Beden Eğitimi Bitirme tezi

 

DERS TANIMLARI

 

 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİMDALI

 ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

 Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı

Ders Programı

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 117

Beden Eğt. Ve Sporun Temel. ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

2 0 2

BEÖ 130

Eğitim Psikolojisi ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 121

Eğitim Bilimlerine Giriş  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 302

Beceri Öğrenimi ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 235

Öğretim İlke ve Yöntemleri ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 314

Eğitsel Oyunlar ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

1 2 2

BEÖ 301

Psikomotor Gelişim  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ320

Sınıf Yönetimi ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

2 0 2

BEÖ 313

Bed. Eğt. Ve Spor Tarihi  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

2 0 2

BEÖ 324

Etkili İletişim Becerileri  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

3 0 3

BEÖ 315

Özel Öğretim Yöntemleri I ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

2 2 3

BEÖ 414

Beden Eğitimi ve Spor Yön. ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 413

Rehberlik  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 452

Herkes İçin Spor  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

2 0 2

BEÖ 451

Drama  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

2 2 3

 

 

 

 

BEÖ 117

Sporda Etik  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

3 0 3

 

 

 

 

BEÖ 121

Rekreasyon Eğitimi

S

3 0 3

 

 

 

 

 

Not: Bilimsel hazırlık sınıfından kaç kredilik ders alınacağı öğrencinin transkriptine bakılarak kararlaştırılacaktır.

 

 


ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİMDALI

 

Tezsiz Yüksek Lisans Ders Programı 

 

ANABİLİM DALI    : Beden Eğitimi Öğretmenliği

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 501

Beden Eğitiminde Prog. Gel. ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 502

Motor Becerilerin Öğren.  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 503

Spor Bilimlerinde Araş. Yönt  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 508

Bed. Eğ. Öğr. Ölçme ve Değ.  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Z

3 0 3

BEÖ 505

Beden Eğit. Öğr.-Öğr. Süreç.

Z

3 0 3

Seçimlik

S

3 0 3

 

 

BEÖ 530

Dönem Projesi (IV Yarıyıl)

Z

0 1 0

 

 

BEÖ 506

Seminer

Z

0 3 0

Toplam

 

9 0 9

Toplam

 

9 4 9

 

Seçimlik Dersler

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü

TUK

 

BEÖ 507

Motor Gelişim ve İnsan Har. ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

3 0 3

BEÖ 504

Spor Bilimlerinde İstatistik

S

3 0 3

BEÖ 509

Karşılaştır. Bed. Eğt. Program ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ.

S

3 0 3

BEÖ 510

Nitel Beceri Analizi

S

3 0 3

BEÖ 511

Egzersiz ve Spor Psikolojisi  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

3 0 3

BEÖ 512

Spor Sosyolojisi

S

3 0 3

BEÖ 513

Beden Eğitiminde Rek. Uyg.  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

3 0 3

BEÖ 514

Bed. Eğ. Öğret. Karşılaş. Sor.

S

3 0 3

BEÖ 515

Okul Ön. Oyun ve Hareket  ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

S

3 0 3

BEÖ 516

Engellilerde Bed.  Eğ. Ve Öğ.

S

3 0 3

BEÖ 517

Spor Tarihi, Fels. Ve Olimp.

S

3 0 3

BEÖ 518

Bed. Eğt.  Ve Fiziksel Sağlık

S

3 0 3

BEÖ 519

Bed. Eğt. Teknoloji Kullanımı

S

3 0 3

BEÖ 520

Sosyal Bilim. Nitel Arş.Yön.

S

3 0 3

BEÖ 521

Bed. Eğt. Sporda Etik

S

3 0 3

BEÖ 522

Spor ve Sosyal Psikoloji

S

3 0 3

 

 

BEÖ 526

Spor Bilim. Çağ. Gelişmeler

S

3 0 3

 

 

Not: III. Yarıyılda tüm dersler seçmeli derslerden alınacak. Öğrenciler IV. Yarıyıl Dönem Projesi dersini almak zorundadır.

 

Mezuniyet Şartı:       a. I. Yarıyılda kredilik zorunlu 3 ders,

b. II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders, 3 kredilik seçmeli 1 ders ve II. Yarıyılda Seminer dersi, ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

c. III. Yarıyılda 12 kredilik seçmeli 4 ders alınarak toplam 30 kredilik 10 ders alınacaktır.

d. Mezun olabilmek için öğrencinin Dönem Projesini tamamlaması gerekmektedir.

DERS TANIMLARI

 psikoloji tez konuları,
bitirme ödevi,
bitirme ödevi örneği,
bitirme ödevi örnekleri,
bitirme ödevi konuları,
bitirme ödevi nasıl hazırlanır,
doktora tezleri,
örnek tezler,
lisans tezleri,
üniversite tezleri,
yüksek lisans tezi nasıl yazılır,
bitirme projesi örnekleri,
bitirme projeleri,
bitirme ödevleri,
bitirme tez örnekleri,
lisans bitirme tezleri,

BEÖ   501  Beden Eğitiminde Program Geliştirme            ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ                                         (3  0  3)

            Eğitim – öğretim kuramlarından yola çıkılarak, beden eğitimi alanında ki ders programları ve program geliştirmeye duyulan gereksinim, programı düzenleme ve program geliştirme arasındaki farklılıklar; beden eğitimi programının boyutları, program geliştirme yolları, beden eğitimi dersinin hedefleri, davranışsal analizleri, içerik oluşturma yaklaşımları, eğitim durumu ve sınama durumu gibi unsurlar işlenecektir.

 

BEÖ   502   Motor Becerilerin Öğrenimi            ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ                                                        (3  0  3)

            Motor becerilerin kontrolü, gelişimi ve öğrenimi dersi, pedagoji tabanlı konularla Anatomi, Fizyoloji, Biyomekanik konuların teorilerine ve temellerine bağlantı kurarak; öğrencinin insan hareketlerinde gelişim kontrolünün nasıl olduğunu, öğrenmenin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini öğrencilere fırsat vererek anlamalarını ve keşfetmelerini sağlar. Motor becerilerin öğrenimi, işlevsel becerilerin başarılmasında hareket ve eylem analizinin nitel ve nicelliğini tanıtan araştırmalar üzerinde durur.

 

BEÖ   503  Spor Bilimlerinde  Araştırma Yöntemleri  (3  0  3)ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Başkalarınca yapılmış araştırmalardan yararlanabilmek, araştırma önerisi hazırlayabilmek ve küçük çapta araştırmalar yapabilmek için gerekli teknik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

 

BEÖ   504     Spor Bilimlerinde İstatistik   (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

İstatistiğin bilimsel yeri, istatistiksel  teknik ve yöntemlerin spor bilimlerinde uygulanışı ve yorumlanması.

 

BEÖ   505   Beden Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Süreçleri      (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Gelişim evreleri, öğrenme kuramları, pekiştireç, dönüt, transfer gibi konulara incelenecek; bunların beden eğitimi öğretimindeki etkileri araştırılacak; beden eğitimi öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri açıklanacak ve uygulamaları yapılacaktır.

 

BEÖ   506   Seminer            (0  3  0) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Beden eğitimi alanına program geliştirme teknikleri uygulanacak, bu alanda program düzenleme modelleri yapılandırılacaktır. Öğrencilerin alan çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaları sağlanarak, alanda yazılmış olan tezler incelenecek ve sonuçlar seminerlerle sunulacaktır.

 

BEÖ   507  Motor Gelişim ve İnsan Hareketi       (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Gelişim bütünlüğü içinde motor gelişimi ve hareket gelişimini etkileyen faktörlerin, gelişim dönemleri çerçevesinde incelenmesi.

 

BEÖ 508   Beden Eğitimi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme  (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Öğrenci başarısını değerlendirmede kullanılacak değerlendirmeyi planlama, ölçme araçlarını hazırlama, uygulama, puanlama, ölçme sonuçlarını yorumlama (not verme), bunları çeşitli eğitim kararlarında kullanabilmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

 

BEÖ   509  Karşılaştırmalı Beden Eğitimi Programları  (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Eğitim bilimleri ve spor bilimlerindeki gelişmeler karşılaştırmalı olarak ele alınır. Beden eğimindeki farklı eğitim yaklaşımları incelenerek günümüzdeki çağdaş eğitim anlayışları ile karşılaştırması yapılır. Ülkemizdeki beden eğitimi anlayışının dayanakları ve gerekçeleri üzerinde tartışılır.

 

BEÖ   510   Nitel Beceri Analizi     (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor becerilerinin nitel (Qualitative) analizi, performansı yükseltmek amacıyla en uygun buluş ve yöntemin sağlanması için insan hareketlerine ait kalitelerin iç gözlem yoluyla yargılama işlemlerinin sistematik bir çalışmasıdır. Nitel beceri analizi sayısal olmayan veriler kullanarak performans ölçümüne yönelir ve performansın sözel olarak açıklanmasını sağlar. Nitel beceri analizi, kinesyolojinin sağladığı bütün alt konulardan yararlanarak çalışmalarını gerçekleştirir.

 

BEÖ   511   Egzersiz ve Spor Psikolojisi    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor ve egzersize katılımı etkileyen, bireysel toplumsal, psikolojik ve programa ilişkin etmenler ve süreçlerin incelenmesi. Egzersize katılımı etkileyen psikolojik süreçler ve davranışlar ile etkili egzersiz liderliği için gerekli beceri ve tekniklere ilişkin kuramsal bilgiler.

 

BEÖ   512  Spor Sosyolojisi            (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili olguları, olayları ve deneyimleri sosyolojik açıdan değerlendirerek konulara ışık tutmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu dersin içeriği açısından sporun sosyolojik boyutları ve bunlarla ilgili teorilere, yaklaşımlara, kavramlara, prensiplere ve uygulamalara yer verilecektir. Bu doğrultuda, Toplum-Bilim-Spor, Spor sosyolojisinin işlevleri, Birey ve toplum, Spor ve toplumsal yaşam, Spor ve sosyal eşitsizlik, Sporda sosyal gruplar, Şiddet ve spor ve Sosyal gelişme konuları ders içeriğinde yer alacak ve bu konularla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar derinlemesine sistematik olarak incelenecektir.

BEÖ   513   Beden Eğitiminde Rekreasyon Uygulamaları         (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Rekreasyonun tanımı, felsefesi, sosyolojik açıdan perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri, okul ve ailenin rolü, rekreasyon eğitiminin beden eğitimi öğretimi açısından önemi, etkisi ve uygulamaları.

 

BEÖ   514   Beden Eğitimi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Türk Eğitim sistemi içerisinde beden eğitimi alanının yeri ve önemi, beden eğitimi derslerinde karşılaşılan sorunlar ve nedenleri, bu sorunların çözüm yolları, beden eğitimi öğretmeni yetiştirme sorunları ve bunun öğrenme – öğretme ortamına etkileri gibi konular çalışılacak.

 

BEÖ   515  Okul Öncesi Dönemde  Oyun ve Hareket                 (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Oyunun tanımı ve tarihçesi, oyunun genel amaçları, oyunun çocuk gelişimine etkisi ve okul öncesi dönemde oyunun yeri ve önemi. Oyun çeşitleri, okul öncesi dönemde oyunlarla beceri kazanımı, okul öncesi dönemden ilköğretime geçişte oyunun yeri ve önemi, uygulamalu oyun örnekleri gibi konular ele alınarak incelenecektir.

 

BEÖ   516   Engellilerde Beden Eğitimi ve Öğretimi       (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Engelli çocukların zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerini öğrenerek, beden eğitimi ve oyun derslerini bu özelliklere göre uyarlamak. Ayrıca görme, işitme ve ortopedik engelli bireylerle zihin engelli bireylerin yapabildikleri spor branşlarını tanıma ve bunlarla ilgili organizasyon yapan ulusal ve uluslar arası kuruluşları öğrenmeyi içermektedir.

 

 

BEÖ   517   Spor Tarihi, Felsefesi ve Olimpizm    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Sporun varoluş nedenleri, gelişimi ve dayandığı temel felsefeler. Spor tarihinde ortaya çıkan temel akımlar ve gelişime etkileri. Olimpik Hareket, Olimpik İdealler ve Olimpiyat Oyunları ile birlikte Olimpizm düşüncesi incelenecektir.

 

BEÖ   518  Beden Eğitimi ve Fiziksel Sağlık         (3 0 3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

 

Beden eğitimi ve fiziksel sağlık dersi, beden eğitimi derslerinde yapılan etkinliklerin öğrencilerdeki fiziksel sağlık gelişimini koordinatif (ritm, denge, reaksiyon, ayrım, oryantasyon, uyum) ve motorik yetenekleri (sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik) boyutuyla inceler ve ortaya koyar. Bu dersi alan lisansüstü öğrencilerinden beden eğitimi derslerindeki koordinatif ve motorik yeteneklerin analizini yapabilmesi beklenilir.

 

BEÖ   519  Beden Eğitimi Öğretiminde Teknoloji Kullanımı     (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Beden eğitimi öğretiminde teknoloji kullanımı, öğrenme ve öğretme süreci içinde ilgili öğrenmenin kılavuzlanmasını sağlayabilecek malzeme, materyal, teknolojik araç ve gereçleri tanıyarak gerçek ortamda doğru bir şekilde kullanabilmeyi gerçekleştirebilmek için bu ürünlerin sistematik bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsayan etkinliklerdir. Bu faaliyetlerin beden eğitimi ve spor alanında bilgisayar tabanlı ürünlerin kullanımlarına ilişkin çalışmalar yapar.

 

BEÖ   520   Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Nitel araştırmanın dayanağı olan temel disiplin alanları, nitel araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri,; gözlem, görüşme, doküman analizi incelemesi. Nitel araştırmalarda kullanılna veri analiz yöntemleri; betimsel analiz, içerik analizi, metafor kullanımı, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik çalışmaları incelenecektir.

 

BEÖ   521   Beden Eğitimi ve Sporda Etik    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Ahlak gelişim kuramları, tarihsel süreç içerisinde etik kavramı ve içeriği. Felsefe ve etik, değerler, etik kodlar, eğitimde etik, beden eğitimi öğretmenliği ve etik, beden eğitimi ve sporda etik, fair play ve örnek olay incelemesi gibi konular ele alınarak tartışılacaktır.

 

BEÖ   522   Spor Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor bilimlerinin tarih süreci içinde gelişimi, felsefi dayanakları ve günümüzde spor bilimlerine bakış. Spor bilimlerinin bilimsel tabanı ve güncel gelişmeler. Spor bilimlerindeki gelişmeleri etkileyen faktörler.

 

BEÖ   524   İleri İstatistik     (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Parametrik kestirici istatistiklerin tanıtılması, hipotez testi, varyans analizi, MANOVA ve benzeri tekniklerin kullanılması ve kullanım alanlarının tanıtımı, temel parametrik olmayan testlerin tanıtımı.

 

BEÖ   522   Spor ve Sosyal Psikoloji    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Toplumsallık ve spor , sosyal algı, saldırganlık ve spor, spora karşı tutumlar ve tutum değiştirme, grup yapısı ve sporda liderlik, toplumsal etki ve uyma, spor takımlarında grup dinamiği, kent ve çevre psikolojisi ve spor ilişkileri tartışılacaktır.

 

BEÖ   501  Beden Eğitiminde Program Geliştirme      ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ                                                (3  0  3)

            Eğitim – öğretim kuramlarından yola çıkılarak, beden eğitimi alanında ki ders programları ve program geliştirmeye duyulan gereksinim, programı düzenleme ve program geliştirme arasındaki farklılıklar; beden eğitimi programının boyutları, program geliştirme yolları, beden eğitimi dersinin hedefleri, davranışsal analizleri, içerik oluşturma yaklaşımları, eğitim durumu ve sınama durumu gibi unsurlar işlenecektir.

 

BEÖ   502   Motor Becerilerin Öğrenimi             ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ                                                        (3  0  3)

            Motor becerilerin kontrolü, gelişimi ve öğrenimi dersi, pedagoji tabanlı konularla Anatomi, Fizyoloji, Biyomekanik konuların teorilerine ve temellerine bağlantı kurarak; öğrencinin insan hareketlerinde gelişim kontrolünün nasıl olduğunu, öğrenmenin ne zaman ve nasıl meydana geldiğini öğrencilere fırsat vererek anlamalarını ve keşfetmelerini sağlar. Motor becerilerin öğrenimi, işlevsel becerilerin başarılmasında hareket ve eylem analizinin nitel ve nicelliğini tanıtan araştırmalar üzerinde durur.

 

BEÖ   503  Spor Bilimlerinde  Araştırma Yöntemleri  (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Başkalarınca yapılmış araştırmalardan yararlanabilmek, araştırma önerisi hazırlayabilmek ve küçük çapta araştırmalar yapabilmek için gerekli teknik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

 

BEÖ   504     Spor Bilimlerinde İstatistik   (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

İstatistiğin bilimsel yeri, istatistiksel  teknik ve yöntemlerin spor bilimlerinde uygulanışı ve yorumlanması.

 

BEÖ   505   Beden Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Süreçleri      (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Gelişim evreleri, öğrenme kuramları, pekiştireç, dönüt, transfer gibi konulara incelenecek; bunların beden eğitimi öğretimindeki etkileri araştırılacak; beden eğitimi öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntemleri açıklanacak ve uygulamaları yapılacaktır.

 

BEÖ   506   Seminer            (0  3  0) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Beden eğitimi alanına program geliştirme teknikleri uygulanacak, bu alanda program düzenleme modelleri yapılandırılacaktır. Öğrencilerin alan çalışmaları üzerinde yoğunlaşmaları sağlanarak, alanda yazılmış olan tezler incelenecek ve sonuçlar seminerlerle sunulacaktır.

 

BEÖ   507  Motor Gelişim ve İnsan Hareketi       (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Gelişim bütünlüğü içinde motor gelişimi ve hareket gelişimini etkileyen faktörlerin, gelişim dönemleri çerçevesinde incelenmesi.

 

BEÖ 508   Beden Eğitimi Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme  (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Öğrenci başarısını değerlendirmede kullanılacak değerlendirmeyi planlama, ölçme araçlarını hazırlama, uygulama, puanlama, ölçme sonuçlarını yorumlama (not verme), bunları çeşitli eğitim kararlarında kullanabilmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

 

BEÖ   509  Karşılaştırmalı Beden Eğitimi Programları  (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Eğitim bilimleri ve spor bilimlerindeki gelişmeler karşılaştırmalı olarak ele alınır. Beden eğimindeki farklı eğitim yaklaşımları incelenerek günümüzdeki çağdaş eğitim anlayışları ile karşılaştırması yapılır. Ülkemizdeki beden eğitimi anlayışının dayanakları ve gerekçeleri üzerinde tartışılır.

 

BEÖ   510   Nitel Beceri Analizi     (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor becerilerinin nitel (Qualitative) analizi, performansı yükseltmek amacıyla en uygun buluş ve yöntemin sağlanması için insan hareketlerine ait kalitelerin iç gözlem yoluyla yargılama işlemlerinin sistematik bir çalışmasıdır. Nitel beceri analizi sayısal olmayan veriler kullanarak performans ölçümüne yönelir ve performansın sözel olarak açıklanmasını sağlar. Nitel beceri analizi, kinesyolojinin sağladığı bütün alt konulardan yararlanarak çalışmalarını gerçekleştirir.

 

BEÖ   511   Egzersiz ve Spor Psikolojisi    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor ve egzersize katılımı etkileyen, bireysel toplumsal, psikolojik ve programa ilişkin etmenler ve süreçlerin incelenmesi. Egzersize katılımı etkileyen psikolojik süreçler ve davranışlar ile etkili egzersiz liderliği için gerekli beceri ve tekniklere ilişkin kuramsal bilgiler.

 

BEÖ   512  Spor Sosyolojisi            (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor ve fiziksel aktivite ile ilgili olguları, olayları ve deneyimleri sosyolojik açıdan değerlendirerek konulara ışık tutmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu dersin içeriği açısından sporun sosyolojik boyutları ve bunlarla ilgili teorilere, yaklaşımlara, kavramlara, prensiplere ve uygulamalara yer verilecektir. Bu doğrultuda, Toplum-Bilim-Spor, Spor sosyolojisinin işlevleri, Birey ve toplum, Spor ve toplumsal yaşam, Spor ve sosyal eşitsizlik, Sporda sosyal gruplar, Şiddet ve spor ve Sosyal gelişme konuları ders içeriğinde yer alacak ve bu konularla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar derinlemesine sistematik olarak incelenecektir.

BEÖ   513   Beden Eğitiminde Rekreasyon Uygulamaları         (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Rekreasyonun tanımı, felsefesi, sosyolojik açıdan perspektifi, rekreasyon programları, organizasyon ilkeleri, okul ve ailenin rolü, rekreasyon eğitiminin beden eğitimi öğretimi açısından önemi, etkisi ve uygulamaları.

 

BEÖ   514   Beden Eğitimi Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Türk Eğitim sistemi içerisinde beden eğitimi alanının yeri ve önemi, beden eğitimi derslerinde karşılaşılan sorunlar ve nedenleri, bu sorunların çözüm yolları, beden eğitimi öğretmeni yetiştirme sorunları ve bunun öğrenme – öğretme ortamına etkileri gibi konular çalışılacak.

 

BEÖ   515  Okul Öncesi Dönemde  Oyun ve Hareket                 (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Oyunun tanımı ve tarihçesi, oyunun genel amaçları, oyunun çocuk gelişimine etkisi ve okul öncesi dönemde oyunun yeri ve önemi. Oyun çeşitleri, okul öncesi dönemde oyunlarla beceri kazanımı, okul öncesi dönemden ilköğretime geçişte oyunun yeri ve önemi, uygulamalu oyun örnekleri gibi konular ele alınarak incelenecektir.

 

BEÖ   516   Engellilerde Beden Eğitimi ve Öğretimi       (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Engelli çocukların zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim özelliklerini öğrenerek, beden eğitimi ve oyun derslerini bu özelliklere göre uyarlamak. Ayrıca görme, işitme ve ortopedik engelli bireylerle zihin engelli bireylerin yapabildikleri spor branşlarını tanıma ve bunlarla ilgili organizasyon yapan ulusal ve uluslar arası kuruluşları öğrenmeyi içermektedir.

 

 

BEÖ   517   Spor Tarihi, Felsefesi ve Olimpizm    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Sporun varoluş nedenleri, gelişimi ve dayandığı temel felsefeler. Spor tarihinde ortaya çıkan temel akımlar ve gelişime etkileri. Olimpik Hareket, Olimpik İdealler ve Olimpiyat Oyunları ile birlikte Olimpizm düşüncesi incelenecektir.

 

BEÖ   518  Beden Eğitimi ve Fiziksel Sağlık         (3 0 3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

 

Beden eğitimi ve fiziksel sağlık dersi, beden eğitimi derslerinde yapılan etkinliklerin öğrencilerdeki fiziksel sağlık gelişimini koordinatif (ritm, denge, reaksiyon, ayrım, oryantasyon, uyum) ve motorik yetenekleri (sürat, kuvvet, dayanıklılık, esneklik) boyutuyla inceler ve ortaya koyar. Bu dersi alan lisansüstü öğrencilerinden beden eğitimi derslerindeki koordinatif ve motorik yeteneklerin analizini yapabilmesi beklenilir.

 

BEÖ   519  Beden Eğitimi Öğretiminde Teknoloji Kullanımı     (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Beden eğitimi öğretiminde teknoloji kullanımı, öğrenme ve öğretme süreci içinde ilgili öğrenmenin kılavuzlanmasını sağlayabilecek malzeme, materyal, teknolojik araç ve gereçleri tanıyarak gerçek ortamda doğru bir şekilde kullanabilmeyi gerçekleştirebilmek için bu ürünlerin sistematik bir şekilde tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsayan etkinliklerdir. Bu faaliyetlerin beden eğitimi ve spor alanında bilgisayar tabanlı ürünlerin kullanımlarına ilişkin çalışmalar yapar.

 

BEÖ   520   Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Nitel araştırmanın dayanağı olan temel disiplin alanları, nitel araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri,; gözlem, görüşme, doküman analizi incelemesi. Nitel araştırmalarda kullanılna veri analiz yöntemleri; betimsel analiz, içerik analizi, metafor kullanımı, nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik çalışmaları incelenecektir.

 

BEÖ   521   Beden Eğitimi ve Sporda Etik    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Ahlak gelişim kuramları, tarihsel süreç içerisinde etik kavramı ve içeriği. Felsefe ve etik, değerler, etik kodlar, eğitimde etik, beden eğitimi öğretmenliği ve etik, beden eğitimi ve sporda etik, fair play ve örnek olay incelemesi gibi konular ele alınarak tartışılacaktır.

 

BEÖ   522   Spor Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Spor bilimlerinin tarih süreci içinde gelişimi, felsefi dayanakları ve günümüzde spor bilimlerine bakış. Spor bilimlerinin bilimsel tabanı ve güncel gelişmeler. Spor bilimlerindeki gelişmeleri etkileyen faktörler.

 

BEÖ   524   İleri İstatistik     (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

            Parametrik kestirici istatistiklerin tanıtılması, hipotez testi, varyans analizi, MANOVA ve benzeri tekniklerin kullanılması ve kullanım alanlarının tanıtımı, temel parametrik olmayan testlerin tanıtımı.

 

 

 

 

BEÖ   522   Spor ve Sosyal Psikoloji    (3  0  3) ÖZEL DERS,BİTİRME TEZİ,DÖNEM ÖDEVİ

Toplumsallık ve spor , sosyal algı, saldırganlık ve spor, spora karşı tutumlar ve tutum değiştirme, grup yapısı ve sporda liderlik, toplumsal etki ve uyma, spor takımlarında grup dinamiği, kent ve çevre psikolojisi ve spor ilişkileri tartışılacaktır.

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930