Özel Eğitim Bitirme tezi

 

Doktora Ders Programı

 

ANABİLİM DALI    :Özel Eğitim

Bilim Dalı                   :özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T U K Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T U K
ÖEB 613

 

 

 

 

 

 

 

Özel Eğitim Araştırmalarını  özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödeviDeğerlendirme

 

Seçimlik

 

Seçimlik

 

Seçimlik

Z

 

 

 

S

S

S

3 0 3

 

 

 

3 0 3

 

3 0 3

 

3 0 3

ÖEB 612

 

Dünyada ve Türkiye’de Özel Uyg.

 

Seçimlik

 

Seçimlik

 

Seçimlik

Z

 

 

 

S

S

S

3 0 3

 

 

 

3 0 3

 

3 0 3

 

3 0 3

Toplam     12 0 12       12 0 12

 

 

 

 

Seçimlik Dersler

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

ÖEB 615

 

 

 

ÖEB 617

 

 

 

ÖEB 619

 

 

 

ÖEB 621

 

 

 

ÖEB 623

 

 

ÖEB 625

 

 

 

ÖEB 627

 

 

 

ÖEB 629

Özel Eğitimde Niteliksel Araştırmalar

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Problem Davranışların Azaltılmasında Alternatif Yaklaşımlar

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Zihin Engellilerin Tanılanması ve sınıflandırılması

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Özel Eğitim Programlarının Bireyselleştirilmesi

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Özel Eğitimin Toplumsal Yönleri

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Davranışçı Öğretim Modelinin Sınıfta Uygulanması

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Özel Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitimi

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

İstatistik

S

S

S

S

S

S

S

S

 

 

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

ÖEB 614

 

 

ÖEB 616

 

 

 

ÖEB 618

 

 

 

 

ÖEB 620

 

 

ÖEB 622

 

 

ÖEB 624

 

 

 

ÖEB 626

 

 

 

ÖEB 628

 

  Tek Denekli Araştırma Desenleri

 

İleri Derecede ve Çok Engellilerin Eğitimi

Çok Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma Yaklaşımları

Özel Eğitimde Fizyoterapi

Özel Eğitimde Yönetim ve Denetim

Niteliksel Araştırmalarda Video Teyp Analizi

Zihin Engellilere Sosyal Becerilerin Öğretimi

Kaynaştırma Ortamı ve Programlarım Hazırlanması

S

S

S

S

S

     S

S

S

 

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

 3 0 3

3 0 3

3 0 3

Z. Zorunlu                  T. Teorik                     S. Seçimlik                 U. Uygulama              K. Kredi

 

Mezuniyet Şartı :      I.Yarıyılda 3  kredilik zorunlu .1. ders,

ve 9 kredilik seçimlik 3 ders almak,

II. Yarıyılda .3. kredilik zorunlu .1. ders

ve . 9 kredilik seçimlik 3 ders almak,

IV dönem sonunda 24 kredilik seçimlik 8 ders olmak üzere toplam 30  kredilik 10 dersten başarılı olmak gerekir.

 

Mezuniyet için, yeterlik sınavından başarılı olmak ve tez çalışması yapmak gereklidir.

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi


ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

DOKTORA PROGRAMI

 özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

DERS TANIMLARI  

DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

(ÖEB613)   Özel Eğitim Araştırmalarını Değerlendirme

Bu derste, özel eğitim alanına ilişkin araştırma konusu seçme ve kaynak taraması yapma, araştırmanın amacını ve alt amacını belirleme, araştırma yöntemini belirleme, veri toplama ve verileri analiz etme, sonuca ulaşma, nicel araştırma yaklaşımı; betimsel yöntem, tek denekli deneysel yöntem, nitel araştırma yaklaşımı

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

(ÖEB 615)   Özel Eğitimde Niteliksel Araştırmalar özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste, niteliksel araştırma deseni ve özellikleri, niteliksel araştırmada veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, özel eğitimde niteliksel araştırma yönteminin kullanılması ve özel eğitimde niteliksel araştırma yöntemiyle yapılmış yurt içi ve yurt dışı araştırmalar incelenecektir.

 

(ÖEB 617)    Problem    Davranışların    Azaltılmasında   Alternatif Yaklaşımlar özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste davranışla ilgili temel kavramlar, davranışların bilimsel inceleme yaklaşımına göre açıklanması; biyofiziksel, psikodinamik bilişsel, insancıl ve davranışçı yaklaşıma göre açıklanması, hedef davranışı belirleme, ölçme kaydetme, yetişkin davranışlarının davranış üzerindeki etkileri, pekiştireç türleri, davranışları ayırt edici uyaranlara yönetme ele alınacaktır. Problem davranışların azaltılmasında kullanılan biofiziksel yaklaşım, yaklaşım, yaklaşım incelenecektir.

 

(ÖEB 619)   Zihin Engellilerin Tanılanması Ve Sınıflandırılması özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

 

Bu derste zihin engelli bireyleri tanılama, tanılamada kullanılan formal ve informal yöntemler; sınıflandırma türleri, sınıflandırma türlerinin bireye avantaj ve dezavantajları üzerinde durulacaktır.

 

(ÖEB 621)    Özel Eğitim Programlarının Bireyselleştirilmesi özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste, özel eğitim programlarını bireyselleştirilmenin gerekliliği, programları bireyselleştirirken göz önünde bulundurulması gerekenler, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ekibi, ekibin görevleri, özel gereksinimli olan çocuğu değerlendirme, varolan performans düzeyinin belirlenmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanması, özel eğitim ve ek hizmetler, hizmet verenler arası koordinasyon, gelişimin kaydedilmesi ve öğret.imin gözlenmesi, programdan programa geçiş ele alınacaktır.

 

(ÖEB 623)   Özel Eğitimin Toplumsal Yönleri  özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Toplum nedir? Özel eğitim nedir? Aile, okul.çevre ve özel eğitim ilişkisi, toplumsal norm ve değerler, özel eğitimin toplumsal yapıdaki yeri ve önemi, toplumsal değişim ve özel eğitim arasındaki ilişki.

 

(ÖEB 625)   Davranışçı Öğretim Modelinin Sınıfta Uygulanması özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu ders açık sınıf, anlatım yönetimi, bilgisayar testleri ile öğretim, bireysel planlanmış öğretim, doğuran öğretimin modellerini güdüleme ve dikkat, öğretim ortamı, Amacın gerçekleşmesi, (tepkileri bulma), pekiştirme ve düzeltme, ustalaşmanın değerlendirilmesine göre analiz etme, hangi durumlarda bu modellerden yaralanılacağım betimleme, davranışçı öğretim modelinin işlevsel bölümleri ve kazandırılması; davranışçı öğretim modeline göre sınıftaki öğretim planlarına göre analiz etme; Bilişsel davranış olarak kavram ve işlemlerin problem çözme becerilerini öğretiminin ders planlarını transfer etmeyi.

 

(ÖEB 627)    Uygulamalı Aile Eğitimi özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste, engelli çocuğa sahip ailelere; aile eğitimi vermenin gerekliliği, aile eğitimi programı hazırlamanın esasları, aile eğitimi oturumlarının planlanması ve uygulanması ele alınacaktır.

 

(ÖEB 612)    Dünyada Ve Türkiye’de Özel Eğitim Uygulamaları

özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Dünyada ve Türkiye’de özel eğitim alanındaki yasal düzenlemeler.yasal düzenlemelerin tarihçesi, yürürlükteki yasal düzenlemelere ilişkin mevcut uygulamalar karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

 

(ÖEB 614)   Tek Denekli Desenler ve Özel Eğitim Araştırmalannda Kullanılması özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste, hedef davranış belirleme, davranış ölçümü ve kaydı, davranışsal verilerin grafiksel analizi, grafik çeşitleri, tek denekli araştırma modelleri; AB modeli, çoklu başlama düzeyi modelleri, karşılaştırma modelleri, değişen ölçütler modeli ele alınacak. Tek denekli desenlerin özel eğitim araştırmalarında kullanılmasıyla ilgili çeşitli araştırmalar incelenecektir.

 

(ÖEB 616)    İleri Derecede ve Çok Engellilerin Eğitimi özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste, İleri derecede ve çok engellilerin; özellikleri, oluş nedenleri, Türkiye’deki ve yurtdışındaki tanımları ve tanımlar arasındaki farklar, Türkiye’deki ve Dünyadaki mevcut sayıları, oranları, eğitim yaklaşımları, eğitim ortamları, eğitim programları ve öğretim süreçleri incelenecektir.

 

(ÖEB 618)    Çok Engelli Bireylere İletişim Becerileri Kazandırma Ve İletişim Yaklaşımları özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste, Çok engelli bireylere iletişim becerileri kazandırmak için kullanılan yöntemler; yapısal sözel / oral yöntem, doğal işitsel/sözel yöntem ve iletişim yaklaşımları incelenecektir.

 

(ÖEB 620)    Özel Eğitimde Fizyoterapi özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi    

Bu derste, özel eğitimle fizyoterapi ilişkisi, engelli çocuklar için fizyoterapinin gerekliliği, fizyoterapinin engelli çocukların küçük-büyük kas gelişimi üzerindeki etkisi ele alınacaktır.

 

(ÖEB 622)    Özel Eğitimde Yönetim ve Denetim özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Özel eğitim okullarının yönetimi, yönetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Türkiye’de ve Dünyada özel eğitim kurumlarının yönetimi ele alınacaktır. Özel eğitim okullarının, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimi, denetiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar ve Türkiye’de ve dünyada özel eğitim kurumlarının denetimi ele alınacaktır.

 

(ÖEB 624 )   Niteliksel Araştırmalarda Video-Teyp Analizi       özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste: Niteliksel araştırmalarda veri toplama teknikleri, video- teyp ile veri toplama, toplanan verilerin deşifre edilmesi, kodlanması, yorumlanması ele alınacaktır.

 

(ÖEB 626)   Zihin Engellilerin Sosyal Yeterliliklerinin Geliştirilmesi     özel ders,bitirme tezi yapan,proje yapan,dönem ödevi

Bu derste: sosyal yeterliğin tanımlanması, sosyal becerilerin belirlenmesi, sosyal becerilerin sınıflandırılması, sosyal becerilerin değerlendirilmesi, sosyal becerilerin öğretimi ve sosyal yeterliklerin geliştirilmesi konularına yöneliktir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Aralık 2023
P S Ç P C C P
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Open chat
Merhaba Yardımcı Olabilir miyim ?
Size Yardımcı Olabilir miyim?