Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi

   

PSİKOLOJİ PROGRAMI

 DERS İÇERİKLERİ

1. Yıl, Birinci Dönem

,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 101 PSİKOLOJİYE GİRİŞ I  (3-0) 3

Bu derste davranışı çeşitli boyutlarda sistematik olarak inceleyen psikoloji alanları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme konuları işlenecektir.

PSİ 103 İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ I  (3-0) 3

Öğrencilerin temel istatistik kavramları ve teknikleri öğrenmeleri ve bu bilgiyi araştırma sırasında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.

MAT 123 BİLGİSAYAR I  (1-2) 3

Öğrencinin akademik çalışmalarında ve günlük yaşamlarında proje çalışmalarına katkı sağlayacak Microsoft Word programının özellikleri ayrıntılarıyla verilecektir.

PSİ 105 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I (3-0) 3

Öğrencinin basit deneysel desenler oluşturup, hipotez sınamayı gerçekleştirip raporlaştırması amaçlanmaktadır. Deney, deney çeşitleri, örneklem seçimi ve teknikleri, temel istatistik kavramlar, verinin incelenmesi gibi konular işlenecektir.

YD 101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) I (4-0) 4

Bu dersin amacı, başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi, yazma ve okuma becerileri kazandırmaktır. Ayrıca dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma konuları üzerinde durulmaktadır.

TD 101 TÜRK DİLİ I (2-0) 2

Derste dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, dilbilgisi yapısı ve kuralları (noktalama, paragraflar), genel konuşma yanlışları, düşünceyi açıklama (ifade) yeteneği, çeşitli yazım şekilleri (anı, kısa yazı, öykü, fıkra, eleştiri, roman vb.) resmi yazışmalar (dilekçe, rapor, bibliyografya, sunuş, araştırma raporu, vb.) gibi konular işlenecektir.

PSİ 107 GENEL FİZYOLOJİ (3-0) 3

Sinir sisteminin gelişimi, serebral cortex, otonom sinir sistemi, fonksiyon seviyeleri, bilişsel işlevlerin dökümü, beyinde primer alanlar, asosyasyon bölgeleri, bilişsel işlevler ve aracılık eden ağ sistemleri gibi konular işlenecektir.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

FEL 121 FELSEFEYE GİRİŞ (3-0) 3

Felsefenin tarihsel gelişimi, bilgi felsefesi ve problemleri, bilim felsefesi, problemleri ve kuramları, ahlâk felsefesi, ahlâk kuramları, estetik, eğitim felsefesi, felsefenin çağımızdaki durumu, felsefe ve işlevi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

1. Yıl, İkinci Dönem

PSİ 102 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II (3-0) 3

Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde  olan bu ders, Psikolojinin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturma amacı gütmektedir.

PSİ 104 İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ II (3-0) 3

Dersin temel amacı Psikolojide kullanılan bazı istatistiksel analiz tekniklerinin öğretilmesidir.

MAT 124 BİLGİSAYAR II (1-2) 3

Bilgisayara giriş ve bilgisayarın temel kavramları ile donanım ve yazılım bilgileri, excel ve power point programları, kelime işlemcileri ve tablo programlarının ileri özellikleri üzerinde durulmaktadır.

PSİ 106 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I (3-0) 3

Araştırma Teknikleri I dersinin devamı niteliğinde  olan dersin amacı, öğrencinin psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi edinmesini ve  bilimsel bir araştırma yapmak için deneyim kazanmasını sağlamaktır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

YD 102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) II (4-0) 4

Eğitim süresince dört beceri geliştirilecektir (dinleme, konuşma, okuma ve yazma). Ayrıca dilbilgisi yapısı anlatılacak ve kelime haznesi oluşturulacaktır.

TD 102 TÜRK DİLİ II (2-0) 2

Konuşma yeteneklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, telaffuz, tonlama, hız, vurgu ve konuşma yanlışları farkına varma, panel, sempozyum, konferans teknikleri, dinleme yeteneğini geliştirme, okuma – anlama gibi konular işlenecektir.

PSİ 108 PSİKOLOJİ TARİHİ (3-0) 3

Psikolojinin bilim olarak ortaya çıkışı, yeni psikoloji üzerinde etkili olan felsefe akımları, ilk ve ortaçağ dönemlerinde kullanılan psikolojik yaklaşımlar, psikoloji ve fizyoloji etkileşimi; psikoloji ve edebiyat; çağdaş psikoloji akımları gibi konular işlenecektir.

SOS 122 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (3-0) 3

Sosyoloji ve sosyal bilimler, sosyal yapı ve yapılaşma, sosyal eşitsizlikler, sapma ve sosyal kontrol, sosyal değişme, ırk ve etnisite, organizasyonlar gibi belli başlı sosyoloji alt başlıkları incelenecektir.

2. Yıl, Üçüncü Dönem

PSİ 201 SOSYAL PSİKOLOJİ I (3-0) 3

Dersin amacı diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.

PSİ 203 KLİNİK PSİKOLOJİYE GİRİŞ (3-0) 3

Psikoloji bilimini en önemli uygulama alanı olan bu derste, öğrencilerin bilim ve uygulama alanı olarak psikoloji ayırımı; klinik psikolojinin uluslararası ve Türkiye’deki gelişiminin tarihçesi; klinik psikolojinin klinik ekip içindeki görevlerini ve sınırları öğrenmeleri yanısıra alanda çalışacakları koşullarda neler yapabileceklerinin farkına varmaları, değişen gereksinimlere göre yeniden yapılanan alanı ve yeni tekniklerin kullanımı  ile tanışmaları amaçlanmıştır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 205 DENEYSEL PSİKOLOJİ ve YÖNTEM I (2-0) 2

Dersin amaçları deneysel yöntemin temel doğasını anlamak ve psikoloji araştırmalarına uygulamak; bir deney deseni oluşturacak şekilde psikolojik değişkenleri seçmektir.

PSİ 207 PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (1-3) 3

Dersin amacı, Psikoloji araştırmalarının analiz sürecinde kullanılan SPSS programının tanıtılması ve uygulanmasıdır.

PSİ 209 KİŞİLİK KURAMLARI I (2-0) 2

Bu dersin amacı öğrenciye kişilik üzerine bilimsel bilgi vermek, farklı kuramların yapısını, kişilik tanımlarını, kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.

YD 201 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) III (4-0) 4

Bu dersin sonunda öğrenciler geçmişte başlamış halen devam etmekte olan eylemleri ifade etmeyi, belirli bir zaman aralığında olmuş ve devam etmekte olan veya başka bir eylemle kesintiye uğrayan eylemi ifade etmeyi, resmi yolla izin almayı, bu taleplere olumlu olumsuz karşılık vermeyi, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel, daha önceden tasarlanmış gelecek eylemleri, konuşma anı itibarıyla gelecekle ilgili kararları ifade etmeyi öğrenmiş olacaklardır.

AİL 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ((2-0) 2

Osmanlılar, Osmanlı Devleti’nin, kuruluşu, yükselişi, gerileme ve çöküşü, Osmanlı’nın “Anayasal Dönemi (I. Meşrutiyet)”, Aydınlanma Döneminde Aydın Hareketleri, Yeniden düzenlenme ve Yeniden Yapılanma Kararları, Birinci Dünya Savaşının Nedenleri, Birinci Dünya Savaşı ve Sonrası, Türk Kurtuluş Savaşı, Lozan Antlaşması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde bağımsız bir cumhuriyet olarak Türkiye’nin oluşumu gibi konular üzerinde durulacaktır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

2. Yıl, Dördüncü Dönem

PSİ 202 SOSYAL PSİKOLOJİ II (3-0) 3

Sosyal Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde olan dersin temel amacı, diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.

PSİ 204 KLİNİK GÖZLEM VE GÖRÜŞME (1-2) 3

Psikoterapi’nin genel özellikleri, danışan-terapist ilişkisi, psikoterapide farklı yaklaşımlar, bireysel ve grup terapileri, psikoterapide yeni akımlar, yeni tedavi yaklaşımları, panik bozukluk ve depresyon gibi ruhsal hastalıklarda tanı ve tedavi yöntemleri gibi konular ayrıntılı olarak incelenecektir.

PSİ 206 DENEYSEL PSİKOLOJİ ve YÖNTEM II (2-0) 2

Bu ders Deneysel Psikoloji ve Yöntem I dersinin devamı olup, ölçme, kontrol etme ve değerlendirme; ayrıca farklı deneysel desenlerde  adım adım işlem yürütme ve deney düzenleme gibi amaçları gütmektedir.

PSİ 208 GRUP PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Problem çözme becerileri, takımlar, doyum, karar verme, grup düşünme, grup yapısı, yarışma gibi grup psikolojisi konuları irdelenecektir.

PSİ 210 KİŞİLİK KURAMLARI II (2-0) 2

Bu dersin amacı öğrenciye kişilik üzerine bilimsel bilgi vermek, farklı kuramların yapısını, kişilik tanımlarını, kişilik ölçme ve değerlendirme ile tedavi yollarını karşılaştırmalarını sağlamaktır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

YD 202 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) IV (4-0) 4

Öğrenci kazandığı tüm becerilerini (dinleme, anlama, konuşma, yazma) kullanarak kendini, yaşantısını,çevresindeki ve ülkesindeki oluşan güncel olayları tasvir eder. Tüm işlenilen dilbilgisi konuları tekrarlanır.

AİL 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2-0) 2

1923 yılından (Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu), 1938 (Atatürk’ün ölümü) yılına kadar modern bir devletin tesisine doğru yapılan çabalar; yasal, sosyal ve kültürel reformlar; ekonomik ve dış politika, cumhuriyet dönemi sırasında ekonomi ve dış politika; iç politika ve siyasal partiler; Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce sistemi, ilkeleri ve amaçları, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlıca siyaseti ve reformları gibi konular işlenecektir.

3. Yıl, Beşinci Dönem

PSİ 301 PSİKOPATOLOJİ I (3-0) 3

Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesini yapabilmeleri için psikopatolojinin tanımı ve farklı psikoloji kuramlarına göre “normal dışı” kavramını formüle edebilmeleri amaçlanmıştır.

PSİ 303 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I (3-0) 3

Dersin amacı öğrenciye yaşamın başlangıcından ergenliğe kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır.

PSİ 305 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ I (3-0) 3

Dersin temel amacı bilişsel davranışın analiziyle ilgili kuram ve öğrenme stillerini vurgulamaktır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 307 PSİKOLOJİK TESTLER I (2-5) 3

Bu dersin amacı çeşitli Psikolojik testlere ve bu testleri uygulamaya aşinalık kazandırmaktır.

PSİ 309 PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİ (3-0) 3

Ruh sağlığının tanımı  ve önemi, ölçütleri, ruh sağlığı bozukluklarını anlamak, tanımak, ruh sağlığı kavramının gelişmesi ve değişmesi, Freud ve ilk psikoterapi uygulamaları, hasta terapist ilişkisi, hastalık öyküsü almanın yöntemleri; klinik ağırlıklı tedavi yaklaşımları; psikodinamik terapiler; davranışçı tedaviler; fenomenolojik tedavi teknikleri gibi konuların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

3.Yıl, Altıncı Dönem

PSİ 302 PSİKOPATOLOJİ II (3-0) 3

Davranış bozukluklarına giriş niteliğinde olan bu derste, davranış bozukluklarının klinik psikoloji çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin davranış bozukluklarında temel tanıları koyabilmeleri ve koydukları tanının etiyolojisini değişik psikoloji kuramlarına göre formüle edebilmeleri amaçlanmaktadır.

PSİ 304 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II (3-0) 3

Dersin amacı öğrencilere  ergenlikten yaşamın sonuna kadar olan başlıca gelişim süreçlerinin bilimsel olarak açıklanmasıdır.

PSİ 306 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ I (3-0) 3

Öğrenme psikolojisinin tarihsel temelleri, davranışçı yaklaşımı hazırlayan koşullar, modern kuramlar, edimsel koşullanma, davranışçılıkta yeni modeller, bilişsel etkileşim kuramı, Gestalt kuramı gibi konular incelenecektir.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 308 PSİKOLOJİK TESTLER II (2-5) 3

Bu ders, psikolojide kullanılan testlerin yapısı ve uygulanma koşulları, yöntemle ilgili yaklaşımlar, sosyal ve ahlâksal değerlendirmeler, ölçek türleri, zeka testleri, diğer test örnekleri ve uygulamalar, test gelişimi ve ölçek oluşturma gibi konuları içermektedir.

PSİ 310 FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ (3-0) 3

Yönetici işlevlerimiz: Düşüncelerin ve belleğin kontrolü, öngörü, içgörü, yargı, soyutta düşünme, dikkat, inisiyatif, motivasyon, çeldiricilere direnç. Dominant hemisfer sendromları, apraksiler, dikkatin mekana dağılımı, el tercihi, agnoziler gibi fizyolojik süreçler incelenecektir.

4. Yıl, Yedinci Dönem

PSİ 401 BİTİRME ÇALIŞMASI (0-2) 1

Bu dersin amacı, öğrencilerin seçtikleri ya da çalışmak istedikleri bir araştırma konusunda araştırma teknikleri ya da ilgili derslerdeki bilgilerini kullanarak hipotez geliştirme, konu belirleme, yöntem belirleme becerilerini geliştirmektir.

PSİ 403 ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve kapsamı, tarihi, organizasyonlarda verimlilik ve insan ilişkileri, personel seçimi, örgüt kültürü, iletişim, motivasyon, grup dinamiği, liderlik, yönetimde zaman planlaması, yönetime katılma konuları irdelenecektir.

4. Yıl, Sekizinci Dönem

PSİ 402 BİTİRME ÇALIŞMASI (0-2) 1

Öğrenciler birinci dönem temelini oluşturdukları tezlerinin ileri safhalarını (yöntem, analiz, bulgular) yürütürler.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 404 ADLİ PSİKOLOJİ (3-0) 3

Suç ve suçluluk psikolojisi; kültürel cezalandırma yöntemleri, katharsis; suçluların rehabilitasyonu; ceza evi ve suç tipleri.

                                                                              Seçmeli Dersler

FEL 207 MANTIK (3-0) 3

Klâsik ve modern mantık, iki değerli mantık, önermeler mantığı, doğruluk tablosu ve kuralları, tutarlılık, eş değerlilik ve geçerlilik denetlemesi, varlık mantığı; aksiyon, bazı aksiyonların ispatlanması; üç değerli mantık, üç değerli mantıkta aklın ilkelerinin denetlenmesi, doğal türetim yöntemi konuları irdelenecektir.

FEL 208 ETİK (3-0) 3

Değerler felsefesi, etiğin temel sorunları, kuramsal ve uygulamalı etik, biyoetik, iş etiği, ekoetik, bilim etiği, akademik etik, basın etiği gibi konuların incelenmesi amaçlanmaktadır.

FEL 209 BİLİM FELSEFESİ (3-0) 3

Bilim felsefesinin temel kavramları, bir bilim olarak psikolojide teorilerin açıklayıcı gücü, kavramlar gibi konular irdelenecektir.

FEL 210 MİTOLOJİ (3-0) 3

Mitoloji ve psikoloji ilişkisi, psikolojide kullanılan mitolojik kavram ve kişilikler, Kosmogonia, Theogonia, Anthropogonia, Zeus-Hera, Athena, Apollon, Athena, Apollon, Ares, Aphrodite, Hestia, Hephaistos, Poseidon, Demeter, Hades gibi mitolojik kahramanlar irdelenecektir.

FEL 211 UYGARLIK TARİHİ (3-0) 3

Tarih boyunca uygarlıklara genel bakış, uygarlıkların ortak özellikleri,  ilk uygarlıklar, Uzak Doğu ve Çin uygarlığı, Hint ve Japon uygarlığı, Hırıstiyanlık ve Orta Çağ Avrupası, sanayileşme, sömürgecilik, Anglo-Sakson hegemonyası, Sovyet Marksizmi, İslam  öncesi Türk kültürü, İslamiyet ve Türkler, çağdaş Türk uygarlığı gibi konular incelenecektir.

SOS 208 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ (3-0) 3

,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

Endüstri sosyolojisi nedir, endüstri toplumu, az gelişmişlik, Batı ve Doğu toplumlarının karşılaştırılması gibi konularda öğretim amaçlanmaktadır.

PSİ 211 STRES YÖNETİMİ (3-0) 3

Stres ve Kaynakları, Kuramsal Çerçeve, Stres ve Başaçıkma Davranışları, Stresle Başaçıkma Biçimleri, Başaçıkmada Kişi-Çevre Faktörleri, Kişilik ve Başaçıkma, Cinsiyet, Sosyal-Kültürel Faktörler gibi stresle ilişkili konular irdelenecektir.

PSİ 212 PSİKOMETRİ (3-0) 3
Psikoloji biliminin kullandığı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ayrıntılı şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.
PSİ 311 KÜLTÜREL PSİKOLOJİ (3-0) 3

Kültürün psikoloji çalışmalarındaki önemi; farklı kültür tanımları; kültürlerarası ve kültürel psikoloji ayırımı; araştırma yöntemleri; birey ve kültür; farklı kültürlerarası çalışmalardan örnekler; kültür ve benlik ilişkisi; yerel psikolojiler; farklı kültürlerde cinsiyet rolleri gibi konuların incelenmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 312 TRAFİK PSİKLOJİSİ (3-0) 3
Teoriler, metodlar ve trafik psikolojisindeki öğretici yaklaşımlar; trafik güvenliği ve sağlık, sürücü davranışı; sociological, sürücülüğe psikolojik ve çevresel yönden bakış açıları gibi konuların irdelenmesi amaçlanmaktadır.
PSİ 313 SAĞLIK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ (3-0) 3

Sağlık psikolojisinin tanımı, araştırma yöntemleri, sağlık davranışı, modeller, risk algılaması, özyetkinlik inancı, psikoimmunoloji, stresin tanımı, ölçülmesi ve ilgili hastalıklar, kronik hastalıkla yaşamak, tedaviye uyum; sigara, alkol ve yeme bozuklukları konularının incelenmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 314 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Çevresel Psikolojinin tanımı, tarihi ve gürültü, hava kirliliği, hava sıcaklığının insan üzerindeki etkileri, kalabalık ve kent yaşamı, kişisel alan ve mahremiyet gibi konulardaki temel araştırma ve yaklaşımlar incelenecektir.

PSİ 315 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

Sosyal bilgilenme, etkilenme süreçleri, iletişim süreci ve ikna edici iletişim kültürlerarası iletişim, dil ve iletişim, kitle iletişimi ve kitle tüketimi, tüketim kültürü yaklaşımları, tüketici davranışları, tüketici karar modelleri ve pazarlama etiği, tüketici motivasyonu ve tutumu, referans grupları gibi iletişimsel konular irdelenecektir.

PSİ 316 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER (3-0) 3

Bu derste kişilerarası ilişkileri etkileyen faktörler irdelenecektir ve ders çeşitli kuram ve teorilere giriş niteliği taşımaktadır

PSİ 317 SİYASET PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Psikolojik açıdan dünya düşünce akımları; iktidar hırsı ve arayışı; dinsel politikalar ve psikoloji; politikacıların psikanalizi gibi konuların irdelenmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 318 ADLİ KLİNİK PSİKOLOJİ (3-0) 3

Suç ve suçluluk psikolojisi; kültürel cezalandırma yöntemleri, katharsis; suçluların rehabilitasyonu; ceza evi ve suç tipleri gibi konuların irdelenmesi amaçlanmaktadır.

PSİ 319 YARATICI DRAMA (3-0) 3

Bireyin kendiyle ve başkalarıyla iletişimini, kendini  keşfetmesini, kendi yaratıcı süreçlerle ifade etmesini amaçlamaktadır.

PSİ 320 ALAN ÇALIŞMALARI (3-0) 3

Anaokulu, rehabilitasyon merkezleri, huzurevi ve adliye sarayı gibi yerlerde gözlemler yaparak, alana yönelik teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 321 EVRİMSEL PSİKOLOJİ (3-0) 3

Dersin amacı; merkezi sinir sistemi tarafından oluşturulan düşünce, duygu ve hareketlerin sonucu olarak ortaya çıkan davranışların evrimsel temellerini araştıran, yeryüzündeki yaşamın zamansal ve moleküler gelişimini açıklayan Evrim Teorisi’nin Psikoloji alanında bir uygulamasıdır.

PSİ 322 PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK (3-0) 3

Bağımlılığın temelleri; bağımlılık türleri; birey, aile ve madde bağımlılığı; bağımlılar ile yapılan destekleyici ve tedavi amaçlı çalışmalar hakkında öğretim amaçlanmaktadır.

PSİ 411 PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER (3-0) 3

Psikolojik araştırmalarda ortaya çıkan etik problemler ve çözümü incelenektir.

PSİ 412 CİNSİYET PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Kadın ya da erkek olmanın psikolojisi gelişimsel bir perspektifte izlenir. Cinsiyet farklılıkları ve çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin problemleri irdelenir. Cinsiyet farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik durumlar ve bunların getirileri özel olarak incelenir.

PSİ 413 SANAT PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Sanat psikolojisi; düşünme ve problem çözme süreçleri; yenilikçilik; örgütsel yaratıcılık; tutuculuk ve yeniliğe açık olma gibi konular incelenecktir.

PSİ 414 YAŞLILIK PSİKOPATOLOJİSİ (3-0) 3

Yaşlanmanın biyolojisi, yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişmeler, yaşlılıkta ruhsal belirtiler, yaşlılık psikolojisi, yalnızlık duygusu ve depresyon, yaşlılıktaki nörolojik bozukluklar ve tedavi ilkeleri konularını irdelemek amaçlanmaktadır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 415 ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ ANALİZİ (3-0) 3

İş analizi ve performans değerlendirme yöntemleri; iş analizinin teorik temelleri ve uygulama örnekleri irdelenecektir.

PSİ 416 TÜKETİCİ DAVRANIŞI (3-0) 3

Tüketici karar verme süreçleri, tüketici algısı ve bilgi işleme süreçleri, tüketici tutumları, demografya, pazarlamacılıkta iletişimin önemi incelenecektir.

PSİ 417 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ KURAMLARI ve UYGULAMALARI I (4-0) 4

Bilişsel yaklaşımın ortaya çıkış nedenleri ve bu alan içerisinde yapılan araştırmalar dersin kapsamında ele alınır.

PSİ 418 BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ KURAMLARI ve UYGULAMALARI II (4-0) 4

Bu ders PSİ 417 kodlu dersin devamı olup, bilişsel ve bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımlarına odaklanmaktadır. Ders, vaka formülasyonun nasıl yapılacağı, bu bağlı tedavi planının nasıl oluşturulacağı, terapi teknik ve müdahale yöntemlerinin nasıl kullanılacağı gibi konuların öğrenilmesine yöneliktir.

PSİ 419 PSİKOLOJİ FELSEFESİ (3-0) 3

Psikoloji felsefesi nedir, zihin beden sorunu, Descartes’ın düalizmi, materyalist, idealist, işlevselci kuramlar hakkında öğretim amaçlanmaktadır.

PSİ 420 PSİKOLİNGUİSTİK (3-0) 3

Psikolinguistik nedir, dil, konuşma ve iletişim, dil ve beyin, bilgi işleme yaklaşımı, uzun süreli bellek ve şema kuramı, hayvanlar arası iletişim, dilin beyindeki yeri, bellek ve dil gibi konuların irdelenmesi amaçlanmaktadır.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

PSİ 421 AİLE PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Aile içi yapılanma ve hiyerarşi; cinsiyet rolleri ve aktarımı; evlilik ilişkileri; sosyokültürel açıdan  aile içi ilişkiler; yurt içi ve dışındaki aile kurumu araştırmaları irdelenecektir.

PSİ 422 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ (3-0) 3

Bilişsel psikolojinin tarihsel gelişimi, çağdaş yaklaşımlar, algı, bellek, kodlama, depolama ve geri çağırma, dil ve bilişsel gelişim, düşünme, felsefe, mantık, kavram oluşturma, problem çözme; yapay zeka, dilbilimsel çalışmalar, sinir sistemi gibi konular irdelenecektir.

PSİ 423 ATİPİK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Tanımı-sınıflandırma-yaygınlığı-nedenleri; görme engelliler; işitme engelliler; konuşma engelliler; bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar; zihinsel engelli çocuklar; öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; uyumsuz çocuklar -Hiperaktif ve Dikkat eksikliği olan çocuklar gibi konular incelenecektir.

PSİ 424 TRAVMA PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Psikolojik travma, travma sonrası stres belirtileri, travma sonrası önleme ve müdahale yöntemlerine ilişkin kavram, model ve konular incelenecektir.

PSİ 425 DANIŞMANLIK PSİKOLOJİSİ (3-0) 3

Öğrencilerin psikolojik sorunların neler olduğunu belirlemek, etkili bir öğrenme ortamının oluşturulabilmesi için ne tür tedbirler alınabilir belirlemek, öğrencilerin okul esnasında ve mezuniyet sonrasında çalıştıkları ortamda diğer bireylere belirli konularda yardımcı olabilecek düzeyde danışmanlık bilgisiyle donatmak amaçlanmaktadır.

PSİ 426 ÖZEL EĞİTİM (3-0) 3

Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

PSİ 427 KRİZE MÜDAHALE TEKNİKLERİ (3-0) 3

Bu dersin amacı öğrenciye çeşitli kriz durumları hakkında bilgi vermek ve krize müdahale tekniklerini öğretmektir.,psikoloji yüksek lisans ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans 2013 ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans programı ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri ,psikoloji yüksek lisans fiyatları ,psikoloji yüksek lisans yapmak ,psikoloji yüksek lisans ücretleri ,psikoloji yüksek lisans uzaktan eğitim ,psikoloji yüksek lisans programları ,psikoloji yüksek lisans başvuru koşulları ,psikoloji yüksek lisans nasıl yapılır ,psikoloji yüksek lisans izmir ,psikoloji yüksek lisans dersleri,özel ders,bitirme tezi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Temmuz 2024
P S Ç P C C P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031