Çevre Mühendisliği Bitirme Tezi

BOLOGNA LE UYUMLU ÇEVRE MÜHENDSLG BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

101 Genel Biyoloji 2 2 3 4 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
103 Fizik I 3 2 4 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
105 Kimya 3 2 4 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
107 Matematik I 3 2 4 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
109 Ekonomi 2 0 2 2 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
111 Çevre Mühendisligine Giris 2 0 2 3 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
113 Atatürk lkeleri ve nkılâp Tar. I 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
115 Türk Dili I 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
117 Yabancı Dil I 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
123 Mesleki Uygulama I 0 2 0 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
TOPLAM 21 10 25 30 özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
1. SINIF 2. YARIYIL (BAHAR) özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
102 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 1 2 2 4 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
104 Ekosistem Ekolojisi 3 0 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
106 Çevre Kimyası I 2 2 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
108 Matematik II 3 2 4 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
110 Temel Bilisim Teknolojileri 2 2 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
112 Atatürk lkeleri ve nk. Tarihi II 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
114 Türk Dili II 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
116 Yabancı Dil II 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
122 Mesleki Uygulama II 0 2 0 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
TOPLAM 17 10 21 30 özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
2. SINIF 3. YARIYIL (GÜZ)
201 Çevre Kimyası II 2 2 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
203 Diferansiyel Esitlikler 3 0 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
207 statistik 3 0 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
209 Termodinamik 2 2 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
211 Çevre Mikrobiyolojisi 2 2 3 3 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
213 Yabancı Dilde Okuma Konusma 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
215 Mesleki Uygulama III 0 2 0 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi

Kredi
AKTS Z/S
202 Akıskanlar Mekanigi ve Hidrolik 4 0 4 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
204 Çevresel Hidrojeoloji 3 0 3 4 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
208 Statik ve Mukavemet 3 0 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
210 Temel slemler I 4 0 4 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
212 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
214 Mesleki Uygulama IV 0 2 0 4 Z
Yaz Stajı Z
SEÇMEL DERS 2 3 0 3 6 S
TOPLAM 19 2 19 30
216 Su Kirliligi ve Kontrolü* 2 2 3 6 S
206 Jeoistatistik* 2 2 2 6 S vözel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
3. SINIF 5. YARIYIL (GÜZ)

AKTS Z/S
303 Arıtmanın Temelleri 3 0 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
305 Katı Atıkların Uzaklastırılması 3 0 3 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
307 Temel slemler II 2 2 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
SEÇMEL DERS 3 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
SEÇMEL DERS 4 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
309 Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
311 Mesleki Uygulama V 0 2 0 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
TOPLAM 16 4 17 30
313 Arıtma Tesisi Hidroligi* 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
301 Çevre Kirlilik Kontrolü* 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
315 çme Sularının Arıtılması* 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
317 Mühendisler için Organik Kimya* 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
302 Su Kaynakları Mühendisligi 3 0 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
308 Çevre Hukuku 2 0 2 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
310 s Hayatı çin Yabancı Dil III 2 0 2 3 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
312 Mesleki Uygulama VI 0 2 0 4 Z
Yaz Stajı Z
SEÇMEL DERS 5 3 0 3 6 S
SEÇMEL DERS 6 3 0 3 6 S
TOPLAM 13 2 13 30
314 Cografi Bilgi Sis. ve Uzaktan Algılama* 2 2 3 6 S
316 Ekolojik Ekonomi* 2 0 2 6 S
318 Endüstriyel Atık Suların Arıtılması 3 1 4 6 S
320 Çevre Biyoteknolojisi 3 1 4 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
401 nsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
403 Çevresel Etki Degerlendirme 3 0 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
405 Arazi Kullanımı ve Havza Yönetimi 2 0 2 5 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
SEÇMEL DERS 7 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
SEÇMEL DERS 8 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
409 leri Mesleki Yabancı Dil I 2 0 2 1 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
415 Mezuniyet Projesi I 0 4 0 0 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
TOPLAM 16 4 16 30
407 Sistem Dinamigi ve Modelleme* 2 2 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
411
Besin Maddesi Geri Kazanımı ve
Yeniden Kullanımı* özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
3 0 3 6 S
413 Hava Kirliligi Kontrolü* 3 0 3 6 S
4. SINIF 8. YARIYIL (BAHAR) özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
402 Çevre ve Enerji Politikası 2 0 2 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
404 Arıtma Tesisi Tasarımı 2 2 3 6 Z özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
SEÇMEL DERS 9 3 0 3 6 S
SEÇMEL DERS 10 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
408 leri Mesleki Yabancı Dil II 2 0 2 6 Z
416 Mezuniyet Projesi II 0 4 0 Z
TOPLAM 12 6 13 30
406 Ekosistem Islahı* 2 2 3 6 S
410 Arıtma Çamurlarının slenmesi* 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
412 Arıtma Tesisi sletimi* 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
414 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri * 3 0 3 6 S özel ders,çevre mühendisliği bitirme tezi,dönem ödevi,ders verenler,bitirme tezi
*Seçmeli Dersler
Ögrencilerimizin mezuniyeti için 240 AKTS kredisi gerekmektedir.
2011-2012 ÖGRETM DÖNEM GÜZ YARI YILI TBAR LE 1. SINIFLARA UYGULANMAYA
BASLANMISTIR.

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Haziran 2024
P S Ç P C C P
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930