Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans tez

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
AFEA 159 İleri İngilizce Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3ED 101 Eğitim Bilimlerine Giriş yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap 

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı, eğitim ile ilgili temel kavramları tanıyabilme; eğitimin tarihsel, toplumsal, felsefik ve psikolojik temellerini kavrayabilme; eğitim alanındaki yeni yönelimleri anlama; farklı kültürlerdeki eğitim anlayışlarını karşılaştırabilme; okul ve sınıf ortamlarını, eğitimcilerin özelliklerini anlayabilmedir.
ED 105 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste amaç bilgisayarın yapısı ve kullanımı ile ilgili olarak öğrencilere gerekli bilgileri verme; bilgisayar donanımı ve yazılımı temellerini anlama; word programını tanıtma ve kullanabilmeyi sağlama ve öğrencilerin internet kulanım becerilerini geliştirmektir.
HUM 101 Uygarlık Tarihi 1 üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PHIL 101 Felsefeye Giriş üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PSY 101 Psikolojiye Giriş üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

AFEA 160 İleri İngilizce II üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

BIO 111 Biyoloji  üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığın Temelleri üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa giriş niteliği taşıyan bu dersin amacı psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimini; Türkiye’deki rehberlik hizmetlerinin gelişimi; temel kavramlarını, hizmet alanlarını ve danışma kuramlarını kavrayabilme; psikolojik danışman özelliklerini ve farklı uzmanlık alanlarını; danışmanların diğer uzmanlarla olan ilişkilerini bilmektir.
ED 106 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları II üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste amaç öğrencilerin word, excel, powerpoint ve veri girişi; excelde formül kullanma, tablo oluşturma, powerpointte sunu hazırlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirmektir.
HUM 102 Uygarlık Tarihi II üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

SOC 101 Sosyolojiye Giriş üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ANT 101 Sosyal Antrolopoloji üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 241 Mesleki Rehberlik ve Psikolojik Danışma yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 4
Bu dersin amacı meslek seçimi kuramları, ilke ve varsayımları, meslek seçimini etkileyen faktörler, mesleki rehberlik ve danışma süreci, amaçları ve teknikleri, eğitim ortamlarında mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamaları gibi konularda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
PSY 221 Öğrenme Psikolojisi üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.  
PSY 231 Gelişim Psikolojisi I üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derslerin amacı, bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişisel açıdan gelişimiyle ilgili kavramların ve kuramsal yaklaşımların anlaşılması, çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerinin özelliklerinin bilinmesi, bu dönemlerde ortaya çıkan sorunların kavranmasıdır.
PSY 241 Sosyal Psikoloji üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

TKL 201 Türkçe I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ED 243 Özel Eğitim üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin hedefi özel eğitimle ilgili temel bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Özel eğitimde karşılaşılan engel durumlarını tanımak, engel türlerini, nedenlerini, tedavilerini ve ilgili psikolojik danışmanlık süreçlerini bilmek dersin temel amaçlarını oluşturmaktadır.
ED 246 İnsan İlişkileri ve İletişim üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı kişilerarası ilişkilerde hem sözel hem de bedensel iletişim hakkında öğrencileri bilgilendirmedir. Kendini ifade etme, etkili dinleme, duygularının farkında olma ve açma, etkili dinleme, empatik iletişim becerileri gibi konular dersin başlıca konularını oluşturmaktadır.
ED 252 Test Dışı Teknikler üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı bireyi tanımanın önemini; bireysel farklılıkları ve bu farklılıkları bilmenin önemini; bireyi tanıma sürecindeki araç ve yöntemleri kavrayabilmedir. Görüşme, vak’a incelemesi, envanterler, anket, gözlem, psikodrama, sosyometri, otobiyografi gibi tekniklerin anlatımını içermektedir.
ED 276 Rehberlikte Program Geliştirme

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde oluşturulacak olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarının planlanması, içeriklerinin hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması, çeşitli örnek etkinliklerin oluşturulmasının öğrenilmesidir.
ED XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PSY 232 Gelişim Psikolojisi II üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derslerin amacı, bireyin fiziksel, bilişsel, sosyal ve kişisel açıdan gelişimiyle ilgili kavramların ve kuramsal yaklaşımların anlaşılması, çocukluktan yetişkinliğe kadar olan gelişim dönemlerinin özelliklerinin bilinmesi, bu dönemlerde ortaya çıkan sorunların kavranmasıdır.
TKL 202 Türkçe II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ED 313 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derslerin amacı bilimsel araştırma yöntemlerinin amaçlarını, aşamalarını tanıyabilme; nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarıyla ilgili temel kavramları kavrayabilme; alanıyla ilgili bir konuda araştırma önerisi hazırlayabilme; bilimsel etik kurallarını kavrayabilme ve uygulayabilmedir.
ED 361 Psikolojik Danışmanlık İlke ve Teknikleri üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı psikolojik danışmanlık sürecinde kullanılan beceriler hakkında bilgi edinme; terapötik süreç ve becerilerini kavrama ve kullanabilme; terapötik koşulları anlama; sürece uygun becerileri seçebilme; becerilerin birbirleriyle olan ilişkisini anlama; bir danışma sürecini başlatma ve bitirebilme becerileri kazanmadır.
ED 372 Türk Eğitim Tarihi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste amaç, Türk eğitim tarihine yaşanan çeşitli sürewçlerin ve değişimlerin kavranması, hem Cumhuriyetten önce hem de Cumhuriyet sonrası uygulanan sistemin bilinmesi ve karşılaştırılması, eğitim tarihindeki devrimlerin ve yeniliklerin anlaşılmasıdır.
ED 381 Okullarda Gözlem

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Dersin amacı hem ilköğretim hem de ortaöğretim düzeyindeki okullarda yürütülen rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin ve işleyişlerinin anlaşılabilmesidir. Bu amaçla öğrencilere bir dönem bouynca okullara gidip gözlem yapma olanağı sağlanmaktadır.
ED XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 301 Atatürk İlke ve İnkılapları I

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

PSY 351 Kişilik Kuramları üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 301 İstatistik

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste amaç istatistikte temel kavramları; veri düzenlemesini; değişkenleri ve değişkenler arasındaki ilişkileri; hipotez oluşturma ve test etmeyi; olasılık ve dağılışları kavrayabilme; varyans, ki-kare,korelasyon, regresyon katsayılarını hesaplayabilme; herhangi bir araştırma sorusu veya hipotezi için uygun istatistiksel analiz yöntemini seçebilmedir.
ED 336 Psikolojik Danışma Kuramları

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı psikolojik danışma ve psikoterapi kuramlarını ve tarihsel gelişimlerini tanıma; güçlü ve zayıf yönlerini; birbirleriyle olan farklılık ve benzerliklerini kavrama; kuramların kültürlere uygunluğunu değerlendirme; kuramları uygulamadaki sorun ve sınırlılıkları anlayabilmedir.
ED 364 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı grup psikolojik danışma ve psikoterapisi amaçlarını, kuramlarını, danışma süreç ve evrelerini kavrayabilme; grup danışmanının özelliklerini anlayabilme; grup danışmanlığı tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme; grup danışmanlığındaki etik kuralları kavrayabilmedir.
ED 365 Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları

Ön Koşul:Yok
Kredi (1 + 2 + 0) 2
Grup Psikolojik Danışma derslerinde teorik olarak öğrenilen konuların uygulama ile pekiştirilerek öğrencilerin grup sürecini, grup üyeleri olarak yaşayarak öğrenmelerinin sağlanması
ED 476 Eğitim Yönetimi

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

HTR 302 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 0 + 0) 2

ED 432 Rehberlik ve Psikolojik Alan Çalışması yüksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerini tanıma ve yürütme, grup rehberliği programları geliştirme ve uygulamadır. Öğrencilerin süpervizyon altında okullarda grup rehberliği programı uygulamaları beklenmektedir.
ED 453 Psikolojik Testler üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (4 + 0 + 0) 4
Bu dersin amacı psikolojik testlerin doğasını, kullanılış amaçlarını, uygulama ve değerlendirme yöntemlerini anlayabilme; istatistiksel özelliklerini anlayabilme; belirli bir amaç için uygun testi seçebilme; çeşitli kişilik, zeka , mesleki gelişim, ilgi testleri hakkında bilgi sahibi olmadır.
ED 474 Meslek Etiği ve Yasal Konular

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu dersin amacı psikolojik danışma hizmetlerinde mesleki etik kurallar ve yasal yükümlülüklerle ilgili farkındalık kazandırmaktır. Özellikle danışan hakları ve danışmanın sorumlulukları, etik kurallar çerçevesinde karar verebilme konularında bilgi verilmektedir.
ED XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

PSY 462 Psikopatoloji

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED 434 Kurum Deneyimi (Staj)

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste hedef, öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşların rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili uygulamalarına katılması, bu sayede çeşitli deneyimler kazanmasıdır.
ED 436 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3
Bu derste öğrencilerin ilgi duydukları rehberlik ve psikolojik danışma alanı konularından bir ya da daha fazlasını seçip bu konu ya da konularla ilgili çeşitli projeler hazırlamaları ve sunmaları amaçlanmaktadır.
ED 463 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (2 + 4 + 0) 4
Bu derste amaç psikolojik danışma ilk eve tekniklerini terapötik yaklaşımlara uygun olarak uygulayabilme becerilerinin uygulanması ve değerlendirilmesidir. Ders, öğrencilerin bireysel görüşme yapması ve süpervizörü tarafından değerlendirilip geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.
ED XXX Alan Seçmeli Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması üksek lisans tezleri,  yüksek lisans tez ,yüksek lisans tezi , tez konusu,bitirme tez örnekleri,bitirme projesi,bitirme ödevi,doktora tezi,doktora tez,tez nasıl yapılır,tez yapmak,ulusal tez,tez merkezi,tez hazırlanır,tez kuralları ,tez indir ,tez kapakları,tez ara,tez ödevi,tez kapak,tez pdf , özel ders,bitirme tezi,dönem ödevi,bitirme tezi,dönem projesi yap

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

ED XXX Alan Seçmeli

Ön Koşul:Yok
Kredi (3 + 0 + 0) 3

Yanıt yok

Bir cevap yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mart 2023
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Open chat
Yardımcı olabiliriz.
Merhaba
Yardımcı olabiliriz.