekirdeklenme. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

 

0406727 Nükleer Fizikte Güncel Konular I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Alaşım teorisi, arafaz katı çözeltileri, alaşımların stabilitesi, kinetik teori, arayüzeyler, sınıflandırma, arayüzey enerjisi ve geometrisi, tane sınır segregasyınu, ayayüzey hareketliliği, normal tanecik büyümesi, homojen ve heterojen çekirdeklenme.

0406728 Mad. Mağnetik ve Elektrik Özel. I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Elektrik yükü, alektirik alan, gauss kanunu, elektriksel potansiyel, akım ve direnç, elektromotor kuvveti, mağnetik alan, maddenin sınıflandırılması.

0406729 Radyasyon ve Çevre Bilmi I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
X-ışınının temelleri, X-ışını üretimi dedeksiyonu ve teşhis amaçlı kullanım metotları, radyoaktivitenin temelleri, nükleer ışın yayınımı, dedeksiyonu ve teşhis amaçlı kullanımı ve dedektörl sistemleri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406730 Spektroskopi Yöntemi I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Spektroskopinin temel prensipleri, mikrodalga spektroskopisi, ınfrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi, Atomların elektronik spektroskopisi..

0406732 Hesaplamalı Fizik I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesiHatalar, dağılımlar, en küçük kare minimizasyonu, karşılıklı ilişki finite difference metroda giriş, adi diferansiyel denklemlerinin nümerik çözüm yöntemleri, özdeğer problemleri, nümeriksel türev ve integral.

0406735 Yarıiletken Fiziği I (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kırıstal Özellikleri, atomlar ve elektronlar, enerji bandları ve taşıdıkları yükler, yarıiletkenlerde yük taşıyıcılarına ulaşmak, iki-terminalli katı hal aletleri.

BAHAR DÖNEMİ

04068022 Nükleer Fizik II (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nükleer reaksiyonlar, nükleer bölünme, çekirdekteki temel etkileşimler, çekirdeğin yapısı, kuvvetli etkileşme, zayıf elektrik etkileşme, nükleer astrofizik.

0406803 Katıhal Fiziği II (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Plasmon, Polarizasyon ve Polaronlar, katıların dielektirik ve optik özellikleri, süperiletkenlik, ferroelektirik, demağnetizma, paramağnetizma, ferromağnetizma, mağnetik rezonanslar, Amorf kıristal. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

0406804 Atom ve Molekül Fiziği (4-0) 4 (AKTS: 6)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İki atomlu moleküllerin dönme sipekturumu, iki atomlu moleküllerin titreşim sıpekturumu, iki atomlu moleküllerin titreşim ve dönme sıpekturumları, moleküler ile elektromağnetik dalga arasındaki etkileşme, harmonik salınım, moleküler yapı, moleküler bağ ve bağlanma enerjisi, Spektrometreler.

0406801 Araştırma Projesi II (0-2) 2 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme. Bu dönemdede aynı araştırma devam ediyor. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları

SEÇMELİ DERSLER
0406813 Yoğun Mad. Fizikte Özel Konular II Seçmeli (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kristalleşme, atomlararası bağlar, örgü titreşimleri ve ısısal özellikler, metallerde serbest electron teorisi, band yapıları, elektrik özellikler, yarıiletkenler, yarıiletken aletler, faz diyagramları, manyetik özellikler, optik özellikler, süperiletkenlik. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0406816 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Kuantum elektrodinamik, foton, Feynman kuralları, parton modeli, kuantum kromodinamiği, kuarklar ve leptonlarda zayıf etkileşim, yüklü ve doğal zayıf akım, spontane simetri kırınımı. Higgs mekanizması, Weinberg ve Salam modeli kullanılarak güncel parçacık fiziği konuları yorumlanacak.
0406820 Fizikte Özel Fonk. İntegral Dönüş. II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
İkili ve üçlü integraller, Çizgi integrallerin uygulamaları, Green teoremi, iki ve üç boyutta yüzey integralleri, hacim integrallerinin uygulamaları. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406821 Spektral Analiz Yöntemi II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Bu ders dördüncü yıl fizik öğrencilerine spektral analiz yöntemleri hakkında bilgi verir ve onlara günlük yaşamlarında bu fiziğin önemini tanıtır.
0406822 Fizikte Özel Konular II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi

0406825 Güneş Enerjisi II (3-0) 3 (AKTS: 4)özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Enerji tipleri ve güneş hücreleri, güneş hücreleri ve yoğunlaştırıcılar, silicon hücrelerin yüksek derecede katkılanmış yayıcı bölgeleri, dirençler serisive yoğunlaşmış hücrelerdeki boyutlu etkiler, yüksek verimli GaAs yoğunlaştırıcı hücreler, çok bantlı fotovoltaik yaklaşımlar, güneş hücrelerinin soğutulması, güneş radyasyonu, yüksek Kabul edilebilir açılı yoğunlaştırıcılar, yoğunlaştırıcıların tasarımı.
0406827 Fiziksel Metalürji II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Sıvı ve katılar, Saf metallerin katılaştırılması, alaşımların katılaştırılması, ötektiklerin katılaştırılması, yapısal aşırısoğuma, alaşımların katılaştırılması, dağılım katsayısı, mikroyapıların gelişimi, alaşımların sınıflandırılması, katılaştırma oranı, katılarda ısı transferi, segragasyon, tek kristallerin büyütülmesi. bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,
0406828 Nükleer Fizikte Güncel Konular II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Nükleer özelliklere bakış, Bağımsız parçacık model vekabuk modeline bakış. Hartree-Fock metodu ve RPA ve nükleer çiftlenim modelleri, Elektromanyetik ve zayıf etkileşimler. Ağır iyon reaksiyonları ve fisyon kullanılarak güncel nükleer fizik konuları yorumlanacak.
0406829 Mad. Mağnetik ve Elektrik Özel. II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Amper kanunu, Faraday kanunu, İndüksiyon, elektromağnetik dalgalanmalar, Maxwell denklemleri, elektromağnetik dalgalar.
0406830 Radyasyon ve Çevre Bilmi II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Radyasyon dozimetresine giriş, iyonize ve iyonize olmayan radyasyonun biyolojik etkileri, nükleer manyetik rezonansın esasları, manyetik rezonansla görüntüleme, diğer fiziksel teşhislere bakış, yüksek manyetik alanların biyolojik etkileri. bitirme tezi örneği,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezleri,
lisans bitirme tezi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme ödevi,
örnek bitirme tezi,
bitirme projesi,
bitirme tezi kuralları
0406732 Spektroskopi Yöntemi II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Infrared soğurma, Raman saçılması, Seçim kuralları, Dedectors..
0406833 Astrofizik (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Fizik ve Astrofizik de nümerik tekniklere giriş, bazı nümerik methodlar kullanarak astrofiziksel problemlerin çözümü( Mesela, Kepler kanunlarının ispatı, spiral yapı, Newton mekaniğini kullanarak yıldızların hareketlerinin modellenmesi v.b.)
0406834 Hesaplamalı Fizik II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Denklemlerin lineer sistemi, matrisler, minimizasyon ve uydurmak, uydurmanın mükemmelliği, veri manipulasyonu, özel fonksiyonlar, Fourier teknikleri, Monte Carlo teknikleri, kısmi diferansiyel denilmeler.
0406835 Malzemelerin Karakteri (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
X-ışını ve elektron demetlerinin özellikleri, spektroskopy, kristaloğrafinin temelleri, kırınım, kırınım demetlerinin doğrultusu, ideal olmayan şartlarda kırınım, kristal yapılarının belirlenmesi, kırınım demetlerinin yoğunluğu, faz diyagramlarının belirlenmesi, amorf malzemelerin karakteristiği.
0406837 Yarıiletken Fiziği II (3-0) 3 (AKTS: 4) özel ders,proje ,ödev yap,bitirme tezi,dönem ödevi,dönem projesi
Yarıiletken diyotların fiziği, iki kutuplu kavşak transistörleri, alan etkili tarnsistörler, moerin katı-hal ve optoelektronik aletler.
bitirme projesi,
bitirme tezi izle,
bitirme tezi konuları,
bitirme tezi kuralları,
bitirme tezi örnekleri,
bitirme tezi örneği,
bitirme tezleri,
bitirme ödevi,
lisans bitirme tezi,
tez konuları,

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2024
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031