Tez Ödevi Örnekleri

T 201

Mikro İktisat          iktisat tez konulari                                                                                                              

Kıt kaynaklar sorunuyla ilgilenen Pazar ekonomisine genel bir bakış. Ekonomik birimlerin faaliyeti ve karar verme durumları, arz-talep, kaynak dağılımı, çeşitli Pazar ve endüstri yapılarının analizi.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

ING 151

İngilizce I

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda kompozisyon yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

HUK 157

Temel Hukuk Bilgisi

Hukuka giriş dersi olarak anlatılan bu derste kişi hakları, mülkiyet hakları gibi medeni hukuk bilgisi dahilinde öğrencilere temel hukuk bilgileri verilmektedir. Eşya hukuku konusunda ayrıntılı bilgiler ve gerçek olaylar üzerinde durulmaktadır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

FEL 151

Felsefe

Felsefenin belli başlı alanlarının ve ana sorunlarının gözden geçirilmesi; felsefî bilginin ve objesinin özelliklerinin belirlenmesi; Bilgi Felsefesi, Etik, İnsan Felsefesi ve Sanat Felsefesi sorunlarıyla ilgili bazı görüşlerin tartışılması.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

BİL 151

Bilgisayara Giriş

Öğrencilerin bilgisayarla tanışmalarını ve işletmecilik için gereksinme duyacakları temel bilgisayar eğitimini vermeyi amaçlayan bir derstir. Bilgisayar okur-yazarlığı, bilgisayar mimarisi, yazılım kavramı ve türleri, programlama dilleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve iletişimi ele alınacak başlıca teorik konulardır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

MAT 151

Genel Matematik I

Bu ders kapsamında, cebirle ilgili temel kavramlar, matris, determinant, lineer denklem sistemleri, rasyonel sayılar, trigonometri ve cebir denklemleri gibi konular irdelenecektirtez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

ATA 151

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Kemalist ilkeler, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişmeler, kültürel ve ideolojik dönüşümler, yerel politikadaki gelişmeler, yabancı politika, uluslar arası ilişkilerde Türkiye’nin konumu.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

TRD 151

Türk Dili

Yazım kuralları, ses bilgisi, biçim bilim, söz dizimi, dil.

ING 152

İngilizce II

Öğrenciler, bu derste, akademik okuma parçalarını okuyup yorumlamak, akademik parçalar dinlemek, akademik konularda kompozisyon yazmak yoluyla gerekli dil yetilerini kazanırlar. Diğer bir deyişle, okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma becerilerine sahip olurlar.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKT 202

Makro İktisat

Bu ders, işletme döngüleri için neden ve politika reçeteleri, işsizlik, enflasyon gibi konuları içermektedir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 104

İletişim

Ders, öğrencilere iletişim alanında kullanılan temel kavramları ve uygulamaları tanıtmayı hedeflemektedir.  Öğrenciler, kuramsal yaklaşımlar ile uygulamaları birleştirerek günümüz iş dünyasında gerekli olan değerli becerileri kazanmayı öğreneceklerdir

İŞL 109

Genel İşletme

Bu ders kapsamında öğrencilere, günümüz rekabet ortamında işletmelerin bu ortamın ihtiyaçlarını ne şekilde karşılayabilecekleri ve küresel Pazar ortamında işletmelerin nasıl başarılı bir şekilde rekabet edebileceklerine ilişkin konular ele alınmaktadır.

MAT 152

Genel Matematik II

Sayılar, fonksiyonlar, lineer fonksiyonlar, seriler, limit, finansal matematik, değerleme metotları, maksimum ve minimum hesaplar

ATA 152

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Lozan anlaşmasından Atatürk’ün ölümüne kadarki süreç ve

 Kemalist ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilen devrimler bu ders kapsamında incelenir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

TRD 152

Türk Dili II

Dilin tanımı, özellikleri, dil, düşünme, kültür, edebiyat ve sanat arasındaki ilişki, yazma teknikleri.

İŞL 201

Genel Muhasebe I

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi.

İŞL 210

Yönetim ve Organizasyon

İşletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, bu yaklaşımların öne sürdüğü başlıca kavramsal araç ve teknikler, toplam kalite ve globalleşme, karar verme süreci ve teknikleri, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, temel yetenek, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar

İKT 203

İstatistik

Bu ders kapsamında örneklem, deney, betimleyici istatistik, olasılık, binominal, normal dağılım, tahmin, hipotez testleri gibi konular işlenmektedir. Bunlara ek olarak regresyon analizi, korelasyon analizi gibi konular ele alınmaktadır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

HUK 257

İşletme Hukuku

Bu derste işletmenin ulusal ve uluslararası yasal çevresiyle ilgili temel bilgiler; tacirler ve hakları, sorumluluk ve yükümlülükleri; haksız fiiller, sözleşmeler, temsil yetkisi; işletmenin yasal şekilleri; kıymetli evraklar; sigorta hukuku, taşımacılık ve deniz hukuku, iş hukuku konuları ele alınacaktır.

İŞL 220

Yönetimde Yaratıcılık

Bu ders yaratıcılık sürecini keşfetmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler yaratıcılığı geliştiren farklı teknikleri analiz edecek ve bunları yönetim sürecine uygulayacaklardır

PSİ 201

Sosyal Psikolojiye Giriş

Bu derste sosyal Psikolojik araştırmalar sonucu elde edilmiş bilgileri ve kuramları gerçek yaşam örnekleri ile ilişkilendirilerek yaşantıya geçirmek ve bireysel gelişime katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sosyal psikolojinin önemi, alanı, yan diğer bilimler arasındaki yeri, yaşamla ilişkileri  ve kavramları, tarihsel gelişimi, sosyal etki ve uyma davranışı, Sherif, Asch, Milgram deneyleri, tutumlar, sosyal algı gibi konular işlenmektedir.

İŞL 321

Örgütsel Davranış

Bu ders, örgütlerin etkin yönetimi konusundaki kavramları, teorileri ve araştırmaları ortaya koymaktadır. Konular düşünen sistemleri olduğu kadar takım ve grup dinamiklerini de içermektedir. Bireyin davranışlarında algılama ve motivasyonun rolü de ortaya konmaktadır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 212

Genel Muhasebe II

Tahsil edilemeyen hesapların mutabakatı, aktiflerin amortismanının hesaplanması, finansal bilgilerin yorumlanması ve bono ve faiz hesaplama konularında ilave muhasebe yetisi geliştirilecektir. Bilgisayarla muhasebe de önemli bir araç olarak kaynakların mevcudiyetinde ilave edilecektir.

İŞL 216

İşletme Finansı

Bu ders, işletme finansına giriş niteliğinde olup konuya ilişkin teori, yöntem ve kavramları ele almaktadır. Ana konu başlıkları; 1) para ve sermaye bütçeleme tekniklerinin zaman değerleri 2) riskin ve yatırımın geri dönüşümünün belirsizliği ve 3) Menkul Kıymetler Borsasının etkinliği 4) optimum sermaye yapısı 5) temettü ile ilgili kurallara ilişkin kararlar tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 218

Pazarlama Yönetimi

Ürüne ilişkin kavramlar ve marka adı, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün yaşam eğrisi, dağıtım kanalları, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, bütünleşik pazar iletişimi stratejisi, perakendecilik ve toptancılık konularına değinilecektir.

İŞL 461 

Lojistik Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilere lojistiğin temel kavramlarının yönetsel bilgisini aktarmaktır. Temel lojistik fonksiyonları, maliyet entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimi, tedarikçilerle ilişkiler, müşteriler ve üretim, finans gibi diğer fonksiyonlar. Bu ders, konuya ikili bir perspektifle yaklaşarak lojistik yönetimini maliyet düşürme ve rekabet avantajı yaratma eksenlerinde ele almaktadır.

İŞL 329        Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Bu ders öğrencilere kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal vatandaşlık konularında genel bir görüş kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu derste ayrıca uluslararası işletmecilik, yönetsel etik ve kurumsal yönetişim alanlarında konuyla ilgili bazı temalara yer verilecektir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKT 204

İstatistik Uygulamaları

Dersin amacı istatistik uygulama yöntemlerini vermek ve bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını göstermektir

İKY 301

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

İnsan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları yönetiminin tanımı, amacı, önemi, kapsamı ve ilkeleri,  stratejik insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları, insan kaynakları çevresi, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve iş tanımları, personel seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetim sistemi, iş değerleme, ücret ve ödüllendirme, endüstri ilişkileri, işçi-işveren ilişkileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 361

Modern Yönetim Teknikleri

Çağdaş işletme yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olan toplam kalite yönetimi sürecinin ve bu süreçle ilişkili kavram ve uygulamaların detaylı bir biçimde ele alınması.

İKY 309

Stres Yönetimi

Bu ders öğrencilerin, stresin doğasını, semptomlarını, kaynaklarını anlamalarına ve stres yönetiminin dört boyutunu- ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel- tanımalarına ve de iletişim ve düzenleme tekniklerini kullanarak stres yönetimi ile ilgili gerekli becerilerde ustalaşmalarına yardımcı olacaktır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKY 311

Sosyal Politika

Sanayi Devrimi sonrası toplumsal değişimi, devletin ekonomiye müdahalesinin koşullarını, emek – sermaye arasındaki ilişkileri, sendikacılığın doğuşu ve gelişimini, uluslararası düzeyde ve Türkiye’deki sosyal politikanın oluşumunu ve özelliklerini aktarmak, ILO, Avrupa Birliği’nde sosyal politika ve küreselleşme gibi konularında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

İKY 325

İnsan İlişkileri ve Kurumsal İletişim

Bu ders öğrencilere, iletişim alanında kullanılan temel kavramları ve uygulamaları tanıtmayı hedeflemektedir.  Öğrenciler, kuramsal yaklaşımlar ile uygulamaları birleştirerek günümüz iş dünyasında gerekli olan değerli becerileri kazanmayı öğreneceklerdir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

IKY 327

Bilgi Yönetimi

Bu derste bilgi yönetimiyle ilgili temel kavramlar, bilginin üretilmesi, koordinasyonu, paylaşılması, teknoloji ve teknolojinin kullanılması, bilginin kullanılması,  bilgi yönetimindeki roller gibi konular hakkında bilgi vermek, uygulama örneklerini tanıtmak ve öğrencilerle tartışmak amaçlanmaktadır.

İŞL 365

Problem Çözme ve Karar Verme

Bu derste öğrencilere karar verme ve problem çözme süreçlerini tanımlayabilmeleri, etkin karar verebilme becerilerinin geliştirebilmeli için gerekli teorik altyapının aktarılması amaçlanmaktadırtez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKT 307

Çalışma Ekonomisi

Çalışma ekonomisinin temel kavramlarını, eksik istihdam, enformal sektör, işsizlik, işgücü piyasaları gibi konuları öğrencilere aktarmak, Türkiye’de ücretler, teknolojik gelişme ve sendikacılık, Avrupa Birliği’nde çalışma yaşamı gibi konularda öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Ücret teorileri, enflasyonun ücretler üzerindeki etkileri de incelenecektir.

İKY 302

İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlaması

Bu dersin amacı, insan kaynakları yönetiminde planlama fonksiyonunu, iş analizi ve iş tanımlarını incelemek, konuyla ilgili teorik bilgileri aktarmak ve uygulamadan örnekler vermektir. Derste, iş analizi süreci, yöntem ve teknikleri, iş tanımları, iş gerekleri, insan kaynakları planlaması, planlama türleri ve süreci, işgücü ihtiyaç türleri, işgücü arz ve talebini belirleme, dengeleme gibi konular ele alınacaktır.

İKY 304

Eğitim ve Geliştirme

Bu dersin amacı, öğrencilere insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri olan eğitim ve geliştirme fonksiyonu hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, temel kavramlar, eğitim ve geliştirmenin amacı, işletmedeki yeri ve işlevi, ilkeleri, eğitim süreci, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlaması, bütçelenmesi, uygulanması ve değerlendirmesi gibi konuları ele alınacaktır.

İŞL 302

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bu ders kapsamında, bilgi sistemlerinde çağdaş yöntemler, örgütlerde temel bilişim sistemleri, fonksiyonel bakış açısından sistemler, bütünleşik yaklaşım, işletme, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi birikimi yönetimi sistemleri, karar verme, bilişim sistemleri ve işletme stratejisi, elektronik işletme, elektronik ticaret, dijital işletme, karar destek sistemleri, bilişim sistemleri değişim yönetimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, sistem kalitesi, uluslararası bilişim sistemleri, küresel değer zincirleri, bilgi sistemlerinde etik konuları incelenecektir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 322

Yönetim ve Liderlik

Bu derste yönetim ve liderlik konusundaki temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Derste, yönetim, yönetici, lider ve liderlik kavramları, yönetimde liderliğin anlamı ve önemi, yönetim ve liderlik arasındaki benzerlik ve farklılıklar, etkileme, güç ve güç kaynakları,   liderlik yaklaşımları, etkin liderlik uygulamaları gibi konular irdelenecektir.

İKY 312

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Hukuku’nun tanımı, amaçları, sosyal güvenlik sistemlerinin temel nitelikleri, Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi, sosyal sigortalardan sosyal güvenlik kurumuna kadar giden süreç ve sosyal güvenlik reformunun güncel örneklerle sunulması amaçlanmaktadır

İKY 326

Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık

Bu derste öğrencilere örgütsel adalet kavramı ve adaletin boyutları-paylaşım, işlemsel, ceza ve etkileşim- tanıtılacaktır. Öğrenciler, örgütsel adalet kavramı ile ilgili teorileri ve adalet algısının, örgütsel bağlılık ile olan ilişkisini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca, çalışanın adalet algısı ile üretken olmayan çalışma davranışları arasındaki ilişkiyi analiz edeceklerdir.

İKY 306

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu dersin amacı, insan kaynakları yönetiminin koruma işlevi olarak da adlandırılan işçi sağlığı ve güvenliği fonksiyonunu tanıtmak, konuyla ilgili temel bilgileri vermektir. Derste İşçi salığı ve iş güvenliğiyle ilgili temel kavramlar açıklanacak, işçi sağlığı ve güvenliğinin amacı, önemi, tarihsel gelişimi, kapsamı organizasyonu, işçi sağlığı ve iş güvenliğini etkileyen faktörler, iş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yasal dayanakları gibi konular incelenecektir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKY 308

Ergonomi ve Tasarım

Bu dersin amacı ergonomi ve iş ortamının ergonomik tasarımına ilişkin temel bilgileri vermek ve uygulama örneklerini tanıtmaktır.  Derste çalışma yaşamında ergonominin anlamı, amacı ve önemi, özellikleri, çalışma ve vücut hareketleri, çalışma yaşamını etkileyen ergonomik faktörler, çalışma alanının düzenlenmesi, vardiyalı çalışma, yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri, mola süreleri ve hesaplama şekilleri ile iş eğitimi, monotonluk, ergonomi verimlilik ve performans ilişkisi, öğrenme ve antropometri kavramları gibi konular irdelenecektir.

İKY 328

İşletme Etiği

Bu derste etik kavramının tanımı, amacı, önemi ve kapsamı, işletmelerde etik olan ve olmayan davranışlar, işletme etiği, etik yönetim gibi konular örnek uygulamalarla incelenecektir.

İKY 407

Araştırma Yöntemleri

Bu ders araştırma kavramının tanımlanması, araştırma yöntem ve tekniklerini, bilimsel araştırma sürecinin planlanması ve uygulanması, problem tanımlanması ve araştırma önerisinin şekillendirilmesi ile ilgili bilgi ve beceri geliştirilmesi sağlanacaktır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKY 401

Seçme ve Yerleştirme

Bu dersin amacı insan kaynakları yönetiminin temel fonksiyonlarından biri olan seçme ve yerleştirme fonksiyonunu tanıtmak, bu fonksiyonla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.  Bu derste, personel seçiminin temelleri üzerinde durularak insan kaynakları planlaması doğrultusunda gerçekleşecek olan seçme ve yerleştirme uygulamaları, teknikleri ve süreci irdelenecektir.

İKY 403

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Bu derste insan kaynakları yönetiminin iş değerleme ve ücret yönetimi fonksiyonlarını tanıtmak, konuyla ilgili temel bilgileri vermek amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, iş değerleme tanımı, amacı, önemi, kapsamı, yöntem ve tekniklerinin yanı sıra ücret yönetiminin anlamı, amacı, önemi, ücret yönetimi süreci ve ücret sistemleri gibi konular ele alınacaktır.

İŞL 445

Finansal Tablolar ve Analizi

Dersin içeriğinde Bilânço ve gelir tablosunun tanımı ve analizi, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, öz sermaye değişim tablosu ve kar dağıtım tablosunun tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve finansal tablolar analiz teknikleri yer almaktadır.

İKY 413

Endüstriyel Demokrasi

Günümüz işletme dünyasında çalışanların iş tatmini, motivasyonu, örgütsel refahı ve sonuç olarak verimliliği için karar alma süreçlerine katılımlarının önemi fark edilmiştir. Bu bağlamda endüstriye demokrasi kavramı yeni bir kavram olarak işgücü ve işletme dünyasındaki yerini almıştır. Bu ders bağlamında, endüstriyel demokrasi kavramının tanımı, uygulamadaki yeri irdelenecektir.

İŞL 222

Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri

Bu ders kültürler arası karşılıklı ilişkilerin söz konusu olduğu durumlarda bireysel ve örgütsel davranış, yapı ve yönetim uygulamalarını inceler. Grup dinamiği, karşılıklı iletişim, motivasyon, liderlik, algı ve tutumlar, bireysel güç ve politikalar, çatışma yönetimi, konularına odaklanır. Dersin amacı öğrenciye analitik ve pratik müzakere yetenekleri ile donatmaktır.

IKY 421

Değişim Yönetimi

Derste değişimin tanımı, amacı, önemi, kapsamı, işletmeleri değişime zorlayan gelişmeler, değişimin nedenleri, değişim türleri ve modelleri, değişim yönetiminin aşamaları, değişim yönetiminde liderlik ve motivasyon, değişime direnç, değişime direnci kırma ve katılımı sağlama yolları, değişimin örgüt ve insan kaynakları yönünden etkileri,  gibi konular ele alınacaktır.

İKY 405

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders öğrencilerin, uluslararası insan kaynakları yönetiminin doğasını anlamalarını, farklı kültürleri ve değişik çevrelerde yaşanan insan kaynakları ile ilgili sorunları fark etmelerini, kültürler arası çalışırken daha fazla duyarlık ve güvenirlik geliştirebilmelerini hedeflemektedir.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKY 402

Performans Yönetim Sistemi

Bu dersin amacı, performans yönetimi hakkında temel kavramları açıklamak, sistemin kurulması, yönetilmesi ve geliştirilmesi hakkında temel bilgileri sunmaktır.  Bu ders kapsamında, performans, performans değerlendirme ve performans yönetimi kavramlarının tanımı, performans yönetim sisteminin önemi, diğer insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilişkisi, performans yönetim sisteminin kurulması, süreci, performans değerlendirme yöntemleri, bireysel performansla kurum performansının ilişkilendirilmesi gibi konular ele alınacak, uygulamadan örnekler verilecektir.

İKY 408

Mezuniyet Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilere bireysel olarak bilimsel bir araştırma yapabilmeleri için gerekli teknik bilgi ve beceriyi kazandırma, insan kaynakları yönetimi alanındaki belirli bir konu hakkında bilgi toplama, analiz etme ve raporlama yetisini kazandırtmaktır

İKY 410

İş Hukuku

İş Hukuku’nun konusu, kapsamı ve amaçları anlatılarak bu hukuk dalının dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimini, bireysel ve kolektif iş hukukunun temel özelliklerini aktarmak, toplu iş hukukunun uyuşmazlıkları ve çözüm yolları hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadırtez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İKY 406

Kariyer Yönetimi

Bu derste kariyer yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklamak ve diğer insan kaynakları fonksiyonlarıyla ilişkisini ortaya koyarak kariyer yönetim süreci hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Derste kariyer kavramı ve boyutları, kariyer planlama, kariyer geliştirme ve kariyer yönetimi kavramlarının anlamı, önemi, kariyer yönetimi süreci,  bireysel ve örgütsel kariyer planlama ve geliştirme, diğer insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarıyla ilişkisi gibi konular ele alınacaktır

İKY 426

Kurum Kültürü ve Farklılıkların Yönetimi

Bu derste kurum kültürü ve farklılıkların yönetimi incelenecektir. Ders kapsamında önce kültürün tanımı, önemi, çeşitleri, kurum kültürünün anlamı, amacı ve önemi, kurum kültürünün unsurları, kurum kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması vb ile bireysel farklılıklar, kişilik, öğrenme, inançlar, değerler, cinsiyet, fiziksel ve etnik özellikler, işletmede bireysel farklılıkların yarar ve sakıncaları, farklılıkların yönetimi, farklılıkların yönetiminde kurum kültürü, eğitim, kariyer ve ödüllendirme gibi konular ele alınacaktır.

İKY 428

Takım Kurma ve Geliştirme

Bu dersin amacı, takım kurma ve geliştirme konusundaki temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, takım kurma yöntemleri, takım çeşitleri, takım çalışmasının işgücü açısından sonuçları gibi konular ele alınacaktır.

İKT 418

Endüstri İlişkileri

Endüstri ilişkileri sistemini kavramsal ve kuramsal düzeyde açıklayarak geçirdiği aşamaları ve sistemin taraflarını oluşturan devlet, işçi ve işveren sendikaları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede toplu pazarlık sistemi ve uyuşmazlık süreci, grev ve lokavt kavramları incelenerek küreselleşme sürecinde endüstri ilişkilerinde yeni gelişmeler anlatılacaktır. İşgücü piyasasındaki esneklik, insan kaynakları yönetimi ve sosyal diyalog konularına da değinilecektir. Sendikacılık tarihi ile birlikte Türkiye’deki endüstri ilişkilerinin gelişimi de ortaya konacaktır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 464

Girişimcilik ve Yenilikçiliğin Yönetimi

Bu dersin amacı, girişimcilik ve yenilik hakkındaki teorik ve pratik bilgileri aktarmak, öğrencilerin girişimcilik ve yenilik yapma becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Ders, öğrencileri bir taraftan girişimcilikte kullanılan temel kavramlar ile tanıştırırken, diğer taraftan da alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmaktadır.

İŞL 422

Uluslararası İşletmecilik

Küreselleşmenin hızlanmasıyla yerel işletmeler yabancı piyasalara açılarak, yabancı firmalarla stratejik ortaklıklar kurmaya başlamaktadırlar. Avrupa Birliğine entegrasyon sürecinde gerek Türk yatırımcıların Avrupa piyasalarına girmesini sağlayacak, gerekse direk yabancı yatırımları yerel piyasalara yönlendirecek yöneticilere olan ihtiyaç artmaktadır. Bu dersin amacı geleceğin yöneticilerine şu andaki küresel koşullarla ilgili bir iç görü kazandırmakta yardımcı olmak ve uluslararası işletmeciliğin temel aktörleriyle tanıştırmaktır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

İŞL 424

Stratejik Yönetim

Strateji ve diğer temel kavramlar, işletmelerde stratejik kararlar, stratejik yönetim süreci ve stratejik yönetimin elemanları, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, stratejik yönetim sürecinin aşamaları, SWOT Analizi, strateji seçenekleri ve strateji seçiminde kullanılan araçlar, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi.

İŞL 427

Proje Yönetimi                                  

Bu ders kapsamında proje tanımı; kalite, zaman ve maliyet açısından proje planlaması; proje organizasyonu ve yürütmede kaynak tahsisi; sonuçlandırma ve kontrol konuları ele alınacaktır.tez, tez hazırlama kuralları, tez hazırlama, tez hazırlama merkezi, tez hazırlama teknikleri, tez içindekiler hazırlama, tez hazırlama fiyatları, tez hazırlama merkezleri, tez hazırlama yönergesi, tez hazırlama kılavuzu, tez yazım kuralları, tez yazım kılavuzu, tez yazım klavuzu, tez yazım, tez yazım yönergesi, tez yazım örnekleri, tez yazım teknikleri, tez yazım örneği, tez yazım merkezi, tez yazım programı, ankara tez yazım merkezleri, lisans tez yazım kuralları, tez yazımı, parayla tez yazımı, ücretli tez yazımı, tez yazımı ankara, tez yazımı kuralları, örnek tez yazımı, tez kaynakça yazımı, tez orneklerı, hazır tez örnekleri, lisans tez örnekleri, üniversite tez örnekleri, tez önerisi örnekleri, tez örnekleri indir, tez giriş örnekleri, tez örnekleri pdf, tez ödevi örnekleri, tez sunum örnekleri, tez önsöz örnekleri, matematik tez örnekleri, muhasebe tez örnekleri, tez kapak örnekleri, pazarlama tez örnekleri, işletme tez örnekleri, tez sunumu örnekleri, besyo tez örnekleri, ingilizce tez örnekleri, sosyoloji tez örnekleri, iktisat tez örnekleri, tez anket örnekleri

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

Tez Ödev Talep Formu

Son Faaliyetler
Mayıs 2024
P S Ç P C C P
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031