Müzik Özel Ders

 

Doktora Ders Programı

ANABİLİM DALI    : Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı                   :  Müzik Eğitimi

 

Birinci Yarıyıl/First Semester

İkinci Yarıyıl/Second Semester

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

MEB 651

 

İstatistik

 

Anadal Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri

 

Seçmeli Ders I

Z

Z

 

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

MEB 650

 

 

 

MEB 652

Müzik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme

 

Müziksel Çözümleme

 

Seçmeli II

Z

 

Z

 

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

Toplam  

9 0 9

   

9 0 9

 

Üçüncü Yarıyıl/Third Semester

Dördüncü Yarıyıl/Fourth Semester

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

MEB 653

 

 

MEB 655

Müzik Eğitiminde Arş. Konu Yönelimleri

 

Müzik Eğitiminde Doğu Batı Etkileşimi

 

Seçmeli III

 

Z

Z

S

3 0 3

3 0 3

3 0 3

 

MEB 654

 

 

 

 

 

MEB 656

Çağdaş Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri

 

Seçmeli IV

 

Seminer

Z

 

S

 

Z

3 0 3

3 0 3

0 3 0

 

Toplam  

9 0 9

   

6 3 6

Z. Zorunlu                   T. Teorik                     S. Seçimlik                  U. Uygulama               K. Kredi

 

Anadal Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri Dersi Çalgı Kodları

 

Dersin Kodu Dersin Adı

Dersin Türü

T U K

MEB 601

MEB 611

MEB 613

MEB 619

MEB 625

MEB 627

MEB 629

MEB 631

MEB 633

MEB 637

MEB 641

Keman

Viyola

Çello

Piyano

Ses Eğitimi (Şan)

Armoni

Gitar

Yan flüt

Bağlama

Klarinet

Saksafon

Z

 

 

 

 

3 0 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimlik Dersler

ANABİLİM DALI    :Güzel Sanatlar Eğitimi

Bilim Dalı                   : Müzik Eğitimi

 

Birinci – Üçüncü Yarıyıl/First – Third Semester

İkinci – Dördüncü Yarıyıl/Second – Fourth Semester

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T U K Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T U K
MEB 677

 

MEB 679

 

MEB 681

MEB 683

 

MEB 685

 

 

Türk Müziği Çok  özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,Seslendirme Teknikleri

Türk Müzik Eğitimi Tarihi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Müzik Psikolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Antik Dönem ile 16.yy. Arası Batı Müzik Sanatı

Okul Çalgı Dağarcığı ve Eğitim Yönetim Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

 

S

 

S

 

S

S

 

S

 

 

 3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

MEB 660

 

MEB 662

 

 

MEB 664

 

MEB 666

Müziksel Öğrenme ve Öğretim Kuramları özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Okul Koro Dağarcığı ve Eğitim Yönetim Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

17.yy.dan Günümüze Müzik Evrimi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Oda Müziği Edebiyatı ve Uygulamaları özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

S

 

S

 

 

S

 

S

 

 3 0 3

3 0 3

3 0 3

3 0 3

 

 

 

M

Mezuniyet için tez çalışmasının tamamlanması gerekmektedir. özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

 

 

DOKTORA PROGRAMI DERS TANIMLARI

Zorunlu Dersler

651 İstatistik özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

İleri düzeyde istatistik işlemleri kavrama ve kullanabilme becerilerini geliştirmek, istatistiğin kullanım alanlarını ve yöntemlerini irdelemek.

Anadal Eğitimi ve Öğretim Yöntemleri  özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Çalgı öğretim ve seslendirme becerilerinin yöntem ve performans bakımından gelişimi. (Dersi alabilmek için ilgili öğretim üyesinin onayı gerekmektedir). Bu ders Yüksek lisans programındaki sistemle paralellik göstermektedir.

Müzik tarihinin çeşitli dönemlerini kapsayıcı okul korosu ve/veya profesyonel koro oluşumlarını içerebilecek; şeflik sanatına ilişkin inceliklerini teknik ve yorum bakımından uygulamalı yöntemsel analiz.

650 Müzik Eğitiminde Program Çözülmeme ve Değerlendirme  özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Müzik eğitim programlarını öğelerine, öğeler arası ilişkilere ve bu öğeler ile ilişkilerin dayandığı temellere ayrıştırmada izlenen yaklaşımlar. Program değerlendirmenin temel niteliği, amaç ve ilkeleri; tanıma-seçme-yerleştirmeye, izleme-biçimlendirmeye, erişilen öğrenme düzeyini belirleme değer biçmeye yönelik değerlendirme, ilke, ölçüm, ölçüt ve işlemleri; Müzik eğitim-öğretim programlarının sağlamlılık, tutarlılık, işlerlik ve etkililiklerini belirleme yolları.

652 Müziksel Çözümleme özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Müzik eserlerinin türsel/biçimsel, özgüsel/dokusal, üslupsal/biçimsel çözümlemeleri; müziksel çözümlemede felsefi/estetik, tarihsel, toplumsal, kültürel ve psikolojik yaklaşımlar.

653 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Bütün düzeylerde müzik eğitimi ile ilgili önemli araştırmalar; müzik eğitiminin çeşitli boyutlarında, genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar.

655 Müzik Eğitiminde Doğu Batı Etkileşimi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Doğu ve Batı etkileşimi çerçevesinde, günümüz müzik eğitiminde yaklaşımlar; yaratıcılık, eğitim, felsefe alt başlıklarında, çok kültürlülük ve kültürler arası ilişkilere dayalı dünya müziği üzerine incelemeler.

654 Çağdaş Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Bireyin müzik potansiyelini ortaya çıkarıp, geliştirme yönünde her olasılığın denenip, özellikle bireye görelik ilkesiyle çağdaş teknolojinin de yardımıyla kendini ifade etmesini sağlama.

656 Seminer özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

1- Doktora derecesine yönelik, ilgili fakülte öğretim üyelerinden biri ile öğrenci arasında düzenlenen çalışma programıdır.  Müzik eğitimine ilişkin bir problem doktora esaslarına uygun bir biçimde (bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem getirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama) çeşitli yöntemlerle araştırılarak çözüm önerileri raporlaştırılır.

2- Doktora düzeyinde yapılan çalışmaların sonucunda, çeşitli dönemlerden ve tekniklerden oluşan, geleneksel ve çağdaş Türk müziği ile uluslararası sanat müziğinden eserleri içeren bir dağarcığın çalgı veya ses(şan) konseri ile sergilenmesi.

3- 1. ve 2. maddelerdeki çalışmaları yapmak önkoşuldur

 

Seçimlik Dersler özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

677 Türk Müziği Çok Seslendirme Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Türk müziğinin çok seslendirilme yöntemleri, çözümlenmesi ve uygulanması.

679 Türk Müzik Eğitimi Tarihi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Türk eğitim sistemi içinde müzik eğitiminin yeri ve önemi, imparatorluk öncesi dönemlerde Türk müzik eğitiminin genel görünümü, imparatorluk ve Cumhuriyet dönemlerinde Türk müzik eğitimi, Türk müzik eğitiminde son gelişmeler ve yeni yönelişler.

681 Müzik Psikolojisi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Ses, müzik, gelişim, eğitim psikolojisi gibi alt başlıklardan oluşan müzik psikolojisinin müzik eğitiminin çeşitli boyutlarıyla olan ilişkilerinin irdelenmesi ve çağdaş müzik eğitimindeki rolü.

683 Antik Dönem ile 16.yy. Arası Batı Müzik Sanatı özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Pisagor’dan 16.yy.a müziğin tarihsel ve teorik gelişimi Batı’da odaklaşan gelişmeler ve bu gelişimi etkileyen etkenler.

685 Okul Çalgı Dağarcığı ve Eğitim, Yönetim Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

İlköğretim öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde özellik taşıyan çalgı dağarcığının belirlenmesi ile müzik öğretmenleri için prova ve yönetim teknikleri.

660 Müziksel Öğrenme ve Öğretim Kuramları özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Müzik eğitiminin dayandığı başlıca müzik ve eğitim kuramları, genel, özengen (amatör) ve mesleksel (profesyonel) müzik eğitiminin kuramsal temelleri; ses, çalgı ve müzik kuramları eğitiminde geçerli başlıca kuramlar.

662 Okul Koro Dağarcığı ve Eğitim, Yönetim Teknikleri özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

İlköğretim öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde özellik taşıyan koro dağarcığının belirlenmesi ile müzik öğretmenleri için prova ve yönetim teknikleri.

664 17.yy.dan Günümüze Müzik Evrimi özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

17.yy.dan günümüze müziği etkileyen yaklaşımlar, akımlar, kuramlar (teoriler) ve müziksel gelişimin psikoloji, felsefe ve diğer disiplinlerle olan evrimsel ilişkileri.

666 Oda Müziği Edebiyatı ve Uygulamaları  özel ders,bitirme tezi,dönem ödev

Oda müziğinin müzik tarihi içerisindeki doğuşu gelişimi ve oluşturulan çeşitli çalgı grupları ile (ikili, üçlü, dörtlü vb.) yine müzik tarihindeki farklı döneme (Barok, klasik, romantik çağdan) ait Oda müziği edebiyatının taranması, incelenmesi ve ulusal ve evrensel örneklerin yorumlanması (seslendirilmesi) çalışmaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930