Tezsiz Yüksek Lisans

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Özel Eğitim Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı

 

ANABİLİM DALI: Özel Eğitim

 

            Birinci Yarıyıl /First Semester               İkinci Yarıyıl / Second Semester
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin

Türü

TUK Dersin

Kodu

Dersin Adı Dersin

Türü

TUK
ÖEB 501

 

 

Araştırma Teknikleri

 

Seçimlik

 

Seçimlik

Z

 

S

 

S

3 0 3

 

3 0 3

 

3 0 3

  Seçimlik

 

Seçimlik

 

Seçimlik

S

 

S

 

S

3 0 3

 

3 0 3

 

3 0 3

Toplam     9  0  9       9  0  9

 

           Üçüncü Yarıyıl /Third Semester               Dördüncü Yarıyıl / Fourth Semester
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin

Türü

TUK Dersin

Kodu

Dersin Adı Dersin

Türü

TUK
  Seçimlik

 

Seçimlik

 

Seçimlik

 

Seçimlik

S

 

S

 

S

 

S

3 0 3

 

3 0 3

 

3 0 3

 

3 0 3

 

 

ÖEB 522

Seçimlik

 

Dönem Projesi

 

S

 

Z

 

3 0 3

 

0 0 0

 

Toplam     12 0 12       3 0 3

 

Seçimlik Dersler

ANABİLİM DALI: Özel Eğitim

            Birinci Yarıyıl /First Semester               İkinci Yarıyıl / Second Semester  
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin

Türü

TUK Dersin

Kodu

Dersin Adı Dersin

Türü

TUK  
ÖEB 503

 

 

ÖEB 507

 

 

 

ÖEB 509

 

 

ÖEB 513

 

 

ÖEB 517

 

 

ÖEB 519

 

 

 

ÖEB 521

 

Türkiye’de Özel Eğitim Sistemi ve Mevzuatı

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Özel Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitimi

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Özel Eğitimde Yaratıcı Drama

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Uygulamalı Davranış Analizi

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Bireyselleştirilmiş Eğitim Prog.Haz.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Zih. Eng. Okuma Yaz. ve Türkçe Öğretimi Yaklaşımları

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Zih. Eng. Eğitiminde Çağdaş Yak.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

S

 

 

S

 

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

 

S

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

 

3 0 3

 

ÖEB 504

 

 

 

 

ÖEB 506

 

 

 

ÖEB 508

 

 

ÖEB 514

 

 

ÖEB 516

 

 

ÖEB 518

 

 

ÖEB 520

 

Özel Eğitimde Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri

 

Zihinsel Engellilerin Eğitim-Öğretim Yöntemleri

 

Zihin Engellilerde İş Eğitimi

 

Tek Denekli Araştırma Yöntemleri

 

Özel Eğitimde Destek Hizmetler

 

Uygulamalı Davranış Analizi

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Özel Eğitimde Yönetim ve Denetim

 

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

S

 

 

 

 

S

 

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

S

3 0 3

 

 

 

 

3 0 3

 

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 
           Üçüncü Yarıyıl /Third Semester               Dördüncü Yarıyıl / Fourth Semester
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin

Türü

TUK Dersin

Kodu

Dersin Adı Dersin

Türü

TUK
 ÖEB 523

 

 

ÖEB 525

 

 

ÖEB 527

 

 

 

ÖEB 529

 

 

ÖEB 531

 

 

ÖEB 533

 

 

ÖEB 535

 

Beceri ve Kavram Öğretimi Yaklaşımları

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 

Zihin Eng. Matematik Öğret. Yak.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Kaynaştırma Programlarının Hazırlanması

 

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Özel Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Özel Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Engellilere İletişim Becerileri Kazandırma Yaklaşımları

S

 

 

S

 

 

S

 

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

S

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

ÖEB 524

 

 

 

ÖEB 526

 

 

 

 

 

 

 

Duygu ve Davranış Bozuklukları

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Engellilere Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

S

 

 

S

 

 

 

 

3 0 3

 

 

3 0 3

 

 

 

 

Z. Zorunlu             T. Teorik         S. Seçmeli        U. Uygulama           K. Kredi

rundadır.

 

Mezuniyet için dönem projesinin tamamlanması gerekmektedir.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 

 

 

 

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

DERS TANIMLARI  

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

(ÖEB 501) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Temel Kavramlar: Bilim, Fen bilimi, Sosyal bilim, Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları; Nicel Araştırmaların Aşamaları: Konu, Amaç, Kaynak taraması, Evren ve örneklem, Veri toplama ve analizi, Raporlaştırma; Betimsel Yöntem: Anket, Görüşme, Gözlem; Ölçme ve Ölçme Araçları: Ölçek türleri, Geçerlik, Güvenirlik, Ölçme araçları; Bağıntısal Yöntem; Nedensel Karşılaştırma Yöntemi, Deneysel Yöntem; Bilimsel Araştırma Etiği; Bilimsel Araştırmaların Değerlendirilmesi.

 özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 503) TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM SİSTEMİ VE MEVZUATI

Sistem, Eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi ve sistem içinde özel eğitimin yeri. Mevzuat kavramı, eğitim mevzuatı ve özel eğitim mevzuatı, mevzuat hazırlama esasları, özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,projemevzuat hazırlama süreci, özel eğitime ilişkin yürürlükteki mevzuatlarım incelenmesi.

 

(ÖEB 507) ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMALI. AİLE EĞİTİMİ özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Aileye İlişkin Temel Bilgiler: Aile, Aile yapıları, Aile özellikleri, Ailenin özel eğitimdeki rolü; Özel Gereksinimi Olan Çocuğun Aileye Etkileri: Aile bireylerinin tepkileri, Anne babaların değişen rolleri, Özel gereksinimi olan çocukların ihmali ve istismarı; Okul Aile İşbirliği: Anne baba öğretmen iletişimi, anne baba katılımı; Aile Eğitimi: Yasal düzenlemeler, Aile eğitimi yaklaşımları, aile eğitimi programları, aile eğitimi programlarının geliştirilmesi, Program uygulamaları.

 

(ÖEB 509) ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI DRAMA özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Drama nedir, basamakları nelerdir, ısınma, kaynaştırma, doğaçlama, değerlendirme ve rahatlama basamaklarında dikkat edilmesi gereken unsurlar, bu basamaklarda yapılan örnek etkinlikler, dramanın çocuk gelişimi(bilişsel, duyuşsal, motor, dil, sosyal… gelişimi) üzerine etkisi, zihin engelli çocuklarda drama aktiviteleri uygularken dikkat edilmesi gerek unsurlar, zihin engelli çocuklarla örnek drama aktivitelerine yer verilecektir.

            (ÖEB 513) UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

Davranışçı Yaklaşım; Uygulamalı Davranış Analizi: Tanım, İlkeler; Davranışsal Amaç Yazma: Kurallar; Hedef Davranışları Belirleme: Hedef Davranışı tanımlama, Davranış türleri, Anektod ve ABC kaydı; Hedef Davranışları Ölçme ve Kayıt Etme: Davranış ürünü kaydı, Olay kaydı, Süre kaydı, Bekleme süresi kaydı, Zaman örneklemi kaydı, Güvenirlik; Grafiksel Analiz: Davranışlara ilişkin verileri grafiklendirme, Yorumlama; Uygun Davranışları Artırma Teknikleri; Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri; Davranışın Edinim Düzeyleri: İlk edinim, Akıcılık, Sürdürme, Genelleme.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 517) BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROG.HAZ.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına İlişkin Terimler ve Kavramlar: BEP’in tanımı, Nerede ve kimler Hazırlar, BEP’in öğeleri; Özel Gereksinimli Öğrencilerin Farkedilmesi, Tanılanması; Varolan Performans Düzeylerinin Belirlenmesi; Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Saptanması; Öğretim Planının Desenlenmesi; Gerekli Araç ve Gereçlerin Hazırlanması ve Hizmetlerin Oluşturulması; Hizmetler Arasında Koordinasyonun Sağlanması; Öğretim Planının Uygulanması; Öğretimin Değerlendirilmesi.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 519) ZİH. ENG. OKUMA YAZ. VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI

Okuma Yazmada Temel Kavramlar; Zihin Engellilerde Okuma Yazmaya Hazırlık; Zihin Engellilere Okuma Yazma Öğretiminde Kullanılacak Yöntem ve Materyallerin Geliştirilmesi; Yöntem ve Materyallerin Okumaya Başlama Düzeyindeki Zihin Engellilere Uyarlanması; Yöntem ve Materyallerin Okuyabilen Zihin Engellilere Uyarlanması; Düzeltici Okuma Teknikleri; Formal Değerlendirme; Değerlendirme Süreçleri; İnformal Değerlendirme Süreçleri; Okuma Yazma Öğretim Sürecini Planlama; Okuma Yazma Öğretim Uygulamaları; Eğitim Programlarında Okuma-Yazma Öğretimi.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 521) ZİH. ENG. EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Öğrenme-Öğretim: Etkili öğretim, Uyaran kontrolü kurmak, Uyaran kontrolü transferini sağlamak; Etkililik-Verimlilik: Sosyal geçerlik, Öğretim düzenlemeleri, Öğrenmenin aşamaları; Sistematik Öğretimin Aşamaları: Gözleyerek öğrenme, Hedeflenmeyen bilgi kazanımı; Tek-Denekli Araştırma Modelleri: Güvenirlik, Verilerin Grafiksel Analizi; Öğretim Yöntemleri: Yanlışsız, Artan ve Sabit bekleme süreli, Giderek ipucunun arttırılmasıyla ve Azaltılmasıyla Öğretim; Davranış Öncesi İpucu ve Sınamayla Öğretim: Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretim; Aşamalı Yardımla Öğretim: Eşzamanlı ipucuyla öğretim; Doğal Öğretim Yöntemleri: Akran merkezli öğretim.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 504) ÖZEL EĞİTİMDE TANILAMA  VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Tarama, tanı, ayırma kavramı ve yöntemleri. Tanılamada kullanılan araçlar, verileri toplama, tanı koyma ve yorumlama. Tanılama yaklaşımları, tıbbi ve eğitsel tanılama. Akademik becerileri ölçme ve kayıt etme teknikleri.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 506) ZİHİNSEL ENGELLİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zihinsel engellilerin eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri(doğrudan öğretim…), Kaynaştırma , davranış değiştirme, bireysel ve grup öğretimi. Problem davranış değiştirme teknikleri.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 508) ZİHİN ENGELLİLERDE İŞ EĞİTİMİ

Zihin engellilerde iş becerileri kazandırma, iş ortamına uyum, iş ortamını kullanabilme, iş güvenliği. İş ve meslek eğitiminin önemi, iş ve meslek öğretiminde izlenecek stratejiler. Bu stratejilerin uygulamalarına yer verilecektir.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 514) TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Araştırma Nedir?: Araştırma davranışı ile öğretim davranışı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar; Uygulamalı Davranış Analizi İlkeleri; Etik Araştırma Davranışları; Ölçme ve Değerlendirme: Etkililik ve verimlilik nedir?; Sosyal ve Eğitsel Geçerlik Nedir?: Davranışların ölçümü; Güvenirlik; Verilerin Grafiksel Analizi; Tek-Denekli Araştırmaların Özellikleri: AB modelleri, Tersine çevirme modeli; Çoklu Başlama Modelleri; Çoklu Yoklama Modelleri; ABC Modeli; Dönüşümlü Uygulamalar Modeli; Uyarlamalı Dönüşümlü Uygulamalar Modeli; Paralel Uygulamalar Modeli; Araştırma Önerisi, Araştırma Raporu Yazımı.

 özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

(ÖEB 516) ÖZEL EĞİTİMDE DESTEK HİZMETLER

Özel Eğitimde Yönetsel Düzenlemeler: En az kısıtlayıcı eğitim ortamı, Kaynaştırma; Kaynaştırmada Rol Oynayan Faktörler: Okul yönetimi, Sınıf öğretmeni, Normal sınıf öğrencileri, Kaynaştırma öğrencisi, Aileler, Fiziki ortam, Etkili öğretim yöntemleri; Özel Eğitim Destek Hizmetleri: Kaynak oda eğitimi, Sınıf-içi yardım, Özel eğitim danışmanlığı; Özel Eğitim Danışmanlığı: Etkili danışmanlık becerileri, Danışmanlık süreci; Kaynaştırma öğrencilerine Yönelik Eğitim Programlarının Bireyselleştirilmesi.

özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 

(ÖEB 518) UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Davranışçı Yaklaşım; Uygulamalı Davranış Analizi: Tanım, İlkeler; Davranışsal Amaç Yazma: Kurallar; Hedef Davranışları Belirleme: Hedef Davranışı tanımlama, Davranış türleri, Anektod ve ABC kaydı; Hedef Davranışları Ölçme ve Kayıt Etme: Davranış ürünü kaydı, Olay kaydı, Süre kaydı, Bekleme süresi kaydı, Zaman örneklemi kaydı, Güvenirlik; Grafiksel Analiz: Davranışlara ilişkin verileri grafiklendirme, Yorumlama; Uygun Davranışları Artırma Teknikleri; Uygun Olmayan Davranışları Azaltma Teknikleri; Davranışın Edinim Düzeyleri: İlk edinim, Akıcılık, Sürdürme, Genelleme. özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 520) ÖZEL EĞİTİMDE YÖNETİM VE DENETİM

Yönetim nedir, denetim nedir, Türkiye’deki ilköğretim kurumlarında yönetim ve denetimin işleyişi nasıldır, özel eğitimde yönetim ve denetim nasıldır(Türkiye’deki ve dünyadaki uygulamaları), orta öğretim kurumlarındaki ve üniversitelerdeki işleyişi.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 523) BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI

Kavram nedir, Kavramın ilişkili ve ilişkisiz nitelikleri, Kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri, Kavramın taksonomik yapısı; Kavram Öğretiminde Kullanılan Yöntemler: Açık sunu, Doğal dille öğretim, Basamaklandırılmış öğretim, Yanlışsız öğretim; Beceri Öğretimi: Beceri alanları, Beceri analizi üretme yolları, Beceri analizi yapma, Beceri öğretiminde kullanılan ipuçları, Karmaşık becerilerin öğretiminde öncelik becerileri belirleme. özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 525) ZİHİN ENG. MATEMATİK ÖĞRET. YAK.

Matematik öğretiminde temel kavramlar, Zihin Engellilerde matematik öğretimine hazırlık, Zihin Engellilere matematik Öğretiminde Kullanılacak Yöntem ve Materyallerin Geliştirilmesi. özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 527) KAYNAŞTIRMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

Kaynaştırmanın tanımı, ortaya çıkışı, özellikleri, kaynaştırma programının hazırlanması, kaynaştırma programı hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler. özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 529) ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİ

Erken dönem; Erken Özel Eğitim Hizmetleri: Eve dayalı, kuruma dayalı, eve ve kuruma dayalı; Erken Özel eğitim Programları: Dünyada kullanılan programlar, ülkemizde kullanılan programlar; Aile Merkezli Erken Özel Eğitim Programlarının Uygulama Şekilleri: Uzman merkezli, aile güdümlü, aile odaklı, aile merkezli; Küçük Adımlar: Küçük Adımlar?a giriş, iletişim becerileri gelişim alanı ve uygulama becerileri, büyük kas gelişim alanı ve uygulama becerileri, küçük kas gelişim alanı ve uygulama becerileri, alıcı dil gelişim alanı ve uygulama becerileri, kişisel ve toplumsal beceriler gelişim alanı ve uygulama becerileri.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 531) ÖZEL EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Özel eğitimde insan kaynağının önemi ve kaynakların yönetimi ve yönetim ilkeleri.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 533) ÖZEL EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Nitel Araştırmalar: Nitel araştırmaların genel özellikleri; Nitel ve nicel araştırmaların özelliklerinin karşılaştırılması; Nitel araştırmalarda etik ilkeler; Nitel araştırmalarda veri topluma teknikleri, Ayrıntılı saha gözlemleri, Görüşmeler, Doküman toplama, Günlük kayıtlar, Odyo ve video kayıtlar; Nitel araştırma desenleri, Vaka çalışmaları, Çok sahalı çalışmalar, Uygulamalı nitel araştırmalar, Değerlendirme ve politik araştırmalar, Eylem-pedagojik araştırmalar; Nitel araştırmalarda analiz, Makro ve mikro analiz; araştırma önerisi; Araştırma raporu; İletişim ve eğitimde nitel araştırmalar; Nitel Araştırma rapor ve makaleler analizi.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 535) ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMA YAKLAŞIMLARI

Zihin Engelli Çocuklarda Dil, İletişim ve Konuşma Sorunları; Kavram ve Tanımlar; Erken Bebeklik ve Okulöncesi Dil Gelişimi Sorunları; Okul Çağı Dil Öğrenme ve Okuma Yazma Sorunları; Normal ve Zihin Engelli Çocukların İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması; İletişim Becerilerinin Kazandırılmasında Çağdaş Yöntemler; Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uygulayabileceği Öğretim Yöntemleri.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 522) DÖNEM PROJESİ

Bir dönem projesi hazırlanacaktır.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 524) DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI

Duygu ve davranış bozukluklarının tanımı, sınıflandırılması, nedenleri, bu çocukların özellikleri, duygu ve davranış bozukluklarını değerlendirme yöntemleri, duygu ve davranış bozukluklarını önleme ve düzeltme yöntemleri.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 (ÖEB 526) ENGELLİLERE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

Devimsel gelişim, devimsel farklılıklar, engel kümelerinin devimsel özellikleri, devimsel beceri ve alışkanlık kazandırma. Devim ve ritm.özel ders,bitirme projesi,dönem ödevi,proje

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Şubat 2024
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829