Gıda Mühendisliği Bitirme Tezi,Proje

Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Enstitü Hakkında Genel Bilgi özel ders,yüksek lisans bitirme tezi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 yılında kurulmus ve Biyoloji Anabilim dalında 1993 yılında
Yüksek Lisans Programı ile egitime baslamıstır. Günümüzde diger programların da dâhil
edilmesiyle altı Anabilim dalında 35 doktora, 37 tezli yüksek lisans ve 49 tezsiz yüksek
lisans ögrencisi ile egitimini sürdürmektedir. Enstitünün temel amacı lisansüstü egitimini
düzenlemek ve yönetmek, bilimsel ve teknolojik gelismelere yönelik lisansüstü çalısma ve
projelerin desteklenmesini saglamak, lisansüstü ögrencileri güncel konularda arastırmalar
yapmaya yönlendirmektir. Bu amaçlar dogrultusunda Enstitümüz; yüksek ögrenim gören
gençlerimizin mesleklerinde ufuklarını genisletmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak,
bilimsel ve teknik alanlarda çok daha üretken olmalarını saglamayı hedeflemektedir.
3
Anabilim Dalı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Anabilim Dalı Baskanı Abant zzet Baysal Üniversitesi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Fen Bilimleri Enstitüsü özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Bölüm Hakkında Bilgi
Ders Katalogu
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Akademik Yıl özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Enstitü Hakkında Genel Bilgi özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 yılında kurulmus ve Biyoloji Anabilim dalında 1993 yılında
Yüksek Lisans Programı ile egitime baslamıstır. Günümüzde diger programların da dâhil
edilmesiyle altı Anabilim dalında 35 doktora, 37 tezli yüksek lisans ve 49 tezsiz yüksek
lisans ögrencisi ile egitimini sürdürmektedir. Enstitünün temel amacı lisansüstü egitimini
düzenlemek ve yönetmek, bilimsel ve teknolojik gelismelere yönelik lisansüstü çalısma ve
projelerin desteklenmesini saglamak, lisansüstü ögrencileri güncel konularda arastırmalar
yapmaya yönlendirmektir. Bu amaçlar dogrultusunda Enstitümüz; yüksek ögrenim gören
gençlerimizin mesleklerinde ufuklarını genisletmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak,

Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
+ (90) 374 254 10 00/ 4218
+ (90) 374 253 45 58
ibrahimcakir@ibu.edu.tr
AKTS Koordinatörü yerine
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Adres (posta kodu, sehir, web
sayfası, vb.)
Abant zzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gölköy Yerleskesi 14280
Gölköy, Bolu, Türkiye
http://www.mmf.ibu.edu.tr/gida/index_gida.htm
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgi
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı, Abant zzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleskesi’nde
kurulmus olup, 2004 yılında lisans egitimine baslamıstır. Gıda Mühendisligi Bölümü’nde
zorunlu yabancı dil hazırlık egitiminden sonra 4 yıllık egitim programı sonucunda gıda
mühendisi unvanı vermektedir. Bölümde çesitli cihazlarla donanımlı 5 adet laboratuvar
bulunmaktadır. Bölüm kadrosunda 1 profesör, 1 doçent ve 6 yardımcı doçent olmak üzere 8
tam zamanlı ögretim üyesi, 1 arastırma görevlisi, 2 uzman bulunmaktadır. Gıda
Mühendisligi Bölümü yüksek lisans programına 2007–2008 egitim-ögretim yılında
baslamıs olup, halen 18 ögrenci ile egitime devam etmektedir.

AKTS
Kredi
05501 Süt Kimyası ve Biyokimyası 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05502 Süt Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05503 Peynir Teknolojisinde Gelismeler 2 2 3 6 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05505 leri Gıda Mikrobiyolojisi 2 2 3 6 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05506 Biyoteknolojide Özel Konular 2 2 3 6 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05507 Mikrobiyal Genetik 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05508 Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Yöntemler
3 0 3 5
05509 Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve
Probiyotikler özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
2 2 3 6
05510 Mikrobiyal Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
3 0 3 5 özel ders özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05511 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 3 5
05512 Gıda Güvenlik Sistemleri 3 0 3 5
05513 leri Gıda Toksikolojisi 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05514 leri Gıda Kimyası 3 0 3 5
05515 Protein Kimyası 3 0 3 5
05516 Gıda Endüstrisinde Temel slemler I 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05517 Gıda Endüstrisinde Temel slemler II 3 0 3 5
05518 Isıl s lemler 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05519 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05520 Hububat Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05521 Nisasta Kimyası ve Teknolojisi 3 0 3 5
05522 Lipit Kimyası 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05523 Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05524 Gıda Tekstürü ve Kimyası 2 2 3 6
05525 leri Reoloji 2 2 3 6 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05526 Polisakkaritlerde Depolimerizasyon 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05527 Özel Gıdaların Fizikokimyası 2 2 3 6 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05528 Gıda Ambalajlamada leri Teknikler 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05529 Bilimsel Makale/Tez Yazım Teknikleri 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05530 Gıdaların Korunmasında Yeni Yöntemler 3 0 3 5
05531 Gıda Ürünleri Gelistirmede Yeni Yaklasımlar özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05532 Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
2 2 3 6
5
05533 Fermantasyon Kinetigi 3 0 3 5
05534 Gıda Alerjileri 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05535 Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler Yöntemler 3 0 3 5
05536 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05537 Dondurma Üretim Teknolojisi 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05538 Gıdaların Kolloid Kimyası 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05539 Oksidasyon ve Antioksidanlar 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05540 Gıda Biyokimyasında Özel Konular 3 0 3 5 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05700 Yüksek Lisans Tez Çalısması 0 0 0 özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
05705 Seminer 0 0 0 -özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Uzmanlık Alan Dersleri 0 0 0 -özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
7
Kodu 05 502 Dersin adı Süt Teknolojisinde Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Çig sütte patojenler, Sütte kalıntı maddeler, Süt ve süt
esaslı ürünlerde mikro besin ögeleri, Süt endüstrisinde katkı
maddeleri, Süt endüstrisinde laktik asit bakterileri,
Probiyotik süt ürünleri, Süt endüstrisi atıkları ve arıtılma
yöntemleri, Peynir suyu ve degerlendirilme yöntemleri,
Geleneksel süt ürünlerimiz.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere süt ve süt sanayi ile ilgili farklı konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı materyal
8
Kodu 05 503 Dersin adı Peynir Teknolojisinde Gelismeler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dünyada ve Türkiye’de peynir üretimi, sütün
bilesimi ve önemi, çig süt kalitesi ve testler, peynir
teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri, starter kültürler,
çogaltılması ve bu konudaki gelismeler, süt pıhtılastırıcılar,
peynirin tanımı, sınıflandırılması ve çesitleri, sütün peynire
islemeye hazırlanması, peynir yapım asamaları, peynirlerde
olgunlasma ve olgunlasmada yeni yaklasımlar, peynirlerde
görülen hatalar, peynirlerde kalite degerlendirmesi, yerli
peynirlerimiz, yabancı peynirler, peynir isletmelerinde
temizlik ve dezenfeksiyon, peynirin besin degeri, peynir
altı suyu degerlendirilmesi, peynir teknolojisinde yeni
yaklasımlar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere peynir teknolojisinde gelismeler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
9
Kodu 05 505 Dersin adı leri Gıda Mikrobiyolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda ve mikroorganizma iliskisi, mikroorganizmaların
istenmeyen etkileri, mikroorganizmaların protein,
karbonhidrat ve yag içerigi yüksek gıdalardaki etkileri, özel
gıda gruplarında mikroorganizmaların etkileri,
mikroorganizma gıda iliskileri, enzimler, antimikrobiyal
maddeler, bakteriyosinler ve bakteriyosin benzeri
maddeler, bakteri, maya ve küflerden elde edilen starter
kültürler ve islevleri, mikrobiyal gelismenin engellenmesi,
DNA, RNA, protein sentezi, gen denetim mekanizmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda-mikroorganizma iliskileri, gıda güvenliginde
mikroorganizmaların önemi, mikrobiyel fizyoloji
konularında bilge vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 25, Final Sınavı % 50, Sunum: % 25
Uygulama kısmı:
Raporlar 30%, Ara sınav: 30 %, Final Sınavı: 40%
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Neidhardt, F. C., Ingraham, J. L., ve Schaechter, M.
1990. Physiology of the Bacterial Cell. Sinauer
Associates Inc. Sunderland, Massachusetts, USA.
2. Snyder, L. ve Champness, W. 1997. Molecular
Genetics of Bacteria. American Society for
Microbiology. Washinton D.C. USA.
3. J. Jay. 2000. Modern Food Microbiology. 6th edition
Springer – Verlag
4. Ankara Uni. Gıda Müh. Bölüm Elemanları. 2000 Gıda
Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
5. Tunail, N. Mikrobiyoloji. 2009.Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
6. http://vm.cfsan.fda.gov/list.html
7. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
10
Kodu 05 506 Dersin adı Biyoteknolojide Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyoteknolojideki yeni gelismeler, endüstriyel
organizmaların üreme kosulları ve metabolizmalarının
kontrolü, gıda sanayi atık ve yan ürünlerinin biyoteknolojik
proseslerde substrat olarak degerlendirilmesi, fermantasyon
teknikleri, fermentör dizaynı, biyoteknolojik proseslerin
prensipleri ve genel akım seması, ekmek mayası, tek hücre
proteini, mikrobiyal enzim, organik asit ve endüstriyel
alkol üretimi, tarımsal atıklardan biyogaz üretimi,
mikrobiyel yöntemlerle atıkların arıtılması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere biyoteknolojinin özel alanları ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Smith JE. 2004 Biotechnology. 4th Edition.
Cambridge University Press, UK. 271 p.
3. Nielsen J. 2005. Biotechnology for The Future.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 203 p.
4. Harisha S. 2007. Biotechnology Procedures and
Experiments Handbook. Infinity Science Pres LLC.
India, 694 p.
11
Kodu 05 507 Dersin adı Mikrobiyel Genetik
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
DNA ve RNA yapısı ve organizazyonu, plazmit, virüs,
mitokondri, kloroplast ve kromozomal DNA replikasyonu,
transkripsiyon, translasyon ve translokasyonun moleküler
esasları, genlerin transkripsiyonel, translasyonel ve
posttranslasyonel regülasyon mekanizmaları, dogal genetik
rekombinasyon sistemleri, rekombinant DNA teknolojisi ve
protein mühendisligi uygulamaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel genetik ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Streips UN, Yasbin RE. 2002. Modern Microbial
Genetics, 2nd edition. Willey-Liss, Inc. NY. 657 p.
3. Adolph KW. 1995. Methods in Molecular Genetics
Volume 6. Microbial Gene Techniques. Academic
Pres Inc. London, 487 p.
4. Wu W, Welsh MJ, Kaufman PB, Zhang HH. 2004.
Gene Biotechnology, 2nd edition. CRC Press LLC.
Florida, 504 p.
5. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, matsudaira P,
Baltimore D, Darnell J. 2000. Molecular Cell
Biology, 4th edition. W.H. Freeman and Company,
NY, 1136 p.
6. Miesfield RL. 1999. Applied Molecular Genetic.
Willey-Liss, Inc. NY. 293 p.
7. Lüleci G, Sakızlı M, Alper Ö. 2000. Renkli
Genetik Atlası. Çeviri: Color Atlas of Genetics.
Editör: E. Passarge). Nobel Tıp Kitabecleri Ltd.
Sti. 411 s.
12
Kodu 05 508 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan
Hızlı Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Geleneksel ve hızlı yöntemlerle gıdalarda mikroorganizma
aranması ve sayılması, hızlı yöntemlerin gereksinimi,
avantajları ve dezavantajları, moleküler yöntemler (DNA
esaslı yöntemler, koloni hibridizasyonu, PZR esaslı
yöntemler, DNA dizi analizi, moleküler tiplendirme,
Ribotyping), immunolojik yöntemler (Aglütinasyon, lateks
aglütinasyon, immünomanyetik ayırma, RIA, FIA, ELISA,
dipstick testler), ATP biyolüminesans.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda mikrobiyolojisinde kullanılan hızlı
yöntemler ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. 2005. Modern
Food Microbiology. 7th edition. Springer Science +
Business Media Inc. 790 p.
3. Maurer J. 2006. PCR Methods in Foods. Springer
Science + Business Media Inc. 148 p.
4. Theophilus BDM, Rapley R. 2002. PCR Mutation
and Detection Protocols. Humana Press Inc. 212 p.
5. Akçelik M, Ayhan K, Çakır , Dogan HB, Gürgün
V, Halkman AK, Kaleli D, Kuleasan H, Özkaya
DF, Tunail N, Tükel Ç. 2000. Gıda Mikrobiyolojisi
ve Uygulamaları, Genisletilmis 2. Baskı, Sim
Matbaacılık Ltd. Sti. Ankara 522 s.
13
Kodu 05 509 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri ve Probiyotikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Laktik asit bakterilerinin tanımı ve önemi, temel islevleri
ve mekanizmaları, genel metabolizması, saf kültürlerin
hazırlanması ve sus seçimi, laktik asit bakterilerinin genetik
yapıları, antimikrobiyel özellikleri ve ürettikleri
antimikrobiyel maddeler, bakteriyosinler,
ekzopolisakkaritler, bakteriyofajlar ve önemleri,
probiyotikler, probiyotiklerin gıda teknolojisi ve saglık
açısından önemi, gıda fermentasyon endüstrisi için
fonksiyonel starter kültür olarak laktik asit bakterileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere laktik asit bakterileri ve probiyotikler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Robison RK. 2002. Dairy Microbiology Handbook.
3rd edition. John Willey and Sons Inc. Canada. 765
p.
3. Salminen S, von Wright A, Ouwehand A. 2004.
Lactic Acid Bacteria: Microbiological and
Functional Aspects. 3rd edition. Marcell Dekker
Inc. 628 p.
4. Tannock GW. 1999. Probiotics: A Critical Rewiev.
Horizon Scientific Press. 164 p.
5. Kılıç S. 2008. Süt Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova
zmir, 451 s.
14
Kodu 05 510 Dersin adı Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda zehirlenmesi yapan bakterilerin genel özellikleri,
epidemiyolojisi, gıdalardan izolasyonu ve gıda
zehirlenmelerinin kontrolu, gıda kaynaklı patojen
mikroorganizma ve parazitler sınıflandırılması, gıda
kaynaklı patojen bakteriler, virülens faktörler ve patojenite
mekanizmaları, gıda kaynaklı küfler, virüsler, saglık
üzerine olumsuz etkileri, mikotoksin olusum mekanizması
ve mikotoksin olusumunu etkileyen faktörler, su kaynaklı
parazitler, alg toksinleri, riskli su ürünleri.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda zehirlenmelerine veya enfeksiyonlara
neden olan bakteri, funguslar, virüsler ve parazitler
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
15
Kodu 05 511 Dersin adı Mikrobiyal Ekoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ekosistemler ve ekosistemde yer alan mikroorganizmalar,
gastrointestinal ekosistem ve normal flora, normal florayı
etkileyen faktörler, toprak ekosistemi, özellikleri ve önemi,
toprak mikroorganizmaları arasındaki iliskiler,
mikroorganizma bitki interaksiyonları, dogal maddelerin
mikrobiyel parçalanmaları, aquatik ekosistemler ve
fonksiyonları, biyolojik N2-fiksasyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel ekoloji ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Begon M, Townsend CR, Harper JL. 2006.
Ecology: From Individuals to Ecosystems.
Blackwell Publishing Ltd. 738 p.
3. Roberts TA, Pitt JI, Cordier JL, Gorris GM, Gram
L, Swanson KMJ, Topkin RB. 2005. Microbial
Ecology of Food Commodities. 2nd edition. Kluwer
Academic/Plenum Publishers, NY. 763 p.
4. Öner M. 2002. Mikrobial Ekoloji. Ege Üniversitesi
Basımevi, zmir 282 s.
16
Kodu 05 512 Dersin adı Gıda Güvenlik Sistemleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda güvenligi ve kalite ile iliskili temel kavramlar, kalite
güvence sistemleri, bir gıda firmasında ISO 9000 ve
HACCP sistemlerinin kurulması asamaları, HACCP
sisteminin ön-gereksinim programları, GHP ve GMP, gıda
isletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması asamaları,
ilgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri, ISO 22000 ve
HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu,
konuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve gıda ile
ilgili AB direktifleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda güvenlik kavramının oturtulması, gıda kalite
kontrolünde kullanılan güvenlik sistemlerinin incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi. HACCP, ISO 22000,
GHP ve GMP gibi teknik kavramlar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
17
Kodu 05 513 Dersin adı leri Gıda Toksikolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Toksik gıda bilesenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine
etkili faktörler, gıdaların toksikolojik
degerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler,
gıdaların toksikolojik degerlendirilmelerinde kullanılan
testler, gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve
zehirlenmeler, gıdalarda dogal olarak bulunan toksik bilesi
kler, pestisitler ve veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri,
agır metaller ve diger çevresel kontaminantlar, gıdaların
islenmesi sırasında olusan toksik bilesikler, gıda ambalaj
materyallerinin güvenilirligi, içme sularında kimyasal ve
biyolojik kontaminasyonlar, kontrol yöntemleri, yeni
gelistirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik
modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan
degerlendirilmeleri, toksikolojik degerlendirmelerde ulusal
ve uluslararası düzenlemeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda katkı maddesi olarak kullanılan maddelerin
fonksiyonları, dogal olarak olusan veya gıdalara daha sonra
bulasan toksik maddeler, bakteriyel ve fungal toksinler
hakkında bilge vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Dökmeci, . 1988. Toksikoloji. Nobel Tıp Kitapevleri,
Ankara.
2. Altug, T. 2002, Introduction to Toxicology and Food.
CRC Press. Florida, USA
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
18
Kodu 05 514 Dersin adı leri Gıda Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Su ve buz. Polisakkaritlerin vizkozitesi ve kararlılıgı,
çözünürlügü, jeller. Besinsel lifler. Lipoliz, otooksidasyon,
ısısal bozunma, kızartma kimyası. Protein hidratasyonu,
vizkozitesi, çözünürlügü. Protein denatürasyonunun
termodinamigi. Proteinlerin yüzey özellikleri. Vitaminlerin
kararlılıgı ve biyoyararlılıgı. Vitamin benzeri bilesikler.
Gıdalarda yer alan minerallerin biyoyararlanımı ve
etkileyen faktörler. Gıda kolloidleri ve dispers sistemler.
Süspansiyon stabilitesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdada bulunan baslıca bilesiklerin özellikleri
ve fonksiyonları hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi-Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
Food Chemistry, Edt. Oven Fenama
Food Chemistry, H.D.Belitz, W.Grosch, P.Schieberle
19
Kodu 05 515 Dersin adı Protein Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Proteinin tanımı. Amino asitler. Amino asitlerin ve
proteinlerin fizikokimyasal özellikleri. Protein yapıları ve
fonksiyonları. Protein yapılarını belirleme yöntemleri.
Protein miktarı analiz yöntemleri. Proteinlerin
sınıflandırılması. Denaturasyon ve renaturasyon.
Proteinlerin hidrolizi ve protein hidrolizatları. Proteinlerin
fonksiyonel özellikleri. Proteinleri ayırma, saflastırma ve
karakterizasyon teknikleri. Protein teknolojisindeki son
gelismeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere proteinlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
20
Kodu 05 516 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler I
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gaz, sıvı, biyolojik çözeltiler, jellerde ve katılarda
difüzyon, geçirgenlik esitlikleri, sorpsiyon, kurutma,
evaporasyon alanlarındaki ileri konular.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ders kapsamında belirlenen konularda ögrencilere
uygulamalı bilgi aktarımını gerçeklestirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology-
Principles and Practice. 1996. Woodhead Publishing
Limited, Cambridge, UK
2. Singh, R.P. and D.R. Heldman. 1993. Introduction to
Food Engineering, Academic Press, San Diego.
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
21
Kodu 05 517 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler II
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların ısısal özelliklerinin belirlenmesi, kristalizasyon,
sogukta muhafaza, dondurma, katı-sıvı ekstraksiyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Sogukta muhafazada temel bilgilerin gösterimi, gıda proses
ve muhafazasında temel operasyonların dizaynının
kazandırılması
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%50), Ödev (%20)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process
Engineering, 2nd Ed., AVI Co., NY.
2. McCabe, W.L., Smith, J.C., and P. Harriott. 1993. Unit
Operations of Chemical Engineering. 5th ed. McGraw-
Hill Book Co., NY.
3. Course notes written by the lecturer
22
Kodu 05 518 Dersin adı Isıl slemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların muhafazasında ısıl islemlerin temel prensipleri.
Gıdalarda ısı aktarımı girisimi ve bunu etkileyen faktörler.
Soguk nokta. Isı girisim egrileri. Mikroorganizmaların ısıya
dirençleri. Sterilizasyon degerinin hesaplanması.
Matematiksel yöntemler; genel yöntem, toplama ve
nomogram yöntemleri. Kesikli ve sürekli sterilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Isısal islemlerde proses parametreleri hesaplamalarının, ısı
transfer uygulamaları, farklı gıdalar için ısıl islem proses
dizaynını saglamak.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%30)
Ödev sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Himmelblau, D.M. 1996. Basic Principles and
Calculations in Chemical Engineering. 6th Ed., Prentice
Hall PTR
2. Felder, R.M. and R.W. Rousseau. 1999. Elementary
3. Principles of Chemical Processes. 3rd Ed., John Wiley
4. and Sons, NY.
5. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
23
Kodu 05 519 Dersin adı Gıda Kalite Kontrolü
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kalite kontrolünün esasları. Örnek alma ve
degerlendirme yöntemleri. statistiksel kalite kontrol
uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları.
Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve
uluslararası kurulusların görev ve yetkileri. ISO kalite
sistemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda kalite kontrolünün esasları ve kontrolünde kullanılan
ulusal ve uluslararası kalite standartlarının incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
24
Kodu 05 520 Dersin adı Hububat Teknolojisinde Özel
Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tahılların bilesimi ve son ürün kalitesine etkileri. Tanenin
morfolojik yapısı. Un degirmenciligi: Temizleme, Tavlama
ve Ögütme. Un ve irmik üretiminde kullanılan ekipmanlar.
Diger tahılların ögütülmesi. Una uygulanan islemler. Tahıl
ve ürünlerinin depolanması. Tahılların sınıflandırılması.
Tahılların fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri. Un ve
irmigin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, reolojik ve
teknolojik kalite kriterleri. Ekmek, makarna, bisküvi, kek,
kraker ve gofretin kalite degerlendirmesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere hububat bilimi ve teknolojisindeki son
gelismeler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
25
Kodu 05 521 Dersin adı Nisasta Kimyası ve Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Nisasta granülü. Kimyasal kompozisyonu. Amiloz ve
amilopektin molekülleri. Nisastanın X-ısını kırınım
desenleri. Birefringence özelligi. Nisastanın su ile ısıtılması
ve termal davranısları. Jelatinizasyon. Retrogradasyon.
Nisasta kaynakları. Nisasta üretim teknikleri. Modifiye
nisastaların üretimi ve kullanımı. Nisastanın tatlandırıcılara
dönüstürülmesi. Gıda isleme yöntemlerinin nisasta üzerine
etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere nisasta teknolojisi ve gıda teknolojisindeki
önemi ile ilgili bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
26
Kodu 05 522 Dersin adı Lipit Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılması. Lipitlerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri. Lipitlerin sentezlenme mekanizmaları,
sindirim metabolizmaları ve saglıklı beslenmede islevleri.
Lipitlerde bozulma tepkimeleri; hidrolitik ve oksidatif
ransidite. Antioksidanların lipit oksidasyonundaki rolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipitlerin genel özellikleri hakkında bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
27
Kodu 05 523 Dersin adı Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bitkisel yag hammaddeleri. Bu ham maddelerden yagın
ekstraksiyonu ve ham yagın rafinasyonu. Bitkisel yagların
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bilesimleri. Bitkisel sıvı
yagların katılastırılmasında kullanılan teknikler;
hidrojenasyon, interesterifikasyon, fraksiyone
kristalizasyon. Hayvansal yagların bilesimi. Üretim
teknikleri; hidrojenasyon, interesterifikasyon, rafinasyon ve
kristalizasyon. Balık yaglarının üretimi, ve insan
beslenmesindeki rolleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere bitkisel ve hayvansal yaglar ve bunların üretim
teknolojileri hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2002, Modifiye yaglar ve üretim teknolojileri,
Ankara:ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve letisim 1.
baskı
Kayahan M. 2004, Yaglı Tohumlardan Ham Yag Üretim
Teknolojisi, Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası,
Kitap serisi:7
Kayahan M. 2005, Yemeklik Yag Rafinasyon Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi:10
Kayahan M, Tekin A. 2006, Zeytinyagı Üretim Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi: 11
28
Kodu 05 524 Dersin adı Gıda Tekstürü ve Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritler çözeltiler, bunların moleküler agırlıgı, ultrasantrifügasyon,
intrinsic viskozitesi, jel yayılma
(permasyon) kromatografisi ve alan akıs ayrıstırması
(fraksinasyon) gibi teknikler. Degisik açılı lazer dagıtıcı
(multi angle laser light scattering) karekterizasyon
tekniklerinin kullanımı. Mutlak moleküler agırlıgın
bulunmasına yönelik ultracentrifugation gibi teknikler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda sistemleri yapılarının tekstür ve kimyasal yapı
açılarından incelenmesi ve bu amaçla kullanılan
ultracentrifugation, SEC/MALLS gibi bazı özel teknikler.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
29
Kodu 05 525 Dersin adı leri Reoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Reoloji nedir? Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi
ve uygulanması. Temel reolojik ölçüm metotlarının
yanında yüksek ve düsük su içeren sistemlerin viskoziteleri,
G’, G’’, h* gibi parametreler. Ayrıca maddenin yapısının
katı, sıvı, elastik, visko-elastik ve gevreklik gibi
parametrelerinin saptanması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi ve uygulanması.
Maddenin yapısının katı, sıvı, elastik, visko-elastik olarak
saptanması.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
30
Kodu 05 526 Dersin adı Polisakkaritlerde Depolimerizasyon
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritlerin birbirleriyle, diger moleküllerle ve redoks
reaksiyonları ile etkilesimi. Sıcaklıkların 100 0C den
yüksek oldugu durumlarda potansiyel olarak viskozite gibi
reolojik ölçümlerinin yapılabilmesi için reometrik bir
metodun gelistirilmesi. Gamlar gibi polisakkaritlerin
depolimerizasyonunun incelenmesi ve bunun önlemesi için
yapılacak arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Polysakkaritler gibi moleküllerin depolymerizasyonunu
anlamak ve ölçüm metotlarını irdelemek ve gelistirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
31
Kodu 05 527 Dersin adı Özel Gıdaların Fizikokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sıcaklık uygulamalarında polisakkaritlerde meydana gelen
fiziksel ve kimyasal degisimler. Ekmek ve kahvaltılık
hububatlar gibi gıdaların hazırlanmasında, ekstrüzyon ile
atıstırma tipi yiyeceklerin (snack foods) islenmesi gibi
proseslerde nisastanın fiziksel degisim evreleri. Viskozite
ve moleküler düzeyde hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimi. Ayrıca camsı geçis ve erime hatlarının (yenidenkristallesme/
retrogradasyon) incelenmesi. Nisastanın gıda
maddesinde bulunma durumu ve proteinlerle iliskisi.
Viskozite analizleri, kalorimetre, mikroskobik teknikler, Xray
dagıtma spektroskopu, XLI ultrasantrifügasyon, DSC,
Dynamic Mechanical Analysis (DMA), dynamic
mechanical thermal analysis (DMTA) gibi gelismis
tekniklerin bu alanda kullanılmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Polisakkaritlerde sıcaklık uygulamalarıyla olusan
degisimler. Bu degisimlerin X-ray dagıtma spektroskopu ve
XLI ultrasantrifügasyon gibi tekniklerle tespiti. Viskozite
ve moleküler düzeydeki hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimlerinin DSC, DMA, DMTA gibi gelismis
tekniklerle incelenmesi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
32
Kodu 05 528 Dersin adı Gıda Ambalajlarında leri Teknikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ambalajlama ve önemi. Günümüzde
ambalajlama/paketleme alanındaki yeni gelismeler.
Bioçözünebilen ambalaj materyalleri ve bunların çevreye
etkisi/katkısı. Polisakkarid filmlerde mekanik özellikler.
Yapısal ve hareketlilik (moleküler düzeyde) parametreleri
ile iliskileri. Filmlerin kırılgan ve gevrek olabilme
yetenekleri. Polisakkaritlerin sentetik polimerilerin yerine
paketleme endüstrisinde kullanımları. Polisakkarid
materyal bilimi alanındaki arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Günümüzde ambalajlama/paketleme alanındaki yeni
gelismeleri izlemek. Çevre dostu ambalajlama materyalleri
ve çevreye etkileri. Polisakkarid materyal bilimi alanındaki
bilimsel arastırmalar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
33
Kodu 05 529 Dersin adı Bilimsel Makale/Tez Yazım
Teknikleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bilimsel makalelerde asırmacılık. Alıntı yapma. Arastırma
makalesinde özet yazımı, giris bölümünün yazımı, materyal
ve metot bölümü, bulgular bölümü, tartısma bölümü, diger
bölümler. Derleme makale yazım esasları. Poster
hazırlamada esaslar. Sözlü sunum yapma teknikleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere makale ve tez yazımında nelere dikkat edilmesi
gerektigi ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
34
Kodu 05 530 Dersin adı Gıdaların Korunmasında Yeni
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ders kapsamında gıda endüstrisinde kullanılan yeni
yöntemlerin tanıtılması ve mevcut geleneksel muhafaza
yöntemleri ile karsılastırılması amaçlanmaktadır.
Gıdaların muhafazasında kullanılan ve gelistirilmekte olan
atımlı elektrik akımı, yüksek basınç, X-ısınları, ozon,
mikrodalga ve (biyo) kimyasal uygulamalar
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda muhafazasında yeni yöntemlerin tanıtımı, bu
yöntemlerin geleneksel muhafaza yöntemleri ile
karsılastırılması avantajları/dezavantajları
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%40), Ödev sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology.
Woodhead Publishing Limited, Abington, Cambridge
England.
2. Barbosa-Canovas, G.V., Gongora-Nieto, M. M,
Pothakamury, U.R., Swanson, B. G. 1999. Preservation
of Foods with Pulsed Electric Fields. Academic Press.
New York, USA.
3. http://vm.cfsan.fda.gov
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
35
Kodu 05 531 Dersin adı Gıda Ürünü Gelistirmede Yeni
Trendler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ürün gelistirmenin gerekliligi, ürün
gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve test
etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu. Yeni ya
da modifiye bir gıda ürünü gelistirmede gerekli olan gıda
prosesleri, hammadde ve bilesenlerin yapısı, fonksiyonu,
ürün formülasyonu, prototip gelistirme, HACCP planı
olusturma, etiketleme, gelistirilen ürünün özelliklerinin
duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlerle test edilmesi, ürün
spesifikasyonları ve uygulamalı olarak tüketiciye sunumu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ürün gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve
test etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
36
Kodu 05 532 Dersin adı Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik anlamda meydana gelen bozulmalar
nedenleri, yol açtıgı olumsuzluklar ve bu bozulmaları
önleme yöntemleri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik bozulmalar ve mekanizmaları hakkında
bilgi vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%40)
Sunum (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Özkaya, H., 1988. Analytical Food Quality Control A
Ü Agricultural Faculty Pres.: 1086, Lecture Notes:313.
2. Anonimous, 1997: Food Control end Education
Materials Book.
3. Dokuzlu, C., 2000. Food Analysis. Hünkar Pres.,
Bursa.
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
37
Kodu 05 533 Dersin adı Fermantasyon Kinetigi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Kesikli fermantasyonda hücre çogalması, kesikli sistemde
üreme ve ürün üretim kinetikleri, sürekli fermantasyon,
sürekli sistemde üreme ve ürün üretim kinetikleri, tek ve iki
kademeli kemostat, hücre döngülü kemostat, kesikli
beslemeli sistemler, kütle transferi, ölçek büyütme, katı hal
fermantasyonu.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, laboratuvar sartlarında veya endüstriyel
boyuttaki fermantasyonlarda faydalanabilecekleri kinetik
bilgileri vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
38
Kodu 05 534 Dersin adı Gıda Alerjileri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Alerjinin ve gıda intoleransının tanımı. Gıda alerjisinin
önemi. Alerjiye neden olan gıda bilesenleri. Laktoz
intoleransı, çölyak hastalıgı gibi alerjik reaksiyonlar. Gıda
alerjisi semptomları ve tedavileri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencileri gıda alerjileri ve gıda allerjilerinin gıda
intoleranslarından farkları konusunda bilgilendirmek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (% 40), bir final sınavı (% 40), bir ödev
sunumu (% 20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
39
Kodu 05 535 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların mikrobiyolojik analizinde gen problarının
kullanımı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), DNA
hibridizasyon yöntemleri, restriksiyon enzimlerinin
moleküler mikrobiyolojide kullanımı, Restriction Fragment
Length Polymorphism (RFLP), RAPD, Gerçek Zamanlı
PZR, Pulse-Field Jel Elektroforezi (PFGE), Multipleks
PZR..
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda mikrobiyolojisinde kullanılan çesitli
moleküler yöntemler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
40
Kodu 05 536 Dersin adı Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün ön islenmesi, yogurt yapımında temel islemler,
yogurt yapılısı, Türkiye’de yogurt üretimi, , yogurt olusum
mekanizması, yogurtta tat ve aroma olusumu, yogurdun
özellikleri, depolama esnasında yogurtta degismeler,
yogurtta kusurlar, kalite kontrolü, temizlik ve
dezenfeksiyon. Diger fermente süt ürünleri (kefir, kımız
vb).
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere fermente süt ürünleri teknolojisi, kimyası,
biyokimyası ve mikrobiyolojisi ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
41
Kodu 05 537 Dersin adı Dondurma Üretim Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dondurma yapımında kullanılan maddeler ve
nitelikleri, miks formülasyonu ve hesaplanması, karısımın
hazırlanması ve islenmesi, dondurma islemi, sertlestirme,
dondurmada görülen kusurlar, kalite kontrolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere dondurma yapımı, teknolojisi, miks
hesaplamaları vb. ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı kaynaklar
42
Kodu 05 538 Dersin adı Gıdaların Kolloid Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kolloidleri. Kolloid stabilitesi. Gıda emülgatörleri ve
stabilizatörleri. Emülsiyon ve köpük sistemler ve
stabilitelerine etki eden mekanizmalar. Kolloid kimyası
prensiplerinin farklı gıda kolloidlerine uygulanması;
örnegin jelatin, gluten, nisasta, kazein, süt yagı globülleri
gibi. Gıda kolloidlerinin partikül boyut dagılımı, tasınım
özellikleri ve süspansiyon stabiliteleri. Dispersiyonlar.
Sterik stabilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdaların kolloid özellikleri ve yapıları
hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
43
Kodu 05 539 Dersin adı Oksidasyon ve Antioksidanlar
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Otooksidasyon ve termik oksidasyonun mekanizması,
serbest radikallerin olusumu, oksidasyonun birincil ve
ikincil ürünleri, dogal ve sentetik antioksidanlar,
sinerjistler, dogal antioksidanların hastalıkları önlemedeki
rolü, antioksidanların etkinliklerini belirleme yöntemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipit oksidasyonu ve antioksidanlar hakkında
bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
Ögretim üyesinin hazırladıgı ders notları
44
Kodu 05 540 Dersin adı Gıda Biyokimyasında Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyomoleküller. Enzimler. Biyoenerji ve Metabolizma:
Termodinamik prensipleri ve biyokimyasal
reaksiyonlardaki enerji. Gıda makromoleküllerinin
oksidasyonu ve fosforilasyonu. Makromoleküllerin
biyosentezi. Gıdalarda üretim ve depolama sırasındaki
baslıca biyokimyasal degisiklikler. Nükleik asitlerin yapı
ve fonksiyonu. Genetik kod ve protein sentezi ile iliskisi.
Genetik modifikasyon ve rekombinant DNA teknolojisi.
Genetik olarak modifiye edilmis gıdaların üretimi ve
fizyolojik etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda biyokimyasındaki son gelismeler ve gıda
teknolojisi bakımından önemi hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar Abant zzet Baysal Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Bölüm Hakkında Bilgi
Ders Katalogu
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Akademik Yıl
2008 – 2009
2
ABANT ZZET BAYSAL ÜNVERSTES
Enstitü Adı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Nihat ÇELEB
+ (90) 374 253 49 70 / 1213
+ (90) 374 253 49 64
celebi_n@ibu.edu.tr
Adres (posta kodu, sehir, web
sayfası, vb.)
Abant zzet Baysal Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gölköy Yerleskesi 14280
Gölköy, Bolu, Türkiye
http://www.fbe.ibu.edu.tr
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Enstitü Hakkında Genel Bilgi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 yılında kurulmus ve Biyoloji Anabilim dalında 1993 yılında
Yüksek Lisans Programı ile egitime baslamıstır. Günümüzde diger programların da dâhil
edilmesiyle altı Anabilim dalında 35 doktora, 37 tezli yüksek lisans ve 49 tezsiz yüksek
lisans ögrencisi ile egitimini sürdürmektedir. Enstitünün temel amacı lisansüstü egitimini
düzenlemek ve yönetmek, bilimsel ve teknolojik gelismelere yönelik lisansüstü çalısma ve
projelerin desteklenmesini saglamak, lisansüstü ögrencileri güncel konularda arastırmalar
yapmaya yönlendirmektir. Bu amaçlar dogrultusunda Enstitümüz; yüksek ögrenim gören
gençlerimizin mesleklerinde ufuklarını genisletmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak,
bilimsel ve teknik alanlarda çok daha üretken olmalarını saglamayı hedeflemektedir.
3
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Baskanı
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
+ (90) 374 254 10 00/ 4218
+ (90) 374 253 45 58
ibrahimcakir@ibu.edu.tr
AKTS Koordinatörü yerine
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Adres (posta kodu, sehir, web
sayfası, vb.)
Abant zzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gölköy Yerleskesi 14280
Gölköy, Bolu, Türkiye
http://www.mmf.ibu.edu.tr/gida/index_gida.htm
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgi
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı, Abant zzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleskesi’nde
kurulmus olup, 2004 yılında lisans egitimine baslamıstır. Gıda Mühendisligi Bölümü’nde
zorunlu yabancı dil hazırlık egitiminden sonra 4 yıllık egitim programı sonucunda gıda
mühendisi unvanı vermektedir. Bölümde çesitli cihazlarla donanımlı 5 adet laboratuvar
bulunmaktadır. Bölüm kadrosunda 1 profesör, 1 doçent ve 6 yardımcı doçent olmak üzere 8
tam zamanlı ögretim üyesi, 1 arastırma görevlisi, 2 uzman bulunmaktadır. Gıda
Mühendisligi Bölümü yüksek lisans programına 2007–2008 egitim-ögretim yılında
baslamıs olup, halen 18 ögrenci ile egitime devam etmektedir.
4
DERS YAPISI DYAGRAMI
Kodu Dersin Adı Teorik
Saat
Pratik
Saat
Yerel
Kredi
AKTS
Kredi
05501 Süt Kimyası ve Biyokimyası 3 0 3 5
05502 Süt Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05503 Peynir Teknolojisinde Gelismeler 2 2 3 6
05505 leri Gıda Mikrobiyolojisi 2 2 3 6
05506 Biyoteknolojide Özel Konular 2 2 3 6
05507 Mikrobiyal Genetik 3 0 3 5
05508 Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı
Yöntemler
3 0 3 5
05509 Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve
Probiyotikler
2 2 3 6
05510 Mikrobiyal Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
3 0 3 5
05511 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 3 5
05512 Gıda Güvenlik Sistemleri 3 0 3 5
05513 leri Gıda Toksikolojisi 3 0 3 5
05514 leri Gıda Kimyası 3 0 3 5
05515 Protein Kimyası 3 0 3 5
05516 Gıda Endüstrisinde Temel slemler I 3 0 3 5
05517 Gıda Endüstrisinde Temel slemler II 3 0 3 5
05518 Isıl slemler 3 0 3 5
05519 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 3 5
05520 Hububat Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05521 Nisasta Kimyası ve Teknolojisi 3 0 3 5
05522 Lipit Kimyası 3 0 3 5
05523 Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi 3 0 3 5
05524 Gıda Tekstürü ve Kimyası 2 2 3 6
05525 leri Reoloji 2 2 3 6
05526 Polisakkaritlerde Depolimerizasyon 3 0 3 5
05527 Özel Gıdaların Fizikokimyası 2 2 3 6
05528 Gıda Ambalajlamada leri Teknikler 3 0 3 5
05529 Bilimsel Makale/Tez Yazım Teknikleri 3 0 3 5
05530 Gıdaların Korunmasında Yeni Yöntemler 3 0 3 5
05531 Gıda Ürünleri Gelistirmede Yeni Yaklasımlar 2 2 3 6
05532 Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
2 2 3 6
5
05533 Fermantasyon Kinetigi 3 0 3 5
05534 Gıda Alerjileri 3 0 3 5
05535 Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler Yöntemler 3 0 3 5
05536 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 3 5
05537 Dondurma Üretim Teknolojisi 3 0 3 5
05538 Gıdaların Kolloid Kimyası 3 0 3 5
05539 Oksidasyon ve Antioksidanlar 3 0 3 5
05540 Gıda Biyokimyasında Özel Konular 3 0 3 5
05700 Yüksek Lisans Tez Çalısması 0 0 0 –
05705 Seminer 0 0 0 –
Uzmanlık Alan Dersleri 0 0 0 –
05711 Prof. Dr. Hayri COSKUN
05712 Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK
05713 Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
05714 Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
05715 Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
05716 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN
6
Kodu 05 501 Dersin adı Süt Kimyası ve Biyokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün tanımı, Süt bilesenlerinin biyosentezi, sütte bulunan
bilesenlerin yapısal organizasyonu, sütün ana bilesenlerinin
kimyası; süt yagı özellikleri, süt proteinleri, süt sekeri.
Vitaminler, Enzimler, Diger maddeler. Sütün besin degeri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere sütün kimyası ve biyokimyası ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
7
Kodu 05 502 Dersin adı Süt Teknolojisinde Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Çig sütte patojenler, Sütte kalıntı maddeler, Süt ve süt
esaslı ürünlerde mikro besin ögeleri, Süt endüstrisinde katkı
maddeleri, Süt endüstrisinde laktik asit bakterileri,
Probiyotik süt ürünleri, Süt endüstrisi atıkları ve arıtılma
yöntemleri, Peynir suyu ve degerlendirilme yöntemleri,
Geleneksel süt ürünlerimiz.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere süt ve süt sanayi ile ilgili farklı konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı materyal
8
Kodu 05 503 Dersin adı Peynir Teknolojisinde Gelismeler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dünyada ve Türkiye’de peynir üretimi, sütün
bilesimi ve önemi, çig süt kalitesi ve testler, peynir
teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri, starter kültürler,
çogaltılması ve bu konudaki gelismeler, süt pıhtılastırıcılar,
peynirin tanımı, sınıflandırılması ve çesitleri, sütün peynire
islemeye hazırlanması, peynir yapım asamaları, peynirlerde
olgunlasma ve olgunlasmada yeni yaklasımlar, peynirlerde
görülen hatalar, peynirlerde kalite degerlendirmesi, yerli
peynirlerimiz, yabancı peynirler, peynir isletmelerinde
temizlik ve dezenfeksiyon, peynirin besin degeri, peynir
altı suyu degerlendirilmesi, peynir teknolojisinde yeni
yaklasımlar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere peynir teknolojisinde gelismeler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
9
Kodu 05 505 Dersin adı leri Gıda Mikrobiyolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda ve mikroorganizma iliskisi, mikroorganizmaların
istenmeyen etkileri, mikroorganizmaların protein,
karbonhidrat ve yag içerigi yüksek gıdalardaki etkileri, özel
gıda gruplarında mikroorganizmaların etkileri,
mikroorganizma gıda iliskileri, enzimler, antimikrobiyal
maddeler, bakteriyosinler ve bakteriyosin benzeri
maddeler, bakteri, maya ve küflerden elde edilen starter
kültürler ve islevleri, mikrobiyal gelismenin engellenmesi,
DNA, RNA, protein sentezi, gen denetim mekanizmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda-mikroorganizma iliskileri, gıda güvenliginde
mikroorganizmaların önemi, mikrobiyel fizyoloji
konularında bilge vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 25, Final Sınavı % 50, Sunum: % 25
Uygulama kısmı:
Raporlar 30%, Ara sınav: 30 %, Final Sınavı: 40%
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Neidhardt, F. C., Ingraham, J. L., ve Schaechter, M.
1990. Physiology of the Bacterial Cell. Sinauer
Associates Inc. Sunderland, Massachusetts, USA.
2. Snyder, L. ve Champness, W. 1997. Molecular
Genetics of Bacteria. American Society for
Microbiology. Washinton D.C. USA.
3. J. Jay. 2000. Modern Food Microbiology. 6th edition
Springer – Verlag
4. Ankara Uni. Gıda Müh. Bölüm Elemanları. 2000 Gıda
Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
5. Tunail, N. Mikrobiyoloji. 2009.Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
6. http://vm.cfsan.fda.gov/list.html
7. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
10
Kodu 05 506 Dersin adı Biyoteknolojide Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyoteknolojideki yeni gelismeler, endüstriyel
organizmaların üreme kosulları ve metabolizmalarının
kontrolü, gıda sanayi atık ve yan ürünlerinin biyoteknolojik
proseslerde substrat olarak degerlendirilmesi, fermantasyon
teknikleri, fermentör dizaynı, biyoteknolojik proseslerin
prensipleri ve genel akım seması, ekmek mayası, tek hücre
proteini, mikrobiyal enzim, organik asit ve endüstriyel
alkol üretimi, tarımsal atıklardan biyogaz üretimi,
mikrobiyel yöntemlerle atıkların arıtılması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere biyoteknolojinin özel alanları ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Smith JE. 2004 Biotechnology. 4th Edition.
Cambridge University Press, UK. 271 p.
3. Nielsen J. 2005. Biotechnology for The Future.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 203 p.
4. Harisha S. 2007. Biotechnology Procedures and
Experiments Handbook. Infinity Science Pres LLC.
India, 694 p.
11
Kodu 05 507 Dersin adı Mikrobiyel Genetik
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
DNA ve RNA yapısı ve organizazyonu, plazmit, virüs,
mitokondri, kloroplast ve kromozomal DNA replikasyonu,
transkripsiyon, translasyon ve translokasyonun moleküler
esasları, genlerin transkripsiyonel, translasyonel ve
posttranslasyonel regülasyon mekanizmaları, dogal genetik
rekombinasyon sistemleri, rekombinant DNA teknolojisi ve
protein mühendisligi uygulamaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel genetik ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Streips UN, Yasbin RE. 2002. Modern Microbial
Genetics, 2nd edition. Willey-Liss, Inc. NY. 657 p.
3. Adolph KW. 1995. Methods in Molecular Genetics
Volume 6. Microbial Gene Techniques. Academic
Pres Inc. London, 487 p.
4. Wu W, Welsh MJ, Kaufman PB, Zhang HH. 2004.
Gene Biotechnology, 2nd edition. CRC Press LLC.
Florida, 504 p.
5. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, matsudaira P,
Baltimore D, Darnell J. 2000. Molecular Cell
Biology, 4th edition. W.H. Freeman and Company,
NY, 1136 p.
6. Miesfield RL. 1999. Applied Molecular Genetic.
Willey-Liss, Inc. NY. 293 p.
7. Lüleci G, Sakızlı M, Alper Ö. 2000. Renkli
Genetik Atlası. Çeviri: Color Atlas of Genetics.
Editör: E. Passarge). Nobel Tıp Kitabecleri Ltd.
Sti. 411 s.
12
Kodu 05 508 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan
Hızlı Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Geleneksel ve hızlı yöntemlerle gıdalarda mikroorganizma
aranması ve sayılması, hızlı yöntemlerin gereksinimi,
avantajları ve dezavantajları, moleküler yöntemler (DNA
esaslı yöntemler, koloni hibridizasyonu, PZR esaslı
yöntemler, DNA dizi analizi, moleküler tiplendirme,
Ribotyping), immunolojik yöntemler (Aglütinasyon, lateks
aglütinasyon, immünomanyetik ayırma, RIA, FIA, ELISA,
dipstick testler), ATP biyolüminesans.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda mikrobiyolojisinde kullanılan hızlı
yöntemler ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. 2005. Modern
Food Microbiology. 7th edition. Springer Science +
Business Media Inc. 790 p.
3. Maurer J. 2006. PCR Methods in Foods. Springer
Science + Business Media Inc. 148 p.
4. Theophilus BDM, Rapley R. 2002. PCR Mutation
and Detection Protocols. Humana Press Inc. 212 p.
5. Akçelik M, Ayhan K, Çakır , Dogan HB, Gürgün
V, Halkman AK, Kaleli D, Kuleasan H, Özkaya
DF, Tunail N, Tükel Ç. 2000. Gıda Mikrobiyolojisi
ve Uygulamaları, Genisletilmis 2. Baskı, Sim
Matbaacılık Ltd. Sti. Ankara 522 s.
13
Kodu 05 509 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri ve Probiyotikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Laktik asit bakterilerinin tanımı ve önemi, temel islevleri
ve mekanizmaları, genel metabolizması, saf kültürlerin
hazırlanması ve sus seçimi, laktik asit bakterilerinin genetik
yapıları, antimikrobiyel özellikleri ve ürettikleri
antimikrobiyel maddeler, bakteriyosinler,
ekzopolisakkaritler, bakteriyofajlar ve önemleri,
probiyotikler, probiyotiklerin gıda teknolojisi ve saglık
açısından önemi, gıda fermentasyon endüstrisi için
fonksiyonel starter kültür olarak laktik asit bakterileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere laktik asit bakterileri ve probiyotikler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Robison RK. 2002. Dairy Microbiology Handbook.
3rd edition. John Willey and Sons Inc. Canada. 765
p.
3. Salminen S, von Wright A, Ouwehand A. 2004.
Lactic Acid Bacteria: Microbiological and
Functional Aspects. 3rd edition. Marcell Dekker
Inc. 628 p.
4. Tannock GW. 1999. Probiotics: A Critical Rewiev.
Horizon Scientific Press. 164 p.
5. Kılıç S. 2008. Süt Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova
zmir, 451 s.
14
Kodu 05 510 Dersin adı Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda zehirlenmesi yapan bakterilerin genel özellikleri,
epidemiyolojisi, gıdalardan izolasyonu ve gıda
zehirlenmelerinin kontrolu, gıda kaynaklı patojen
mikroorganizma ve parazitler sınıflandırılması, gıda
kaynaklı patojen bakteriler, virülens faktörler ve patojenite
mekanizmaları, gıda kaynaklı küfler, virüsler, saglık
üzerine olumsuz etkileri, mikotoksin olusum mekanizması
ve mikotoksin olusumunu etkileyen faktörler, su kaynaklı
parazitler, alg toksinleri, riskli su ürünleri.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda zehirlenmelerine veya enfeksiyonlara
neden olan bakteri, funguslar, virüsler ve parazitler
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
15
Kodu 05 511 Dersin adı Mikrobiyal Ekoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ekosistemler ve ekosistemde yer alan mikroorganizmalar,
gastrointestinal ekosistem ve normal flora, normal florayı
etkileyen faktörler, toprak ekosistemi, özellikleri ve önemi,
toprak mikroorganizmaları arasındaki iliskiler,
mikroorganizma bitki interaksiyonları, dogal maddelerin
mikrobiyel parçalanmaları, aquatik ekosistemler ve
fonksiyonları, biyolojik N2-fiksasyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel ekoloji ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Begon M, Townsend CR, Harper JL. 2006.
Ecology: From Individuals to Ecosystems.
Blackwell Publishing Ltd. 738 p.
3. Roberts TA, Pitt JI, Cordier JL, Gorris GM, Gram
L, Swanson KMJ, Topkin RB. 2005. Microbial
Ecology of Food Commodities. 2nd edition. Kluwer
Academic/Plenum Publishers, NY. 763 p.
4. Öner M. 2002. Mikrobial Ekoloji. Ege Üniversitesi
Basımevi, zmir 282 s.
16
Kodu 05 512 Dersin adı Gıda Güvenlik Sistemleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda güvenligi ve kalite ile iliskili temel kavramlar, kalite
güvence sistemleri, bir gıda firmasında ISO 9000 ve
HACCP sistemlerinin kurulması asamaları, HACCP
sisteminin ön-gereksinim programları, GHP ve GMP, gıda
isletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması asamaları,
ilgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri, ISO 22000 ve
HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu,
konuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve gıda ile
ilgili AB direktifleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda güvenlik kavramının oturtulması, gıda kalite
kontrolünde kullanılan güvenlik sistemlerinin incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi. HACCP, ISO 22000,
GHP ve GMP gibi teknik kavramlar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
17
Kodu 05 513 Dersin adı leri Gıda Toksikolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Toksik gıda bilesenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine
etkili faktörler, gıdaların toksikolojik
degerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler,
gıdaların toksikolojik degerlendirilmelerinde kullanılan
testler, gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve
zehirlenmeler, gıdalarda dogal olarak bulunan toksik bilesi
kler, pestisitler ve veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri,
agır metaller ve diger çevresel kontaminantlar, gıdaların
islenmesi sırasında olusan toksik bilesikler, gıda ambalaj
materyallerinin güvenilirligi, içme sularında kimyasal ve
biyolojik kontaminasyonlar, kontrol yöntemleri, yeni
gelistirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik
modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan
degerlendirilmeleri, toksikolojik degerlendirmelerde ulusal
ve uluslararası düzenlemeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda katkı maddesi olarak kullanılan maddelerin
fonksiyonları, dogal olarak olusan veya gıdalara daha sonra
bulasan toksik maddeler, bakteriyel ve fungal toksinler
hakkında bilge vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Dökmeci, . 1988. Toksikoloji. Nobel Tıp Kitapevleri,
Ankara.
2. Altug, T. 2002, Introduction to Toxicology and Food.
CRC Press. Florida, USA
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
18
Kodu 05 514 Dersin adı leri Gıda Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Su ve buz. Polisakkaritlerin vizkozitesi ve kararlılıgı,
çözünürlügü, jeller. Besinsel lifler. Lipoliz, otooksidasyon,
ısısal bozunma, kızartma kimyası. Protein hidratasyonu,
vizkozitesi, çözünürlügü. Protein denatürasyonunun
termodinamigi. Proteinlerin yüzey özellikleri. Vitaminlerin
kararlılıgı ve biyoyararlılıgı. Vitamin benzeri bilesikler.
Gıdalarda yer alan minerallerin biyoyararlanımı ve
etkileyen faktörler. Gıda kolloidleri ve dispers sistemler.
Süspansiyon stabilitesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdada bulunan baslıca bilesiklerin özellikleri
ve fonksiyonları hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi-Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
Food Chemistry, Edt. Oven Fenama
Food Chemistry, H.D.Belitz, W.Grosch, P.Schieberle
19
Kodu 05 515 Dersin adı Protein Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Proteinin tanımı. Amino asitler. Amino asitlerin ve
proteinlerin fizikokimyasal özellikleri. Protein yapıları ve
fonksiyonları. Protein yapılarını belirleme yöntemleri.
Protein miktarı analiz yöntemleri. Proteinlerin
sınıflandırılması. Denaturasyon ve renaturasyon.
Proteinlerin hidrolizi ve protein hidrolizatları. Proteinlerin
fonksiyonel özellikleri. Proteinleri ayırma, saflastırma ve
karakterizasyon teknikleri. Protein teknolojisindeki son
gelismeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere proteinlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
20
Kodu 05 516 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler I
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gaz, sıvı, biyolojik çözeltiler, jellerde ve katılarda
difüzyon, geçirgenlik esitlikleri, sorpsiyon, kurutma,
evaporasyon alanlarındaki ileri konular.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ders kapsamında belirlenen konularda ögrencilere
uygulamalı bilgi aktarımını gerçeklestirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology-
Principles and Practice. 1996. Woodhead Publishing
Limited, Cambridge, UK
2. Singh, R.P. and D.R. Heldman. 1993. Introduction to
Food Engineering, Academic Press, San Diego.
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
21
Kodu 05 517 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler II
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların ısısal özelliklerinin belirlenmesi, kristalizasyon,
sogukta muhafaza, dondurma, katı-sıvı ekstraksiyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Sogukta muhafazada temel bilgilerin gösterimi, gıda proses
ve muhafazasında temel operasyonların dizaynının
kazandırılması
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%50), Ödev (%20)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process
Engineering, 2nd Ed., AVI Co., NY.
2. McCabe, W.L., Smith, J.C., and P. Harriott. 1993. Unit
Operations of Chemical Engineering. 5th ed. McGraw-
Hill Book Co., NY.
3. Course notes written by the lecturer
22
Kodu 05 518 Dersin adı Isıl slemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların muhafazasında ısıl islemlerin temel prensipleri.
Gıdalarda ısı aktarımı girisimi ve bunu etkileyen faktörler.
Soguk nokta. Isı girisim egrileri. Mikroorganizmaların ısıya
dirençleri. Sterilizasyon degerinin hesaplanması.
Matematiksel yöntemler; genel yöntem, toplama ve
nomogram yöntemleri. Kesikli ve sürekli sterilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Isısal islemlerde proses parametreleri hesaplamalarının, ısı
transfer uygulamaları, farklı gıdalar için ısıl islem proses
dizaynını saglamak.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%30)
Ödev sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Himmelblau, D.M. 1996. Basic Principles and
Calculations in Chemical Engineering. 6th Ed., Prentice
Hall PTR
2. Felder, R.M. and R.W. Rousseau. 1999. Elementary
3. Principles of Chemical Processes. 3rd Ed., John Wiley
4. and Sons, NY.
5. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
23
Kodu 05 519 Dersin adı Gıda Kalite Kontrolü
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kalite kontrolünün esasları. Örnek alma ve
degerlendirme yöntemleri. statistiksel kalite kontrol
uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları.
Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve
uluslararası kurulusların görev ve yetkileri. ISO kalite
sistemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda kalite kontrolünün esasları ve kontrolünde kullanılan
ulusal ve uluslararası kalite standartlarının incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
24
Kodu 05 520 Dersin adı Hububat Teknolojisinde Özel
Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tahılların bilesimi ve son ürün kalitesine etkileri. Tanenin
morfolojik yapısı. Un degirmenciligi: Temizleme, Tavlama
ve Ögütme. Un ve irmik üretiminde kullanılan ekipmanlar.
Diger tahılların ögütülmesi. Una uygulanan islemler. Tahıl
ve ürünlerinin depolanması. Tahılların sınıflandırılması.
Tahılların fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri. Un ve
irmigin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, reolojik ve
teknolojik kalite kriterleri. Ekmek, makarna, bisküvi, kek,
kraker ve gofretin kalite degerlendirmesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere hububat bilimi ve teknolojisindeki son
gelismeler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
25
Kodu 05 521 Dersin adı Nisasta Kimyası ve Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Nisasta granülü. Kimyasal kompozisyonu. Amiloz ve
amilopektin molekülleri. Nisastanın X-ısını kırınım
desenleri. Birefringence özelligi. Nisastanın su ile ısıtılması
ve termal davranısları. Jelatinizasyon. Retrogradasyon.
Nisasta kaynakları. Nisasta üretim teknikleri. Modifiye
nisastaların üretimi ve kullanımı. Nisastanın tatlandırıcılara
dönüstürülmesi. Gıda isleme yöntemlerinin nisasta üzerine
etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere nisasta teknolojisi ve gıda teknolojisindeki
önemi ile ilgili bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
26
Kodu 05 522 Dersin adı Lipit Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılması. Lipitlerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri. Lipitlerin sentezlenme mekanizmaları,
sindirim metabolizmaları ve saglıklı beslenmede islevleri.
Lipitlerde bozulma tepkimeleri; hidrolitik ve oksidatif
ransidite. Antioksidanların lipit oksidasyonundaki rolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipitlerin genel özellikleri hakkında bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
27
Kodu 05 523 Dersin adı Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bitkisel yag hammaddeleri. Bu ham maddelerden yagın
ekstraksiyonu ve ham yagın rafinasyonu. Bitkisel yagların
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bilesimleri. Bitkisel sıvı
yagların katılastırılmasında kullanılan teknikler;
hidrojenasyon, interesterifikasyon, fraksiyone
kristalizasyon. Hayvansal yagların bilesimi. Üretim
teknikleri; hidrojenasyon, interesterifikasyon, rafinasyon ve
kristalizasyon. Balık yaglarının üretimi, ve insan
beslenmesindeki rolleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere bitkisel ve hayvansal yaglar ve bunların üretim
teknolojileri hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2002, Modifiye yaglar ve üretim teknolojileri,
Ankara:ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve letisim 1.
baskı
Kayahan M. 2004, Yaglı Tohumlardan Ham Yag Üretim
Teknolojisi, Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası,
Kitap serisi:7
Kayahan M. 2005, Yemeklik Yag Rafinasyon Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi:10
Kayahan M, Tekin A. 2006, Zeytinyagı Üretim Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi: 11
28
Kodu 05 524 Dersin adı Gıda Tekstürü ve Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritler çözeltiler, bunların moleküler agırlıgı, ultrasantrifügasyon,
intrinsic viskozitesi, jel yayılma
(permasyon) kromatografisi ve alan akıs ayrıstırması
(fraksinasyon) gibi teknikler. Degisik açılı lazer dagıtıcı
(multi angle laser light scattering) karekterizasyon
tekniklerinin kullanımı. Mutlak moleküler agırlıgın
bulunmasına yönelik ultracentrifugation gibi teknikler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda sistemleri yapılarının tekstür ve kimyasal yapı
açılarından incelenmesi ve bu amaçla kullanılan
ultracentrifugation, SEC/MALLS gibi bazı özel teknikler.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
29
Kodu 05 525 Dersin adı leri Reoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Reoloji nedir? Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi
ve uygulanması. Temel reolojik ölçüm metotlarının
yanında yüksek ve düsük su içeren sistemlerin viskoziteleri,
G’, G’’, h* gibi parametreler. Ayrıca maddenin yapısının
katı, sıvı, elastik, visko-elastik ve gevreklik gibi
parametrelerinin saptanması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi ve uygulanması.
Maddenin yapısının katı, sıvı, elastik, visko-elastik olarak
saptanması.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
30
Kodu 05 526 Dersin adı Polisakkaritlerde Depolimerizasyon
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritlerin birbirleriyle, diger moleküllerle ve redoks
reaksiyonları ile etkilesimi. Sıcaklıkların 100 0C den
yüksek oldugu durumlarda potansiyel olarak viskozite gibi
reolojik ölçümlerinin yapılabilmesi için reometrik bir
metodun gelistirilmesi. Gamlar gibi polisakkaritlerin
depolimerizasyonunun incelenmesi ve bunun önlemesi için
yapılacak arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Polysakkaritler gibi moleküllerin depolymerizasyonunu
anlamak ve ölçüm metotlarını irdelemek ve gelistirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
31
Kodu 05 527 Dersin adı Özel Gıdaların Fizikokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sıcaklık uygulamalarında polisakkaritlerde meydana gelen
fiziksel ve kimyasal degisimler. Ekmek ve kahvaltılık
hububatlar gibi gıdaların hazırlanmasında, ekstrüzyon ile
atıstırma tipi yiyeceklerin (snack foods) islenmesi gibi
proseslerde nisastanın fiziksel degisim evreleri. Viskozite
ve moleküler düzeyde hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimi. Ayrıca camsı geçis ve erime hatlarının (yenidenkristallesme/
retrogradasyon) incelenmesi. Nisastanın gıda
maddesinde bulunma durumu ve proteinlerle iliskisi.
Viskozite analizleri, kalorimetre, mikroskobik teknikler, Xray
dagıtma spektroskopu, XLI ultrasantrifügasyon, DSC,
Dynamic Mechanical Analysis (DMA), dynamic
mechanical thermal analysis (DMTA) gibi gelismis
tekniklerin bu alanda kullanılmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Polisakkaritlerde sıcaklık uygulamalarıyla olusan
degisimler. Bu degisimlerin X-ray dagıtma spektroskopu ve
XLI ultrasantrifügasyon gibi tekniklerle tespiti. Viskozite
ve moleküler düzeydeki hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimlerinin DSC, DMA, DMTA gibi gelismis
tekniklerle incelenmesi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
32
Kodu 05 528 Dersin adı Gıda Ambalajlarında leri Teknikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ambalajlama ve önemi. Günümüzde
ambalajlama/paketleme alanındaki yeni gelismeler.
Bioçözünebilen ambalaj materyalleri ve bunların çevreye
etkisi/katkısı. Polisakkarid filmlerde mekanik özellikler.
Yapısal ve hareketlilik (moleküler düzeyde) parametreleri
ile iliskileri. Filmlerin kırılgan ve gevrek olabilme
yetenekleri. Polisakkaritlerin sentetik polimerilerin yerine
paketleme endüstrisinde kullanımları. Polisakkarid
materyal bilimi alanındaki arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Günümüzde ambalajlama/paketleme alanındaki yeni
gelismeleri izlemek. Çevre dostu ambalajlama materyalleri
ve çevreye etkileri. Polisakkarid materyal bilimi alanındaki
bilimsel arastırmalar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
33
Kodu 05 529 Dersin adı Bilimsel Makale/Tez Yazım
Teknikleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bilimsel makalelerde asırmacılık. Alıntı yapma. Arastırma
makalesinde özet yazımı, giris bölümünün yazımı, materyal
ve metot bölümü, bulgular bölümü, tartısma bölümü, diger
bölümler. Derleme makale yazım esasları. Poster
hazırlamada esaslar. Sözlü sunum yapma teknikleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere makale ve tez yazımında nelere dikkat edilmesi
gerektigi ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
34
Kodu 05 530 Dersin adı Gıdaların Korunmasında Yeni
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ders kapsamında gıda endüstrisinde kullanılan yeni
yöntemlerin tanıtılması ve mevcut geleneksel muhafaza
yöntemleri ile karsılastırılması amaçlanmaktadır.
Gıdaların muhafazasında kullanılan ve gelistirilmekte olan
atımlı elektrik akımı, yüksek basınç, X-ısınları, ozon,
mikrodalga ve (biyo) kimyasal uygulamalar
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda muhafazasında yeni yöntemlerin tanıtımı, bu
yöntemlerin geleneksel muhafaza yöntemleri ile
karsılastırılması avantajları/dezavantajları
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%40), Ödev sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology.
Woodhead Publishing Limited, Abington, Cambridge
England.
2. Barbosa-Canovas, G.V., Gongora-Nieto, M. M,
Pothakamury, U.R., Swanson, B. G. 1999. Preservation
of Foods with Pulsed Electric Fields. Academic Press.
New York, USA.
3. http://vm.cfsan.fda.gov
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
35
Kodu 05 531 Dersin adı Gıda Ürünü Gelistirmede Yeni
Trendler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ürün gelistirmenin gerekliligi, ürün
gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve test
etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu. Yeni ya
da modifiye bir gıda ürünü gelistirmede gerekli olan gıda
prosesleri, hammadde ve bilesenlerin yapısı, fonksiyonu,
ürün formülasyonu, prototip gelistirme, HACCP planı
olusturma, etiketleme, gelistirilen ürünün özelliklerinin
duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlerle test edilmesi, ürün
spesifikasyonları ve uygulamalı olarak tüketiciye sunumu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ürün gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve
test etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
36
Kodu 05 532 Dersin adı Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik anlamda meydana gelen bozulmalar
nedenleri, yol açtıgı olumsuzluklar ve bu bozulmaları
önleme yöntemleri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik bozulmalar ve mekanizmaları hakkında
bilgi vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%40)
Sunum (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Özkaya, H., 1988. Analytical Food Quality Control A
Ü Agricultural Faculty Pres.: 1086, Lecture Notes:313.
2. Anonimous, 1997: Food Control end Education
Materials Book.
3. Dokuzlu, C., 2000. Food Analysis. Hünkar Pres.,
Bursa.
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
37
Kodu 05 533 Dersin adı Fermantasyon Kinetigi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Kesikli fermantasyonda hücre çogalması, kesikli sistemde
üreme ve ürün üretim kinetikleri, sürekli fermantasyon,
sürekli sistemde üreme ve ürün üretim kinetikleri, tek ve iki
kademeli kemostat, hücre döngülü kemostat, kesikli
beslemeli sistemler, kütle transferi, ölçek büyütme, katı hal
fermantasyonu.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, laboratuvar sartlarında veya endüstriyel
boyuttaki fermantasyonlarda faydalanabilecekleri kinetik
bilgileri vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
38
Kodu 05 534 Dersin adı Gıda Alerjileri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Alerjinin ve gıda intoleransının tanımı. Gıda alerjisinin
önemi. Alerjiye neden olan gıda bilesenleri. Laktoz
intoleransı, çölyak hastalıgı gibi alerjik reaksiyonlar. Gıda
alerjisi semptomları ve tedavileri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencileri gıda alerjileri ve gıda allerjilerinin gıda
intoleranslarından farkları konusunda bilgilendirmek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (% 40), bir final sınavı (% 40), bir ödev
sunumu (% 20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
39
Kodu 05 535 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların mikrobiyolojik analizinde gen problarının
kullanımı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), DNA
hibridizasyon yöntemleri, restriksiyon enzimlerinin
moleküler mikrobiyolojide kullanımı, Restriction Fragment
Length Polymorphism (RFLP), RAPD, Gerçek Zamanlı
PZR, Pulse-Field Jel Elektroforezi (PFGE), Multipleks
PZR..
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda mikrobiyolojisinde kullanılan çesitli
moleküler yöntemler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
40
Kodu 05 536 Dersin adı Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün ön islenmesi, yogurt yapımında temel islemler,
yogurt yapılısı, Türkiye’de yogurt üretimi, , yogurt olusum
mekanizması, yogurtta tat ve aroma olusumu, yogurdun
özellikleri, depolama esnasında yogurtta degismeler,
yogurtta kusurlar, kalite kontrolü, temizlik ve
dezenfeksiyon. Diger fermente süt ürünleri (kefir, kımız
vb).
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere fermente süt ürünleri teknolojisi, kimyası,
biyokimyası ve mikrobiyolojisi ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
41
Kodu 05 537 Dersin adı Dondurma Üretim Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dondurma yapımında kullanılan maddeler ve
nitelikleri, miks formülasyonu ve hesaplanması, karısımın
hazırlanması ve islenmesi, dondurma islemi, sertlestirme,
dondurmada görülen kusurlar, kalite kontrolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere dondurma yapımı, teknolojisi, miks
hesaplamaları vb. ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı kaynaklar
42
Kodu 05 538 Dersin adı Gıdaların Kolloid Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kolloidleri. Kolloid stabilitesi. Gıda emülgatörleri ve
stabilizatörleri. Emülsiyon ve köpük sistemler ve
stabilitelerine etki eden mekanizmalar. Kolloid kimyası
prensiplerinin farklı gıda kolloidlerine uygulanması;
örnegin jelatin, gluten, nisasta, kazein, süt yagı globülleri
gibi. Gıda kolloidlerinin partikül boyut dagılımı, tasınım
özellikleri ve süspansiyon stabiliteleri. Dispersiyonlar.
Sterik stabilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdaların kolloid özellikleri ve yapıları
hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
43
Kodu 05 539 Dersin adı Oksidasyon ve Antioksidanlar
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Otooksidasyon ve termik oksidasyonun mekanizması,
serbest radikallerin olusumu, oksidasyonun birincil ve
ikincil ürünleri, dogal ve sentetik antioksidanlar,
sinerjistler, dogal antioksidanların hastalıkları önlemedeki
rolü, antioksidanların etkinliklerini belirleme yöntemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipit oksidasyonu ve antioksidanlar hakkında
bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
Ögretim üyesinin hazırladıgı ders notları
44
Kodu 05 540 Dersin adı Gıda Biyokimyasında Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyomoleküller. Enzimler. Biyoenerji ve Metabolizma:
Termodinamik prensipleri ve biyokimyasal
reaksiyonlardaki enerji. Gıda makromoleküllerinin
oksidasyonu ve fosforilasyonu. Makromoleküllerin
biyosentezi. Gıdalarda üretim ve depolama sırasındaki
baslıca biyokimyasal degisiklikler. Nükleik asitlerin yapı
ve fonksiyonu. Genetik kod ve protein sentezi ile iliskisi.
Genetik modifikasyon ve rekombinant DNA teknolojisi.
Genetik olarak modifiye edilmis gıdaların üretimi ve
fizyolojik etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda biyokimyasındaki son gelismeler ve gıda
teknolojisi bakımından önemi hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon Abant zzet Baysal Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Bölüm Hakkında Bilgi
Ders Katalogu
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)
Akademik Yıl
2008 – 2009
2
ABANT ZZET BAYSAL ÜNVERSTES
Enstitü Adı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Nihat ÇELEB
+ (90) 374 253 49 70 / 1213
+ (90) 374 253 49 64
celebi_n@ibu.edu.tr
Adres (posta kodu, sehir, web
sayfası, vb.)
Abant zzet Baysal Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gölköy Yerleskesi 14280
Gölköy, Bolu, Türkiye
http://www.fbe.ibu.edu.tr
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Enstitü Hakkında Genel Bilgi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 yılında kurulmus ve Biyoloji Anabilim dalında 1993 yılında
Yüksek Lisans Programı ile egitime baslamıstır. Günümüzde diger programların da dâhil
edilmesiyle altı Anabilim dalında 35 doktora, 37 tezli yüksek lisans ve 49 tezsiz yüksek
lisans ögrencisi ile egitimini sürdürmektedir. Enstitünün temel amacı lisansüstü egitimini
düzenlemek ve yönetmek, bilimsel ve teknolojik gelismelere yönelik lisansüstü çalısma ve
projelerin desteklenmesini saglamak, lisansüstü ögrencileri güncel konularda arastırmalar
yapmaya yönlendirmektir. Bu amaçlar dogrultusunda Enstitümüz; yüksek ögrenim gören
gençlerimizin mesleklerinde ufuklarını genisletmek, yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak,
bilimsel ve teknik alanlarda çok daha üretken olmalarını saglamayı hedeflemektedir.
3
Anabilim Dalı
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Baskanı
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
+ (90) 374 254 10 00/ 4218
+ (90) 374 253 45 58
ibrahimcakir@ibu.edu.tr
AKTS Koordinatörü yerine
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Adres (posta kodu, sehir, web
sayfası, vb.)
Abant zzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gölköy Yerleskesi 14280
Gölköy, Bolu, Türkiye
http://www.mmf.ibu.edu.tr/gida/index_gida.htm
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgi
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı, Abant zzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleskesi’nde
kurulmus olup, 2004 yılında lisans egitimine baslamıstır. Gıda Mühendisligi Bölümü’nde
zorunlu yabancı dil hazırlık egitiminden sonra 4 yıllık egitim programı sonucunda gıda
mühendisi unvanı vermektedir. Bölümde çesitli cihazlarla donanımlı 5 adet laboratuvar
bulunmaktadır. Bölüm kadrosunda 1 profesör, 1 doçent ve 6 yardımcı doçent olmak üzere 8
tam zamanlı ögretim üyesi, 1 arastırma görevlisi, 2 uzman bulunmaktadır. Gıda
Mühendisligi Bölümü yüksek lisans programına 2007–2008 egitim-ögretim yılında
baslamıs olup, halen 18 ögrenci ile egitime devam etmektedir.
4
DERS YAPISI DYAGRAMI
Kodu Dersin Adı Teorik
Saat
Pratik
Saat
Yerel
Kredi
AKTS
Kredi
05501 Süt Kimyası ve Biyokimyası 3 0 3 5
05502 Süt Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05503 Peynir Teknolojisinde Gelismeler 2 2 3 6
05505 leri Gıda Mikrobiyolojisi 2 2 3 6
05506 Biyoteknolojide Özel Konular 2 2 3 6
05507 Mikrobiyal Genetik 3 0 3 5
05508 Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı
Yöntemler
3 0 3 5
05509 Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve
Probiyotikler
2 2 3 6
05510 Mikrobiyal Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
3 0 3 5
05511 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 3 5
05512 Gıda Güvenlik Sistemleri 3 0 3 5
05513 leri Gıda Toksikolojisi 3 0 3 5
05514 leri Gıda Kimyası 3 0 3 5
05515 Protein Kimyası 3 0 3 5
05516 Gıda Endüstrisinde Temel slemler I 3 0 3 5
05517 Gıda Endüstrisinde Temel slemler II 3 0 3 5
05518 Isıl slemler 3 0 3 5
05519 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 3 5
05520 Hububat Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05521 Nisasta Kimyası ve Teknolojisi 3 0 3 5
05522 Lipit Kimyası 3 0 3 5
05523 Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi 3 0 3 5
05524 Gıda Tekstürü ve Kimyası 2 2 3 6
05525 leri Reoloji 2 2 3 6
05526 Polisakkaritlerde Depolimerizasyon 3 0 3 5
05527 Özel Gıdaların Fizikokimyası 2 2 3 6
05528 Gıda Ambalajlamada leri Teknikler 3 0 3 5
05529 Bilimsel Makale/Tez Yazım Teknikleri 3 0 3 5
05530 Gıdaların Korunmasında Yeni Yöntemler 3 0 3 5
05531 Gıda Ürünleri Gelistirmede Yeni Yaklasımlar 2 2 3 6
05532 Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
2 2 3 6
5
05533 Fermantasyon Kinetigi 3 0 3 5
05534 Gıda Alerjileri 3 0 3 5
05535 Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler Yöntemler 3 0 3 5
05536 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 3 5
05537 Dondurma Üretim Teknolojisi 3 0 3 5
05538 Gıdaların Kolloid Kimyası 3 0 3 5
05539 Oksidasyon ve Antioksidanlar 3 0 3 5
05540 Gıda Biyokimyasında Özel Konular 3 0 3 5
05700 Yüksek Lisans Tez Çalısması 0 0 0 –
05705 Seminer 0 0 0 –
Uzmanlık Alan Dersleri 0 0 0 –
05711 Prof. Dr. Hayri COSKUN
05712 Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK
05713 Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
05714 Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
05715 Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
05716 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN
6
Kodu 05 501 Dersin adı Süt Kimyası ve Biyokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün tanımı, Süt bilesenlerinin biyosentezi, sütte bulunan
bilesenlerin yapısal organizasyonu, sütün ana bilesenlerinin
kimyası; süt yagı özellikleri, süt proteinleri, süt sekeri.
Vitaminler, Enzimler, Diger maddeler. Sütün besin degeri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere sütün kimyası ve biyokimyası ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
7
Kodu 05 502 Dersin adı Süt Teknolojisinde Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Çig sütte patojenler, Sütte kalıntı maddeler, Süt ve süt
esaslı ürünlerde mikro besin ögeleri, Süt endüstrisinde katkı
maddeleri, Süt endüstrisinde laktik asit bakterileri,
Probiyotik süt ürünleri, Süt endüstrisi atıkları ve arıtılma
yöntemleri, Peynir suyu ve degerlendirilme yöntemleri,
Geleneksel süt ürünlerimiz.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere süt ve süt sanayi ile ilgili farklı konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı materyal
8
Kodu 05 503 Dersin adı Peynir Teknolojisinde Gelismeler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dünyada ve Türkiye’de peynir üretimi, sütün
bilesimi ve önemi, çig süt kalitesi ve testler, peynir
teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri, starter kültürler,
çogaltılması ve bu konudaki gelismeler, süt pıhtılastırıcılar,
peynirin tanımı, sınıflandırılması ve çesitleri, sütün peynire
islemeye hazırlanması, peynir yapım asamaları, peynirlerde
olgunlasma ve olgunlasmada yeni yaklasımlar, peynirlerde
görülen hatalar, peynirlerde kalite degerlendirmesi, yerli
peynirlerimiz, yabancı peynirler, peynir isletmelerinde
temizlik ve dezenfeksiyon, peynirin besin degeri, peynir
altı suyu degerlendirilmesi, peynir teknolojisinde yeni
yaklasımlar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere peynir teknolojisinde gelismeler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
9
Kodu 05 505 Dersin adı leri Gıda Mikrobiyolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda ve mikroorganizma iliskisi, mikroorganizmaların
istenmeyen etkileri, mikroorganizmaların protein,
karbonhidrat ve yag içerigi yüksek gıdalardaki etkileri, özel
gıda gruplarında mikroorganizmaların etkileri,
mikroorganizma gıda iliskileri, enzimler, antimikrobiyal
maddeler, bakteriyosinler ve bakteriyosin benzeri
maddeler, bakteri, maya ve küflerden elde edilen starter
kültürler ve islevleri, mikrobiyal gelismenin engellenmesi,
DNA, RNA, protein sentezi, gen denetim mekanizmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda-mikroorganizma iliskileri, gıda güvenliginde
mikroorganizmaların önemi, mikrobiyel fizyoloji
konularında bilge vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 25, Final Sınavı % 50, Sunum: % 25
Uygulama kısmı:
Raporlar 30%, Ara sınav: 30 %, Final Sınavı: 40%
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Neidhardt, F. C., Ingraham, J. L., ve Schaechter, M.
1990. Physiology of the Bacterial Cell. Sinauer
Associates Inc. Sunderland, Massachusetts, USA.
2. Snyder, L. ve Champness, W. 1997. Molecular
Genetics of Bacteria. American Society for
Microbiology. Washinton D.C. USA.
3. J. Jay. 2000. Modern Food Microbiology. 6th edition
Springer – Verlag
4. Ankara Uni. Gıda Müh. Bölüm Elemanları. 2000 Gıda
Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
5. Tunail, N. Mikrobiyoloji. 2009.Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
6. http://vm.cfsan.fda.gov/list.html
7. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
10
Kodu 05 506 Dersin adı Biyoteknolojide Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyoteknolojideki yeni gelismeler, endüstriyel
organizmaların üreme kosulları ve metabolizmalarının
kontrolü, gıda sanayi atık ve yan ürünlerinin biyoteknolojik
proseslerde substrat olarak degerlendirilmesi, fermantasyon
teknikleri, fermentör dizaynı, biyoteknolojik proseslerin
prensipleri ve genel akım seması, ekmek mayası, tek hücre
proteini, mikrobiyal enzim, organik asit ve endüstriyel
alkol üretimi, tarımsal atıklardan biyogaz üretimi,
mikrobiyel yöntemlerle atıkların arıtılması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere biyoteknolojinin özel alanları ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Smith JE. 2004 Biotechnology. 4th Edition.
Cambridge University Press, UK. 271 p.
3. Nielsen J. 2005. Biotechnology for The Future.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 203 p.
4. Harisha S. 2007. Biotechnology Procedures and
Experiments Handbook. Infinity Science Pres LLC.
India, 694 p.
11
Kodu 05 507 Dersin adı Mikrobiyel Genetik
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
DNA ve RNA yapısı ve organizazyonu, plazmit, virüs,
mitokondri, kloroplast ve kromozomal DNA replikasyonu,
transkripsiyon, translasyon ve translokasyonun moleküler
esasları, genlerin transkripsiyonel, translasyonel ve
posttranslasyonel regülasyon mekanizmaları, dogal genetik
rekombinasyon sistemleri, rekombinant DNA teknolojisi ve
protein mühendisligi uygulamaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel genetik ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Streips UN, Yasbin RE. 2002. Modern Microbial
Genetics, 2nd edition. Willey-Liss, Inc. NY. 657 p.
3. Adolph KW. 1995. Methods in Molecular Genetics
Volume 6. Microbial Gene Techniques. Academic
Pres Inc. London, 487 p.
4. Wu W, Welsh MJ, Kaufman PB, Zhang HH. 2004.
Gene Biotechnology, 2nd edition. CRC Press LLC.
Florida, 504 p.
5. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, matsudaira P,
Baltimore D, Darnell J. 2000. Molecular Cell
Biology, 4th edition. W.H. Freeman and Company,
NY, 1136 p.
6. Miesfield RL. 1999. Applied Molecular Genetic.
Willey-Liss, Inc. NY. 293 p.
7. Lüleci G, Sakızlı M, Alper Ö. 2000. Renkli
Genetik Atlası. Çeviri: Color Atlas of Genetics.
Editör: E. Passarge). Nobel Tıp Kitabecleri Ltd.
Sti. 411 s.
12
Kodu 05 508 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan
Hızlı Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Geleneksel ve hızlı yöntemlerle gıdalarda mikroorganizma
aranması ve sayılması, hızlı yöntemlerin gereksinimi,
avantajları ve dezavantajları, moleküler yöntemler (DNA
esaslı yöntemler, koloni hibridizasyonu, PZR esaslı
yöntemler, DNA dizi analizi, moleküler tiplendirme,
Ribotyping), immunolojik yöntemler (Aglütinasyon, lateks
aglütinasyon, immünomanyetik ayırma, RIA, FIA, ELISA,
dipstick testler), ATP biyolüminesans.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda mikrobiyolojisinde kullanılan hızlı
yöntemler ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. 2005. Modern
Food Microbiology. 7th edition. Springer Science +
Business Media Inc. 790 p.
3. Maurer J. 2006. PCR Methods in Foods. Springer
Science + Business Media Inc. 148 p.
4. Theophilus BDM, Rapley R. 2002. PCR Mutation
and Detection Protocols. Humana Press Inc. 212 p.
5. Akçelik M, Ayhan K, Çakır , Dogan HB, Gürgün
V, Halkman AK, Kaleli D, Kuleasan H, Özkaya
DF, Tunail N, Tükel Ç. 2000. Gıda Mikrobiyolojisi
ve Uygulamaları, Genisletilmis 2. Baskı, Sim
Matbaacılık Ltd. Sti. Ankara 522 s.
13
Kodu 05 509 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri ve Probiyotikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Laktik asit bakterilerinin tanımı ve önemi, temel islevleri
ve mekanizmaları, genel metabolizması, saf kültürlerin
hazırlanması ve sus seçimi, laktik asit bakterilerinin genetik
yapıları, antimikrobiyel özellikleri ve ürettikleri
antimikrobiyel maddeler, bakteriyosinler,
ekzopolisakkaritler, bakteriyofajlar ve önemleri,
probiyotikler, probiyotiklerin gıda teknolojisi ve saglık
açısından önemi, gıda fermentasyon endüstrisi için
fonksiyonel starter kültür olarak laktik asit bakterileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere laktik asit bakterileri ve probiyotikler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Robison RK. 2002. Dairy Microbiology Handbook.
3rd edition. John Willey and Sons Inc. Canada. 765
p.
3. Salminen S, von Wright A, Ouwehand A. 2004.
Lactic Acid Bacteria: Microbiological and
Functional Aspects. 3rd edition. Marcell Dekker
Inc. 628 p.
4. Tannock GW. 1999. Probiotics: A Critical Rewiev.
Horizon Scientific Press. 164 p.
5. Kılıç S. 2008. Süt Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova
zmir, 451 s.
14
Kodu 05 510 Dersin adı Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda zehirlenmesi yapan bakterilerin genel özellikleri,
epidemiyolojisi, gıdalardan izolasyonu ve gıda
zehirlenmelerinin kontrolu, gıda kaynaklı patojen
mikroorganizma ve parazitler sınıflandırılması, gıda
kaynaklı patojen bakteriler, virülens faktörler ve patojenite
mekanizmaları, gıda kaynaklı küfler, virüsler, saglık
üzerine olumsuz etkileri, mikotoksin olusum mekanizması
ve mikotoksin olusumunu etkileyen faktörler, su kaynaklı
parazitler, alg toksinleri, riskli su ürünleri.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda zehirlenmelerine veya enfeksiyonlara
neden olan bakteri, funguslar, virüsler ve parazitler
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
15
Kodu 05 511 Dersin adı Mikrobiyal Ekoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ekosistemler ve ekosistemde yer alan mikroorganizmalar,
gastrointestinal ekosistem ve normal flora, normal florayı
etkileyen faktörler, toprak ekosistemi, özellikleri ve önemi,
toprak mikroorganizmaları arasındaki iliskiler,
mikroorganizma bitki interaksiyonları, dogal maddelerin
mikrobiyel parçalanmaları, aquatik ekosistemler ve
fonksiyonları, biyolojik N2-fiksasyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel ekoloji ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Begon M, Townsend CR, Harper JL. 2006.
Ecology: From Individuals to Ecosystems.
Blackwell Publishing Ltd. 738 p.
3. Roberts TA, Pitt JI, Cordier JL, Gorris GM, Gram
L, Swanson KMJ, Topkin RB. 2005. Microbial
Ecology of Food Commodities. 2nd edition. Kluwer
Academic/Plenum Publishers, NY. 763 p.
4. Öner M. 2002. Mikrobial Ekoloji. Ege Üniversitesi
Basımevi, zmir 282 s.
16
Kodu 05 512 Dersin adı Gıda Güvenlik Sistemleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda güvenligi ve kalite ile iliskili temel kavramlar, kalite
güvence sistemleri, bir gıda firmasında ISO 9000 ve
HACCP sistemlerinin kurulması asamaları, HACCP
sisteminin ön-gereksinim programları, GHP ve GMP, gıda
isletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması asamaları,
ilgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri, ISO 22000 ve
HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu,
konuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve gıda ile
ilgili AB direktifleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda güvenlik kavramının oturtulması, gıda kalite
kontrolünde kullanılan güvenlik sistemlerinin incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi. HACCP, ISO 22000,
GHP ve GMP gibi teknik kavramlar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
17
Kodu 05 513 Dersin adı leri Gıda Toksikolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Toksik gıda bilesenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine
etkili faktörler, gıdaların toksikolojik
degerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler,
gıdaların toksikolojik degerlendirilmelerinde kullanılan
testler, gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve
zehirlenmeler, gıdalarda dogal olarak bulunan toksik bilesi
kler, pestisitler ve veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri,
agır metaller ve diger çevresel kontaminantlar, gıdaların
islenmesi sırasında olusan toksik bilesikler, gıda ambalaj
materyallerinin güvenilirligi, içme sularında kimyasal ve
biyolojik kontaminasyonlar, kontrol yöntemleri, yeni
gelistirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik
modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan
degerlendirilmeleri, toksikolojik degerlendirmelerde ulusal
ve uluslararası düzenlemeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda katkı maddesi olarak kullanılan maddelerin
fonksiyonları, dogal olarak olusan veya gıdalara daha sonra
bulasan toksik maddeler, bakteriyel ve fungal toksinler
hakkında bilge vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Dökmeci, . 1988. Toksikoloji. Nobel Tıp Kitapevleri,
Ankara.
2. Altug, T. 2002, Introduction to Toxicology and Food.
CRC Press. Florida, USA
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
18
Kodu 05 514 Dersin adı leri Gıda Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Su ve buz. Polisakkaritlerin vizkozitesi ve kararlılıgı,
çözünürlügü, jeller. Besinsel lifler. Lipoliz, otooksidasyon,
ısısal bozunma, kızartma kimyası. Protein hidratasyonu,
vizkozitesi, çözünürlügü. Protein denatürasyonunun
termodinamigi. Proteinlerin yüzey özellikleri. Vitaminlerin
kararlılıgı ve biyoyararlılıgı. Vitamin benzeri bilesikler.
Gıdalarda yer alan minerallerin biyoyararlanımı ve
etkileyen faktörler. Gıda kolloidleri ve dispers sistemler.
Süspansiyon stabilitesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdada bulunan baslıca bilesiklerin özellikleri
ve fonksiyonları hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi-Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
Food Chemistry, Edt. Oven Fenama
Food Chemistry, H.D.Belitz, W.Grosch, P.Schieberle
19
Kodu 05 515 Dersin adı Protein Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Proteinin tanımı. Amino asitler. Amino asitlerin ve
proteinlerin fizikokimyasal özellikleri. Protein yapıları ve
fonksiyonları. Protein yapılarını belirleme yöntemleri.
Protein miktarı analiz yöntemleri. Proteinlerin
sınıflandırılması. Denaturasyon ve renaturasyon.
Proteinlerin hidrolizi ve protein hidrolizatları. Proteinlerin
fonksiyonel özellikleri. Proteinleri ayırma, saflastırma ve
karakterizasyon teknikleri. Protein teknolojisindeki son
gelismeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları: özel ders,dönem ödevi,bitirme tezi,gıda mühendisliği bitirme tezi,proje yap
Ögrencilere proteinlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
20
Kodu 05 516 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler I
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gaz, sıvı, biyolojik çözeltiler, jellerde ve katılarda
difüzyon, geçirgenlik esitlikleri, sorpsiyon, kurutma,
evaporasyon alanlarındaki ileri konular.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ders kapsamında belirlenen konularda ögrencilere
uygulamalı bilgi aktarımını gerçeklestirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology-
Principles and Practice. 1996. Woodhead Publishing
Limited, Cambridge, UK
2. Singh, R.P. and D.R. Heldman. 1993. Introduction to
Food Engineering, Academic Press, San Diego.
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
21
Kodu 05 517 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler II
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların ısısal özelliklerinin belirlenmesi, kristalizasyon,
sogukta muhafaza, dondurma, katı-sıvı ekstraksiyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Sogukta muhafazada temel bilgilerin gösterimi, gıda proses
ve muhafazasında temel operasyonların dizaynının
kazandırılması
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%50), Ödev (%20)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process
Engineering, 2nd Ed., AVI Co., NY.
2. McCabe, W.L., Smith, J.C., and P. Harriott. 1993. Unit
Operations of Chemical Engineering. 5th ed. McGraw-
Hill Book Co., NY.
3. Course notes written by the lecturer
22
Kodu 05 518 Dersin adı Isıl slemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların muhafazasında ısıl islemlerin temel prensipleri.
Gıdalarda ısı aktarımı girisimi ve bunu etkileyen faktörler.
Soguk nokta. Isı girisim egrileri. Mikroorganizmaların ısıya
dirençleri. Sterilizasyon degerinin hesaplanması.
Matematiksel yöntemler; genel yöntem, toplama ve
nomogram yöntemleri. Kesikli ve sürekli sterilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Isısal islemlerde proses parametreleri hesaplamalarının, ısı
transfer uygulamaları, farklı gıdalar için ısıl islem proses
dizaynını saglamak.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%30)
Ödev sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Himmelblau, D.M. 1996. Basic Principles and
Calculations in Chemical Engineering. 6th Ed., Prentice
Hall PTR
2. Felder, R.M. and R.W. Rousseau. 1999. Elementary
3. Principles of Chemical Processes. 3rd Ed., John Wiley
4. and Sons, NY.
5. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
23
Kodu 05 519 Dersin adı Gıda Kalite Kontrolü
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kalite kontrolünün esasları. Örnek alma ve
degerlendirme yöntemleri. statistiksel kalite kontrol
uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları.
Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve
uluslararası kurulusların görev ve yetkileri. ISO kalite
sistemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda kalite kontrolünün esasları ve kontrolünde kullanılan
ulusal ve uluslararası kalite standartlarının incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
24
Kodu 05 520 Dersin adı Hububat Teknolojisinde Özel
Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tahılların bilesimi ve son ürün kalitesine etkileri. Tanenin
morfolojik yapısı. Un degirmenciligi: Temizleme, Tavlama
ve Ögütme. Un ve irmik üretiminde kullanılan ekipmanlar.
Diger tahılların ögütülmesi. Una uygulanan islemler. Tahıl
ve ürünlerinin depolanması. Tahılların sınıflandırılması.
Tahılların fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri. Un ve
irmigin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, reolojik ve
teknolojik kalite kriterleri. Ekmek, makarna, bisküvi, kek,
kraker ve gofretin kalite degerlendirmesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere hububat bilimi ve teknolojisindeki son
gelismeler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
25
Kodu 05 521 Dersin adı Nisasta Kimyası ve Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Nisasta granülü. Kimyasal kompozisyonu. Amiloz ve
amilopektin molekülleri. Nisastanın X-ısını kırınım
desenleri. Birefringence özelligi. Nisastanın su ile ısıtılması
ve termal davranısları. Jelatinizasyon. Retrogradasyon.
Nisasta kaynakları. Nisasta üretim teknikleri. Modifiye
nisastaların üretimi ve kullanımı. Nisastanın tatlandırıcılara
dönüstürülmesi. Gıda isleme yöntemlerinin nisasta üzerine
etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere nisasta teknolojisi ve gıda teknolojisindeki
önemi ile ilgili bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
26
Kodu 05 522 Dersin adı Lipit Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılması. Lipitlerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri. Lipitlerin sentezlenme mekanizmaları,
sindirim metabolizmaları ve saglıklı beslenmede islevleri.
Lipitlerde bozulma tepkimeleri; hidrolitik ve oksidatif
ransidite. Antioksidanların lipit oksidasyonundaki rolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipitlerin genel özellikleri hakkında bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
27
Kodu 05 523 Dersin adı Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bitkisel yag hammaddeleri. Bu ham maddelerden yagın
ekstraksiyonu ve ham yagın rafinasyonu. Bitkisel yagların
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bilesimleri. Bitkisel sıvı
yagların katılastırılmasında kullanılan teknikler;
hidrojenasyon, interesterifikasyon, fraksiyone
kristalizasyon. Hayvansal yagların bilesimi. Üretim
teknikleri; hidrojenasyon, interesterifikasyon, rafinasyon ve
kristalizasyon. Balık yaglarının üretimi, ve insan
beslenmesindeki rolleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere bitkisel ve hayvansal yaglar ve bunların üretim
teknolojileri hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2002, Modifiye yaglar ve üretim teknolojileri,
Ankara:ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve letisim 1.
baskı
Kayahan M. 2004, Yaglı Tohumlardan Ham Yag Üretim
Teknolojisi, Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası,
Kitap serisi:7
Kayahan M. 2005, Yemeklik Yag Rafinasyon Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi:10
Kayahan M, Tekin A. 2006, Zeytinyagı Üretim Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi: 11
28
Kodu 05 524 Dersin adı Gıda Tekstürü ve Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritler çözeltiler, bunların moleküler agırlıgı, ultrasantrifügasyon,
intrinsic viskozitesi, jel yayılma
(permasyon) kromatografisi ve alan akıs ayrıstırması
(fraksinasyon) gibi teknikler. Degisik açılı lazer dagıtıcı
(multi angle laser light scattering) karekterizasyon
tekniklerinin kullanımı. Mutlak moleküler agırlıgın
bulunmasına yönelik ultracentrifugation gibi teknikler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda sistemleri yapılarının tekstür ve kimyasal yapı
açılarından incelenmesi ve bu amaçla kullanılan
ultracentrifugation, SEC/MALLS gibi bazı özel teknikler.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
29
Kodu 05 525 Dersin adı leri Reoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Reoloji nedir? Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi
ve uygulanması. Temel reolojik ölçüm metotlarının
yanında yüksek ve düsük su içeren sistemlerin viskoziteleri,
G’, G’’, h* gibi parametreler. Ayrıca maddenin yapısının
katı, sıvı, elastik, visko-elastik ve gevreklik gibi
parametrelerinin saptanması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi ve uygulanması.
Maddenin yapısının katı, sıvı, elastik, visko-elastik olarak
saptanması.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
30
Kodu 05 526 Dersin adı Polisakkaritlerde Depolimerizasyon
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritlerin birbirleriyle, diger moleküllerle ve redoks
reaksiyonları ile etkilesimi. Sıcaklıkların 100 0C den
yüksek oldugu durumlarda potansiyel olarak viskozite gibi
reolojik ölçümlerinin yapılabilmesi için reometrik bir
metodun gelistirilmesi. Gamlar gibi polisakkaritlerin
depolimerizasyonunun incelenmesi ve bunun önlemesi için
yapılacak arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Polysakkaritler gibi moleküllerin depolymerizasyonunu
anlamak ve ölçüm metotlarını irdelemek ve gelistirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
31
Kodu 05 527 Dersin adı Özel Gıdaların Fizikokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sıcaklık uygulamalarında polisakkaritlerde meydana gelen
fiziksel ve kimyasal degisimler. Ekmek ve kahvaltılık
hububatlar gibi gıdaların hazırlanmasında, ekstrüzyon ile
atıstırma tipi yiyeceklerin (snack foods) islenmesi gibi
proseslerde nisastanın fiziksel degisim evreleri. Viskozite
ve moleküler düzeyde hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimi. Ayrıca camsı geçis ve erime hatlarının (yenidenkristallesme/
retrogradasyon) incelenmesi. Nisastanın gıda
maddesinde bulunma durumu ve proteinlerle iliskisi.
Viskozite analizleri, kalorimetre, mikroskobik teknikler, Xray
dagıtma spektroskopu, XLI ultrasantrifügasyon, DSC,
Dynamic Mechanical Analysis (DMA), dynamic
mechanical thermal analysis (DMTA) gibi gelismis
tekniklerin bu alanda kullanılmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Polisakkaritlerde sıcaklık uygulamalarıyla olusan
degisimler. Bu degisimlerin X-ray dagıtma spektroskopu ve
XLI ultrasantrifügasyon gibi tekniklerle tespiti. Viskozite
ve moleküler düzeydeki hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimlerinin DSC, DMA, DMTA gibi gelismis
tekniklerle incelenmesi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
32
Kodu 05 528 Dersin adı Gıda Ambalajlarında leri Teknikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ambalajlama ve önemi. Günümüzde
ambalajlama/paketleme alanındaki yeni gelismeler.
Bioçözünebilen ambalaj materyalleri ve bunların çevreye
etkisi/katkısı. Polisakkarid filmlerde mekanik özellikler.
Yapısal ve hareketlilik (moleküler düzeyde) parametreleri
ile iliskileri. Filmlerin kırılgan ve gevrek olabilme
yetenekleri. Polisakkaritlerin sentetik polimerilerin yerine
paketleme endüstrisinde kullanımları. Polisakkarid
materyal bilimi alanındaki arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Günümüzde ambalajlama/paketleme alanındaki yeni
gelismeleri izlemek. Çevre dostu ambalajlama materyalleri
ve çevreye etkileri. Polisakkarid materyal bilimi alanındaki
bilimsel arastırmalar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
33
Kodu 05 529 Dersin adı Bilimsel Makale/Tez Yazım
Teknikleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bilimsel makalelerde asırmacılık. Alıntı yapma. Arastırma
makalesinde özet yazımı, giris bölümünün yazımı, materyal
ve metot bölümü, bulgular bölümü, tartısma bölümü, diger
bölümler. Derleme makale yazım esasları. Poster
hazırlamada esaslar. Sözlü sunum yapma teknikleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere makale ve tez yazımında nelere dikkat edilmesi
gerektigi ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
34
Kodu 05 530 Dersin adı Gıdaların Korunmasında Yeni
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ders kapsamında gıda endüstrisinde kullanılan yeni
yöntemlerin tanıtılması ve mevcut geleneksel muhafaza
yöntemleri ile karsılastırılması amaçlanmaktadır.
Gıdaların muhafazasında kullanılan ve gelistirilmekte olan
atımlı elektrik akımı, yüksek basınç, X-ısınları, ozon,
mikrodalga ve (biyo) kimyasal uygulamalar
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda muhafazasında yeni yöntemlerin tanıtımı, bu
yöntemlerin geleneksel muhafaza yöntemleri ile
karsılastırılması avantajları/dezavantajları
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%40), Ödev sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology.
Woodhead Publishing Limited, Abington, Cambridge
England.
2. Barbosa-Canovas, G.V., Gongora-Nieto, M. M,
Pothakamury, U.R., Swanson, B. G. 1999. Preservation
of Foods with Pulsed Electric Fields. Academic Press.
New York, USA.
3. http://vm.cfsan.fda.gov
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
35
Kodu 05 531 Dersin adı Gıda Ürünü Gelistirmede Yeni
Trendler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ürün gelistirmenin gerekliligi, ürün
gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve test
etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu. Yeni ya
da modifiye bir gıda ürünü gelistirmede gerekli olan gıda
prosesleri, hammadde ve bilesenlerin yapısı, fonksiyonu,
ürün formülasyonu, prototip gelistirme, HACCP planı
olusturma, etiketleme, gelistirilen ürünün özelliklerinin
duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlerle test edilmesi, ürün
spesifikasyonları ve uygulamalı olarak tüketiciye sunumu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ürün gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve
test etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
36
Kodu 05 532 Dersin adı Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik anlamda meydana gelen bozulmalar
nedenleri, yol açtıgı olumsuzluklar ve bu bozulmaları
önleme yöntemleri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik bozulmalar ve mekanizmaları hakkında
bilgi vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%40)
Sunum (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Özkaya, H., 1988. Analytical Food Quality Control A
Ü Agricultural Faculty Pres.: 1086, Lecture Notes:313.
2. Anonimous, 1997: Food Control end Education
Materials Book.
3. Dokuzlu, C., 2000. Food Analysis. Hünkar Pres.,
Bursa.
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
37
Kodu 05 533 Dersin adı Fermantasyon Kinetigi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Kesikli fermantasyonda hücre çogalması, kesikli sistemde
üreme ve ürün üretim kinetikleri, sürekli fermantasyon,
sürekli sistemde üreme ve ürün üretim kinetikleri, tek ve iki
kademeli kemostat, hücre döngülü kemostat, kesikli
beslemeli sistemler, kütle transferi, ölçek büyütme, katı hal
fermantasyonu.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, laboratuvar sartlarında veya endüstriyel
boyuttaki fermantasyonlarda faydalanabilecekleri kinetik
bilgileri vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
38
Kodu 05 534 Dersin adı Gıda Alerjileri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Alerjinin ve gıda intoleransının tanımı. Gıda alerjisinin
önemi. Alerjiye neden olan gıda bilesenleri. Laktoz
intoleransı, çölyak hastalıgı gibi alerjik reaksiyonlar. Gıda
alerjisi semptomları ve tedavileri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencileri gıda alerjileri ve gıda allerjilerinin gıda
intoleranslarından farkları konusunda bilgilendirmek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (% 40), bir final sınavı (% 40), bir ödev
sunumu (% 20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
39
Kodu 05 535 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların mikrobiyolojik analizinde gen problarının
kullanımı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), DNA
hibridizasyon yöntemleri, restriksiyon enzimlerinin
moleküler mikrobiyolojide kullanımı, Restriction Fragment
Length Polymorphism (RFLP), RAPD, Gerçek Zamanlı
PZR, Pulse-Field Jel Elektroforezi (PFGE), Multipleks
PZR..
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda mikrobiyolojisinde kullanılan çesitli
moleküler yöntemler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
40
Kodu 05 536 Dersin adı Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün ön islenmesi, yogurt yapımında temel islemler,
yogurt yapılısı, Türkiye’de yogurt üretimi, , yogurt olusum
mekanizması, yogurtta tat ve aroma olusumu, yogurdun
özellikleri, depolama esnasında yogurtta degismeler,
yogurtta kusurlar, kalite kontrolü, temizlik ve
dezenfeksiyon. Diger fermente süt ürünleri (kefir, kımız
vb).
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere fermente süt ürünleri teknolojisi, kimyası,
biyokimyası ve mikrobiyolojisi ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
41
Kodu 05 537 Dersin adı Dondurma Üretim Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dondurma yapımında kullanılan maddeler ve
nitelikleri, miks formülasyonu ve hesaplanması, karısımın
hazırlanması ve islenmesi, dondurma islemi, sertlestirme,
dondurmada görülen kusurlar, kalite kontrolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere dondurma yapımı, teknolojisi, miks
hesaplamaları vb. ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı kaynaklar
42
Kodu 05 538 Dersin adı Gıdaların Kolloid Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kolloidleri. Kolloid stabilitesi. Gıda emülgatörleri ve
stabilizatörleri. Emülsiyon ve köpük sistemler ve
stabilitelerine etki eden mekanizmalar. Kolloid kimyası
prensiplerinin farklı gıda kolloidlerine uygulanması;
örnegin jelatin, gluten, nisasta, kazein, süt yagı globülleri
gibi. Gıda kolloidlerinin partikül boyut dagılımı, tasınım
özellikleri ve süspansiyon stabiliteleri. Dispersiyonlar.
Sterik stabilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdaların kolloid özellikleri ve yapıları
hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
43
Kodu 05 539 Dersin adı Oksidasyon ve Antioksidanlar
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Otooksidasyon ve termik oksidasyonun mekanizması,
serbest radikallerin olusumu, oksidasyonun birincil ve
ikincil ürünleri, dogal ve sentetik antioksidanlar,
sinerjistler, dogal antioksidanların hastalıkları önlemedeki
rolü, antioksidanların etkinliklerini belirleme yöntemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipit oksidasyonu ve antioksidanlar hakkında
bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
Ögretim üyesinin hazırladıgı ders notları
44
Kodu 05 540 Dersin adı Gıda Biyokimyasında Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyomoleküller. Enzimler. Biyoenerji ve Metabolizma:
Termodinamik prensipleri ve biyokimyasal
reaksiyonlardaki enerji. Gıda makromoleküllerinin
oksidasyonu ve fosforilasyonu. Makromoleküllerin
biyosentezi. Gıdalarda üretim ve depolama sırasındaki
baslıca biyokimyasal degisiklikler. Nükleik asitlerin yapı
ve fonksiyonu. Genetik kod ve protein sentezi ile iliskisi.
Genetik modifikasyon ve rekombinant DNA teknolojisi.
Genetik olarak modifiye edilmis gıdaların üretimi ve
fizyolojik etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda biyokimyasındaki son gelismeler ve gıda
teknolojisi bakımından önemi hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Anabilim Dalı AKTS Koordinatörü
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
+ (90) 374 254 10 00/ 4218
+ (90) 374 253 45 58
ibrahimcakir@ibu.edu.tr
AKTS Koordinatörü yerine
Unvan, Adı ve Soyadı
Telefon
Faks
E-posta
Prof. Dr. Hayri COSKUN
+ (90) 374 254 10 00/ 4217
+ (90) 374 253 45 58
coskunhayri@ibu.edu.tr
Adres (posta kodu, sehir, web
sayfası, vb.)
Abant zzet Baysal Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gölköy Yerleskesi 14280
Gölköy, Bolu, Türkiye
http://www.mmf.ibu.edu.tr/gida/index_gida.htm
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı Hakkında Genel Bilgi
Gıda Mühendisligi Anabilim Dalı, Abant zzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleskesi’nde
kurulmus olup, 2004 yılında lisans egitimine baslamıstır. Gıda Mühendisligi Bölümü’nde
zorunlu yabancı dil hazırlık egitiminden sonra 4 yıllık egitim programı sonucunda gıda
mühendisi unvanı vermektedir. Bölümde çesitli cihazlarla donanımlı 5 adet laboratuvar
bulunmaktadır. Bölüm kadrosunda 1 profesör, 1 doçent ve 6 yardımcı doçent olmak üzere 8
tam zamanlı ögretim üyesi, 1 arastırma görevlisi, 2 uzman bulunmaktadır. Gıda
Mühendisligi Bölümü yüksek lisans programına 2007–2008 egitim-ögretim yılında
baslamıs olup, halen 18 ögrenci ile egitime devam etmektedir.
4
DERS YAPISI DYAGRAMI
Kodu Dersin Adı Teorik
Saat
Pratik
Saat
Yerel
Kredi
AKTS
Kredi
05501 Süt Kimyası ve Biyokimyası 3 0 3 5
05502 Süt Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05503 Peynir Teknolojisinde Gelismeler 2 2 3 6
05505 leri Gıda Mikrobiyolojisi 2 2 3 6
05506 Biyoteknolojide Özel Konular 2 2 3 6
05507 Mikrobiyal Genetik 3 0 3 5
05508 Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı
Yöntemler
3 0 3 5
05509 Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve
Probiyotikler
2 2 3 6
05510 Mikrobiyal Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
3 0 3 5
05511 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 3 5
05512 Gıda Güvenlik Sistemleri 3 0 3 5
05513 leri Gıda Toksikolojisi 3 0 3 5
05514 leri Gıda Kimyası 3 0 3 5
05515 Protein Kimyası 3 0 3 5
05516 Gıda Endüstrisinde Temel slemler I 3 0 3 5
05517 Gıda Endüstrisinde Temel slemler II 3 0 3 5
05518 Isıl slemler 3 0 3 5
05519 Gıda Kalite Kontrolü 3 0 3 5
05520 Hububat Teknolojisinde Özel Konular 3 0 3 5
05521 Nisasta Kimyası ve Teknolojisi 3 0 3 5
05522 Lipit Kimyası 3 0 3 5
05523 Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi 3 0 3 5
05524 Gıda Tekstürü ve Kimyası 2 2 3 6
05525 leri Reoloji 2 2 3 6
05526 Polisakkaritlerde Depolimerizasyon 3 0 3 5
05527 Özel Gıdaların Fizikokimyası 2 2 3 6
05528 Gıda Ambalajlamada leri Teknikler 3 0 3 5
05529 Bilimsel Makale/Tez Yazım Teknikleri 3 0 3 5
05530 Gıdaların Korunmasında Yeni Yöntemler 3 0 3 5
05531 Gıda Ürünleri Gelistirmede Yeni Yaklasımlar 2 2 3 6
05532 Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
2 2 3 6
5
05533 Fermantasyon Kinetigi 3 0 3 5
05534 Gıda Alerjileri 3 0 3 5
05535 Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler Yöntemler 3 0 3 5
05536 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi 3 0 3 5
05537 Dondurma Üretim Teknolojisi 3 0 3 5
05538 Gıdaların Kolloid Kimyası 3 0 3 5
05539 Oksidasyon ve Antioksidanlar 3 0 3 5
05540 Gıda Biyokimyasında Özel Konular 3 0 3 5
05700 Yüksek Lisans Tez Çalısması 0 0 0 –
05705 Seminer 0 0 0 –
Uzmanlık Alan Dersleri 0 0 0 –
05711 Prof. Dr. Hayri COSKUN
05712 Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK
05713 Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
05714 Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
05715 Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
05716 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN
6
Kodu 05 501 Dersin adı Süt Kimyası ve Biyokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün tanımı, Süt bilesenlerinin biyosentezi, sütte bulunan
bilesenlerin yapısal organizasyonu, sütün ana bilesenlerinin
kimyası; süt yagı özellikleri, süt proteinleri, süt sekeri.
Vitaminler, Enzimler, Diger maddeler. Sütün besin degeri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere sütün kimyası ve biyokimyası ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
7
Kodu 05 502 Dersin adı Süt Teknolojisinde Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Çig sütte patojenler, Sütte kalıntı maddeler, Süt ve süt
esaslı ürünlerde mikro besin ögeleri, Süt endüstrisinde katkı
maddeleri, Süt endüstrisinde laktik asit bakterileri,
Probiyotik süt ürünleri, Süt endüstrisi atıkları ve arıtılma
yöntemleri, Peynir suyu ve degerlendirilme yöntemleri,
Geleneksel süt ürünlerimiz.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere süt ve süt sanayi ile ilgili farklı konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı materyal
8
Kodu 05 503 Dersin adı Peynir Teknolojisinde Gelismeler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dünyada ve Türkiye’de peynir üretimi, sütün
bilesimi ve önemi, çig süt kalitesi ve testler, peynir
teknolojisinde kullanılan katkı maddeleri, starter kültürler,
çogaltılması ve bu konudaki gelismeler, süt pıhtılastırıcılar,
peynirin tanımı, sınıflandırılması ve çesitleri, sütün peynire
islemeye hazırlanması, peynir yapım asamaları, peynirlerde
olgunlasma ve olgunlasmada yeni yaklasımlar, peynirlerde
görülen hatalar, peynirlerde kalite degerlendirmesi, yerli
peynirlerimiz, yabancı peynirler, peynir isletmelerinde
temizlik ve dezenfeksiyon, peynirin besin degeri, peynir
altı suyu degerlendirilmesi, peynir teknolojisinde yeni
yaklasımlar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere peynir teknolojisinde gelismeler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
9
Kodu 05 505 Dersin adı leri Gıda Mikrobiyolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda ve mikroorganizma iliskisi, mikroorganizmaların
istenmeyen etkileri, mikroorganizmaların protein,
karbonhidrat ve yag içerigi yüksek gıdalardaki etkileri, özel
gıda gruplarında mikroorganizmaların etkileri,
mikroorganizma gıda iliskileri, enzimler, antimikrobiyal
maddeler, bakteriyosinler ve bakteriyosin benzeri
maddeler, bakteri, maya ve küflerden elde edilen starter
kültürler ve islevleri, mikrobiyal gelismenin engellenmesi,
DNA, RNA, protein sentezi, gen denetim mekanizmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda-mikroorganizma iliskileri, gıda güvenliginde
mikroorganizmaların önemi, mikrobiyel fizyoloji
konularında bilge vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 25, Final Sınavı % 50, Sunum: % 25
Uygulama kısmı:
Raporlar 30%, Ara sınav: 30 %, Final Sınavı: 40%
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Neidhardt, F. C., Ingraham, J. L., ve Schaechter, M.
1990. Physiology of the Bacterial Cell. Sinauer
Associates Inc. Sunderland, Massachusetts, USA.
2. Snyder, L. ve Champness, W. 1997. Molecular
Genetics of Bacteria. American Society for
Microbiology. Washinton D.C. USA.
3. J. Jay. 2000. Modern Food Microbiology. 6th edition
Springer – Verlag
4. Ankara Uni. Gıda Müh. Bölüm Elemanları. 2000 Gıda
Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları. Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
5. Tunail, N. Mikrobiyoloji. 2009.Ankara Üniversitesi
Gıda Müh. Bölümü Yayınları, Ankara.
6. http://vm.cfsan.fda.gov/list.html
7. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
10
Kodu 05 506 Dersin adı Biyoteknolojide Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyoteknolojideki yeni gelismeler, endüstriyel
organizmaların üreme kosulları ve metabolizmalarının
kontrolü, gıda sanayi atık ve yan ürünlerinin biyoteknolojik
proseslerde substrat olarak degerlendirilmesi, fermantasyon
teknikleri, fermentör dizaynı, biyoteknolojik proseslerin
prensipleri ve genel akım seması, ekmek mayası, tek hücre
proteini, mikrobiyal enzim, organik asit ve endüstriyel
alkol üretimi, tarımsal atıklardan biyogaz üretimi,
mikrobiyel yöntemlerle atıkların arıtılması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere biyoteknolojinin özel alanları ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Smith JE. 2004 Biotechnology. 4th Edition.
Cambridge University Press, UK. 271 p.
3. Nielsen J. 2005. Biotechnology for The Future.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 203 p.
4. Harisha S. 2007. Biotechnology Procedures and
Experiments Handbook. Infinity Science Pres LLC.
India, 694 p.
11
Kodu 05 507 Dersin adı Mikrobiyel Genetik
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
DNA ve RNA yapısı ve organizazyonu, plazmit, virüs,
mitokondri, kloroplast ve kromozomal DNA replikasyonu,
transkripsiyon, translasyon ve translokasyonun moleküler
esasları, genlerin transkripsiyonel, translasyonel ve
posttranslasyonel regülasyon mekanizmaları, dogal genetik
rekombinasyon sistemleri, rekombinant DNA teknolojisi ve
protein mühendisligi uygulamaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel genetik ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Streips UN, Yasbin RE. 2002. Modern Microbial
Genetics, 2nd edition. Willey-Liss, Inc. NY. 657 p.
3. Adolph KW. 1995. Methods in Molecular Genetics
Volume 6. Microbial Gene Techniques. Academic
Pres Inc. London, 487 p.
4. Wu W, Welsh MJ, Kaufman PB, Zhang HH. 2004.
Gene Biotechnology, 2nd edition. CRC Press LLC.
Florida, 504 p.
5. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, matsudaira P,
Baltimore D, Darnell J. 2000. Molecular Cell
Biology, 4th edition. W.H. Freeman and Company,
NY, 1136 p.
6. Miesfield RL. 1999. Applied Molecular Genetic.
Willey-Liss, Inc. NY. 293 p.
7. Lüleci G, Sakızlı M, Alper Ö. 2000. Renkli
Genetik Atlası. Çeviri: Color Atlas of Genetics.
Editör: E. Passarge). Nobel Tıp Kitabecleri Ltd.
Sti. 411 s.
12
Kodu 05 508 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan
Hızlı Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Geleneksel ve hızlı yöntemlerle gıdalarda mikroorganizma
aranması ve sayılması, hızlı yöntemlerin gereksinimi,
avantajları ve dezavantajları, moleküler yöntemler (DNA
esaslı yöntemler, koloni hibridizasyonu, PZR esaslı
yöntemler, DNA dizi analizi, moleküler tiplendirme,
Ribotyping), immunolojik yöntemler (Aglütinasyon, lateks
aglütinasyon, immünomanyetik ayırma, RIA, FIA, ELISA,
dipstick testler), ATP biyolüminesans.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda mikrobiyolojisinde kullanılan hızlı
yöntemler ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. 2005. Modern
Food Microbiology. 7th edition. Springer Science +
Business Media Inc. 790 p.
3. Maurer J. 2006. PCR Methods in Foods. Springer
Science + Business Media Inc. 148 p.
4. Theophilus BDM, Rapley R. 2002. PCR Mutation
and Detection Protocols. Humana Press Inc. 212 p.
5. Akçelik M, Ayhan K, Çakır , Dogan HB, Gürgün
V, Halkman AK, Kaleli D, Kuleasan H, Özkaya
DF, Tunail N, Tükel Ç. 2000. Gıda Mikrobiyolojisi
ve Uygulamaları, Genisletilmis 2. Baskı, Sim
Matbaacılık Ltd. Sti. Ankara 522 s.
13
Kodu 05 509 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri ve Probiyotikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Laktik asit bakterilerinin tanımı ve önemi, temel islevleri
ve mekanizmaları, genel metabolizması, saf kültürlerin
hazırlanması ve sus seçimi, laktik asit bakterilerinin genetik
yapıları, antimikrobiyel özellikleri ve ürettikleri
antimikrobiyel maddeler, bakteriyosinler,
ekzopolisakkaritler, bakteriyofajlar ve önemleri,
probiyotikler, probiyotiklerin gıda teknolojisi ve saglık
açısından önemi, gıda fermentasyon endüstrisi için
fonksiyonel starter kültür olarak laktik asit bakterileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Ögrencilere laktik asit bakterileri ve probiyotikler ile ilgili
konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Robison RK. 2002. Dairy Microbiology Handbook.
3rd edition. John Willey and Sons Inc. Canada. 765
p.
3. Salminen S, von Wright A, Ouwehand A. 2004.
Lactic Acid Bacteria: Microbiological and
Functional Aspects. 3rd edition. Marcell Dekker
Inc. 628 p.
4. Tannock GW. 1999. Probiotics: A Critical Rewiev.
Horizon Scientific Press. 164 p.
5. Kılıç S. 2008. Süt Endüstrisinde Laktik Asit
Bakterileri. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova
zmir, 451 s.
14
Kodu 05 510 Dersin adı Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve
Enfeksiyonları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda zehirlenmesi yapan bakterilerin genel özellikleri,
epidemiyolojisi, gıdalardan izolasyonu ve gıda
zehirlenmelerinin kontrolu, gıda kaynaklı patojen
mikroorganizma ve parazitler sınıflandırılması, gıda
kaynaklı patojen bakteriler, virülens faktörler ve patojenite
mekanizmaları, gıda kaynaklı küfler, virüsler, saglık
üzerine olumsuz etkileri, mikotoksin olusum mekanizması
ve mikotoksin olusumunu etkileyen faktörler, su kaynaklı
parazitler, alg toksinleri, riskli su ürünleri.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda zehirlenmelerine veya enfeksiyonlara
neden olan bakteri, funguslar, virüsler ve parazitler
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
15
Kodu 05 511 Dersin adı Mikrobiyal Ekoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ekosistemler ve ekosistemde yer alan mikroorganizmalar,
gastrointestinal ekosistem ve normal flora, normal florayı
etkileyen faktörler, toprak ekosistemi, özellikleri ve önemi,
toprak mikroorganizmaları arasındaki iliskiler,
mikroorganizma bitki interaksiyonları, dogal maddelerin
mikrobiyel parçalanmaları, aquatik ekosistemler ve
fonksiyonları, biyolojik N2-fiksasyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere mikrobiyel ekoloji ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunum
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%30) ve bir ödev
sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
2. Begon M, Townsend CR, Harper JL. 2006.
Ecology: From Individuals to Ecosystems.
Blackwell Publishing Ltd. 738 p.
3. Roberts TA, Pitt JI, Cordier JL, Gorris GM, Gram
L, Swanson KMJ, Topkin RB. 2005. Microbial
Ecology of Food Commodities. 2nd edition. Kluwer
Academic/Plenum Publishers, NY. 763 p.
4. Öner M. 2002. Mikrobial Ekoloji. Ege Üniversitesi
Basımevi, zmir 282 s.
16
Kodu 05 512 Dersin adı Gıda Güvenlik Sistemleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda güvenligi ve kalite ile iliskili temel kavramlar, kalite
güvence sistemleri, bir gıda firmasında ISO 9000 ve
HACCP sistemlerinin kurulması asamaları, HACCP
sisteminin ön-gereksinim programları, GHP ve GMP, gıda
isletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması asamaları,
ilgili dokümantasyon ve kayıt sistemleri, ISO 22000 ve
HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonu,
konuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve gıda ile
ilgili AB direktifleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda güvenlik kavramının oturtulması, gıda kalite
kontrolünde kullanılan güvenlik sistemlerinin incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi. HACCP, ISO 22000,
GHP ve GMP gibi teknik kavramlar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
17
Kodu 05 513 Dersin adı leri Gıda Toksikolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Toksik gıda bilesenlerinin tanımı ve toksisiteleri üzerine
etkili faktörler, gıdaların toksikolojik
degerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemler,
gıdaların toksikolojik degerlendirilmelerinde kullanılan
testler, gıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve
zehirlenmeler, gıdalarda dogal olarak bulunan toksik bilesi
kler, pestisitler ve veteriner ilaçları, gıda katkı maddeleri,
agır metaller ve diger çevresel kontaminantlar, gıdaların
islenmesi sırasında olusan toksik bilesikler, gıda ambalaj
materyallerinin güvenilirligi, içme sularında kimyasal ve
biyolojik kontaminasyonlar, kontrol yöntemleri, yeni
gelistirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik
modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan
degerlendirilmeleri, toksikolojik degerlendirmelerde ulusal
ve uluslararası düzenlemeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda katkı maddesi olarak kullanılan maddelerin
fonksiyonları, dogal olarak olusan veya gıdalara daha sonra
bulasan toksik maddeler, bakteriyel ve fungal toksinler
hakkında bilge vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Dökmeci, . 1988. Toksikoloji. Nobel Tıp Kitapevleri,
Ankara.
2. Altug, T. 2002, Introduction to Toxicology and Food.
CRC Press. Florida, USA
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
18
Kodu 05 514 Dersin adı leri Gıda Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Su ve buz. Polisakkaritlerin vizkozitesi ve kararlılıgı,
çözünürlügü, jeller. Besinsel lifler. Lipoliz, otooksidasyon,
ısısal bozunma, kızartma kimyası. Protein hidratasyonu,
vizkozitesi, çözünürlügü. Protein denatürasyonunun
termodinamigi. Proteinlerin yüzey özellikleri. Vitaminlerin
kararlılıgı ve biyoyararlılıgı. Vitamin benzeri bilesikler.
Gıdalarda yer alan minerallerin biyoyararlanımı ve
etkileyen faktörler. Gıda kolloidleri ve dispers sistemler.
Süspansiyon stabilitesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdada bulunan baslıca bilesiklerin özellikleri
ve fonksiyonları hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi-Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
Food Chemistry, Edt. Oven Fenama
Food Chemistry, H.D.Belitz, W.Grosch, P.Schieberle
19
Kodu 05 515 Dersin adı Protein Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Proteinin tanımı. Amino asitler. Amino asitlerin ve
proteinlerin fizikokimyasal özellikleri. Protein yapıları ve
fonksiyonları. Protein yapılarını belirleme yöntemleri.
Protein miktarı analiz yöntemleri. Proteinlerin
sınıflandırılması. Denaturasyon ve renaturasyon.
Proteinlerin hidrolizi ve protein hidrolizatları. Proteinlerin
fonksiyonel özellikleri. Proteinleri ayırma, saflastırma ve
karakterizasyon teknikleri. Protein teknolojisindeki son
gelismeler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere proteinlerin yapısal ve fonksiyonel özellikleri
hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
20
Kodu 05 516 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler I
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gaz, sıvı, biyolojik çözeltiler, jellerde ve katılarda
difüzyon, geçirgenlik esitlikleri, sorpsiyon, kurutma,
evaporasyon alanlarındaki ileri konular.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ders kapsamında belirlenen konularda ögrencilere
uygulamalı bilgi aktarımını gerçeklestirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav % 30, Final Sınavı % 30, Ödev % 40
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology-
Principles and Practice. 1996. Woodhead Publishing
Limited, Cambridge, UK
2. Singh, R.P. and D.R. Heldman. 1993. Introduction to
Food Engineering, Academic Press, San Diego.
3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
21
Kodu 05 517 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler II
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların ısısal özelliklerinin belirlenmesi, kristalizasyon,
sogukta muhafaza, dondurma, katı-sıvı ekstraksiyonu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Sogukta muhafazada temel bilgilerin gösterimi, gıda proses
ve muhafazasında temel operasyonların dizaynının
kazandırılması
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%50), Ödev (%20)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Toledo, R.T. 1991. Fundamentals of Food Process
Engineering, 2nd Ed., AVI Co., NY.
2. McCabe, W.L., Smith, J.C., and P. Harriott. 1993. Unit
Operations of Chemical Engineering. 5th ed. McGraw-
Hill Book Co., NY.
3. Course notes written by the lecturer
22
Kodu 05 518 Dersin adı Isıl slemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların muhafazasında ısıl islemlerin temel prensipleri.
Gıdalarda ısı aktarımı girisimi ve bunu etkileyen faktörler.
Soguk nokta. Isı girisim egrileri. Mikroorganizmaların ısıya
dirençleri. Sterilizasyon degerinin hesaplanması.
Matematiksel yöntemler; genel yöntem, toplama ve
nomogram yöntemleri. Kesikli ve sürekli sterilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Isısal islemlerde proses parametreleri hesaplamalarının, ısı
transfer uygulamaları, farklı gıdalar için ısıl islem proses
dizaynını saglamak.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%30)
Ödev sunumu (%40)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Himmelblau, D.M. 1996. Basic Principles and
Calculations in Chemical Engineering. 6th Ed., Prentice
Hall PTR
2. Felder, R.M. and R.W. Rousseau. 1999. Elementary
3. Principles of Chemical Processes. 3rd Ed., John Wiley
4. and Sons, NY.
5. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
23
Kodu 05 519 Dersin adı Gıda Kalite Kontrolü
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kalite kontrolünün esasları. Örnek alma ve
degerlendirme yöntemleri. statistiksel kalite kontrol
uygulamaları. Ulusal ve uluslararası kalite standartları.
Gıda kalite kontrolü ile ilgili mevzuatlar. Ulusal ve
uluslararası kurulusların görev ve yetkileri. ISO kalite
sistemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda kalite kontrolünün esasları ve kontrolünde kullanılan
ulusal ve uluslararası kalite standartlarının incelenmesi,
kurulma asamaları ve gerekliligi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
24
Kodu 05 520 Dersin adı Hububat Teknolojisinde Özel
Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tahılların bilesimi ve son ürün kalitesine etkileri. Tanenin
morfolojik yapısı. Un degirmenciligi: Temizleme, Tavlama
ve Ögütme. Un ve irmik üretiminde kullanılan ekipmanlar.
Diger tahılların ögütülmesi. Una uygulanan islemler. Tahıl
ve ürünlerinin depolanması. Tahılların sınıflandırılması.
Tahılların fiziksel ve kimyasal kalite kriterleri. Un ve
irmigin fiziksel, kimyasal, fizikokimyasal, reolojik ve
teknolojik kalite kriterleri. Ekmek, makarna, bisküvi, kek,
kraker ve gofretin kalite degerlendirmesi.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere hububat bilimi ve teknolojisindeki son
gelismeler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
25
Kodu 05 521 Dersin adı Nisasta Kimyası ve Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Nisasta granülü. Kimyasal kompozisyonu. Amiloz ve
amilopektin molekülleri. Nisastanın X-ısını kırınım
desenleri. Birefringence özelligi. Nisastanın su ile ısıtılması
ve termal davranısları. Jelatinizasyon. Retrogradasyon.
Nisasta kaynakları. Nisasta üretim teknikleri. Modifiye
nisastaların üretimi ve kullanımı. Nisastanın tatlandırıcılara
dönüstürülmesi. Gıda isleme yöntemlerinin nisasta üzerine
etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere nisasta teknolojisi ve gıda teknolojisindeki
önemi ile ilgili bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
26
Kodu 05 522 Dersin adı Lipit Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Lipitlerin tanımı ve sınıflandırılması. Lipitlerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri. Lipitlerin sentezlenme mekanizmaları,
sindirim metabolizmaları ve saglıklı beslenmede islevleri.
Lipitlerde bozulma tepkimeleri; hidrolitik ve oksidatif
ransidite. Antioksidanların lipit oksidasyonundaki rolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipitlerin genel özellikleri hakkında bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
27
Kodu 05 523 Dersin adı Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bitkisel yag hammaddeleri. Bu ham maddelerden yagın
ekstraksiyonu ve ham yagın rafinasyonu. Bitkisel yagların
fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bilesimleri. Bitkisel sıvı
yagların katılastırılmasında kullanılan teknikler;
hidrojenasyon, interesterifikasyon, fraksiyone
kristalizasyon. Hayvansal yagların bilesimi. Üretim
teknikleri; hidrojenasyon, interesterifikasyon, rafinasyon ve
kristalizasyon. Balık yaglarının üretimi, ve insan
beslenmesindeki rolleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere bitkisel ve hayvansal yaglar ve bunların üretim
teknolojileri hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2002, Modifiye yaglar ve üretim teknolojileri,
Ankara:ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve letisim 1.
baskı
Kayahan M. 2004, Yaglı Tohumlardan Ham Yag Üretim
Teknolojisi, Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası,
Kitap serisi:7
Kayahan M. 2005, Yemeklik Yag Rafinasyon Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi:10
Kayahan M, Tekin A. 2006, Zeytinyagı Üretim Teknolojisi,
Ankara: TBMM Gıda Mühendisleri Odası, Kitap serisi: 11
28
Kodu 05 524 Dersin adı Gıda Tekstürü ve Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritler çözeltiler, bunların moleküler agırlıgı, ultrasantrifügasyon,
intrinsic viskozitesi, jel yayılma
(permasyon) kromatografisi ve alan akıs ayrıstırması
(fraksinasyon) gibi teknikler. Degisik açılı lazer dagıtıcı
(multi angle laser light scattering) karekterizasyon
tekniklerinin kullanımı. Mutlak moleküler agırlıgın
bulunmasına yönelik ultracentrifugation gibi teknikler.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda sistemleri yapılarının tekstür ve kimyasal yapı
açılarından incelenmesi ve bu amaçla kullanılan
ultracentrifugation, SEC/MALLS gibi bazı özel teknikler.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
29
Kodu 05 525 Dersin adı leri Reoloji
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Reoloji nedir? Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi
ve uygulanması. Temel reolojik ölçüm metotlarının
yanında yüksek ve düsük su içeren sistemlerin viskoziteleri,
G’, G’’, h* gibi parametreler. Ayrıca maddenin yapısının
katı, sıvı, elastik, visko-elastik ve gevreklik gibi
parametrelerinin saptanması.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi ve uygulanması.
Maddenin yapısının katı, sıvı, elastik, visko-elastik olarak
saptanması.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
30
Kodu 05 526 Dersin adı Polisakkaritlerde Depolimerizasyon
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Polisakkaritlerin birbirleriyle, diger moleküllerle ve redoks
reaksiyonları ile etkilesimi. Sıcaklıkların 100 0C den
yüksek oldugu durumlarda potansiyel olarak viskozite gibi
reolojik ölçümlerinin yapılabilmesi için reometrik bir
metodun gelistirilmesi. Gamlar gibi polisakkaritlerin
depolimerizasyonunun incelenmesi ve bunun önlemesi için
yapılacak arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Polysakkaritler gibi moleküllerin depolymerizasyonunu
anlamak ve ölçüm metotlarını irdelemek ve gelistirmek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
31
Kodu 05 527 Dersin adı Özel Gıdaların Fizikokimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sıcaklık uygulamalarında polisakkaritlerde meydana gelen
fiziksel ve kimyasal degisimler. Ekmek ve kahvaltılık
hububatlar gibi gıdaların hazırlanmasında, ekstrüzyon ile
atıstırma tipi yiyeceklerin (snack foods) islenmesi gibi
proseslerde nisastanın fiziksel degisim evreleri. Viskozite
ve moleküler düzeyde hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimi. Ayrıca camsı geçis ve erime hatlarının (yenidenkristallesme/
retrogradasyon) incelenmesi. Nisastanın gıda
maddesinde bulunma durumu ve proteinlerle iliskisi.
Viskozite analizleri, kalorimetre, mikroskobik teknikler, Xray
dagıtma spektroskopu, XLI ultrasantrifügasyon, DSC,
Dynamic Mechanical Analysis (DMA), dynamic
mechanical thermal analysis (DMTA) gibi gelismis
tekniklerin bu alanda kullanılmaları.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Polisakkaritlerde sıcaklık uygulamalarıyla olusan
degisimler. Bu degisimlerin X-ray dagıtma spektroskopu ve
XLI ultrasantrifügasyon gibi tekniklerle tespiti. Viskozite
ve moleküler düzeydeki hareketlilik, camsı geçis hattı ile
moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe
degisimlerinin DSC, DMA, DMTA gibi gelismis
tekniklerle incelenmesi.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi ders notları
32
Kodu 05 528 Dersin adı Gıda Ambalajlarında leri Teknikler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ambalajlama ve önemi. Günümüzde
ambalajlama/paketleme alanındaki yeni gelismeler.
Bioçözünebilen ambalaj materyalleri ve bunların çevreye
etkisi/katkısı. Polisakkarid filmlerde mekanik özellikler.
Yapısal ve hareketlilik (moleküler düzeyde) parametreleri
ile iliskileri. Filmlerin kırılgan ve gevrek olabilme
yetenekleri. Polisakkaritlerin sentetik polimerilerin yerine
paketleme endüstrisinde kullanımları. Polisakkarid
materyal bilimi alanındaki arastırmalar.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Günümüzde ambalajlama/paketleme alanındaki yeni
gelismeleri izlemek. Çevre dostu ambalajlama materyalleri
ve çevreye etkileri. Polisakkarid materyal bilimi alanındaki
bilimsel arastırmalar.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
33
Kodu 05 529 Dersin adı Bilimsel Makale/Tez Yazım
Teknikleri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Bilimsel makalelerde asırmacılık. Alıntı yapma. Arastırma
makalesinde özet yazımı, giris bölümünün yazımı, materyal
ve metot bölümü, bulgular bölümü, tartısma bölümü, diger
bölümler. Derleme makale yazım esasları. Poster
hazırlamada esaslar. Sözlü sunum yapma teknikleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere makale ve tez yazımında nelere dikkat edilmesi
gerektigi ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
34
Kodu 05 530 Dersin adı Gıdaların Korunmasında Yeni
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Ders kapsamında gıda endüstrisinde kullanılan yeni
yöntemlerin tanıtılması ve mevcut geleneksel muhafaza
yöntemleri ile karsılastırılması amaçlanmaktadır.
Gıdaların muhafazasında kullanılan ve gelistirilmekte olan
atımlı elektrik akımı, yüksek basınç, X-ısınları, ozon,
mikrodalga ve (biyo) kimyasal uygulamalar
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Gıda muhafazasında yeni yöntemlerin tanıtımı, bu
yöntemlerin geleneksel muhafaza yöntemleri ile
karsılastırılması avantajları/dezavantajları
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30), Final sınavı (%40), Ödev sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Fellows, P.J. 1996. Food Processing Technology.
Woodhead Publishing Limited, Abington, Cambridge
England.
2. Barbosa-Canovas, G.V., Gongora-Nieto, M. M,
Pothakamury, U.R., Swanson, B. G. 1999. Preservation
of Foods with Pulsed Electric Fields. Academic Press.
New York, USA.
3. http://vm.cfsan.fda.gov
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
35
Kodu 05 531 Dersin adı Gıda Ürünü Gelistirmede Yeni
Trendler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda endüstrisinde ürün gelistirmenin gerekliligi, ürün
gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve test
etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu. Yeni ya
da modifiye bir gıda ürünü gelistirmede gerekli olan gıda
prosesleri, hammadde ve bilesenlerin yapısı, fonksiyonu,
ürün formülasyonu, prototip gelistirme, HACCP planı
olusturma, etiketleme, gelistirilen ürünün özelliklerinin
duyusal, fiziksel ve kimyasal analizlerle test edilmesi, ürün
spesifikasyonları ve uygulamalı olarak tüketiciye sunumu.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ürün gelistirmede önemli prensipler, prototip gelistirme ve
test etme, elde edilen prototipten model ürün gelistirme,
gelistirilen ürünün analizleri ve tüketiciye sunusu.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Bir final sınavı (%30) ve bir ödev sunumu (%70)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
36
Kodu 05 532 Dersin adı Gıdalarda Görülen Bozulmalar ve
Mekanizmaları
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
4 saat / hafta
AKTS kredisi 6
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik anlamda meydana gelen bozulmalar
nedenleri, yol açtıgı olumsuzluklar ve bu bozulmaları
önleme yöntemleri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70,
uygulama %80)
Dersin amaçları:
Gıdalarda görülen fiziksel, kimyasal, biyokimyasal ve
mikrobiyolojik bozulmalar ve mekanizmaları hakkında
bilgi vermek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, pratik uygulama
Degerlendirme yöntemleri:
Ara sınav (%30)
Final sınavı (%40)
Sunum (%30)
Ögretim elemanının adı:
Doç. Dr. Gülsün AKDEMR
EVRENDLEK
Dersle ilgili kaynaklar:
1. Özkaya, H., 1988. Analytical Food Quality Control A
Ü Agricultural Faculty Pres.: 1086, Lecture Notes:313.
2. Anonimous, 1997: Food Control end Education
Materials Book.
3. Dokuzlu, C., 2000. Food Analysis. Hünkar Pres.,
Bursa.
4. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
37
Kodu 05 533 Dersin adı Fermantasyon Kinetigi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Kesikli fermantasyonda hücre çogalması, kesikli sistemde
üreme ve ürün üretim kinetikleri, sürekli fermantasyon,
sürekli sistemde üreme ve ürün üretim kinetikleri, tek ve iki
kademeli kemostat, hücre döngülü kemostat, kesikli
beslemeli sistemler, kütle transferi, ölçek büyütme, katı hal
fermantasyonu.
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, laboratuvar sartlarında veya endüstriyel
boyuttaki fermantasyonlarda faydalanabilecekleri kinetik
bilgileri vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
38
Kodu 05 534 Dersin adı Gıda Alerjileri
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Alerjinin ve gıda intoleransının tanımı. Gıda alerjisinin
önemi. Alerjiye neden olan gıda bilesenleri. Laktoz
intoleransı, çölyak hastalıgı gibi alerjik reaksiyonlar. Gıda
alerjisi semptomları ve tedavileri
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencileri gıda alerjileri ve gıda allerjilerinin gıda
intoleranslarından farkları konusunda bilgilendirmek
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (% 40), bir final sınavı (% 40), bir ödev
sunumu (% 20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Hande Selen ERGE
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
39
Kodu 05 535 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Moleküler
Yöntemler
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıdaların mikrobiyolojik analizinde gen problarının
kullanımı, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), DNA
hibridizasyon yöntemleri, restriksiyon enzimlerinin
moleküler mikrobiyolojide kullanımı, Restriction Fragment
Length Polymorphism (RFLP), RAPD, Gerçek Zamanlı
PZR, Pulse-Field Jel Elektroforezi (PFGE), Multipleks
PZR..
Dersin zorunlulukları:
%70 Devam
Dersin amaçları:
Ögrencilere, gıda mikrobiyolojisinde kullanılan çesitli
moleküler yöntemler hakkında bilgiler vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders anlatım ve sunumları
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%40) ve bir ödev
sunumu (%30)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU
YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
40
Kodu 05 536 Dersin adı Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Sütün ön islenmesi, yogurt yapımında temel islemler,
yogurt yapılısı, Türkiye’de yogurt üretimi, , yogurt olusum
mekanizması, yogurtta tat ve aroma olusumu, yogurdun
özellikleri, depolama esnasında yogurtta degismeler,
yogurtta kusurlar, kalite kontrolü, temizlik ve
dezenfeksiyon. Diger fermente süt ürünleri (kefir, kımız
vb).
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere fermente süt ürünleri teknolojisi, kimyası,
biyokimyası ve mikrobiyolojisi ile ilgili konularda bilgi
vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
41
Kodu 05 537 Dersin adı Dondurma Üretim Teknolojisi
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Tarihçe, dondurma yapımında kullanılan maddeler ve
nitelikleri, miks formülasyonu ve hesaplanması, karısımın
hazırlanması ve islenmesi, dondurma islemi, sertlestirme,
dondurmada görülen kusurlar, kalite kontrolü.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere dondurma yapımı, teknolojisi, miks
hesaplamaları vb. ile ilgili konularda bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%50), bir final sınavı (%50)
Ögretim elemanının adı:
Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN
Dersle ilgili kaynaklar:
Konu ile ilgili basılı kaynaklar
42
Kodu 05 538 Dersin adı Gıdaların Kolloid Kimyası
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Gıda kolloidleri. Kolloid stabilitesi. Gıda emülgatörleri ve
stabilizatörleri. Emülsiyon ve köpük sistemler ve
stabilitelerine etki eden mekanizmalar. Kolloid kimyası
prensiplerinin farklı gıda kolloidlerine uygulanması;
örnegin jelatin, gluten, nisasta, kazein, süt yagı globülleri
gibi. Gıda kolloidlerinin partikül boyut dagılımı, tasınım
özellikleri ve süspansiyon stabiliteleri. Dispersiyonlar.
Sterik stabilizasyon.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıdaların kolloid özellikleri ve yapıları
hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar
43
Kodu 05 539 Dersin adı Oksidasyon ve Antioksidanlar
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Otooksidasyon ve termik oksidasyonun mekanizması,
serbest radikallerin olusumu, oksidasyonun birincil ve
ikincil ürünleri, dogal ve sentetik antioksidanlar,
sinerjistler, dogal antioksidanların hastalıkları önlemedeki
rolü, antioksidanların etkinliklerini belirleme yöntemleri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (%70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere lipit oksidasyonu ve antioksidanlar hakkında
bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders
Degerlendirme yöntemleri:
Bir ara sınav (%30), bir final sınavı (%50) ve bir ödev
sunumu (%20)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN
Dersle ilgili kaynaklar:
Kayahan M. 2003, Yag Kimyası, ODTÜ Yayıncılık,
Ankara
Ögretim üyesinin hazırladıgı ders notları
44
Kodu 05 540 Dersin adı Gıda Biyokimyasında Özel Konular
Dersin tipi
Seçmeli
Ders yılı
1. yıl
Sömestr
Güz veya
Bahar
Süresi
1 sömestr
3 saat / hafta
AKTS kredisi 5
Ön kosullar:
Yok
Dersin içerigi:
Biyomoleküller. Enzimler. Biyoenerji ve Metabolizma:
Termodinamik prensipleri ve biyokimyasal
reaksiyonlardaki enerji. Gıda makromoleküllerinin
oksidasyonu ve fosforilasyonu. Makromoleküllerin
biyosentezi. Gıdalarda üretim ve depolama sırasındaki
baslıca biyokimyasal degisiklikler. Nükleik asitlerin yapı
ve fonksiyonu. Genetik kod ve protein sentezi ile iliskisi.
Genetik modifikasyon ve rekombinant DNA teknolojisi.
Genetik olarak modifiye edilmis gıdaların üretimi ve
fizyolojik etkileri.
Dersin zorunlulukları:
Devam (teorik ders %70)
Dersin amaçları:
Ögrencilere gıda biyokimyasındaki son gelismeler ve gıda
teknolojisi bakımından önemi hakkında bilgi vermek.
Dili Türkçe
Ögretim yöntemleri:
Teorik ders, sunumlar
Degerlendirme yöntemleri:
Vize (%40) ve Final (Dönem Ödevi, Sunum, %60)
Ögretim elemanının adı:
Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN
Dersle ilgili kaynaklar:
Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar

Tags:

. 1988. Toksikoloji. Nobel Tıp Kitapevleri) Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN Dersle ilgili kaynaklar: Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar 20 Kodu 05 516 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler I Dersin tipi Seç) Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN Dersle ilgili kaynaklar: Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar 25 Kodu 05 521 Dersin adı Nisasta Kimyası ve Teknolojisi Dersin tipi Seçmeli ) Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN Dersle ilgili kaynaklar: Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar 26 Kodu 05 522 Dersin adı Lipit Kimyası Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl ) Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Erkan YALÇIN Dersle ilgili kaynaklar: Ders sorumlusu tarafından hazırlanmıs notlar Food Chemistry1136 p. 6. Miesfield RL. 1999. Applied Molecular Genetic. Willey-Liss203 p. 4. Harisha S. 2007. Biotechnology Procedures and Experiments Handbook. Infinity Science Pres LLC. India2nd Ed.2nd edition. CRC Press LLC. Florida2nd edition. Willey-Liss451 s. 14 Kodu 05 510 Dersin adı Mikrobiyel Gıda Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kredisi 5 Ön kosullar487 p. 4. Wu W4th edition. W.H. Freeman and Company504 p. 5. Lodish H694 p. 11 Kodu 05 507 Dersin adı Mikrobiyel Genetik Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kredisi 5 Ön kosullar: Yok Dersin içerigi: DNA ve RAcademic Pressagır metaller ve diger çevresel kontaminantlaralg toksinleriAlper Ö. 2000. Renkli Genetik Atlası. Çeviri: Color Atlas of Genetics. Editör: E. Passarge). Nobel Tıp Kitabecleri Ltd. Sti. 411 s. 12 Kodu 05 508 Dersin adı Gıda Mikrobiyolojisinde Kullanılan Hızlı Yand P. Harriott. 1993. Unit Operations of Chemical Engineering. 5th ed. McGraw- Hill Book Co.Ankara 27 Kodu 05 523 Dersin adı Bitkisel ve Hayvansal Yag Teknolojisi Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kredisi 5 Ön kosullar: Yok DersiAnkara: TBMM Gıda Mühendisleri OdasıAnkara:ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve letisim 1. baskı Kayahan M. 2004Ankara. 2. AltugAnkara. 5. TunailAnkara. 6. http://vm.cfsan.fda.gov/list.html 7. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 10 Kodu 05 506 Dersin adı Biyoteknolojide Özel Konular Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veantimikrobiyel özellikleri ve ürettikleri antimikrobiyel maddeleraquatik ekosistemler ve fonksiyonlarıATP biyolüminesans. Dersin zorunlulukları: Devam () Dersin amaçları: Ögrencilere gıda mikrobiyolojisinde kullanılan hızlı yöntemler ile ilgili konularda bilgi vermek. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Tavantajları ve dezavantajlarıAVI Co.Ayhan Kbakteriyel ve fungal toksinler hakkında bilge vermek. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersbakteriyofajlar ve önemleribakteriyosinlerBaltimore DBerk Abir final sınavı () Ögretim elemanının adı: Prof. Dr. Hayri ÇOSKUN Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 34 Kodu 05 530 Dersin adı Gıdaların Korunmasında Yeni Yöntemlebir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR Dersle ilgili kaynaklar: 1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 2. Begon Mbir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR Dersle ilgili kaynaklar: 1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 2. Jay JMbir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR Dersle ilgili kaynaklar: 1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 2. Robison RK. 2002. Dairy Microbir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR Dersle ilgili kaynaklar: 1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 2. Smith JE. 2004 Biotechnology.bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. brahim ÇAKIR Dersle ilgili kaynaklar: 1. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 2. Streips UNbir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Seda KARASU YALÇIN Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 15 Kodu 05 511 Dersin adı Mikrbir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN Dersle ilgili kaynaklar: Kayahan M. 2002bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Semra TURAN Dersle ilgili kaynaklar: Kayahan M. 2003bir gıda firmasında ISO 9000 ve HACCP sistemlerinin kurulması asamalarıbisküvibiyolojik çözeltilerbiyolojik N2-fiksasyonu. Dersin zorunlulukları: Devam () Dersin amaçları: Ögrencilere mikrobiyel ekoloji ile ilgili konularda bilgi vermek. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersbiyoteknolojik proseslerin prensipleri ve genel akım semasıBornova zmirbu yöntemlerin geleneksel muhafaza yöntemleri ile karsılastırılması avantajları/dezavantajları Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersbulgular bölümübunların moleküler agırlıgıÇakır Cambridgecamsı geçis hattı ile moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe degisimi. Ayrıca camsı geçis ve erime hatlarının (yenidenkristallesme/ retrogradasyon) incelenmesi. Nisastanın gıda maddesindcamsı geçis hattı ile moleküllerdeki dizilimin bozulması arasındaki mesafe degisimlerinin DSCCordier JLçözünürlügüçözünürlügü. Protein denatürasyonunun termodinamigi. Proteinlerin yüzey özellikleri. Vitaminlerin kararlılıgı ve biyoyararlılıgı. Vitamin benzeri bilesikler. Gıdalarda yer alan minerallerin biyoyararlD.M. 1996. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. 6th Ed.Darnell J. 2000. Molecular Cell Biologydiger bölümler. Derleme makale yazım esasları. Poster hazırlamada esaslar. Sözlü sunum yapma teknikleri. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Ögrencilere makale ve tez yazımınddiger moleküllerle ve redoks reaksiyonları ile etkilesimi. Sıcaklıkların 100 0C den yüksek oldugu durumlarda potansiyel olarak viskozite gibi reolojik ölçümlerinin yapılabilmesi için reometrik bir metdipstick testler)DMADMTA gibi gelismis tekniklerle incelenmesi. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersDNA dizi analizidogal genetik rekombinasyon sistemleridogal maddelerin mikrobiyel parçalanmalarıdogal olarak olusan veya gıdalara daha sonra bulasan toksik maddelerDogan HBdondurmaDSCDynamic Mechanical Analysis (DMA)dynamic mechanical thermal analysis (DMTA) gibi gelismis tekniklerin bu alanda kullanılmaları. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik dersEdt. Oven Fenama Food Chemistryekmek mayasıekstrüzyon ile atıstırma tipi yiyeceklerin (snack foods) islenmesi gibi proseslerde nisastanın fiziksel degisim evreleri. Viskozite ve moleküler düzeyde hareketlilikekzopolisakkaritlerelastikELISAendüstriyel organizmaların üreme kosulları ve metabolizmalarının kontrolüepidemiyolojisievaporasyon alanlarındaki ileri konular. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Ders kapsamında belirlenen konularda ögrencilere uygulamalı bilgi aktarımını gerçeklestirmek. DiliF. C.farklı gıdalar için ısıl islem proses dizaynını saglamak. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersfermantasyon tekniklerifermentör dizaynıFIAFinal sınavı ()Final Sınavı % 30Final Sınavı: 40% Ögretim elemanının adı: Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK Dersle ilgili kaynaklar: 1. Neidhardtfizikokimyasalfraksiyone kristalizasyon. Hayvansal yagların bilesimi. Üretim teknikleri; hidrojenasyonfunguslarG’gastrointestinal ekosistem ve normal florageçirgenlik esitliklerigenel metabolizmasıGenisletilmis 2. Baskıgenlerin transkripsiyonelGHP ve GMPGHP ve GMP gibi teknik kavramlar. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersgiris bölümünün yazımıgıda ambalaj materyallerinin güvenilirligigıda fermentasyon endüstrisi için fonksiyonel starter kültür olarak laktik asit bakterileri. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik dersgıda isletmelerinde HACCP sisteminin uygulanması asamalarıgıda kalite kontrolünde kullanılan güvenlik sistemlerinin incelenmesigıda katkı maddelerigıda kaynaklı küflergıda kaynaklı mikrobiyal ve paraziter hastalık ve zehirlenmelergıda kaynaklı patojen bakterilergıda kaynaklı patojen mikroorganizma ve parazitler sınıflandırılmasıgıda proses ve muhafazasında temel operasyonların dizaynının kazandırılması Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersgıda sanayi atık ve yan ürünlerinin biyoteknolojik proseslerde substrat olarak degerlendirilmesigıda zehirlenmelerine veya enfeksiyonlara neden olan bakterigıdalarda dogal olarak bulunan toksik bilesi klergıdalardan izolasyonu ve gıda zehirlenmelerinin kontrolugıdaların islenmesi sırasında olusan toksik bilesiklergıdaların toksikolojik degerlendirilmelerinde kullanılan kriterler ve yöntemlergıdaların toksikolojik degerlendirilmelerinde kullanılan testlerGolden DA. 2005. Modern Food Microbiology. 7th edition. Springer Science + Business Media Inc. 790 p. 3. Maurer J. 2006. PCR Methods in Foods. Springer Science + Business Media Inc. 148 p. 4. TheophilGorris GMGram LGürgün VH.D.Belitzh* gibi parametreler. Ayrıca maddenin yapısının katıHACCP sisteminin ön-gereksinim programlarıHalkman AKHarper JL. 2006. Ecology: From Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. 738 p. 3. Roberts TAhızlı yöntemlerin gereksinimiiçme sularında kimyasal ve biyolojik kontaminasyonlarilgili dokümantasyon ve kayıt sistemleriimmunolojik yöntemler (Aglütinasyonimmünomanyetik ayırmaInc. NY. 293 p. 7. Lüleci GInc. NY. 657 p. 3. Adolph KW. 1995. Methods in Molecular Genetics Volume 6. Microbial Gene Techniques. Academic Pres Inc. LondonIngrahaminteresterifikasyonintrinsic viskozitesiIntroduction to Toxicology and Food. CRC Press. FloridaISO 22000ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin bir gıda firmasında entegrasyonuısı transfer uygulamalarıısısal bozunmaJ. L.J.C.jel yayılma (permasyon) kromatografisi ve alan akıs ayrıstırması (fraksinasyon) gibi teknikler. Degisik açılı lazer dagıtıcı (multi angle laser light scattering) karekterizasyon tekniklerinin kullanımjeller. Besinsel lifler. Lipolizjellerde ve katılarda difüzyonJohn Wiley 4. and SonsKaleli Dkalite güvence sistemlerikalorimetrekatı-sıvı ekstraksiyonu. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik dersKaufman PBkekkimyasalKitap serisi: 11 28 Kodu 05 524 Dersin adı Gıda Tekstürü ve Kimyası Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 4 saat / hafta AKTS kredisi 6 Ön kosullar: Yok Dersin iKitap serisi:10 Kayahan MKitap serisi:7 Kayahan M. 2005kızartma kimyası. Protein hidratasyonukloroplast ve kromozomal DNA replikasyonukoloni hibridizasyonukontrol yöntemlerikonuyla ilgili ulusal ve uluslararası standartlar ve gıda ile ilgili AB direktifleri. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Gıda güvenlik kavramının oturtulmasıkraker ve gofretin kalite degerlendirmesi. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Ögrencilere hububat bilimi ve teknolojisindeki son gelismeler hakkında bilgiler vermek. Dili TürkristalizasyonKuleasan Hkurulma asamaları ve gerekliligi. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik derskurulma asamaları ve gerekliligi. HACCPkurutmaL. ve Champnesslaktik asit bakterilerinin genetik yapılarılateks aglütinasyonLoessner MJM. 1990. Physiology of the Bacterial Cell. Sinauer Associates Inc. SunderlandmakarnaMassachusettsmateryal ve metot bölümümatsudaira Pmikotoksin olusum mekanizması ve mikotoksin olusumunu etkileyen faktörlermikrobiyal enzimmikrobiyel yöntemlerle atıkların arıtılması. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik dersmikrodalga ve (biyo) kimyasal uygulamalar Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Gıda muhafazasında yeni yöntemlerin tanıtımımikroorganizma bitki interaksiyonlarımikroskobik tekniklermitokondriModifiye yaglar ve üretim teknolojilerimoleküler tiplendirmemoleküler yöntemler (DNA esaslı yöntemlerN. Mikrobiyoloji. 2009.Ankara Üniversitesi Gıda Müh. Bölümü Yayınlarınormal florayı etkileyen faktörlerNYNY. 2. McCabeNY. 3. Course notes written by the lecturer 22 Kodu 05 518 Dersin adı Isıl slemler Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kredisi 5 Ön kosullNY. 5. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 23 Kodu 05 519 Dersin adı Gıda Kalite Kontrolü Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kreNY. 763 p. 4. Öner M. 2002. Mikrobial Ekoloji. Ege Üniversitesi BasımeviÖdev () Ögretim elemanının adı: Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK Dersle ilgili kaynaklar: 1. ToledoÖdev % 40 Ögretim elemanının adı: Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK Dersle ilgili kaynaklar: 1. DökmeciÖdev % 40 Ögretim elemanının adı: Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK Dersle ilgili kaynaklar: 1. FellowsODTÜ Yayıncılıkorganik asit ve endüstriyel alkol üretimiotooksidasyonOuwehand A. 2004. Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects. 3rd edition. Marcell Dekker Inc. 628 p. 4. Tannock GW. 1999. Probiotics: A Critical Rewiev. Horizon Scientific Press. 16özellikleri ve önemiÖzkaya DFozonP.J. 1996. Food Processing Technology- Principles and Practice. 1996. Woodhead Publishing LimitedP.Schieberle 19 Kodu 05 515 Dersin adı Protein Kimyası Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kredisi 5 Ön kosullar: Yok Dersin içerigi: Protepestisitler ve veteriner ilaçlarıPitt JIplazmitpratik uygulamapratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Ara sınav ()pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Ara sınav () Final sınavı () Ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Doç. Dr. Gülsün AKDEMR EVRENDLEK Dersle ilgili kaynaklar: 1. Himmelblaupratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Ara sınav % 30pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir ara sınav ()pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi ders notları 29 Kodu 0pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi ders notları 32 Kodu 0pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan pratik uygulama Degerlendirme yöntemleri: Bir final sınavı () ve bir ödev sunumu () Ögretim elemanının adı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Samil KÖK Dersle ilgili kaynaklar: Ögretim üyesi tarafından hazırlanan Prentice Hall PTR 2. Felderprobiyotiklerprobiyotiklerin gıda teknolojisi ve saglık açısından önemiPZR esaslı yöntemlerR.M. and R.W. Rousseau. 1999. Elementary 3. Principles of Chemical Processes. 3rd Ed.R.P. and D.R. Heldman. 1993. Introduction to Food EngineeringR.T. 1991. Fundamentals of Food Process Engineeringrafinasyon ve kristalizasyon. Balık yaglarının üretimiRapley R. 2002. PCR Mutation and Detection Protocols. Humana Press Inc. 212 p. 5. Akçelik Mrekombinant DNA teknolojisi ve protein mühendisligi uygulamaları. Dersin zorunlulukları: Devam () Dersin amaçları: Ögrencilere mikrobiyel genetik ile ilgili konularda bilgi vermek. Dili Türkçe Ögretimreolojik ve teknolojik kalite kriterleri. EkmekRIARibotyping)riskli su ürünleri. Dersin zorunlulukları: Devam Dersin amaçları: Ögrencileresaf kültürlerin hazırlanması ve sus seçimisaflastırma ve karakterizasyon teknikleri. Protein teknolojisindeki son gelismeler. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Ögrencilere proteinlerin yapısal ve fonksiyonel özelliksaglık üzerine olumsuz etkileriSakızlı MSan Diego. 3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 21 Kodu 05 517 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Temel slemler II Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr SEC/MALLS gibi bazı özel teknikler. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersSim Matbaacılık Ltd. Sti. Ankara 522 s. 13 Kodu 05 509 Dersin adı Gıda Endüstrisinde Laktik Asit Bakterileri ve Probiyotikler Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömessindirim metabolizmaları ve saglıklı beslenmede islevleri. Lipitlerde bozulma tepkimeleri; hidrolitik ve oksidatif ransidite. Antioksidanların lipit oksidasyonundaki rolü. Dersin zorunlulukları: DevamsıvıSmithsogukta muhafazasorpsiyonsu kaynaklı parazitlersunumsunum Degerlendirme yöntemleri: Bir ara sınav ()sunumlar Degerlendirme yöntemleri: Ara sınav % 30sunumlar Degerlendirme yöntemleri: Vize () ve Final (Dönem Ödevisunumlar Degerlendirme yöntemleri: Vize () ve Final (Dönem Ödevi-SunumSwanson KMJT. 2002tarımsal atıklardan biyogaz üretimitartısma bölümüTavlama ve Ögütme. Un ve irmik üretiminde kullanılan ekipmanlar. Diger tahılların ögütülmesi. Una uygulanan islemler. Tahıl ve ürünlerinin depolanması. Tahılların sınıflandırılması. Tahılların fiziksetek hücre proteiniTekin A. 2006temel islevleri ve mekanizmalarıtoksikolojik degerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik dersTopkin RB. 2005. Microbial Ecology of Food Commodities. 2nd edition. Kluwer Academic/Plenum Publisherstoplama ve nomogram yöntemleri. Kesikli ve sürekli sterilizasyon. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik ders ) Dersin amaçları: Isısal islemlerde proses parametreleri hesaplamalarınıntoprak ekosistemitoprak mikroorganizmaları arasındaki iliskilerTownsend CRtranskripsiyontranslasyon ve translokasyonun moleküler esaslarıtranslasyonel ve posttranslasyonel regülasyon mekanizmalarıTükel Ç. 2000. Gıda Mikrobiyolojisi ve UygulamalarıTunail NUK 2. SinghUK. 271 p. 3. Nielsen J. 2005. Biotechnology for The Future. Springer-Verlag Berlin HeidelbergultrasantrifügasyonUSA 3. Ögretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu 18 Kodu 05 514 Dersin adı leri Gıda Kimyası Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS krediUSA. 2. Snyderuygulama ) Dersin amaçları: Gıda endüstrisinde reoloji biliminin önemi ve uygulanması. Maddenin yapısının katıuygulama ) Dersin amaçları: Gıda katkı maddesi olarak kullanılan maddelerin fonksiyonlarıuygulama ) Dersin amaçları: Gıda sistemleri yapılarının tekstür ve kimyasal yapı açılarından incelenmesi ve bu amaçla kullanılan ultracentrifugationuygulama ) Dersin amaçları: Ögrencilere biyoteknolojinin özel alanları ile ilgili konularda bilgi vermek. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersuygulama ) Dersin amaçları: Ögrencilere laktik asit bakterileri ve probiyotikler ile ilgili konularda bilgi vermek. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersuygulama ) Dersin amaçları: Polisakkaritlerde sıcaklık uygulamalarıyla olusan degisimler. Bu degisimlerin X-ray dagıtma spektroskopu ve XLI ultrasantrifügasyon gibi tekniklerle tespiti. Viskozite ve muygulama ) Dersin amaçları: Sogukta muhafazada temel bilgilerin gösterimive insan beslenmesindeki rolleri. Dersin zorunlulukları: Devam () Dersin amaçları: Ögrencilere bitkisel ve hayvansal yaglar ve bunların üretim teknolojileri hakkında bilgi vermek. Dili Türkçe Ögretim ve Schaechtervirülens faktörler ve patojenite mekanizmalarıvirüsvirüslervirüsler ve parazitler hakkında bilgiler vermek. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik ders anlatım ve sunumları Degerlendirme yöntemleri: Bir ara sınav ()visko-elastik olarak saptanması. Dili Türkçe Ögretim yöntemleri: Teorik dersvisko-elastik ve gevreklik gibi parametrelerinin saptanması. Dersin zorunlulukları: Devam (teorik dersvizkozitesivon Wright AW. 1997. Molecular Genetics of Bacteria. American Society for Microbiology. Washinton D.C. USA. 3. J. Jay. 2000. Modern Food Microbiology. 6th edition Springer - Verlag 4. Ankara Uni. Gıda Müh. Bölüm W.GroschW.L.Welsh MJX-ısınlarıXLI ultrasantrifügasyonXray dagıtma spektroskopuYag KimyasıYaglı Tohumlardan Ham Yag Üretim TeknolojisiYasbin RE. 2002. Modern Microbial GeneticsYemeklik Yag Rafinasyon Teknolojisiyeni gelistirilen gıda maddeleri ve gıdalarda genetik modifikasyon uygulamalarının toksikolojik açıdan degerlendirilmeleriyüksek basınçZeytinyagı Üretim TeknolojisiZhang HH. 2004. Gene BiotechnologyZipursky SLzmir 282 s. 16 Kodu 05 512 Dersin adı Gıda Güvenlik Sistemleri Dersin tipi Seçmeli Ders yılı 1. yıl Sömestr Güz veya Bahar Süresi 1 sömestr 3 saat / hafta AKTS kredisi 5 Ön kosullar: Yok Dersin içeri

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930