Mimari Proje Çizimi

mimari proje

İMB 101 Tasarım Stüdyosu I

Yaratıcı gücü ve estetik duyuyu geliştirme amacıyla temel tasar ve mimari tasarımın ana kavramların ve genel ilkelerinin verilmesi,  bu süreçte mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencilere özgün düşünceyle tasarımlar yapabilmesi, yeni uyarılara açık olması, rasyonel ve artistik çözümlere ulaşabilmesi için tasarım yöntemlerinin verilmesi.  “Sanat” kavramının tartışılması. Farklı teknik ve malzemelerle görsel anlatım ve üç boyutlu çalışmalar; ışık, renk, doku, oran-kompozisyon, zemin-şekil ilişkisi v.b. temel tasar ilkeleri kullanılarak üç boyutlu mimari form arayışlarını içeren pratik çalışmalar yapılması. Serbest el çizim yeteneklerinin geliştirilmesi. Tasarımda insan, insan ölçüsü ve eylem kavramları esas alınarak, insan ihtiyaçlarının gerektirdiği boyut ve koşulların irdelenmesi ile bunların mekân tasarımında kullanılacak bilgiye dönüştürülmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 102 Tasarım Stüdyosu II

Öğrencilerin üç boyutlu görme ve düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi  amaçlanmıştır. Mimari tasarımla ilgili kavramlarının anlatılması, üç boyutlu örneklerin gösterilmesi ve yaratıcı tasarımlar için uygulama çalışmalarının yaptırılmasını kapsar.

Mimarinin ve mekân tasarımının oluşumunda rol oynayan fiziksel ve sosyal çevre verilerinin tasarıma etkilerinin incelenmesi. Çevre kapsamı içinde eylem alanlarına uygun mekânların oluşturulması için gerekli bilgilerin verilmesi. Çevre ilişkileri dikkate alınarak tasarımda çevre+mekân+strüktür ilişkisinin kurulması. Mekân ve mobilyanın işlev-form-uygulama-kullanım sürecinin kavratılması.

 

 

 

MİMB 111 Tasarım İletişim Teknikleri I

Ders; öğrenimleri sırasında ve mesleki yaşamlarında bilmeleri ve kullanmaları gereken çizim standartlarını ve tekniklerini öğreterek öğrencilerin bu konulardaki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mimarlık ve tasarım ürünlerinin durağan bir nesne olmaktan çıkıp bir kültürel iletişim aracı olduğu çağımızda türlü iletişim, anlatım tekniklerini ve ilgili standartları öğreterek mimari anlatım dilindeki ortak kabullerin oluşmasını sağlamak, öğrencilere var olan veya tasarladıkları bir objeyi iki veya üç boyutlu anlatabilme ve kavrayabilme alışkanlığını kazandırarak tasarım süreci içinde çözüm olanaklarını bulmalarında yardımcı olmaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 112 Tasarım İletişim Teknikleri II

Ders; öğrencilerin tasarım ile ilgili disiplinlerdeki öğrenimlerine yardımcı olacak şekilde, tasarladıklarını çizim haline getirebilme becerisi kazandırarak anlama, algılayabilme, anlatabilme yeteneklerini geliştirmek, tasarımlarını çizimle aktarabilecek bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin grafik ifade ve mekansal tasarım alanlarında yetenek ve bilgilerini geliştirerek tasarımlarını perspektif çizimlerle herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatabilme becerisini kazandırmalarını sağlamaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 131 Sanat Tarihi

Prehistorya. Mısır Sanatı, Mezopotamya, Anadolu Kültürleri, Truva-Girit Uygarlığı ve Yunan Kültürü-Sanatı, Roma sanatı ve etkileşimler. Ortaçağ, Bizans, Anadolu Selçuklu,, Avrupa Gotik ve Romanesk Sanat. Rönesans ve Manierizm. Barok Sanatı ve Avrupa. Sanayi Devrimi ve Avrupa Sanatı.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 172 Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri

Ders grafik görselleştirmelerin temel tekniklerini 2 ve 3 boyutta tanıtır ve bu tekniklerin uygulanmasını bilgisayar destekli tasarım gibi sanal teknolojilerle geliştirir.

 

MİMB 174 Ölçme Bilgisi

Giriş, Ders Hakkında Genel Bilgi, Kaynaklar. Ölçme Bilgisinin Konusu ve Tarihçesi. Ölçme Birimleri, Ölçü Hataları. Basit Ölçü Aletleri ve Yatay Ölçmeler. Uzunluk Ölçüsü. Alan Hesapları. Teodolit ve Açı Ölçümü, Koordinat Hesapları. Koordinat Hesapları, Poligon Hesapları. Yükseklik Hesabı. Yükseklik Hesabı, GPS Tekniği Yöntemi ile Konum Belirleme. Aplikasyon, Paftaların Açılması ve Planların Çizilmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 190 Staj I

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, MİMB 190 ve MİMB 191 bir bütün olarak mimarlık öğrencilerinin konvansiyonel yapı malzemeleri ve teknikleri, topografik ölçümleri, arazi çalışmaları, haritalandırma çalışmaları üzerine bilgilendirilmesini ve uygulamalı pratik yapılmasını hedefler.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 191 Staj I

Staj, öğrencilerin mimarlık eğitimi kapsamında kuramsal ve uygulamalı derslerde edindikleri bilgi ve becerilerini gerçek tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçlerinde pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, MİMB 190 ve MİMB 191 bir bütün olarak mimarlık öğrencilerinin konvansiyonel yapı malzemeleri ve teknikleri, topografik ölçümleri, arazi çalışmaları, haritalandırma çalışmaları üzerine bilgilendirilmesini ve uygulamalı pratik yapılmasını hedefler.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 201 Tasarım Stüdyosu III

Bu stüdyoda, birinci yılda temel sanat ve tasarım becerileriyle donatılan mimarlık fakültesi öğrencilerinin, temel kavram ve becerilerini geliştirmeleri için ortam hazırlayacak bütüncül projeler verilmektedir. Çevreyi anlamak, grup çalışmalarıyla analizler yapmak, serbest el, teknik çizim ve maket tekniklerini geliştirmek, okuma, yazma ve görsel sunum becerileri kazandırmak dersin kapsamındadır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 202 Tasarım Stüdyosu IV

Bu stüdyo estetik, strüktür, fonksiyon ve çevre düşünülerek; verilen yer, kullanıcı ve bağlamlar için tasarımlar geliştirmeyi içerir. Biçim arayışları, taşıyıcı sistem ve detay geliştirmek stüdyo kapsamındadır. Öğrenciler tasarladıkları yapı ile onun çevresi ve kullanıcıları arasındaki ilişkileri kurarak çeşitli öneri tasarımlar geliştirirler.mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 221 Yapı-Malzeme

Yapı, strüktür ve yapı malzemesi ile ilgili kavramların tanıtılması ve ilkelerinin elemanter olarak açıklanması ve yapı elemanlarının (duvar, döşeme, merdiven, çatı vb.) birer sistem olarak ele alınarak, yapım yöntemlerinin örnekler ile ortaya konulması amaçlanmaktadır.  Söz konusu yapı elemanlarının yapım yöntemleri, malzeme ve tasarım ile de ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Taşıyıcı sistemlerin tarihsel gelişimi, yapıya etkiyen yükler (statik ve dinamik yükler), taşıyıcı sistem elemanlarının (kolonlar, kirişler-çerçeveler, döşemeler, duvarlar) tanımlanması ile yapı malzemelerinin sınıflandırılması da bu ders kapsamında işlenmektedir. Geleneksel ve iskelet yapım sistemleri, geleneksel çatı konstrüksiyonları ve düşey sirkülasyon elemanları konstrüksiyonları ile ilgili temel bilgiler, detaylandırma ve uygulama ilkelerinin verilerek, yapım yöntemlerinin tanıtılması hedeflenmektedir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 222 İnce Yapı ve Malzeme

İnce yapı kavramının verilmesi, ince yapı elemanlarının ve malzemelerinin tanıtılması, detaylandırma sistem ve yöntemlerinin incelenmesi, uygulama prensiplerinin verilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yüzeylerin kaplanması, yüzey kuruluşları ve doğramalar (pencere, kapı) gibi ince yapı elemanlarının detaylandırılması ile ilgili ilkeler verilir.

 

 

MİMB 223 Statik ve Mukavemet

Giriş. Bir noktada kesişen kuvvetler. Moment ve kuvvet çifti. Düzlemsel kuvvet sistemleri ve eşdeğerlilik. Serbest cisim diyagramı. Denge denklemleri. Kafes sistemler. Kirişler ve iç kuvvetler. Yayılı kuvvetler, ağırlık merkezleri ve atalet momentleri. Gerilme ve şekil değiştirmeler. Normal kuvvet. Kesme kuvveti. Burulma momenti. Basit eğilme. Elastik eğri. Burkulma.

 

MİMB 224 Yapı Statiği

Giriş. Çubuk sistemler ve kolonlar. Kesit tesirleri, kesit tesiri diyagramları. Basit kiriş. Konsol kiriş. Çıkmalı kiriş. Gerber kirişleri. Üç mafsallı kemer ve çerçeveler. Kafes sistemler. Hiperstatik sistemlerin analizi.

 

MİMB 231 Mimarlık Tarihi I

İlk Çağdan itibaren, insanların yerleşik düzene geçmeleri sonrası ilkel yapılar ve yapım teknikleri, Eski Anadolu uygarlıklarındaki yerleşmeler, Antik Mısır mimarisi, Mezopotamya’da Mimarlık, Hitit Mimarlığı, Pers Mimarlığı, Eski Ege Mimarlığı, Yunan Mimarlığı, Eski İtalya Mimarlığı: Etrüsk Dönemi, Roma Mimarlığı, İlk Hıristiyanlık Dönemi Mimarlığı, Bizans Mimarlığı: İstanbul, Gotik Mimarlık.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 232 Mimarlık Tarihi II

Rönesans Mimarisi, Barok Dönem, Neoklasizm Dönemi, Endüstri devrimi ve Çelik inşaatlar, Arts and Krafts hareketi ve Art Nouveau üslûp, Amerika Birleşik Devletleri’nde Mimari, Eklektisizm’e karşı Avrupa’da tepkiler, II. Dünya Savaşı sonunda Mimari, Rasyonalizm –  Organik Mimari çekişmesi, Post Modernizm ve Dekonstruktivizm. Osmanlı Dönemi Mimarlığı: Osmanlı Dönemi öncesi mimarlığa kısa bakış, Dönemin Ticari ve Eğitim Yapıları, Klasik Dönem, Sinan Sonrası Klasik Dönem, Lâle Devri ve Barok Dönemler, Batılılaşma etkisi ve Ampir Dönem’in başlangıcı, Yeni Osmanlı üslûbunun doğması, Cumhuriyet sonrası çağdaş mimarlığa yöneliş.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 262 Fiziksel Çevre Denetimi

Ekolojik sorunlar ve mimarlık ilişkisi, iklim ve mikro-iklimin tanım ve öğeleri, bina geometrisinin iklimle ilişkisi, yönlenme, plan organizasyonu ve zonlama,  yapı çevresi ve içinde hava hareketleri, rüzgar analizi, bağıl nem. Güneş diyagramları, biyoklimatik grafikler, gölge açı ölçeri. Yapıda güneş kontrolü, güneş kontrol elemanları. Rüzgâr kontrolü. Enerji etkin tasarım. Yenilenebilir enerji kaynakları. Isıl performans hesaplanması. İlgili yönetmelikler. Geleneksel mimarimizde iklimsel özellikler. Biyoiklimsel uygulama örnekleri. Aydınlatma tasarımı hakkında temel bilgilerin ve teknolojik gelişmelerin aktarılması. Mekânların işlevlerine ve hacim özelliklerine uygun teknik ve estetik aydınlatma düzenleri tasarlama aynı zamanda enerji etkin kullanımı sağlama becerisinin kazandırılması. Mimari ile ışık arasındaki ilişkinin en uygun şekilde tasarıma yansıtılmasının yöntemlerinin verilmesi. Mimari Akustiğin Temelleri ve Tanımlar. Geometrik Hacim Akustiği, Akustik Tasarım Kriterleri (Doğrudan Ses için Tasarım, Konuşma Mekanları için Tasarım,  Müzik Mekanları için Tasarım, Çınlama Zamanı), Ses Yansıtıcıları, Yutucuları ve Rezonatörler, Bilgisayar Yardımıyla Mimari Akustik Benzetim Yöntemleri, Gürültü kontrolü ve Ses Yalıtım Kriterleri, Uygulamalar.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 324 Yapım Yönetimi

Yapı üretiminde temel kavramlar, aktörler, yetki ve sorumlulukları, Türkiye’de yapı sektörünün gelişimi,  yapı üretim sürecinin yönetimsel ve ekonomik boyutu, sistem olarak inşaat sektörü ve bileşenlerinin örgütlenme biçimine yönelik bilgi verilmesi hedeflenmektedir. Maliyet yönetimi, süre ve kaynak yönetimi, şantiye yönetimi, risk yönetimi ve enformasyon yönetimi tanıtılarak incelenecektir. Yapı maliyet hesabı (keşif ve metraj uygulamaları, fayda-maliyet analizi), iş usulleri, örgütlenme biçimleri ve sözleşmeler ile proje planlaması ve fizibilite çalışmalarına yönelik uygulamalar irdelenecektir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 325 Tesisat Bilgisi

Mimarlıkta tasarım ve teknoloji ilişkisini yapı tesisatı bağlamında irdelemek, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılarda sıhhi-ısıtma-havalandırma ve elektrik tesisatlarının mimari tasarım ve uygulamalara etkilerini ortaya koymak, etkin enerji kullanımını sağlamak.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 331 Rölöve ve Restorasyon

Bu ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve projelendirme yöntemlerini öğretmeyi ve bunu seçilen bir yapı üzerinde gerçekleştirmeyi, ayrıca analitik bir yaklaşımla yazılı olarak da desteklemeyi amaçlar. Yapıların mevcut durumlarının ayrıntılarına kadar ölçülüp çizilmesi, bu belgelemenin en önemli aşamasıdır. Bununla birlikte  bu ders, kültür varlığı niteliği taşıyan yapıların ve tarihi çevrelerin korunması ve onarılması  için öğrencileri özel beceriler ile eğitmeyi amaçlamaktadır. Tarihi yapıların, tarihi kent ve alanların bütününün ya da bir kısmının, arkeolojik ve doğal sitlerin korunması, onarılması ve yönetimi için gerekli teknikler ile  uygulama ve teoriye yönelik tüm geçmiş deneyimler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrenciler ayrıca restorasyon malzeme ve teknikleri konusunda da bilgilendirilmektedir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 290 Staj II

Öğrencilerin öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 

İÇMB 291 Staj II

Öğrencilerin öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 

İÇMB 301 Tasarım Stüdyosu V

Çeşitli proje konuları dersin amacı doğrultusunda, proje grupları oluşturularak ele alınır. Proje konuları kapsamında tasarımlar ortaya çıkarabilmek için, ders belirli bir program çerçevesinde, görüşmeler, bilgi aktarımı  ve yönlendirmeler yapılarak yürütülür. Öğrenci planlama süreci içinde programlama, tasarlama (analiz, sentez, değerlendirme) evrelerini algılayarak teknik yönde bilgiye ulaşma ve kullanmayı, çizimlerine mekanlarda kimlik oluşturmayı algılamaya başlar. Ders kapsamında dükkan, otel odası, lokanta, doktor muayenehanesi gibi iki, üç hacimli veya katlı projelerde mekanların çözümlenmesi  konu olarak seçilebilir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 302 Tasarım Stüdyosu VI

Eğitim içinde alınan bilgiler ve bu eğitim paralelinde öğrencinin oluştuğu varsayılan dünya görüşü ve yaşam biçimi sonucunda, geçmiş yarıyıllarda yapılmış projelerden daha ağırlıklı sunumlar ve anlatımlar oluşturmaya çalışılır. Uygulama olanakları ve kullanım gibi unsurlar projelerde kişisel görüşlerin paralelinde ön plana çıkar. Öğrencilerin projelerine getirdikleri yorum farkları daha çok izlenir hale gelir. Konular, iki, üç hacimli kademeli mekânlardır. Ders kapsamında butik otel, mağaza, klinik, hafta sonu evi gibi mekânlar ele alınabilir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İÇMB 321 Mobilya Konstrüksiyon

Basit ve karmaşık strüktürel elemanların görünüşleri, yapısal bağlantıları ve geçmeler, birleştirme yöntemleri, kapak, çekmece gibi hareketli elemanların bağlantı aksesuarları ile birlikte 1/1 çizimleri yaptırılarak dersin içeriğine uygun eğitim verilir. Büyük ve çok fonksiyonlu mobilyaların strüktürel elemanlarının tanımını gerekli ilkelerini ve kesit çizimlerin yapılabilmesini amaçlar. Mobilyayı oluşturan elemanların kesit görünüşleri, yapısal bağlantıları, geçme birleştirme yöntemleri öğretilirken dolap, masa, sandalye, karyola gibi büyük boyutlu ve çok fonksiyonlu mobilyaların kesit çizimleri öğretilir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 322 Mobilya Tasarımı

Bu dersin konusu, mobilya kavramı, mobilya çeşitlerine genel bakış, mobilya çevreleri, tasarımı etkileyen etkenler (birincil işlevler), işlev düzlemleri, ergonomi ve antropometri, tasarımı etkileyen iletişimsel işlevler (ikincil işlevler)dir. Mobilya kavramı kapsamına giren insan-strüktür-kurgu-algı-biçim konuları ele alınarak konut ve çalışma mekânları özelinde irdeleme ve uygulamalar yapılacaktır. Bir mobilyanın tasarımı, üretimi, konsept ve biçim üretimi, insan-mobilya ilişkisi, işlevsellik, strüktür ve detay konularını içeren bir stüdyo dersidir. Bu dersin konusu, mobilya tasarımı sırasında görme, algılama, iletişim, bildirişim, yaratıcılık, ürün kimliği, kurumsal kimlik, tasarım süreci, ürün türleri, tasarım ve pazarlama ilişkileri,   bedensel özürlüler ve yaşlılara yönelik tasarımlar, kent mobilyaları, özel tasarımlar, taşıtların iç mekânına dair bilgilerin verilmesidir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 390 Staj III

Öğrencilerin öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 

İÇMB 391 Staj III

Öğrencilerin öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

 

İÇMB 401 Tasarım Stüdyosu VII

Öğrencilerin diploma projesinden önce yaptığı son proje olma özelliği taşıdığı için belirlenen amaçlar doğrultusunda, kapsamlı ve tüm detay önerileri oluşturulmuş (hacim, mobilya, tesisat gibi) mekan çözümlerinin yapıldığı proje olma özelliği gösterir. Geniş programlı bir fikir projesinin tüm temel değerleri ve etken faktörleri ile ele alınıp çözümünün yapıldığı bir yarıyıldır. Konu olarak katlı projelerle çalışmalar öngörülür. Düşey sirkülasyon da düşünülecektir.  Kafeterya, sosyal tesisler, kitapevi gibi konularla birlikte farklı işlevli mekanların birleşiminden oluşan çok amaçlı mekanlar da konu olarak ele alınabilir. (Sosyal kulüp, lokal, kafe-kitabevi, poliklinik gibi).

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 402 Tasarım Stüdyosu VIII

Mezuniyet Projesi, Proje derslerinin bitimi sonucunda girilen ve jüri tarafından sunulan bir program çerçevesinde proje gelişimini öğrencinin kendi oluşturduğu bir yarıyıldır. Dönem içinde jürinin belirlediği kadar görüşme günü ilan edilir. Bu günler dışında öğrenci proje gelişim yöntemini kendi oluşturur. Sonuç olarak; öğrencinin okuldan mezun olması durumunda, iç mimar olarak çalışabilecek düzeyde olup olmadığı Mezuniyet Projesi sonucunda belirlenir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 404 Bitirme Tezi

Ders, izlencesinde belirlenen mesleki konulardan, öğrencinin ilgi duyduğu ve tercih ettiği birinde yapılan araştırmaları ile bu araştırmanın raporunu kapsamaktadır.

 

MİMB 214 Peyzaj Tasarımı

Peyzaj tasarım süreci ve tasarım yaratıcılığı; Konsept tasarımı; Skeç tasarımı; tasarım fikirleri yaratabilmek için Metaforlar. Peyzaj çizim becerileri ve temel tasarım teorisine geniş anlamda bir giriş. Peyzajı anlama ve sunma yöntemi olarak gözlemlere dayalı çizimler hazırlama. Tasarım araştırmaları ve iletişimi kolaylaştırmada peyzaj tasarımının yeri ve önemi. Gözlemlere dayalı çizimler hakkında bilgiler; mevcut peyzajı tespit edebilme amacıyla skeç perspektiflerinin kullanımı; yapılaşmış peyzajın unsurları hakkında bilgi edinme. Tasarımın görselleştirilmesi ve telekomünikasyonu; teknik çizimler, ölçekli çizimler, planlar, kesitler, aksonometrik çizimler, bilgisayar kullanımı örnekleri. Arazi formları ve eşyükselti eğrileri; eşyükselti eğrilerinin değişiklikleri, gardyanlar ve arazi gözlemleri. Arazinin, toprak ve su kaynakları, bitki örtüsü ve diğer tüm peyzaj elemanları, potansiyel ve sorunları, kullanıcı profilinin ortaya konması, peyzaj tasarım sürecinin örnek bir alanda uygulaması.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 217 Spor Mimarisi

Kamusal yaşamın önemli birer parçası ve aynı zamanda sosyalleşme mekânları olan spor yapılarının ülkemizdeki mevcut durumu dikkate alındığında, bunların çağdaş bir mimari anlayışla yeniden ele alınarak çok işlevli ve sürdürülebilir olarak tasarlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu derste, spor yapılarının temel mekânsal kurgusu; sporcu ve seyirci için gerekli ana ve yardımcı işlevler, çeşitli sporlar için saha ve seyir standartları, strüktürel özellikleri anlatılacak ve bu yapı türünün psiko-sosyal potansiyeline mimarın yapacağı olası katkı güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır.

 

MİMB 225 Ahşap Yapılar

Ahşap yapı malzemesi ve endüstrileşmiş ahşap ürünlerle ilgili genel bilgiler verilmesi ve elemanların yapı strüktüründe kullanılması. Ahşap yapıların özellikleri, geleneksel ahşap karkas yapılardan, tabakalanmış(lamine) ahşap elemanlarla yapılan çağdaş yapı sistemlerine kadar incelenmesi ve ödevlerle pekiştirilmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB226 Yüksek Yapılar

Yüksek yapı tasarımında etkili faktörlerin ortaya konarak, günümüze kadar uygulanmış ve uygulanmakta olan çok katlı yüksek yapıların örnekleriyle tanıtılması amaçlanmaktadır. Günümüz şehirlerinin ayrılmaz bir parçası olan yüksek yapıların farklı tasarım kriterlerinin incelenmesi temel hedeftir.

 

 

MİMB 227 Çelik Yapılar

Deprem bölgesi olan ülkemizde, depreme dayanıklı çelik yapıların öneminin belirtilmesi, Çelik yapıların özellikleri, ağır ve hafif çelik konstrüksiyonların ana prensip ve detaylarının öğretilmesi ve ödevlerle pekiştirilmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 228 Yapılarda Yangın Güvenliği

Yangın, tarihin her döneminde insanlar için bir yıkım, bir felaket olmuştur. Dünya tarihinde Tokyo ve San Francisco yangınları, Osmanlı tarihinde büyük İstanbul yangınları söylenebilir. Günümüzde Yangın söndürme teknolojisinin gelişmesin rağmen tehlikeden bütünü ile kurtulmuş değiliz. Korunması gereken tarihi yapılar, iç içe girmiş eski ve yeni yerleşim alanları, yapı teknolojisinin gelişmesi ile çoğalan yüksek yapılar, gökdelenler, büyük oteller ve hastaneler, alış veriş merkezleri göz önüne alındığında tehlikenin ciddiyeti açıkça görülür. Bu konu mimarlık ve içmimarlık eğitiminde ele alınmalı, gereken önlemlerin yapının tasarım aşamasında gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Dersin işlenmesinde yangının nedenleri,  yangına dayanıklı malzemeler, söndürme sistemleri, yangından kaçış ve kurtulma çözümleri ele alınmakta, bu konudaki yasal düzenlemeler incelenmektedir.

 

MİMB 233 İslam ve Osmanlı Mimarisi

İslâm Sanatı ve Mimarisi  kavramları.  İslâm dinini uygulama ritüelleri İslâm felsefesi. Arap İslâm Ülkeleri Mimarisi: Emeviler Devrinde Mimari (661-750), Abbasiler Devrinde Mimari (750-1258), Endülüs ve Magrib’de İslâm Mimarisi (756-1492), Fatımiler Devrinde Mimari (912- 1171), Eyyubiler Devrinde Mimari (1174-1250-1524), Memlûklar Devrinde Mimari (1250-1517) Doğuda Türk Bölgeleri Dışına kalan İslâm Ülkeleri Mimarisi: Safeviler Devrinde Mimari (1502-1722), Timur İmparatorluğu Devrinde Mimari (1370-1501). Hindistan’da İslâm Mimarisi (1199-1707). Anadolu Öncesi Türklerde Mimari: Türk Mimarisinin gelişimi. Karahanlılar Devrinde Mimari (840-1212). Gazneliler Devrinde Mimari (926-1186). Büyük Selçuklular Devrinde Mimari (1037-1157) Anadolu Selçukluları Devrinde Mimari. (1076-1308) Anadolu Beylikleri Devrinde Mimari. (1310-1400) Osmanlılar Devrinde Mimari (1299-1923) Osmanlı Mimarisinin oluşumu. Osmanlı Mimarisinde Bursa Devri (1299-14379. Osmanlı Mimarisinde Klasik Devir (1437 – 1703). Osmanlı Mimarisinde Lâle Devri. (1703-1757) Osmanlı Mimarisinde Barok Devir (1757-1808). Osmanlı Mimarisinde Ampir Devir (1876-1922)

 

MİMB 234 Koruma Uygulama

Korunacak nesnelerin tanımı, bu nesneleri tehdit eden nedenler. Koruma ve restorasyon yöntemleri. Geleneksel kârgir ve ahşap yapı sistemleri. Sistem detayları ve yapı sistemlerine kısmi müdahaleler.Kendi özgün ahşap malzemesi ile yapılmış restorasyon örnekleri.Kendi özgün ahşap malzemesi ile yeniden yapılmış örnekler.Kendi özgün kârgir malzemesi ile yapılmış restorasyon örnekleri.Farklı malzeme ile yapılmış restorasyon örnekleri: Kandilli Edip Efendi Yalısı.  Pera Müzesi. Kanlıca Ethem Pertev Yalısı. Kendi özgün kârgir malzemesi ile yeniden yapılmış  örnekler: Arnavuköy Mimar Feyhan İnkaya Evi. Kentsel Koruma ve yenileme örnekleri: Selânik Ladadika Bölgesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MİMB 235 Arkeolojik Alanlarda Koruma Yöntemleri

Dersin amacı, arkeolojik sit  alanların koruma ilkeleri bağlamında irdelenmesi olacaktır. Türkiye’deki arkeojik sit alanları örnekleri anlatılacak, yapılan restorasyon çalışmaları ve kazılar değerlendirilecektir. Dünya ve Türkiye üzerinde arkeolojik sit alanları örneklerinin ve arkeolojik buluntuların incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Arkeolojik sit alanlarında restorasyon çalışmalarının, koruma kuram ve tüzükleri doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.

 

 

MİMB 237 Karşılaştırmalı Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi

Mimar Sinan yapıtlarının, aynı dönem Avrupa Mimarisi ile karşılaştırılması.

 

MİMB 239 Türk İslam Sanatında İkonografya

Çeşitli sanat eserleri üzerindeki semboller, simgeler, geometrik geçmeler ve de Mitolojik anlatımların yan anlamları ile gösterge bilim dalının açtığı pencereden bakmak.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 251 Geleneksel Konut Mimarisi

Geleneksel konutların planlama ilkeleri, yöresel özellikleri, malzeme ve yapım teknikleri, cephe düzenleri ile odanın işlevsel ve fiziksel biçimlenmesi konularının kuramsal olarak irdelenmesi.

 

MİMB 254 Türkiye’de Konut Gelişimi

Bu derste Türkiye’de Cumhuriyet öncesi ve sonrası konut gelişimi irdelenecektir. Türkiye’deki konut örüntülerinin bu süreç içinde farklılaşmaları tartışılacaktır. Yakın zamana kadar gelişen konut değişimi anlam, mekân, fonksiyon ve süre gelen akımların etkisi vb. açılardan ele alınacaktır.

 

MİMB 271 Mimarlıkta 3 Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Bina Modelleme programlarını kullanmakta olan öğrencilere bilgisayarda üç boyutlu çizim yapabilme, geometrik formların kurallarına göre çizilebilme mantığını öğrenmeleri sağlanır. Mimari projelerin çizimi tamamlandıktan sonra, dijital üç boyutlu modelleme ve animasyon tekniklerinin kazanılmasını hedefler.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MİMB 272 Yapı Bilgisi Modelleme

Geleneksel tasarım sürecinin bütünleşik tasarıma dönüşüm ilkelerinin paylaşılması. Tasarım sürecinde bilgisayar destekli tasarım ve yapı bilgisi sistemleri / Bütünleşik tasarım ilkeleri ve stratejiler / Bütünleşik veri ilişkileri  / CAD, BIM gibi sayısal modelleme yazılımlarının kullanım ve sunum yöntemleri / Yapı Bilgi Sistemlerinin tasarım sürecindeki yeri / Yapı üretiminde CAD ve BIM uygulamaları.

 

MİMB 274 Mimaride Bilgisayar

Tasarımın ilk adımından itibaren sayısal ortamın kullanılması ve hesaplamalı tasarım yöntemlerinin aktarılması. Geleneksel Tasarım kriterleri doğrultusunda, bilgisayar destekli tasarım yöntemleri ile iki ile üç boyutlu tasarımların oluşturulması / Sayısal ortamda iki boyutlu bir modelin gelişim süreci ve bu süreç sonunda üçüncü boyuta geçiş ilkeleri / Tasarım kriterlerinin parametrik verilere dönüştürülmesi / Hesaplamalı Tasarım Yöntemleri / Parametrik Tasarım yazılımları ve uygulamaları /  Sayısal tasarım alternatiflerinin oluşturulması.

 

MİMB 332 Galata 19. Yüzyıl Eklektik Mimarileri

19.yy Avrupa Sanayi Devrimi sonrasında, Barok, Ampir, Rokoko, Oryantalist ve de Neoklasik Mimari tarzlarının Osmanlıya etkileri sonrasında, Galata ve çevresindeki mimarilerin incelenmesi.

 

MİMB 333 Bizans Sanatı ve Mimarisi

Bizans erken dönem mimarisi, Orta Bizans ve de son Bizans sanatı ve mimarisinin anlatılması. Constantinapolis ekolünün yerel ekollerle karşılaştırılması. Örneğin; Kapadokya Kilisesi ve Balkan Mimarileri ile.

 

MİMB 334 Rönesans Dönemi Sanatçıları ve Eserleri

Erken, klasik Rönesans ve de Manierizm dönemlerinin örnekler vererek anlatılması.

 

MİMB 335 20. Yüzyıl Avrupa Sanatı

İzlenimcilerden başlanarak, günümüz sanat anlayışına kadar, tüm akımların ve de teorisyenlerinin anlatılması.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

 

 

MİMB 344 Kent Okumaları ve Yeniden Haritalandırma

İstanbul üzerine yoğunlaşacak olan derste, yoğun ve devingen bir dönüşüm ve gelişim sürecinden geçen kentin ve kentlinin, kimlik, kültür, yerellik, küresellik, aidiyet ve ötekilik ifadelerinin olduğu kadar kentin mimarlık kültürünün de farklı kademe ve haritalamalarla görsellenmesi hedeflenmektedir. Yapılı çevre, kentsel mekan ve güncel kentsel oluşum dinamikleri çerçevesindeki dersin önceliği, mimarlık öğrencisini disiplinler ve katmanlar arası bir yaklaşım ile kentsel kullanım ve okumaları üzerine yetiştirmektir. Bu sayede mimarlık eğitiminde mimari ve çevresel oluşum, etkileşim, kent ve kentsel mekan yaklaşımları, bu ilişiklerin kullanıcılar tarafından güncellenmesi ve değişimi bir mekan tasarımcısı tarafından açıklıkla okunabilmeli, anlaşılabilmeli ve farklı biçimlerde ifade edilebilmelidir. Kent Okumaları ve kentin yeniden haritalanabilmesi, kent ve mimarlık, kent ve mimar, kent ve kullanıcı katmanlarının yeniden irdelenmesi açısından önem kazanmaktadır. Ders içerisinde bu bağlamda çeşitli kentsel alanlarda, farklı kent okumaları ve farklı katmanlara yönelik yeni bölgesel haritalar oluşturulması beklenmektedir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 362 Ekolojik Planlama ve Mimarlık

Mimarlıkta çevreci düşünceler. Planlama ve mimari tasarıma ekolojik yaklaşımlar. Yeşil tasarım öğretisi. Çevreci mimaride estetik sorunlar. Sürdürülebilir tasarm için yerel ve teknolojik çözümler. Bio-mimetik ve genetik mimari. Yeşil Sertifikalandırma sistemleri (BREEAM, LEEDS vb.).Ekolojik planlama ve tasarım örnekleri, Örneklem çalışmalar.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 364 Ekoloji

Çevre kavramı ; Ekolojinin çalışma konusu ve uğraş alanı; Ekoloji bilim dalı ve alt dalları; tanım ve kavramlar; Ekotop, Ekolojik Niş,  Ekosistem, Sistem,  Ekolojik Yasalar, Önemli Ekolojk Olaylar: Ozon tabakasının incelmesi, Asit Yağışları, Atmosferik Karbondioksitin Sera Etkisi; Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED; Sistem, Ekosistem Kavramı, Özellikleri ve Sınıflandırılması; Ekolojik Döngüler ve Önemi; Orman Ekosistemleri ve İşlevleri, Orman Ekosistemi ve Karakteristikleri, Türkiye’nin Orman Kaynakları; Çevre Sorunlarına Giriş ve Temel Kavramlar: Habitat, Biyom, Biyosfer, Biyotop; Tür Çeşitliliği, Biyolojik Çeşitlilik; Doğa Korum Alanları: Biyogenetik Rezervler, Biyosfer, Habitat, Milliparklar; Populasyon ve Özellikleri, Populasyon Ekolojisi, Besin Ağı, Besin Zinciri, Besin Düzeyi; Türkiye’nin Doğal Yapısı ve Kaynakları Jeolojisi, Toprak Yapısı, Türkiye’nin Su Ekosistemleri, Kumul Alanları, Flora ve Biyocoğrafya Bölgeleri; İnsanlığın Ekolojik Sorunları ve Çözüm Yolları, Küresel ısıma gibi güncel olaylar ve etkileri, Uluslar arası antlaşmalar.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MİMB 372 Mimari Fotoğraf

Mimarlık öğrencilerine, mimari tasarımlarının oluşmasına yardımcı olacak biçimde mimari eserlerin fotoğraflayabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Mimarlık öğrencilerinin projeleri ve çalışmaları için gereken fotoğrafları çekebilmesi için gerekli konuların işlenmesi dersin içeriğini oluşturur.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MİMB 374 Mimaride Film Teknikleri

Mimarlık fakültesi öğrencilerine film yapım süreci içindeki tüm aşamaların ve teknikleri, mekân kullanımını, dekor tekniklerini ve filmsel proje sunumları için çekim açılarını öğretmektir. Film yapımının aşamaları ve teknikleri dersin içeriğini oluşturur.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

MİMB 424 Deprem Bilgisi ve Deprem Güvenli Mimari Tasarım

Deprem olgusu, konu ile ilgili temel kavramlar, yerleşime uygunluk ve yerleşim yeri etkileri, mimari biçimlenme, taşıyıcı sistem tasarımı ve detaylandırma, farklı taşıyıcı sistemlerin incelenmesi.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MİMB 432 Rölöve Uygulamaları

Rölöve dersi kültür varlığı niteliği taşıyan yapılarda ölçme ve projelendirme yöntemlerini öğretmeyi ve bunu seçilen bir yapı üzerinde gerçekleştirmeyi, ayrıca analitik bir yaklaşımla yazılı olarak da desteklemeyi amaçlar. Bu amaçla; rölöve bilgisi, ölçüm teknikleri ve çizim teknikleri anlatılacak ve uygulaması öğretilecektir.

 

İÇMB 211 Görsel Elemanlar ve Estetik Etkileşimler

Derste insanın çevresini görsel olarak algılarken fizyolojik olanın psikolojik sezgisel olana dönüşmesi ele alındıktan sonra bu etkileşimlerin yapılan işe göre farklılıklar gösterme nedenlerinin irdelenmesi yapılacaktır. Bu inceleme ve tartışmalarda görsel olanlar yanı sıra nesneye bağlı estetik kavramının tanımı açıklanacak, sanat felsefesi ile olan yargılama ilişkileri araştırılacak, dolayısı ile sanat esrinin maddi yapısı ile kültürel kurgu  içerisindeki durumuna bakılacaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İÇMB 212 Sanatsal Dışavurum ve Sanat Eserlerindeki Frklılığı Meydana Getiren Etkenler

Sanatsal dışavurumda insan faktörü, onun yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesi ile tasarım yapabilme şartlarının irdelenmesi yapılacak. Dışavurum sırasında ortaya çıkan işlerin farklılıkları, onları etkileyen nedenlerle birlikte  sanat ve kültür yanı sıra diğer toplumsal ve sanatsal düşüncelerin etkenlikleri araştırılacak. Bu amaçla kültürler, mitolojik anlatılar, sanat nesneleri ile kullanım araçları ve mimari yapıların görsel-yapısal özellikleri tartışılacaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

İÇMB 213 Görsel Algılama ve Yüzey-Mekan Etkileşimleri

Görsel algılamayı oluşturan fiziksel niteliklerin değişmezlikleri ele alınırken, görsel oluşumların algılanmaları sırasında oluşan dinamizmin nedenleri ve insanı etkilemesi üzerinde durulacaktır. Yüzey ve mekân algılaması arasındaki farklılıkların neler olduğu ele alınırken karşılıklı etkileşimler de ele alınacaktır. Konuya yaklaşım yalnızca fizik ve fizyolojik bakımdan değil aynı zamanda psikolojik ve kültürel sezgilerin irdelenmeleri yönünde olacaktır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İÇMB 214 Engelliler İçin Tasarım

Engelliler için Tasarım dersi kapsamında Evrensel Tasarım prensipleri ve uygulama yöntemleri aktarılır. Bedensel Engelli insanlar için erişilebilir çevreler tasarlamayı becerisi kazanırlar. Engelliler için  Tasarım dersinin amacı , engelli insanlar için erişilebilir  çevreler tasarlamaktır. Evrensel Tasarım anlayışı kapsamında her yaş grubunda insanın erişilebilir mekanlarda yaşabilmesi için gerekli bilincin geliştirilmesini hedeflenmektedir. Dersin İçeriği kapsamında  yürüme engelli görme engelli, spastik engelli vb. Gibi toplumlarımızda engelli insanların ihtiyacı olan ergonomik gereksinimleri ve seçilen örneklerle konunun aktarılması.  Seçilen bir proje  örneğinde, engelli bir insan için mevcut mekanın tasarımını kapsamaktadır.

 

İÇMB 217 Mekan Tasarımında Yaratıcılığı Geliştirme Metodları

Ders kapsamında, yaratıcılığın doğuştan gelen, genetik bir özellik, hatta bir yetenek olmadığı; yaratıcılığın hayatın her alanında kullanılan ve herkeste var olan, öğrenilebilen ve çalışmayla geliştirilebilir bir potansiyel olduğu görüş temel alınmaktadır. Yaratıcı bir fikir elde etmek ya da bir sorunu çözmek için, çözüm getirebilme özellikleri, bilimsel çevreler tarafından kabul edilmiş, çeşitli yaratıcı düşünme teknikleri kullanılır. Tasarım probleminin genel özelliklerine bağlı olarak, tasarım süreci boyunca izlenilen yol, yaratıcılığı geliştirmeye yönelik olarak ele alınmaktadır. Tasarlama süreci boyunca, tasarımcının, tasarım öğelerini ve ilkelerini kullanarak kurduğu, biçimsel ilişkilendirmelerin oluşum evreleri ortaya konmaya çalışılmaktadır. “Tasarlama eylemi nasıl gerçekleştirilir?” problemine cevap aranırken, öğrencinin yaratıcılık potansiyelini arttırmak, farklı tasarlama yöntemlerini kuramsal açılardan irdeleyerek deneysel fikir projeleri üretmeyi içermektedir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

İÇMB 311 İç Mekan Bitkilendirmesi

İç mekan bitkilendirmesinin tarihi gelişimi ve önemi. İç mekanlarda kullanılabilecek bitkilerin tanınması: İç mekan bitkilerinin orijinleri, İç mekan bitkilerinin teşhisi, yetişme ortamı istekleri, İç mekanlarda bitki kullanımı, Işık istekleri, tasarımı, bitkilerin büyümesi ve gelişimi, bitki. İnsan İlişkileri, Fiziksel, ruhsal ve çevresel açıdan iç mekan bitkilendirmelerin gerekliliği. Bitkinin gelişimini sınırlayan çevresel faktörler ve iç mekanların bakımı. Işık; yoğunluğu, süresi, kaynağı, etkileri, modifikasyonları. Sıcaklık, nem, hava hareketi ve kalitesi. Su; su kalitesi, miktarı, sulama yöntemleri, izolasyon. İç mekan bitkilerinin yetişme ortamı seçimi; besin maddeleri, tuzluluk seçimi. İç mekan bitkileriyle bitkilendirme; bitki seçimi ve bakımı, İç mekan bitkilerinde sorunlar; teşhisi, önleme ve kontrolü, bakıma yönelik uygulama ve programlar. İç mekan tasarımında, iç mekan bitkilerinin yeri ve önemi. İç mekan bitkilerinin çeşitli alanlarda tesisi ve bakım koşulları. Konut, rezidanslar, AVM, çarşı, iş merkezleri, hastane, huzurevi, üniversite, okul gibi özel ve resmi kurum iç mekan tasarımlarında bitki kullanımının irdelenmesi, örnek alanlarda gözlemlerin yapılması.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

GYAT 225  Tesisat ve Makine Elemanları

Tesisat ve Makine Elemanları dersi ile temel olarak hedeflenen amaç, öğrencilere Gemi ana tahrik ve yardımcı sistemlerine ait dizayn seçim ve yerleştirme ilkeleri ile boru devrelerini ve devrelerin üzerindeki elemanlara ait TSE, ISO, DIN ve VG standartlarını tanıtmak, devre elemanı seçimi yapabilmelerini sağlamaktır. Bu şekilde, öğrencinin Makine daireleri ve Isıtma havalandırma ve İklimlendirme (HVAC) dahil yardımcı sistemlerin gemiye yerleşimlerini yapabilmesi, devre dizaynı ve çakışma analizi yapabilmesi, şematik resim/ izometrik resim hazırlayabilmesi, okuyabilmesi ve parça listesi hazırlayabilmesi ve okuyabilmesi, titreşimlerin önlenmesi konusunda bilgi sahibi olması,  amaçlanmaktadır. Bu ders ile akademik olarak hedeflenen unsur öğrencilerinin edindiği tasarım bilgilerinin, makine, HVAC sistemleri, ve boru tesisat sistemleri ile Loyd kuralları çerçevesinde entegrasyonunu sağlayabilmek ve pratik uygulamalarını görmek ve genel yerleşim ve tasarım projeleri yaparak resim hazırlamak ve resim okuyabilmek, imalata yönelik resim ve parça listesi hazırlamak ve okuyabilmek, bunlarla ilgili standart elemanları tanımak hedeflenmektedir.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

FEF 101 İnsan ve Toplum Bilimleri I

Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve entelektüel gelişimleri için insan ve toplum bilimlerini öğrenmenin önemi açıktır. Bu dersin amacı, insanların yaşadığı çeşitli problemlere ve sosyal olgulara duyarlı olmalarını sağlayacak çalışma alanları ile öğrencileri tanıştırmak ve böylece onların ufkunu genişletmektir. Bu yarıyılda Felsefe ve Sosyal Antropoloji disiplinleri dikkate alınmaktadır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

FEF 102 İnsan ve Toplum Bilimleri II

Mimarlık öğrencilerinin sosyal ve entelektüel gelişimleri için insan ve toplum bilimlerini öğrenmenin önemi açıktır. Bu dersin amacı, insanların yaşadığı çeşitli problemlere ve sosyal olgulara duyarlı olmalarını sağlayacak çalışma alanları ile öğrencileri tanıştırmak ve böylece onların ufkunu genişletmektir. Bu yarıyılda Sosyoloji ve Psikoloji disiplinleri dikkate alınmaktadır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MAT 153 Matematik I

Dersin amacı; Öğrenciye örnekler ve alıştırmalar yoluyla Calculus’ un daha kolay bir şekilde öğretilmesi, Öğrenciye Calculus’ un güzelliğinin çeşitli alanlardan verilen örnekler yoluyla hissettirilmesi. Ön bilgiler: Reel sayılar ve reel doğru; koordinatlar, doğrular ve artmalar; fonksiyonlar; grafikleri öteleme; trigonometrik fonksiyonlar. Limit ve süreklilikler: Değişim Oranları ve limitler; limitleri bulmak için kurallar; hedef değerler ve limitlerin formal tanımlamaları. Türevler: Bir fonksiyonun türevi; türev alma kuralları; değişim oranları; trigonometrik fonksiyonların türevleri; zincir kuralı; kapalı türev alam ve kesirsel üsler; ilişkili değişim oranları.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

MAT 154 Matematik II

Türevlerin uygulamaları: fonksiyonların maksimum ve minumum değerleri; ortalama değer teoremi; yerel maksimum ve minumum değerler için birinci türev testi; x→±°° iken limitler; asimptotlar; optimizasyın; lineerizasyon ve diferansiyeller. İntegrasyon: Belirsiz integraller; belirli integraller; sayısal integrasyon. İntegrallerin uygulamaları: Eğriler arasındaki alanlar; dilimleme ile hacim bulma; dönme ile oluşan katıların hacimleri; disk, pul ve silindirik kabuk yöntemleri. Transandantal fonksiyonlar: Ters fonksiyonlar; doğal logaritma fonksiyonu; üstel fonksiyon; a* ve loga x fonksiyonları; L’Hopital kuralı; ters trigonometrik fonksiyonlar;hiperbolik fonksiyonlar.

 

 

TRD 157 Türk Dili I

Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat-sanat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, amaç ve bakış açısı, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde [deneme, makale, fıkra, vb.] kompozisyon yazma; bir metnin planını çıkarma, bir metnin özetini çıkarma); sözlü anlatım bilgileri (genel bilgiler; hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, vb.]; not alama, not tutma, özet çıkarma teknikleri); Türkçe dilbilgisi (ses bilim, biçim bilim); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

 

TRD 158 Türk Dili II

Dünya ve Türk dillleri; bilgilendirici ve öyküleyeci metinleri çözümleme yöntemi; yazılı anlatım bilgileri (paragraf ve türleri; yazma çalışmalarında düşünceyi geliştirme yolları [tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma, başka kaynaklardan alıntı yapma, istatistiklerden yararlanma], anlatım biçimleri [açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici, öyküleyici anlatım], çeşitli türlerde kompozisyon yazma); sözlü anlatım bilgileri (hazırlıksı ve hazırlıklı konuşma [tartışma, açıkoturum, münazara, anı-fıkra-olay anlatma vd.]); Türkçe dilbilgisi (sözdizimi, anlambilim); Türkçe kullanımı (anlatım ögeleri, dil yanlışları); uygulamalı Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

ING 151 İngilizce I

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda paragraf yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce’yi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

ING 152 İngilizce II

Anlatım, gösterme,beyin fırtınası,tartışma, soru-cevap, problem çözme (tümevarım), grup çalışması.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

HUK 461 Çevre Hukuku

Çevre hukukunun doğuşu ve gelişimi, çevre hukukunun temel ilkeleri, çevre hukukunun uluslararası boyutları ve insan hakları açısından çevre hakkı, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatı ve uygulaması, çevrenin korunmasında idarî usuller ve yaptırımlar, enerji ve çevre sorunlarından doğan uyuşmazlıkların  çözüm yolları, çevrenin korunmasında yetkili düzenleyici ve denetleyici idari kurullar, çevresel etki değerlendirmesi,kentleşme ve çevre, çevreyi kirletenin idari, cezai ve hukuki sorumluluğu.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

 

ATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ondokuzuncu yüzyıl ortalarından 1924 tarihine kadar olan dönem, bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Batılılaşma çabaları ve reformları, sosyal ve ekonomik değişimler, I. Dünya Savaşı, Türkiye’de milliyetçiliğin yükselmesi, Kurtuluş savaşı; savaşlar, iç ve dış politika; Lozan Antlaşması ve Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanı, dersin yoğunlaştığı ana noktalardır.

mimari proje çizimi, mimari proje autocad, mimari proje çizimi, mimari proje çizim, mimari proje dwg, mimari proje dersi, mimari proje ders notları, mimari proje danışmanlık, mimari proje fiyatları, mimari proje görünüş, mimari proje hesaplama, mimari proje indir, mimari proje kontrol formu, mimari proje lejant örnekleri, mimari proje nasıl çizilir, mimari proje paftaları, mimari proje senaryo, mimari proje sözleşme örneği,
tez yapılır,tez projesi,tez proje, proje tez,üniversite tez,lisans tez ,hazır tez,tezler,tez tarama,tez konuları, tez ödevleri, yüksek lisans tezi,yuksek lisans tez,ödev,bitirme tezi ,doktora tezi ,lisans tezi,tez yazım kuralları, özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap,ödev yap,ödev

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tarihİ II

Bu ders Lozan Antlaşmasın’dan Atatürk’ün ölümüne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Atatürk ilkeleri içindeki devrimler, sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik değişimler, iç ve dış politikadaki deneyimler ile Türkiye’nin dünya siyasetindeki rolü, dersin odaklandığı temel başlıklardır.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Nisan 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930